Відповіді до завдання для проведення тестування учнів 7 класу з фізики 03. 10. 2011
Скачати 100.29 Kb.
НазваВідповіді до завдання для проведення тестування учнів 7 класу з фізики 03. 10. 2011
Дата11.04.2013
Розмір100.29 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > История > Документы
Відповіді до завдання для проведення тестування

учнів 7 класу з фізики 03.10. 2011

1. Лід розтопили, а частину отриманої води випарували. При цьому молекули...
А. зменшились; Б. збільшились; В. зникли; Г. не змінились; Д. розпались на атоми;

2. Яке явище лежить в основі роботи ртутного термометра?

А. плавлення тіла при нагріванні; Б. випаровування рідини при нагріванні;

В. розширення рідини при нагріванні; Г. охолодження тіла при випаровуванні;

3. Середня товщина людської волосини 0,00015м. Яка з наведених величин відповідає даному значенню?

А. 1,5·10 -3м; Б. 1,5·10 -4 м; В. 1,5·10 -5м; Г. 1,5·10 -6м; Д. 1,5·10 -7м;

4. Яка з наведених одиниць не є одиницею вимірювання маси?

А. кілограм; Б. тонна; В. грам; Г. літр; Д. міліграм;

5.Визначте агрегатний стан речовини, якщо її частинки мають порядок у
розташуванні і сильно взаємодіють між собою.

А. рідина; ^ Б. тверде тіло; В. плазма; Г. газ; Д. суміш;

6. При зміні температури тіла не змінюється...

А. швидкість руху молекул; Б. швидкість протікання дифузії;

В. відстань між молекулами; ^ Г. розміри молекул

7. Вночі температура повітря була -10°С , а в день +7°С . На скільки змінилась температура повітря?

А. збільшилась на З° С; Б. зменшилась на 3°С; ^ В. збільшилась на 17°С;

Г. зменшилась на 17° С ; Д. збільшилась на 7° С;

8. З наведених слів виберіть фізичні величини:

1- рух; 2 - довжина ; 3 - зупинка автомобіля ; 4 - нагрівання повітря;

5 – кипіння води ; 6 - площа; 7 - температура;

А. 1,3,4,5; Б. 2,6,7; В. 1,3,5,7; Г. 2,4,6; Д. 1,2;

9. Щоб визначити діаметр дротини , на олівець намотали 30 витків дроту, які зайняли частину олівця довжиною 30мм. Який радіус дроту?

А. 0,1мм; Б.0,5мм; В. 1мм; Г. 2мм; Д. 4мм;

10. Дим від вогнища зникає навіть у безвітряну погоду. Це пов'язано з ...

А. взаємодії молекул; Б. розсіяння світла; В. дифузії;

Г. лінійного розширення; Д. прямолінійного поширення світла.


  1. Клас

1.Яка сила викликає падіння на землю граду, що виникає у хмарах?

А. тертя; Б. опору; В. Архімеда; ^ Г. тяжіння; Д. пружності;

2.У скільки разів період обертання Землі, навколо осі , більший за період обертання годинної стрілки механічного годинника?

А. у 2 рази; Б. у 4 рази ; В. у 8 разів; Г. однаковий;

3.Автомобіль двічі проїхав навколо Львова по кільцевій дорозі, довжина якої 80 км. Чому дорівнює: 1. шлях, пройдений автомобілем; 2. модуль його
переміщення?

А. 160км; 160км; Б. 80км; 0км; В. 0км; 160км; Г. 160км; 0км; Д. 160км; 80км;

4.Відлуння від пострілу з рушниці дійшло до стрільця через дві секунди. На якій відстані від стрільця перебуває об'єкт, від якого відбився звук? Швидкість звуку в повітрі 340м/ с.

А.340м ; Б. 680м ; В. 1020м; Г. 1360м; Д. 1700м;
5.Між двома дзеркалами, що розташовані паралельно, знаходиться предмет АВ. Відстань між відстань між дзеркалами?

першими найближчими зображеннями предмета в дзеркалах ( А'В' і А "В") дорівнює 10 см. Яка


А. 5м ;

Б. 4м;

В. 20м;

Г. 8м;

Д. 6м;

6. Будівельники метро залишають у стінах тунелю кільцеві щілини шириною

2 – 3 сантиметри, враховуючи явище…

А: кристалізації;

Б: дифузії;

В: лінійного розширення;

Г: відбивання світла.

7.На малюнку зображено графік залежності шляху від часу руху тіла.

Визначіть, за який час тіло пройшло 3м.

А: 1,5 с;

Б: 3 с;

В: 5 с;

Г: 6 с.

8.Три кулі однакового об’єму: з граніту, заліза і міді, занурюють у воду. На яке з цих тіл діє найменша виштовхувальна сила? (ρЗ > ρМ > ρГ)

А: 1; Б: 2; В: 3;

Г: сила однакова.

9. Куди потече вода, якщо відкрити кран, що з’єднує сполучені посудини?

А: вліво;

^ Б: вправо;

В: не потече;

Г: залежить від атмосферного тиску.

10 Вкажіть на якому графіку руху швидкість тіла найбільша.А

Б

В

Г


9 клас

1.Вантаж масою 5кг рухається вверх під дією сили 30 Н.Визначити значення роботи, що здійснюється силою на відстані 1 м.

А)50 Дж Б)100 Дж В)150 Дж Г)200Дж

2. Вантаж на пружині здійснив за певний час 32 коливання. Коли масу вантажу збільшили на 620 г, він здійснив за такий самий час 30 коливань. Якою була початкова маса вантажу?

А) 10 кг Б) 4,5 кг В) 1,5 кг Г)Менше ніж 1 кг

3. В якому випадку сила взаємодії між двома точковими зарядами в повітрі буде найбільшою?


25 см

0,3 м

2,6 дм

270 мм

А

Б

В

Г


4.Порівняйте корисну роботу Ак, що її виконує механізм, якщо його ККД 80 % з повною Ап


А

Б

В

Г
Ак ≥ Ап


Ак < Ап


Акп

Акп5. . Дві однакові металеві кульки, що мають заряди 3 нКл і -1 нКл, привели у дотик, а потім поверну­ли в початкові положення. Визначте, у скільки разів змінився модуль сили кулонівської взаємодії кульок. Розмірами кульок можна знехтувати.

^ А Зменшився в 3 рази Б Збільшився в 1,5 разу В Збільшився в 3 рази Г Зменшився в 1,5 разу

6. Спортсмен, маса якого 90 кг, утримує штангу, маса якої 130 кг. Позначте величину сили пружності , з якою підлога діє на спортсмена:

А)220 Н Б) 2200 Н В) 900 Н Г)1300 Н

7. Визначте вартість спожитої за місяць електроенергії при тарифі 24.36 коп. за 1 Квт٠год. , якщо покази лічильника на початку і вкінці місяця відповідно дорівнюють1050 Квт٠год. і 1250 Квт٠год А)10,50 грн. Б) 12,50 грн. В) 24,36 грн. Г)48,72 грн.

8. По дну сферичної колби радіусом 5 см без тертя ковзає маленька шайба. Яким є період її малих коливань?

А)від 0,7 с до 0,8 с Б) від 0,6с до 0,7 с В) від 0,5с до 0,6 с Г) від 0,4 с до 0,5 с

9. Визначте характер і модуль сил взаємодії електрона і протона, що розташовані у вакуумі на відстані 3 нм один від одного. Елементарний електричний заряд дорівнює 1,6٠10 -19 Кл.

^ А) Притягуються з силою 2,56 пН Б) Відштовхуються з силою 2,56 пН

В) Притягуються з силою 25,6 пНГ)Відштовхуються з силою 25,6 пН

10. Промінь світла падає з повітря на поверхню спокійної води. Кут падіння променя дорівнює 60°.Чому дорівнює кут між відбитим і заломленим променями.

А) менше 33° Б) від 42° до 48° В) від 76° до 81°

^ Г) більше 102°
10 клас

1. Стрілець почув, як куля вдарилася в мішень, через 4 с після пострілу. На якій відстані від нього поставлено мішень? Середня швидкість руху кулі

900 км/год.

А)менше ніж 600 м Б)від 800 до 1000 м В)від 1100 до 1300 м Г)більше ніж 2000 м

2. У калориметрі міститься 0,5 кг води при температурі 16°С. У нього впускають 20 г водяної пари при 100°С. До якої температури нагріється вода в результаті конденсації пари?

А) до 40°С Б)до 45°С В)до 50° С Г)до 55°С

3. Промінь світла падає з повітря на поверхню спокійної води. Кут падіння променя дорівнює 60°.Чому дорівнює кут між відбитим і заломленим променями.

А) Менше 33° Б) від 42° до 48° В)від 76° до 81° ^ Г)більше 102°

4. Визначте характер і модуль сил взаємодії електрона і протона, що розташовані у вакуумі на відстані 3 нм один від одного. Елементарний електричний заряд дорівнює 1,6٠10 -19 Кл.

^ А) Притягуються з силою 2,56 пН Б) Відштовхуються з силою 2,56 пН

В) Притягуються з силою 25,6 пН Г) Відштовхуються з силою 25,6 пН

5. Резистори з опорами R1 = 120 Ом і R2= 180 Ом з'єднано послідовно. Потужність струму в першому резисторі дорівнює 60 мВт. Визначте потужність струму в другому резисторі.

А)40 мВт Б)60 мВт В)90 мВт Г)150 мВт

6. На якому малюнку правильно показано зображення стрілки у плоскому дзеркалі?7. Автомобіль двічі проїхав навколо Львова по кільцевій дорозі, довжина якої 80 км. Чому дорівнює: 1. шлях, пройдений автомобілем; 2. модуль його переміщення?

А. 160км; 160км; Б. 80км; 0км; В. 0км; 160км; Г. 160км; 0км; Д. 160км; 80км;

8. Колесо радіусом R котиться без проковзування по дорозі. На яку відстань воно переміститься, якщо зробити три оберти?

А. 1,5πR; Б. 3 πR; В. 4,5 πR ; Г. 6 πR; Д. 9 πR;

9. Перегріта вода в відкритій посудині при 110˚С несподівано закипає. Яка частина води при цьому перетвориться в пару?

А. 0,25%; Б. 0,5%; В. 2,75%; Г. 1,8 %;

10. Позначте силу, яку потрібно прикласти до вільного кінця мотузки , щоб втримати систему в рівновазі, якщо вага вантажу 100Н.

А

Б

В

Г

10Н

50 Н

100Н

200Н


11 клас

1.Позначте схему на якій вказано правильне підключення вольтметра для визначення напруги на опорі R1 . (В)2. Запишіть, на якій висоті відносно поверхні землі тіло має найбільшу потенціальну енергію:


3 м

35 дм

450 см

0,004 км

А

Б

В

Г


3. Резистори з опорами R1 = 120 Ом і R2= 180 Ом з'єднано послідовно. Потужність струму в першому резисторі дорівнює 60 мВт. Визначте потужність струму в другому резисторі.

А)40 мВт Б)60 мВт В)90 мВт Г)150 мВт

4. Температура повітря в кімнаті становить 25 °С , відносна вологість повітря дорівнює 40 %. Визна-чте масу води, яку треба випарувати, щоб відносна вологість повітря в кімнаті збільшилася до 60 %. Гус­тина насиченої водяної пари за температури 25 °С дорівнює 23 г/м3, об'єм кімнати складає 60 м3.

А) 0,28 кг Б) 0,55 кг В) 0,83 кг Г ) 1,1кг

5. Визначте кількість теплоти, необхідну для перетворення 1 кг льоду, який має температуру 0°С, на воду з температурою 20°С. Питома теплота плавлення льоду становить 330 кДж/кг, питома теп­лоємність води дорівнює 4,2 кДж/(кг٠К).

А) 84кДж Б) 246 кДж В) 330 кДж Г)414 кДж

6. У романі письменника-фантаста Герберта Уеллса описано пригоди людини-невидимки. Чи могла б людина–невидимка мати нормальний зір?

А) Могла б ^ Б) Вона була б короткозорою В) Вона була б далекозорою Г)Вона була б сліпою

7. Визначте характер і модуль сил взаємодії електрона і протона, що розташовані у вакуумі на відстані 3 нм один від одного. Елементарний електричний заряд дорівнює 1,6٠10 -19 Кл.

^ А) Притягуються з силою 2,56 пН Б) Відштовхуються з силою 2,56 пН

В) Притягуються з силою 25,6 пН Г)Відштовхуються з силою 25,6 пН

8. Електрон влетів в однорідне магнітне поле з індукцією 10-3 Тл і описав коло. Визначіть період обертання електрона.

А)Менше ніж 5 нс Б)від 5 до 25 нс В)від 25 до 50 нс Г)Більше 50 нс

9. Конденсатор, ємність якого 400 мкФ, зарядили до 0,4 мкКл. Яке значення мала енергія електричного поля на початку періоду?

А)4 мкДж Б) 0 мкДж В) 2 мкДж Г) 8 мкДж

10. Ідеальний газ переводять зі стану А у стани Б, В і Г. Яким станам відповідають однакові температури?

А) А і Б; Б) А і В;

В) А і Г; Г)Г і Б; Д) В і Г.

Схожі:

Відповіді до завдання для проведення тестування учнів 7 класу з фізики 03. 10. 2011 iconФізичний квк з фізики для учнів І батьків
За місяць до змагання з учнів класу створити дві команди по 8 учнів у кожній. 2 запропонувати командам
Відповіді до завдання для проведення тестування учнів 7 класу з фізики 03. 10. 2011 iconТехнологічна карта відповідального за пункт тестування
Важливо! Для проведення тестування з української мови І літератури, фізики відводиться 180 хв, математики, географії, хімії, російської...
Відповіді до завдання для проведення тестування учнів 7 класу з фізики 03. 10. 2011 iconПробне тестування
Головна мета проведення пробного тестування – відтворення умов та технології проведення тестування для психологічної підготовки майбутніх...
Відповіді до завдання для проведення тестування учнів 7 класу з фізики 03. 10. 2011 iconТехнологічна карта чергового в пункті тестування (зно-2013)
Важливо! Для проведення тестування з української мови І літератури, фізики відводиться 180 хв, математики, географії, хімії, російської...
Відповіді до завдання для проведення тестування учнів 7 класу з фізики 03. 10. 2011 iconТестові завдання з французької мови для учнів 8 класу І тур– 5балів...

Відповіді до завдання для проведення тестування учнів 7 класу з фізики 03. 10. 2011 iconЗавдання для шкільної олімпіади з фізики
Хлоп'ята (всі вони любителі фізики) дружно узялися за справу І тут же виконали його. А ви змогли б виконати це завдання? Розкажіть...
Відповіді до завдання для проведення тестування учнів 7 класу з фізики 03. 10. 2011 iconЗавдання шкільної олімпіади з біології для учнів 8 класу
Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант. Правильна відповідь на кожне завдання цього розділу – 1 бал
Відповіді до завдання для проведення тестування учнів 7 класу з фізики 03. 10. 2011 iconЄ така країна On-ляндія, Де безпечно, надійно по-справжньому!
Це заняття відбувалося для учнів 6 класу. Можна його використовувати для учнів І 7 класу
Відповіді до завдання для проведення тестування учнів 7 класу з фізики 03. 10. 2011 iconУ першому турі гри беруть участь 12 учнів. Їхнє завдання правильно...
У першому турі гри беруть участь 12 учнів. Їхнє завдання – правильно відповісти на запитання шляхом вибору правильної відповіді із...
Відповіді до завдання для проведення тестування учнів 7 класу з фізики 03. 10. 2011 iconПсихолого-педагогічна характеристика 10 класу
За результатами І семестру 2011-2013 н р рівень успішності учнів класу можна оцінити як достатній, зокрема: достатній рівень навчання–...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка