Рішення на підставі яких виконуються захід
Скачати 97.44 Kb.
НазваРішення на підставі яких виконуються захід
Дата23.04.2014
Розмір97.44 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
Звіт за Ш півріччя 2011 року щодо

Річного плану заходів з виконання покладених на Мінприроди завдань на 2011 рік відділу міжнародного співробітництва, протоколу та координації проектів зовнішньої допомоги та відділу з питань європейської інтеграції Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності
Назва заходу

рішення на підставі яких виконуються захід

Виконавець

Строк виконання

Досягнутий результат, природоохоронний ефект від впровадження заходу

142

Забезпечення виконання домовленостей у рамках пріоритетів Порядку денного асоціації Україна – ЄС на 2011 рік.

Порядок денний асоціації Україна – ЄС

ДДЕП та мд, структурні підрозділи ЦА Мінприроди

Виконується

У рамках розділу «Навколишнє природне середовище» визначено та виконуються наступні пріоритети:

щодо імплементації Україною Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки з метою забезпечення можливості вживати заходів для імплементації бюджетної підтримки;

щодо подальшої розробки та імплементації українського законодавства, стратегій та планів у сфері навколишнього природного середовища, зокрема щодо оцінки впливу, стратегічної оцінки, доступу до інформації у сфері навколишнього природного середовища та участі громадськості;

щодо розвитку національних імплементаційних інструментів відповідно до багатосторонніх угод у сфері навколишнього природного середовища, підписаних та ратифікованих Україною та Європейським Співтовариством, перелічених у Додатку 2;

щодо забезпечення реалізації Бухарестської конвенції і протоколів до неї та спільній роботі з Сторонами Конвенції для сприяння приєднання Європейського Співтовариства до Конвенції;

щодо створення РЕЦ-Україна

143

Забезпечення участі у засіданнях підкомітету "Енергетика, транспорт, ядерна безпека та екологія" Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.

Мінприроди входить до складу Підкомітету № 4 Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС

ДДЕП та мд, структурні підрозділи ЦА Мінприроди

Виконано

Взято участь у засіданні підкомітету №4 «Енергетика, транспорт, ядерна безпека та екологія» Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС (24-25.03.2011). Забезпечено конструктивний діалог з актуальних питань співробітництва між Україною та ЄС у сфері енергетики, транспорту, ядерної безпеки та екології. За результатами засідання Сторони підкреслили, що Україна та ЄС мають спільні інтереси в зазначених галузях, і сповнені рішучості подалі поглиблювати співпрацю в зазначених напрямках

144

Участь у переговорному процесі з ЄС:

- з підготовки Угоди про Асоціацію;

- щодо створення ЗВТ.

Представника Мінприроди включено до складу делегації щодо проведення переговорів з питань укладання Угоди

ДДЕП та мд

Виконується

У рамках проекту Угоди про заснування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС у межах компетенції Мінприроди розглядаються питання щодо доступу та здійснення діяльності з пошуку, розвідування та видобутку вуглеводнів Розділу «Торгівля пов’язана з енергетикою» (далі - Розділ). При проведенні чергових XVI - XVII раундів переговорів стосовно укладання зазначеної Угоди, у якому взяли участь представники Мінприроди, до Європейської Сторони передано пропозиції до зазначеного Розділу

145

Забезпечення координації діяльності з питань впровадження конвенцій та угод, стороною яких є Україна.

Постанова КМУ від 13.09.2002 №1371


ДДЕП та мд

Виконується

Надано звіт МЗС про результати співробітництва з міжнародними організаціями у 2010 році та переліку запланованих на наступний звітний період заходів (лист від 23.02.2011 № 4218/12/10-11-мп).

Взято участь у міжвідомчій нараді в МЗС щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях» (далі – Перелік). Після опрацювання протоколу узгодження позицій щодо вищезазначеного проекту, МЗС повторно надіслав Перелік на погодження до заінтересованих ЦОВВ. Мінприроди опрацювало зазначений перелік та надало МЗС свої зауваження та пропозиції.

146

Підготовка звітних матеріалів про досягнуті результати виконання проектів міжнародної технічної допомоги.

Постанова КМУ від 15.02.2002 №153

ДДЕП та мд

структурні підрозділи ЦА Мінприроди

Виконується

Надано звітні матеріали про досягнуті результати впровадження проекту міжнародної технічної допомоги ПРООН/ГЕФ «Зміцнення врядування та фінансової стабільності національної системи природоохоронних територій в Україні» у другому півріччі 2010 року. Також, 19.07.2011 в Мінекономрозвитку був зареєстрований проект ПРООН/ГЕФ «Реалізація стратегічної програми дій для басейну Дніпра з метою зменшення забруднення стічними органічними речовинами (Фаза IIІ)» (№ 2558)


147

Розгляд і погодження технічних завдань до службових відряджень за кордон працівників структурних підрозділів Мінприроди у тому числі супровід і організація закордонних відряджень керівництва міністерства.

Наказ Мінприроди від 16.07.2008 № 368


ДДЕП та мд


Виконується

Упродовж року

За 9 місяців 2011 року було здійснено 60 службових відряджень за кордон працівників структурних підрозділів Мінприроди у тому числі керівництва міністерства

148

Підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони навколишнього природного середовища про двостороннє співробітництво між Україною та іншими країнами.

Закон України «Про міжнародні договори України»

ДДЕП та мд

структурні підрозділи ЦА Мінприроди

Виконується
Упродовж року

Здійснюється погодження проекту Угоди між Міністерством екології та природних ресурсів України та міністерствами довкілля Словаччини і Польщі про співробітництво у межах транскордонного українсько-словацько-польського заповідника «Східні Карпати» Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 №515-р «Про підписання Угоди між Урядом України, Урядом Республіки Білорусь та Урядом Республіки Польща про створення транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся» погоджено текст зазначеної угоди та уповноважено Міністра екології та природних ресурсів М.В. Злочевського на її підписання.

Підписання зазначеної Угоди є умовою прийняття ЮНЕСКО рішення щодо створення транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся» (номінаційні матеріали подані до Секретаріату Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» ще у 2008 році).

З метою розширення двостороннього співробітництва в природоохоронній сфері між Україною та Республікою Вірменія Мінприроди листом від 29.06.2011 № 12104/10/10-11 звернулося до МЗС з проханням у рамках візиту Президента Республіки Вірменія С.А. Саргасяна в Україну (1-2 липня 2011 року, м. Київ) звернутися до Вірменської сторони з проханням передати узгоджений нею текст зазначеної Угоди з метою її подальшого опрацювання Українською стороною.

Станом на сьогоднішній день відповіді від Вірменської сторони отримано не було.

З Литовською стороною обговорюється питання щодо розробки та підписання Угоди між Міністерством екології та природних ресурсів України та Міністерством довкілля Литовської Республіки про співробітництво в сфері охорони навколишнього природного середовища.

У цьому контексті Мінприроди листом від 07.07.2011 № 12649/10/10-11 звернулося до МЗС із проханням отримати позицію Литовської сторони щодо подальшого відновлення діалогу стосовно погодження та підписання згаданої Угоди.

На сьогоднішній день відповіді від Литовської сторони отримано не було.149

Забезпечення організації та проведення двосторонніх комісій з питань охорони довкілля в рамках міжурядових та міжвідомчих угод.

Міжнародні угоди, укладені відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України»

ДДЕП та мд

інші структурні підрозділи ЦА Мінприроди

Виконується
Упродовж року

Взято участь у 9-му засіданні Українсько-словацької міжурядової комісії з питань транскордонного співробітництва, що відбулося 8-9 червня ц.р. (Словаччина)
Українсько-латвійське співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища здійснюється в рамках Угоди між Міністерством екології та природних ресурсів України та Міністерством навколишнього природного середовища та регіонального розвитку Латвійської Республіки про співробітництво в сфері охорони навколишнього середовища від 17.10.2001.

У зв'язку з тим, що термін дії зазначеної Угоди завершується 17 жовтня 2011 року, під час Четвертого засідання українсько-латвійської змішаної міжурядової комісії з економічного і промислового співробітництва, яке відбулося 29-30 червня 2011 року в м. Києві за участю представника Мінприроди, були досягнуті домовленості у термін до кінця І кварталу 2012 року підготувати та підписати нову Угоду.

Під час зустрічі, проведеної 20 вересня 2011 року в приміщенні міністерства, Латвійська делегація передала розроблений нею проект Угоди. Варто зазначити що згаданий проект Угоди не був погоджений Латвійською стороною на внутрішньодержавному рівні.


150

Контроль за своєчасною сплатою внесків до бюджетних міжнародних природоохоронних конвенцій та угод, підготовка у разі необхідності відповідних пропозицій керівництву міністерства

Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371

ДДЕП та мд

інші структурні підрозділи ЦА Мінприроди

Виконується
Упродовж року

Збираються та обробляються інвойси від секретаріатів конвенцій. Готується кошторис для узагальнення обсягу необхідних внесків за 2011 рік.

151

Проведення переговорів із міністерствами сусідніх держав-сторін Конвенції Еспоо (Білорусь, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина) про розроблення проектів угод або інших домовленостей.

Стаття 8, Додаток IV Конвенції Еспоо

УМС

ЮД

по мірі надходження відповідних документів

Проведено переговори у м. Києві із Республікою Білорусь (22.03.2011), Республікою Польща (05.04.2011), Словацькою Республікою (12.04.2011) та Румунією (17.05.2011). Сторонами були досягнуті домовленості продовжити обговорення та підготовку двосторонніх Угод після опрацювання отриманих коментарів від Сторін.

153

Опрацювання питання щодо доцільності підписання Нагойського протоколу з доступу до генетичних ресурсів та рівного і справедливого розподілу вигід від їх використання до Конвенції про біологічне різноманіття, за результатами підготовки відповідних пропозицій

Закон України «Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття», рішення Десятої наради Конференції Сторін Конвенції про біологічне різноманіття

ДОПР та Е,

ДДЕП та МД

IV квартал
виконується

Розроблено, погоджено з заінтересованими центральними органами виконавчої влади проект розпорядження Президента України про уповноваження М. Злочевського на підписання Нагойського протоколу;

отримано правовий висновок від Мін’юсту;

готується пакет документів для подання на розгляд Кабінету Міністрів України

154

Опрацювання питання щодо доцільності підписання Нагойсько-Куала-Лумпурського додаткового протоколу про відповідальність та відшкодування до Картахенського протоколу про біобезпеку

Закон України «Про приєднання України до Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття»


ДОПР та Е,

ДДЕП та МД

IV квартал

виконується

Розроблено, погоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проект розпорядження Президента України про уповноваження М. Злочевського на підписання Нагойсько-Куала-Лумпурського додаткового протоколу;

отримано правовий висновок від Мін’юсту; готується пакет документів для подання на розгляд Кабінету Міністрів України

Схожі:

Рішення на підставі яких виконуються захід iconЗакон україни
Перевезення легковими автомобілями, що виконуються на підставі публічного договору, відносяться до перевезень на таксі
Рішення на підставі яких виконуються захід iconЗакон україни
Перевезення легковими автомобілями, що виконуються на підставі публічного договору, відносяться до перевезень на таксі
Рішення на підставі яких виконуються захід iconЛінійні алгоритми Алгоритми, в яких команди виконуються послідовно...
Алгоритми, в яких команди виконуються послідовно одна за іншою, в порядку їх запису, називаються лінійними
Рішення на підставі яких виконуються захід iconТакож виконуються Інвестиційні зобов’язання, для яких строк виконання...
На виконання договору купівлі-продажу акцій пат «західенерго» від 10. 01. 2012 року з метою організації своєчасного виконання Інвестиційних...
Рішення на підставі яких виконуються захід iconВсеукраїнський студентський архів
Розрахунками, які виконуються при аналізі показників використання засобів праці, І у першу чергу виробничого устаткування, є такі,...
Рішення на підставі яких виконуються захід iconПровадження безпідставно вказано, що мною рішення суду у моєму випадку...

Рішення на підставі яких виконуються захід icon19. Лабораторна діагностика (для закладів охорони здоров'я, до структури...
Наявний затверджений перелік лабораторних досліджень, які виконуються у закладі (всі види допомоги)
Рішення на підставі яких виконуються захід iconЖадібні алгоритми на графах
Жадібний алгоритм метод оптимізації задач, заснований на тому, що процес ухвалення рішення можна розбити на елементарні кроки, на...
Рішення на підставі яких виконуються захід iconІсторико-літературний захід
В історії кожного народу є дати, трагізм І велич яких залишається в пам’яті на віки І тисячоліття
Рішення на підставі яких виконуються захід iconЗ дисципліни «Системне програмування»
У центральному процесорі команди умовних переходів виконуються відповідно до значень окремих бітів регістра прапорців процесора....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка