Економічні передумови виник Кейнсіанства
Скачати 179.25 Kb.
НазваЕкономічні передумови виник Кейнсіанства
Сторінка2/2
Дата17.04.2013
Розмір179.25 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
1   2

^ Чиказька шкода (монетаризм) — течія неолібералізму, що ви­никла в 50-60-х роках XX ст. у Чиказькому університеті як своєрідна реакція на тривалий період ігнорування ролі грошового фактора в господарських процесах; поєднує неокласичні підходи з монетарною концепцією державно­го регулювання.

Основні положення :

1.Визначальна роль в циклічному розвитку належить грошам.

2. Державне втручання в економіку не дає бажаних результатів, тому потрібно повністю відновити ринкове саморегулювання і ліквідувати держ. власність.

3. Усі гроші повинні бути зроблені. А не просто отримані.

4. Држ. Регулювання допустиме лише по відношенню до грошового ринку.

Ірвінг Фішер

- Він розробив модель міжчасоеого вибору, яка пояснювала рішення домогосподарств відносно поточного і майбутнього споживання

-розвинув кількісну теорію грошей, запропонував рівняння обміну

^ Людвіг Miзес

- акцентував на вивченні всіх економічних явищ з суб'єктивної точки зору окремих* господарюючих агентів

- надавав вагомого значення фактору часу в економічних процесах,

- активно захищав принципи економічної свободи, засуджував спроби державного втручання у розвиток економіки.

- Виступив як критик со­ціалізму, який, на думку Мізеса, означає ліквідацію раціональної економіки, неспроможний забезпечити раціональний розподіл ресурсів через відсутність істинної системи цін.

Мілтон Фрідмен -„Дослідження у галузі кількісної теорії грошей**„Програма монетарної стабілізації" (1959), „ Теоретичні основи аналізу кредитно-грошової системи** (1970), „Гроші та економічний розвиток" (1973),

- розробляє теорію перманентного доходу, яка ста­не базовою при розробці положень монетарної політики та аналізу циклу.

- створює монетарну теорію госпо­дарського ииклу": зміни обсягу грошової маси випереджають анало­гічні зміни господарської кон'юнктури в середньому на 12-18 місяців

-виводить рівняння довгострокової рівноваги грошового ринку. згідно якого | пропонує підтримувати темп приросту грошової маси на рівні 3-5% на рік. неза­лежно в:л стану кон'юнктури, шо забезпечить ..природний рівень безробіття".

- увів поняття „портфелю активів" (сукупності всіх фінансо-вих активів індивіда, фізичного і людського капіталу)

- кон-цепція „приводного рівня" безробіття.
Неокласичне відродження - течія в економічній теорії, що вини­кає у 1970-х роках на базі ідеї про необхідність мінімізації державного втру­чання в економіку. Під час затяжної економічної кризи 60-70-х років ряд за­хідних економістів доходять висновку, що регулювання економіки натрапляє на спротив з боку її суб'єктів, їхню економічну поведінку не можна спряму­вати в потрібному напрямі за допомогою будь-яких важелів впливу; економі­чні рішення, які вони приймають, не є об'єктивно зумовленими. Економічні суб'єкти наперед прогнозують наслідки економічної політики держави і на­магаються вжити заходів щодо, нейтралізації їх впливу на власний добробут, завдяки чому економічна політика урядів стає неефективною

^ Теорія раціональних

очікувань .

Представники цієї течії нама­гаються створити модель, яка формалізує суб'єктивну поведінку виробників та споживачів, прогнозуючи їхню реакцію на зміни політики та ринкової си­туації. Заперечуючи необхідність державного втручання в економіку, вони спираються на тезу про типовість економічної поведінки, яка врівноважує ситуацію і нівелює будь-які політичні рішення.

Автором ідеї раціональних очікувань" був Дж. Мут („Раціональні очіку­вання і теорія руху цін", 1961).

Роберт Лукас

- фундатором „нової класичної школи економікс"

- узагальнив , систематизував і класифікував численні обчислювальні і аналітичні ек, економетричні статистичні методи та інструментарії дослідження

Сарджентна основі ідеї „раці­ональних очікувань" довів неефективність активної фіскальної та грошової кейнсіанської політики.

^ Теорія економіки пропонування- ви­сунули тезу про залежність сукупного попиту від сукупного пропонування. яка стала базовою для визначення напрямків стабілізації економіки.

причин-но-наслідковий зв'язок і змоделював Лафоер .крива Лаффера продемон-струвавши, що коли податковий прес виходить за межі оптимальної податко­вої ставки, податкові надходження скорочуються.

Теоретики економіки пропонування" обстоювали обмеження державно-го втручання в економіку, виступили проти кейнсізнськйх методів антициклічного оегулювання, наполягали на суттєвому скороченні соціальних витрат, зниженні податків на прибутки кооперацій і зменшенні прогресивності шкали оподаткування. Вони також критикували монетаристські методи розв'язання проблеми інфляції. Причину інфляції вони вбачали не у грошо­вих чинниках, а насамперед - у високих податках, які спричиняють зростання ніш Тому методом боротьби з інфляцією вважали не обмеження грошової' маем, а скорочення урядових видатків, яке дозволить знизити податки.

^ Вплив неоконсервативних концепцій на госп практику

У 80рр ідей неоконсерваторів набули практичного втілення в політиці краї світу зокрема політика Рональда Рейгана США була основана на теорії економічного пропонування з використ практичних пропозицій Фрідмена вана передбач:

- ліквідацію

неконкурентоспроможних підприємств і галузей

- податкову реформу в напрямку зниження под. тиску

- застосування стримувальної монетарної політики

- децентралізація фінансів та управління, розвиток самоврядування

Політика Маргарет Тетчер

- обмеження держ підприємництва шляхом приватизації держ підприємств та житлового фонду

- перегулювання та дебюракритизація

- реформа бюджетної системи

- обмеження впливу профспілок

- боротьба з інфляцією за рах жорсткого контролю грошової маси та відсоткової ставки

1   2

Схожі:

Економічні передумови виник Кейнсіанства iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Організаційно-економічні та соціальні передумови формування та розвитку кооперативів
Економічні передумови виник Кейнсіанства iconУмcький державний універcитет на правах рукопиcу Міцура Олена Олекcіївна
Економічні передумови удоcконалення інвеcтиційного забезпечення товарної інноваційної політики підприємcтв 10
Економічні передумови виник Кейнсіанства icon“Укладання трудового контракту з працівником іноземної компанії в Ірландії”
Соціально-економічні й політичні передумови розвитку соціального партнерства та трудових відносин в Ірландії
Економічні передумови виник Кейнсіанства iconСтатути Кабінету Міністрів України
Важ­ливо підкреслити, що Основний Закон створює реальні передумови для того, щоб виконавча влада стала насправді здатною здійснити...
Економічні передумови виник Кейнсіанства iconСоціально-економічні передумови відтворення людського капіталу
Як відомо, здобуття людиною освіти супроводжується формуванням фахівця з широкими знаннями; здатністю розумного ставлення до свого...
Економічні передумови виник Кейнсіанства icon2 Неокейнсіанська теорія економічної динаміки та зростання
Третій етап (80-ті рр. ХХ ст. – сучасність). На цьому етапі має місце подальша диференціація основних течій неокейнсіанства та виникнення...
Економічні передумови виник Кейнсіанства iconШляхи, засоби та методи патріотичного виховання дітей дошкільного віку
Проблема громадянина-патріота давня, як світ. Вона постала перед людством тоді, коли виникла перша держава. Патріотичне виховання...
Економічні передумови виник Кейнсіанства iconЗакони властиві всім способам виробництва. Особливі економічні закони
Особливі економічні закони виражають суть окремих форм. Специфічні економічні закони діють в межах одного суспільства або технологічного...
Економічні передумови виник Кейнсіанства icon1. Соціально-економічні й політичні передумови розвитку соціального...
Ри діяв у країні до 1990 р· Проте на різних етапах історичного розвитку ірландці поступово відходили від британської системи соціально-трудових...
Економічні передумови виник Кейнсіанства iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про припинення функціонування...
Цей документ фактично створює правові передумови для функціонування ринку земель. А оскільки Україна досі не готова до вільного продажу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка