Лекція: держави-сусіди україни
Скачати 183.6 Kb.
НазваЛекція: держави-сусіди україни
Сторінка2/2
Дата15.04.2013
Розмір183.6 Kb.
ТипЛекція
nauch.com.ua > География > Лекція
1   2

2. ПОЛЬЩА

Офіційна назва — ^ Республіка Польща.

Площа — 312,7 тис. км2 (69-те місце у світі,7-ме — в Європі).

Населення — 38,1 млн. чол. (33-тє місце у світі,7-ме в Європі).

Столиця — Варшава.

Тип країни — країна з перехідною економікою.

ВВП на душу населення — $14 893.

Державний устрій—парламентсько-президентська республіка, унітарна держава.

Склад території — 16 воєводств.

Член міжнародних організацій — ООН, НАТО, Європейського Союзу на ін.

Офіційна мова — польська.

Релігія — християнство (католицтво).

Валюта — злотий, євро.
Економіко-географічне положення

Польща - держава Центра­льної Європи. На заході Польща межує з Німеччиною, високорозвиненою державою. Інші кордони - з країнами перехідної економіки: Чехією, Словаччиною, Україною, Білоруссю, Литвою та Росією. Німеччина, Чехія, Словаччина та Литва - партнери Польщі по військово-політичному блоку НАТО. Майже всі сусіди (крім України, Росії та Білорусі) є економічними партнерами Польщі по ЄС.

Польща розташована на перетині важливих транзитних шляхів між Західною і Східною Європою. На півночі має широкий вихід до Балтій­ського моря (порти Ґданськ, Гдиня, Щецин). Сприятливим чинником для розвитку господарства країни є її близьке розташування до важливих мінерально-сировинних баз Центральної та Східної Європи: нафтогазових родовищ Росії, залізних і марганцевих руд України, лісових ресурсів Росії та Білорусі.

^ Природні умови та природні ресурси

Природні умови Польщі загалом сприятливі для розвитку господарства. Більша частина її площі - це добре освоєна Польська низовина. 20 % території країни припадають на гори: на південному заході підіймаються давні низькі Судети, на півдні - молоді середньовисотні Карпати з Татрами - найвищою частиною. Гірські ма­сиви Польщі приваблюють численних туристів. Клімат країни помірний, з надмірним зволоженням та невеликим сезонним коливанням температур. Це істотно впливає на спеціалізацію сільського господарства.

З-поміж мінеральних ресурсів ви­різняються великі поклади кам'яного та буро­го вугілля. Верхньосілезький кам'яновугіль­ний басейн дає більше сировини, ніж усі шахти Німеччини та Великої Британії разом. Найбільший басейн бурого вугілля - Белхатувський. Польща має також одне з найбагатших у світі родовищ мідних руд біля міста Легниця та значні поклади поліметалевих руд у Верхній Сілезії. На півдні залягають невеликі запаси залізних руд. З нерудних корисних копалин є великі запаси самородної сірки на південному сході (Тарнобжег), а також бурштину, калійної та кухонної солей на півночі.

Водні ресурси країни значні. Найбільші річки ^ Вісла й Одра суд­ноплавні лише на деяких ділянках. Багатих на гідроенергоресурси річок мало. На півночі країни багато дрібних озер. Цей район називають Мазурським Поозер'ям. Він є чудовим місцем відпочинку та рибальства.

Ґрунти Польщі досить різноманітні. На півночі переважають кислі підзолисті та дерново-підзолисті ґрунти, на півдні - родючі бурі лісові. Більш як половина орних земель охоплена меліоративними роботами. Лісові ресурси невеликі: під лісами зайнято 20 % площі.

Рекреаційними ресурсами вирізняються Балтійське узбе­режжя (Сопот) та Поморське поозер'я. Польські міста Краків, Варшава приваблюють туристів своїми історич­ними пам'ятками.

Населення

Для демографічної ситуації Польщі характерний перший тип відтворення населення. Природ­ний приріст низький: 0,2 чол./тис, внаслідок чого відбувається «старіння нації». В цілому країна має від'ємне сальдо міграцій. Багато тимчасових робітників з Польщі працюють у су­сідніх розвинених країнах.

До Другої світової війни Польща була багатонаціональною державою, в якій національні меншини становили понад 1/3 населення. Повоєнний пере­гляд кордонів та численні міграції призвели до того, що сучасна Польща є однонаціональною країною. 98,7 % її населення — поляки. Незначну частку становлять білоруси, українці, німці, росіяни та литовці. Більшість населення є християнами-католиками.

Польща має високу густоту населення — 121,8 чол./км2. Максима­льних значень цей показник сягає у Верхній Сілезії — близько 700 чол./км2. Рівень урбанізації високий - 65 %. Найбільшими містами країни є Вар­шава (2,2 млн. чол.), Лодзь (1 млн. чол.), Краків (745 тис. чол.), Вроцлав (640 тис. чол.) та Познань (581 тис. чол.). Навколо міст утворилися агломерації. Найбільші серед них - Верхньосілезька (охоплює близько 20 міст), Гдансько-Гдинська, Варшавська, Лодзинська, Краківська.
Господарство

Польща - індустріально-аграрна держава, яка швидкими темпами проводить економічні реформи, спрямовані на перехід до ринкової економіки. З 1990 р. країна вступила в період радикального реформування

економіки. Законодавчо закріплені свобода підприємництва та рівні права всіх форм власності. Нині істотну час­тку (понад 70 %) становить приватний сектор економіки. Багато державних підприємств приватизовано, створено умови для успішного функціонування малого та середнього бізнесу. За час проведення реформ були ліквідовані неринкові форми товарообігу, ефективно працює антимонопольне законодавство. Тривалий період зберігаються позитив­ні тенденції економічного зростання. Серед країн Центральної Європи за обсягом іноземних інвестицій Польща посідає перше місце. Економічні рефор­ми в країні дали позитивні результати. За рівнем економічного розвитку серед країн з перехідною економікою Польща вирізняється порівняно високими до­ходами на одну особу.

Промисловість є основною галуззю господарства Польщі. Значна частка економічного потенціалу країни базується на переробці мінеральної сировини. Переважають галузі важкої промисловості. Провідну роль відігра­ють машинобудування, чорна та кольорова металургія, хімічна промисловість. Добре розвинені також текстильна та швейна промисловість.

У паливній промисловості голов­ною галуззю є вугільна. Зростає роль нафтопереробки, яка працює на імпортній сировині з Ро­сії. Найбільшим центром нафтопере­робки є Плоцьк. За міждержавною уго­дою з Україною планується подовжити гілку нафтопроводу «Одеса — Броди» до польського міста Гданськ. Це дасть змогу в перспективі переробляти нафту з азіатських країн.

В електроенергетиці провідну роль відіграють теплові електростанції, на які припадають 97 % виробленої електроенергії. Частка гідроенергетики незначна - 3 %.

Чорна металургія працює на власному коксівному вугіллі та переважно імпортних рудах). Найбільші металургійні комбінати зосереджені у Верхній Сілезії. Кольорова металургія з власної сировини виплавляє мідь (Легниця), свинець і цинк (Катовіце);

Машинобудування є провідною галуззю промисловості Польщі. У Верхній Сілезії переважає металомістке важке та залізничне машинобудування. Важке машинобудування виробляє устаткування для електростанцій,гірничодобувної, хімічної, будівельної промисловості. Польща експортує пасажирські й товарні вагони, локомотиви. У великих містах, зокрема у Варшаві та Кракові, розвиваються трудомісткі галузі: верстатобудування, автомобілебуду­вання, електроніка. Поблизу моря склалися значні центри суднобуду­вання: Гданськ, Гдиня, Щецин. Тут виробляють траулери, морські рибні заводи на воді, яхти, байдарки.

Хімічна промисловість Польщі спеціалізується на ви­робництві різноманітних мінеральних добрив (Краків, міста Верхньої Сілезії, Тарнобжег), соди (Торунь), полімерів, парфумів, ліків, фотохімії (Лодзь, Вроцлав, Познань, Варшава).

Текстильна промисловість країни) виробляє переважно бавовняні тканини (Лодзь). Швейна промисловість працює на експорт (Варшава).

Сільське господарство загалом забезпечує потреби населення у про­довольстві. У сільському господарстві переважає тваринництво. Розводить молочно-м'ясне поголів'я великої рогатої худоби, свиней, домашню

птицю. Відоме й польське конярство. Рослинництво спеціалізується на вирощуванні картоплі, овочів (осо­бливо капусти), технічних (льону-довгунця, хмелю, а на кращих ґрун­тах - цукрових буряків) та зернових культур (жита, вівса, ячменю, на півдні - пшениці).

Основними видами транспорту Польщі є залізничний та ав­томобільний. Крім того, зовнішні перевезення здійснюються морським, трубопровідним та авіаційним транспортом.

Польща активно підтримує зовнішні економічні зв'язки з багатьма країнами світу. Більша частина її товарообігу припадає на країни ЄС та держави Центральної Європи. Значне місце посідає й торгівля з Україною.

На світовий ринок Польща експортує машини та обладнання, мінеральну сировину (вугілля, мідні руди, самородну сірку), будматеріали, тканини, одяг, харчові продукти (консерви, шинку, масло, картоплю, овочі). Країна імпортує мінеральні ресурси (енергоносії, залізні, марганцеві та алюмінієві руди), ліс та лісоматеріали, деякі види сільськогосподарської сировини (ба­вовну, вовну). Щорічно зростає кількість туристів, що приїздять до Польщі, особливо в гірські райони та на узбережжя Балтійського моря.
3. БІЛОРУСЬ
Офіційна назва — Республіка Білорусь.

Площа — 207,6 тис. км2 (85-те місце у світі,

12-те в Європі).

Населення — 9,7 млн. чол. (86-те місце у світі).

Столиця — Мінськ.

Тип країни — країна з перехідною економікою.

ВВП на душу населення — $2 630.

Державний устрій — президентська республіка,

унітарна держава.

Склад території — 6 областей.

Член міжнародних організацій — ООН, СНД, Рух

неприєднання та ін.

Офіційні мови — білоруська, російська.

Релігія — християнство (православ'я).

Валюта — білоруський рубль.Економіко-географічне положення

Білорусь — держава з перехідною ' економікою, яка знаходиться у Центральній Європі. Межує з Росією, Україною, Польщею, Литвою і Латвією. Польща, Литва й Латвія — члени НАТО, Росія — ядерна держава.

У Білорусі перетинаються важливі транзитні шляхи, що сполучають Західну Європу зі Східною, але вона не має виходу до моря. Сприятливим для розвитку господарства країни є її близьке розташування до важливих мінерально-сировинних баз Східної Європи, особливо нафтогазових родовищ Росії.


^ Природні умови та природні ресурси

Природні умови Білорусі мало сприяють розвитку господарства. Через надмірне зволоження та невисокі температури повітря тут багато заболочених територій. Рельєф рівнинний, переважно це Поліська низовина з її льодовиковими відкладеннями. Білорусь дуже бідна на мінеральні ресурси. З паливних корисних копалин є лише поклади торфу, з нерудних — калійної солі (Солігорськ).

Водні ресурси країни багаті. Найбільшими річками є ^ Дніпро, Західна Двіна, Німан. Річки судноплав­ні, але бідні на гідроенергоресурси. Пе­реважають кислі дерново-підзолисті та болотні ґрунти, які потребують значних витрат на меліорацію. Лісові ресурси чималі, але через надмір­ну експлуатацію та Чорнобильську катастрофу вони істотно зменшилися.
Населення

Для демографічної ситуації Білорусі характерний перший тип відтворення населення. Природ­ний приріст від'ємний: -4 чол./тис. Спостерігається «старіння нації». Країна має від'ємне сальдо міграцій. Багато тимчасових робітників з Бі­лорусі працюють у сусідніх, більш розвинених країнах.

Білорусь — однонаціональна країна: 80 % її населення — білоруси. Значну частку становлять росіяни (майже 14 %), є поляки та українці. Більшість населення — православні християни.

Середня густота населення в Біло­русі порівняно з іншими країнами Єв­ропи невисока — 46,7 чол. /км2. Рівень урбанізації значний — 70 %. Най­більшими містами країни є Мінськ (1,59 млн чол.), Гомель (499 тис. чол.), Могильов (372 тис. чол.), Вітебськ (348 тис. чол.), Гродно (338 тис. чол.), Брест (218 тис. чол.), Барановичі (169 тис. чол.) (картосхема ЗО).


Господарство

Білорусь — індустріально-аграрна країна, яка проводить економічні реформи, пов'язані з переходом до ринкової економіки.

Промисловість є основною галуззю її господарства. Республіка має добре розвинені галузі обробної промисловості: хімічну, автомобільне та транспортне машинобудування, електроніку, комплекс оборонних виробництв.

Паливна промисловість базується тільки на імпортній сиро­вині з Росії Цен­три нафтопереробки прив'язані до нафтопроводів (Мозир, Новополоцьк). Електроенергетика представлена лише тепловими електростанціями, що працюють біля великих міст.

Машинобудування викорис­товує імпортні чорні та кольорові мета­ли Воно зорієнтоване на споживача (лісове та сільське господарство) або на трудові ресурси. Розвиваються тракторобудування (Мінськ), складання комбайнів (Ліда — картоплезбиральні, Гомель — силосозбиральні), вантажних автомобілів (Жодіно, Могильов, Мінськ), верстатів (Мінськ, Гомель, Вітебськ).

Хімічна промисловість Білорусі спеціалізується на ви­робництві різноманітних мінеральних добрив (Солігорськ, Гродно, Гомель) та деяких полімерів (Полоцьк).

Текстильна промисловість працює як на власній (лляна), так і на привізній (ба­вовняна, шовкова, вовняна) сировині. Найбільшими центрами виготовлення лляних тканин є Орша, бавовняних - Гомель і Гродно, шовкових — Моги­льов, вовняних — Мінськ і Гродно.

Важливе значення має лісова промисловість. Виготовляються меблі, дикт, сірники, папір (Гомель).

Сільське господарство має переважно рослинницький напрям. Вирощують невибагливі до природ­них умов культури: картоплю, льон-довгунець, горох, жито. Розводять ве­лику рогату худобу молочно-м'ясного напряму, свиней, домашню птицю.

Основними видами транспорту Білорусі є залізничний та автомобіль­ний. Енергоносії надходять трубопровідним транспортом.

Білорусь має зовнішні економічні зв'язки переважно із сусідніми державами, насамперед з Росією. Традиційно важливими залишаються зв'язки з Україною. Білорусь експортує продукцію ма­шинобудування (трактори, вантажівки, автобуси), мінеральні добрива, ліс та лісоматеріали, харчові продукти (картоплю, м'ясо). Водночас до країни імпортуються мінеральні ресурси (енергоносії), прокат чорних та кольорових металів, деякі продукти харчування.


1   2

Схожі:

Лекція: держави-сусіди україни iconТема: Держави сусіди України
Назвіть та покажіть на карті найбільші кам’яновугільні та нафтогазоносні басейни Росії
Лекція: держави-сусіди україни iconЛекція Лободи Юрія Федоровича «Стратегія боротьби із рейдерством»
Відкрита публічна лекція Білла Баурінга «Методологія написання наукових статтей в сша»
Лекція: держави-сусіди україни iconЗагальна характеристика України
За територією та населенням Україну можна порівняти з Францією. Її сусіди: Білорусь, Росія, Угорщина, Румунія, Молдова, Польща та...
Лекція: держави-сусіди україни iconЛекція. Основи фінансування бюджетних установ Система розпорядників коштів
Бюджетні установи створені та функціонують з метою забезпечення виконання функцій держави І для здійснення їхньої статутної діяльності...
Лекція: держави-сусіди україни iconПравової, соціальної держави
Робота виконана у відділі теорії держави І права Інституту держави І права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України...
Лекція: держави-сусіди україни iconКласний керівник на батьківських зборах
Але будьмо об'єктивні. Вірніше, ті, хто зацікавлений в її відродженні, з останніх сил тягнуть самі себе з болота за чуба І, здається,...
Лекція: держави-сусіди україни iconВ механізмі демократичної держави
Робота виконана на кафедрі теорії держави та права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти...
Лекція: держави-сусіди україни iconЛекція 10. «Спілкування в сім’ї»
Виховний феномен, як І саму сім'ю, нічим замінити не можна. Василь Сухомлинський писав: «У сім'ї, образно кажучи, закладається коріння,...
Лекція: держави-сусіди україни iconТема фінансова діяльність держави
України. Ця діяльність виявляється у збиранні, розподілі та використанні потрібних державі грошових коштів. Отже, фінансова діяльність...
Лекція: держави-сусіди україни iconЗагальна характеристика роботи
Прийняття Конституції України стало важливим етапом становлення та розвитку України як правової соціальної держави. Основний Закон...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка