Експозиції
Скачати 78.33 Kb.
НазваЕкспозиції
Дата28.12.2013
Розмір78.33 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
Додаток №2

до наказу від 27.11.2013 р. № 715
ІІ регіональна Віртуальна виставка-презентація
«Сучасні заклади освіти Донеччини – 2014» 1. П’ята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти 2014» проводиться в Києві 27.02-01.03.2014 р. Заявки на участь у виставці подаватимуться до Києва до 10.02.2014 р. Конкурсні роботи надсилатимуться учасниками до Києва до 24.01.2014 р.

 2. Віртуальна виставка-презентація «Сучасні заклади освіти Донеччини» є постійно діючою (наказ управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації № 80 від 11.02.2013 р.)

 3. Завдання: створити умови для ефективного поширення сучасного освітнього досвіду закладів і установ освіти.

 4. Організатори Віртуальної виставки: Департамент освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

 5. Організатори на місцях: органи управління освітою, методичні служби. Учасники: заклади освіти (ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ), освітні установи (МК, управління, відділи освіти).

 6. Віртуальна виставка-презентація складається з двох експозицій: експозиція закладів освіти і експозиція методичної служби міста (району).

 7. Міська (районна) віртуальна експозиція закладів освіти є тематичною. Матеріали добираються за однією із запропонованих тем:

  • Діяльність навчальних закладів з розвитку міжнародної співпраці.

  • Педагогічна майстерність - домінанта професійної дії вчителя, викладача.

  • Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти.

  • Інновації у діяльності навчального закладу «Школа-новатор».

Експозиція міста (району) формується на окремій сторінці сайта відділу освіти або методичної служби.

Конкурсна робота пишеться з теми, за якою сформована міська (районна) віртуальна експозиція. Участь у конкурсі за бажанням закладу освіти.

 1. Методичні служби міст (районів) формують експозицію виставки з теми «Організаційне і науково-методичне забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процес навчання, підвищення кваліфікації та управління».

Експозиція міської (районної) методичної служби формується на окремій сторінці сайта методичної служби.

Конкурсна робота пишеться за темою «Організаційне і науково-методичне забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процес навчання, підвищення кваліфікації та управління».

 1. Найкращі конкурсні роботи до 13.01.2013 р. (не пізніше!) надаються до обласного журі. Переможці обласного етапу конкурсу будуть рекомендовані до участі у всеукраїнському конкурсі.

 2. Дизайн сторінки міської (районної) віртуальної виставки - презентації довільний. Обов’язковими є наступні елементи:

Назва міста (району).

Тема експозиції.

Аннотація експозиції (у вигляді тексту).

Розділи:

Відеоекскурсія

Вміщує відео з міського (районного) етапу виставки, інтерв’ю, пристентодові презентації, відеоогляд наочності або методичних матеріалів, фрагменти заходів тощо. Відеоекскурсія може бути представлена одним файлом або декількома відеофрагментами. Відеофрагменти повинні мати назву, бути логічно пов’язані і розкривати обрану тему експозиції.
^ Бестселер сучасної педагогіки

Вміщує анотовані посилання на інформаційні ресурси (методичні розробки, посібники, розробки уроків, статті тощо) з теми експозиції. Формат інформаційних ресурсів: pdf, html.
^ Методична мапа міста (району)

Вміщує назву навчального закладу (яка є посиланням на сайт навчального закладу) і проблему, над якою працює педагогічний колектив. Інформація має бути організована у вигляді таблиці наступної структури:

Назва навчального закладу

Проблема над якою працює педагогічний колективУ таблиці мають бути перелічені усі загальноосвітні навчальні заклади, підпорядковані територіальним органам управління освітою.


 1. Кінцевий термін оформлення сторінки міської (районної) віртуальної експозиції – 14.01.2014.

 2. Віртуальна експозиція методичної служби міста (району) оформлюється аналогічно. Відмінність: відсутній розділ «Методична мапа міста (району)»
 1. Відкриття ІІ регіональної Віртуальної виставки-презентації «Сучасні заклади освіти Донеччини-2014» - 15.01.2014.
 1. Обговорення експозицій, інтернет-голосування – 15.01.-20.01.2014 р.
 1. 21.01.-22.01.2014 р. – підбиття підсумків, визначення лауреатів та переможців (до уваги беруться результати обговорення експозиції і інтернет-голосування), формування складу учасників П’ятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2014» від Донеччини.


Графік організаційних заходів і проведення ІІ регіональної виставки-презентації «Сучасні заклади освіти Донеччини-2014»

Термін

Заходи

Рівень

До 10.12.2013

Організаційний наказ, проведення наради. Визначення теми районної (міської) виставки.

Місто (район)

20 .12.2013- 13.01.2014

Перший (очний) етап районної (міської) виставки, проведення конкурсу розробок за обраною темою

Місто (район)

До 13.01.2014

Надання конкурсної роботи до обласного журі.

Місто (район)

13.01-15.01.2013

Підготовка до відкриття Віртуальної виставки

Місто (район)

15.01.2014

Відкриття Віртуальної виставки, відвідування, обговорення експозиції, інтернет-голосування

Область , місто (район)

20.01.2014

Закриття інтернет-голосування, продовження роботи постійно діючої Віртуальної виставки

Область

21.01-22.01.2014

Підбиття підсумків

Область


С.Г. Галкін, тел. 066-751-03-98 (організаційні питання)

С.О. Сідельник, тел. 099-000-39-81 (технічні питання)
Відеозапис вебінару щодо підготовки до виставки: http://donetskedu.com/uk/site/virtualna-vistavka-2014.html

Додаток №3

до наказу від 27.11.2013 р. № 715

Перелік матеріалів, що подаються на конкурс інноваційних розробок з тематичних номінацій (район (місто) обирає одну тему для закладів освіти):

1. Діяльність навчальних закладів з розвитку міжнародної співпраці:

1.1. Членство у міжнародних наукових, освітніх адміністративних структурах, асоціаціях, товариствах.

1.2. Укладання двосторонніх і багатосторонніх договорів з науковими інституціями та закордонними закладами освіти.

1.3. Реалізація спільних із зарубіжними колегами проектів з актуальних проблем розвитку освіти.

1.4. Налагодження ефективного обміну викладачами, студентами та учнями з метою підвищення їх професійного рівня, отримання подвійного диплому, сертифікату міжнародного зразка.

1.5. Організація та участь у міжнародних проектах і програмах, отримання грантів.

1.6. Публікування результатів наукових досліджень, досвіду у зарубіжних виданнях та створення спільних з партнерськими інституціями видань.

^ 2. Педагогічна майстерність - домінанта професійної дії вчителя, викладача.

2.1. Популяризація ідей та досвіду педагогічної майстерності у наукових та методичних виданнях, пресі.

2.2. Опис передового педагогічного досвіду вчителя, викладача.

2.3. Поширення і використання кращого досвіду педагогічної майстерності і професійного саморозвитку вчителя, викладача.

2.4. Використання сучасних досягнень педагогічної і психологічної наук у формування Я-концепції вчителя, викладача як основи його педагогічної майстерності.

2.5. Функціонування у навчальному закладі шкіл, університетів майбутнього вчителя, тощо.

2.6. Використання сучасних інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховній діяльності вчителя, викладача.

^ 3. Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти.

3.1. Розробка та впровадження електронних освітніх ресурсів.

3.2. Програми та проекти підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогів в галузі ІКТ та формування IКТ-компетентності.

3.3. Створення системи дистанційного навчання осіб з обмеженими можливостями та осіб, які перебувають на довготривалому лікуванні.

4. Інновації у діяльності навчального закладу «Школа-новатор».
Конкурс інноваційних розробок методичних служб міст (районів) проводиться за єдиною темою:

«Організаційне і науково-методичне забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процес навчання, підвищення кваліфікації та управління (органами управління освітою, науково-методичними та навчально-методичними центрами)».

2.1. Наявність системних заходів з упровадження в освітню практику навчальних закладів електронних ресурсів, технологій, засобів, порталів, підручників, бібліотек.

2.2. Розробка та створення в регіоні, різних ланках освіти мережевих систем і центрів взаємодії суб’єктів освітньої діяльності.

2.3. Створення центрів дистанційної освіти для оновлення змісту освіти, навчання і професійного саморозвитку педагогічних працівників.

2.4. Створення мережевих спільнот як форми електронного взаємозв’язку, науково-методичної інформації, презентації кращого досвіду освітніх закладів.
^ УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ З ТЕМАТИЧНИХ НОМІНАЦІЙ.
Міський (районний) оргкомітет та методичний кабінет подають до 13 січня 2014 року роботу закладу освіти, що перемогла в районному (міському) етапі конкурсу та конкурсну роботу методичної служби міста (району). Матеріали обов’язково подаються у друкованому зшитому вигляді державною мовою. Обсяг роботи – 20 сторінок формату А-4 (в форматі *.doc (Microsoft Word); розмір шрифту - 12 (гарнітура Times New Roman), інтервал – 1,5). Перша сторінка роботи – це лист на участь у конкурсі, в якому обов’язково вказується назва номінації відповідно до інформаційного листа про конкурси та повна назва закладу освіти/підприємства, що подає матеріали. Конкурсна робота повинна відповідати структурним позиціям номінації. Робота, в якій викладений лише загальний опис досвіду діяльності навчального закладу, не має перспективи перемоги у конкурсі. Матеріали, подані на конкурс з номінацій, не повертаються. Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін.
Переможці конкурсу в номінаціях (навчальні заклади, установи) удостоюються Почесного звання «Лауреат конкурсу» з відповідної номінації та нагороджуються Дипломами.Представлені на виставці інноваційні матеріали будуть узагальнені Оргкомітетом і передані управлінню освіти і науки Донецької облдержадміністрації для включення до реєстру інновацій.
Конкурсні роботи з номінацій надсилаються до Оргкомітету виставки за адресою:

вул. Артема, 129-А. м. Донецьк, 83001, Україна

Тел./факс: 062-305-18-16, 062-348-99-27.
E-mail: atesta@i.ua

Схожі:

Експозиції iconМузей кзо сзш №69 отримав статус музею у 2010 р. Експозиції розміщені...
Експозиції розміщені в двох залах. Перший присвячений подіям ввв, партизанському та підпільному руху мешканців Дніпропетровська І...
Експозиції iconКонкурс малюнків «Моя мама найкраща в світі.»
Оформлення тематичної виставки –експозиції «Жовтневому району – 78 років» в бібліотеці
Експозиції iconДоговір-заявка № для учасників спеціальній експозиції
Український виставково-інформаційний центр (Розпорядник) та учасник визнають всі положення доданих до договору-заявки умов участі...
Експозиції iconВиїзд: 01-02. 05. 1 день
Стара Фортеця, скельний монастир, огляд Ратуші, в підземеллях якої відтворено експозиції з історії судочинства на Поділлі в XVІ –...
Експозиції iconГнилицький вул. Дарвіна
Національному художньому музеї України – перша спроба неортодоксального підходу до біографії І творчого світу Олександра Гнилицького...
Експозиції iconЕкспедиційні І стаціонарні дослідження природних умов І природних...
Мета: визначити джерела географічної інформації, географічні видання, методи І засоби отримання географічної інформації
Експозиції iconПрес – анонс у п’ятницю, 9 жовтня 2009 р., у Центрі естетичного виховання...
Відкриття виставки відбудеться 9 жовтня 2009 р о 16. 00 в Центрі естетичного виховання «Юність Буковини» (вул. Червоноармійська,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка