Маломуж М. Г. Щодо стратегії національної безпеки України І перспектив розвитку держави Шановні учасники конференції!
Скачати 152.59 Kb.
НазваМаломуж М. Г. Щодо стратегії національної безпеки України І перспектив розвитку держави Шановні учасники конференції!
Сторінка1/2
Дата20.02.2014
Розмір152.59 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
  1   2

Маломуж М. Г.
Щодо стратегії національної безпеки України і перспектив розвитку держави
Шановні учасники конференції!
Від себе особисто та організаційного комітету щиро вітаю вас на нашому форумі і бажаю продуктивного та конструктивного обговорення проблем обопільної зацікавленості у контексті стратегії національної безпеки і розвитку України.

Як вбачається, необхідність обміну думками із такого життєво важливого для України питання покликане перебігом останніх подій в Україні та навколо неї, що не можуть залишити байдужим українське суспільство.

Процеси з реалізації стратегії розвитку України, довгострокові наслідки економічної та політичної кризи,) стан безпекового сектору та енергетики, їх вплив на національну безпеку потребують-глибоко об'єктивного аналізу, відпрацювання комплексних програм загальнодержавного масштабу та системних рішень щодо їх імплементації. Суспільство і кожну людину цікавить, якою буде Україна, яким буде її місце у посткризовому глобальному світі XXI століття, як подолати існуючі реальні загрози державі.
Шановні присутні!
На сьогодні глобальні процеси характеризуються системною динамічністю, глибиною та масштабністю змін, новою розстановкою сил на геополітичній карті світу.

Зокрема змінюється потенціал та позиції провідних міжнародних гравців, з'являються га формуються нові центри впливу, відбуваються поступове послаблення ролі міжнародних структур безпеки, загострюються глобальні проблеми людства зростає конфліктний потенціал у світі та в окремих регіонах. Це свідчить про неминучість кардинальної перебудови не лише фінансово-економічної системи, але й суттєвої трансформації системи міжнародної безпеки, існуючого світопорядку загалом. Водночас Україна, перебуваючи на перехресті лінії інтересів світових центрів впливу - ЄС, СШЛ, РФ, Китаю, Азії, - не може залишатись осторонь цих процесів. Сукупність вказаних факторів дозволяє констатувати, що Україна знаходиться в умовах системної довгострокової кризи з такими можливими негативними наслідками:

відсутність сталих демократичних інститутів розвитку українського суспільства та формування влади (Практично знецінені моральні та культурні принципи у життєдіяльності держави та громадян); політична нестабільність, глибинною причиною якої є неефективність виконавчої влади, що загрожує занепадом усіх сфер життя суспільства; разюча невідповідність одного з найкращих у Європі природно-ресурсного й людського потенціалу темпам зростання реального валового внутрішнього продукту, які не забезпечують навіть наближення рівня життя населення України до середньоєвропейських показників; фактична вичерпаність ресурсів економічного розвитку; застарілість і зношеність основних виробничих фондів, особливо в експортно орієнтованих галузях, вугільній, металургійній, енергетичній, машинобудівній, що призводить до науково- технологічного відставання нашої держави від індустріально розвинених країн; загроза енергетичній безпеці України, яка обумовлена енергоємністю економіки, низьким рівнем використання альтернативної енергетики, надмірною залежністю від зовнішніх джерел енеріії, неадекватною структурою та географією імпорту енергоносіїв, особливо природного газу і ядерного палива: -значний, більше 50%, обсяг тініової економіки істотною кримінальною складовою, низький рівень боротьби зі злочинністю, корупцією, рейдерством, що породжує безкарність, свавілля, суспільну апатію і

байдужість (Вказані явища знижують не тільки перспективи держави, але і загрожують долі кожної людини); реальне безробіття, галузеве та регіональне, особливо серед молоді; сталі негативні демографічні тенденції, значне погіршення здоров'я нації, зменшення середньої тривалості життя, динаміка поширення СНІДу, алкоголізму, наркоманії, серцево-судинних захворювань і туберкульозу, що підриває людські активи суспільства; погіршення екологічної ситуації, забруднення значної частини території України (зокрема радіаційне, хімічне, відходами металургійного виробництва) висока ймовірність масштабних техногенних і природних катастроф; неефективність правоохоронної системи, її корумпованість, політична заангажованість та моральне падіння.

Все зазначене вище може призвести і вже призвело до: силових зіткнень у суспільстві, протистоянь з владою та різними соціальними і національними угрупуваннями, масових порушень прав людини; розбалансування економічного і фінансового секторів та занепаду економіки; -масового зростання злочинності та насильства; - а в результаті до можливої втрати суверенітету держави і, як наслідок, відкидання країни у «сіру зону» чи «буферну резервацію». За даними авторитетних вітчизняних і зарубіжних дослідницьких центрів на сьогодні більше 80% громадян незадоволені своїм становищем, політичною та соціальною ситуацією в Україні.

Рівень довіри до влади за рік знизився з 42% до 22%, 55-60% громадян готові до активних акцій протесту, а 40% до силових акцій протистояння з владою та правоохоронними структурами.

Негативно позначається на перспективах розвитку країни відсутність політичної і інтелектуальної структуризації суспільства, демократичних правил та виборчих систем, що не дозволило викристалізувати та привести до влади державницьких лідерів та інтелектуальних авторитетів, які б мали не тільки бачення стратегічного розвитку держави, але й були здатні реалізувати їх на практиці.

Політична правляча еліта у своїй діяльності досі залишається вмотивованою виключно власними політичними, економічними а почасти корисними Та вузькоклановими інтересами, нездатна до консолідації і мобілізації зусиль навколо реалізації стратегічних інтересів держави.

Шановні колеги!

Як свідчить аналіз, всеохоплюючою загрозою для України у середньостроковій перспективі будуть: спроби зовнішніх і внутрішніх чинників гальмувати процес утвердження української державності і української ідентичності та демократичних інститутів.

Актуальним залишатиметься зростання військової активності іноземних держав та їх блоків поблизу українських кордонів, в умовах обмеженої ефективності міжнародних договорів у сфері роззброєння та контролю над озброєннями. При цьому істотну роль відіграватимуть недієвість нинішніх зовнішніх гарантій безпеки нашій державі, відтермінування перспектив вступу до ефективних міжнародних систем колективної безпеки, нестабільність військово-політичної ситуації у зоні стратегічних інтересів України. Очікується посилення різнопланових зовнішніх впливів на Україну та деструктивних дій її

конкурентів із підриву потенційних геополітичних вигод Української держави, що може призвести до втрати країною ініціатив у регіональній політниці, а також стабільно позитивних відносин із низкою країн та альянсів.

Негативними чинниками впливу на безпекову обстановку також виступатимуть: поширення політичного екстремізму, ісламського фундаменталізму, активізація міжнародного тероризму і піратства, збільшення масштабів нелегальної міграції, торгівлі людьми, протиправного обігу зброї та наркотичних речовин.

В економічній сфері найбільшими зовнішніми загрозами інтересам нашої держави будуть: наступні цикли кризових явищ у світовій фінансово- економічній системі; відсутність масштабної виробничої, науково-технічної та фінансової кооперації з іншими країнами світу; низька, обумовлена відсутністю довіри та конкурентними міркуваннями, зацікавленість «світових грандів» у системній модернізації інфраструктури України; їхня націленість лише на реалізацію локальних короткотермінових проектів.
Шановні учасники конференції!
Із огляду на те, що розвиток України відбувається у відносно сприятливому міжнародному середовищі існують об'єктивні підстави до вжиття кардинальних суб'єктності України, тобто здатності країни самостійно моделювати розвиток відповідно національних інтересів; у широкій кооперації з іншими країнми брати активну участь у формуванні міжнародної політики, мати достатній імунітет до глобальних загроз і коливань світової кон'юнктури.

Основою «нового стратегічного курсу» мають стати: інвестиційно-інноваційна модель зростання економіки; раціональне і ефективне використання власних природних багатств, вигідного геополітичного розташування, потужного інтелектуального ресурсу; мінімізація залежності від зовнішніх джерел енергоносіїв; збалансована модель системи національної безпеки та оборони; Реформована за європейськими принципами система правоохоронних органів; Комплексне і рішуче подолання корупції, «тіньових» відносин в органах влади, бізнесі та у всьому суспільстві; розгалужена міжнародна кооперація у передових галузях і високих технологіях; Пріоритетом державної політики і влади стане високоморальне і культурне суспільство, людина, забезпечення її безпеки та гарантування прав і свобод, а також створення умов для її самореалізації.

У сфері економічного розвитку здійснюватиметься перехід до моделі економіки з високою доданою вартістю і дорогою робочою силою; що забезпечить розвиток продуктивного потенціалу суспільства, а стратегічними завданнями формування інститутів нової економіки і суспільства знану перехід від переважно експортно-сировинного до інвестиційно-інноваційного типу економічною розвитку; нарощування конкурентного потенціалу української економіки за рахунок вітчизняних досягнень науки, освіти і високих технологій.

Для реалізації конкурентних переваг на глобальних ринках формуватимуться масштабні високотехнологічні виробництва у вітчизняній авіаційній промисловості, металургії, суднобудуванні, космічній та оборонній галузях, точному машинобудуванні, радіоелектроніці, у сфері атомної енергетики, транспорту й аграрного сектору.

Стратегічною метою зовнішньої політики нашої держави стане європейська інтеграція, з закріпленням за Україною чіткого відповідного її геостратегічному значенню і потенціалу місця у європейському та глобальному світі. При цьому слід виходити з того, що на найближчі два десятиліття всі системи колективної безпеки потребуватимуть потужних союзників, а не обтяжливих членів. Тому Україна має стати зрозумілим та сильним партнером для зовнішнього оточення і будувати відносини з ним на гранично твердому прагматизмі.

У сфері міжнародної безпеки в концептуальному плані ключовим завданням України визначатиметься: - забезпечення довгострокової стабільності європейської регіональної системи. При цьому зовнішньополітична стратегія повинна розглядати Європу як широкий простір, невід'ємною частиною якого є Росія та ряд пострадянських країн, а не обмежуватися уявленням про неї як про самі ЄС або НАТО. На часі створення стійких і взаємопов'язаних комплексів двосторонніх відносин України з потужними світовими та регіональними гравцями, незалежно від їхнього географічного розташування.

Зокрема США, з огляду на військово-політичні чинники, економічну могутність, роль цієї країни у міжнародних політичних та фінансових інституціях; мають і надалі розглядатися як глобальний стратегічний партнер і один із гарантів безпеки України, зі значним потенціалом взаємодії у сферах міжнародної торгівлі, інвестицій, енергетики, високих технологій.
Шановні колеги!
Зважаючи на існуючі протиріччя геостратегічних інтересів України і Росії, та враховуючи, той же час, взаємозалежність економік обох країн, наявність географічних, історичних, культурних, політичних, демографічних зв'язків і традицій, необхідно сформувати нову геополітичну платформу для ефективного розв'язання наявних міждержавних проблем. Реалізація зазначеного можлива з виходом на рівень справжнього партнерства на базі прагматичного рівноправного й довгострокового співробітництва у паливно-енергетичній галузі, транспортній інфраструктурі, сферах технологічного розвитку, військово-технічного співробітництва, міжнародної торгівлі, з одночасним збереженням військово-політичної та економічної незалежності України.

Водночас, географія пріоритетів зовнішньої політики повинна полягати в активному освоєнні нових перспективних і поверненні на традиційні ринки Північної Африки, Близького і Середнього Сходу, Південно-Східної Азії і Латинської Америки.
Шановні колеги!
З метою якісної реалізації заходів нового стратегічного курсу нами розроблена комплексна програма дій, яка включає такі напрямки:

Перше - відпрацювання та прийняття суспільної угоди для консолідації зусиль всіх активних громадян із модернізації України; об'єднання української еліти в національних інтересах має стати локомотивом зростання країни, що повинно бути використано для самоочищення влади від політичної корупції та злочинності.

Друге - завершити у 2014 р. роботу над внесенням відповідних змін у Конституцію України, Стратегію національної безпеки України, Воєнну доктрину України, Закон України «Про засади зовнішньої політики України». Метою таких змін має бути: формування моральних принципів суспільства; комплексне реформування всіх гілок влади, правоохоронних органів та судової системи, - забезпечення ефективного функціонування безпекового сектору, сприяння важливим структурним реформам.

Третє - відповідно до реалій сьогодення внести корективи в ідеологічне забезпечення розвитку української державності з метою консолідації суспільства та подолання кризи самоідентифікації нації.
  1   2

Схожі:

Маломуж М. Г. Щодо стратегії національної безпеки України І перспектив розвитку держави Шановні учасники конференції! iconШановні колеги !
Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка І менеджмент – 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»...
Маломуж М. Г. Щодо стратегії національної безпеки України І перспектив розвитку держави Шановні учасники конференції! iconІ нформац І йнийлис т
...
Маломуж М. Г. Щодо стратегії національної безпеки України І перспектив розвитку держави Шановні учасники конференції! iconСтруктура Стратегії інноваційного розвитку України до 2020 року
Несформованість національної інноваційної інфраструктури та нерозвинутість національної інноваційної системи
Маломуж М. Г. Щодо стратегії національної безпеки України І перспектив розвитку держави Шановні учасники конференції! iconПояснювальна записка до проекту Закону України “Про антикорупційну люстрацію”
Корупція в Україні перетворилася на одну з загроз національної безпеки та демократичного розвитку державу. Негативний вплив корупції...
Маломуж М. Г. Щодо стратегії національної безпеки України І перспектив розвитку держави Шановні учасники конференції! icon«Аналіз тенденцій І перспектив розвитку економіки, управління І права»,...
Запрошуємо Вас взяти дистанційну участь у Міжнародній науково-практичній конференції
Маломуж М. Г. Щодо стратегії національної безпеки України І перспектив розвитку держави Шановні учасники конференції! iconТеоретичні основи економічної безпеки підприємства
Перехід економіки на ринкові відносини потребує від керівництва підприємств не тільки ринкової стратегії, але й стратегії безпеки....
Маломуж М. Г. Щодо стратегії національної безпеки України І перспектив розвитку держави Шановні учасники конференції! iconПро план заходів із реалізації в районі Національної стратегії розвитку освіти в Україні
Затвердити план заходів із реалізації в районі Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (далі – план...
Маломуж М. Г. Щодо стратегії національної безпеки України І перспектив розвитку держави Шановні учасники конференції! icon«Стратегія Національної безпеки України» 3 грудня 2013 р
Основному Законі України. Прийнята 28 червня 1996 р. Конституція України стабілізувала політичну ситуацію в країні, стимулювала розвиток...
Маломуж М. Г. Щодо стратегії національної безпеки України І перспектив розвитку держави Шановні учасники конференції! iconРекомендації серпневої конференції педагогічних працівників Провідною...
Сучасні педагогічні технології, інноваційні процеси розвитку освіти мають бути спрямовані на особистість дитини, на розкриття її...
Маломуж М. Г. Щодо стратегії національної безпеки України І перспектив розвитку держави Шановні учасники конференції! iconПовітряний кодекс україни
Державне регулювання діяльності в галузі авіації та використання повітряного простору України спрямоване на гарантування безпеки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка