Селекція та генетика
НазваСелекція та генетика
Сторінка1/6
Дата19.04.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипЛекція
nauch.com.ua > Культура > Лекція
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХАРКІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК

СЕКЦІЯ СЕЛЕКЦІЯ ТА ГЕНЕТИКА


ВИПРОБУВАННЯ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО НА ДОСЛІДНОМУ ПОЛІ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА

Виконав Хайло Ігор Олександрович

учень 11 – Б класу

Роганського аграрного ліцею

Харківського району

^ Науковий керівник

Проскурнін Микола Васильович,

професор кафедри генетики,

селекції та насінництва

Харківського національного

університету ім. В.В. Докучаєва
Харків 2011

Зміст
ВСТУП

3

^ РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.

1.1. Господарське значення та ботанічна характеристика ячменю ярого.

5

5

1.2. Напрями та методи селекції.

10

1.3. Експериментальний мутагенез у селекції ячменю ярого.

14

^ РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ.

17

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА.

21

3.1. Вихідний матеріал.

21

3.2. Об’єкт та методика досліджень

22

3.3. Ріст та розвиток рослин ячменю ярого.

24

3.4. Продуктивність ячменю ярого та технологічні якості насіння.

26

Висновки

30

^ Список використаної літератури

32

Додатки

35
ВСТУП

Виробниче середовище в сільському господарстві є динамічним, оскільки на нього впливає родючість ґрунту, меліорація, хімізація, спеціалізація, нарешті інтенсифікація всіх процесів. Воно визначає особливий характер еволюції культурних рослин через селекцію. Селекція рослин є наукою, мистецтвом і важливою галуззю сільськогосподарського виробництва.

Теорія і практика селекції та насінництва ґрунтується на концепціях сучасних наук генетики, фізіології, біохімії рослин та інших суміжних наук. Специфічною функцією селекції є створення нових сільськогосподарських культур для збільшення виробництва та поліпшення якості продукції. Для створення нових сортів потрібна величезна кількість інтелектуальної праці та матеріальних витрат.

Реалізація потенційної продуктивності сортів залежить від багатьох факторів: абіотичні, біотичних і антропогенних. Тому, нині особливої актуальності набуває адаптивна селекція - створення сортів та гібридів з високим адаптивним потенціалом, орієнтованих на конкретні екологічні умови.

Селекція нерозривно зв’язана з насінництвом. Насінництво важлива ланка в організаційній структурі виробництва. Головним завданням насінництва є реалізація досягнень селекції при збереженні у процесі розмноження сортів та гібридів усіх морфологічних ознак і біологічних властивостей насіння.

Ячмінь – одна з важливих зернофуражних культур. Його зерно використовують як цінний концентрований корм для тварин, особливо при відгодівлі свиней на бекон, а також для виробництва пива, крупи, як домішку при випіканні хліба із пшеничного та житнього борошна. Також зерно ячменю використовують, як замінник кави.

Світова площа посіву ячменю становить понад 75 млн. га. Найбільш поширений він у США ( 6 млн.га ), Канаді ( 5 млн.га ), Індії ( понад 3 млн.га), Туретчині ( 3,5 млн.га ), Франції ( до 2 млн.га ). В СНД ярий ячмінь вирощують повсюдно – від Заполярного кола до Закавказзя та середньо- азіатських держав від західних кордонів до Республіки Соха. Посіви ячменю поширені у гірських місцевостях ( у Закавказзі на висоті 3000 м над рівнем моря). Його вирощують також в місцевостях нижче рівня моря (у Прикарпатській низовині), що свідчить про високу пластичність ячменю [ 1 ].

На кращих ділянках передових господарств урожайність ячменю досягає 70 — 80 ц/га.

Метою нашої роботи є виявлення зразків які будуть продуктивними, стійкими до вилягання, осипання, несприятливих грунтово – кліматичних умов, хвороб та шкідників, мати зерно високої якості та оптимальний вегетаційний період. Особливо необхідно визначити варіанти виявити з високою якістю зерна, які не вилягають, стійких до різних видів сажки та іржі, гельмінтоспоріозу, кореневих гнилей, борошнистої роси, швецької мухи та інших шкідників. Потрібні сорти, які добре реагують на внесення добрив, пристосовані до вирощування на висушених торф’яниках, для вирощування на поливі, а також з підвищеним рівнем ризосферної азотфіксації.

Об'єктом досліджень були різноманітні гібридні сортозразки ярого ячменю вітчизняної та зарубіжної селекції, а також мутантні лінії. Вихідний матеріал має різне еколого - географічне походження і відрізняється різним ступенем адаптації до ґрунтово-кліматичних умов регіону.

В СНД найбільші площі під ячменем зосереджені у Російській Федерації, Білорусії, Україні , Казахстані. Загальна посівна площа його в СНД становить 26 - 28 млн. га.

В Україні посіви ярого ячменю займають площу понад 4,2 млн. га. Його вирощують в усіх зонах, але здебільшого в степу та лісостепу.

^ РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ


    1. Господарське значення та ботанічна характеристика

ячменю ярого.
Ячмінь – універсальна культура як по ширині розповсюдження , так і по її використанню. Багатство еколого – географічних типів і комплекс біологічних властивостей обумовили максимальний підйом ячменю у гірських районах та поширення у субтропічних областях.

Ячмінь – скоростигла культура, вона рано звільняє поле для посіву інших культур. Ячмінь, що висівається в якості проміжної культури, забезпечує цілорічне використання ріллі в таких районах як республіки Середньої Азії. Рослини ячменю економно використовують вологу на одиницю продукції протягом вегетації. Серед інших зернових – це посухостійка і солевитривала культура , що має значення при вирощуванні його на поливних землях. Окремі екотипи мають здатність формувати врожайність при обмежених теплових ресурсах. У географічному розповсюдженні ячмінь вважають космополітом, він легко пристосовується до контрастів клімату і різноманітності ґрунтів [ 17 ].

Ярий ячмінь вирощують в Україні як продовольчу, кормову й технічну культуру. Проте за обсягом використання його продукції в народному господарстві він є насамперед однією з цінних зернофуражних культур, частина якої в балансі концентрованих кормів є значною

Рід ячменю - Hordeum L. - об'єднує близько 30 видів, серед яких лише один культурний вид - ячмінь посівний (Н. sativum Jessen.) (2n-14), усі інші - багаторічні та однорічні форми дикорослого ячменю з набором хромосом 2n-14, 28, 48.

Залежно від кількості розвинених плодоносних колосків на членику стрижня колоса культурний вид ячменю поділяється на три підвиди:

дворядний ячмінь (Н. s. distichum L.), у якого на кожному виступі членика із трьох колосків розвивається з утворенням зерна один середній, а два з боків залишаються безплідними, тому колос формується з двох рядів зерен ;

багаторядний ячмінь (H.s. vulgare L.), у якого нормально розвиваються всі три колоски на кожному виступі членика й утворюється у колосі 6 рядів зерен. ( Рис 1.1 )Рис.1.1 Дворядний ( а ) і багаторядний ( б ) колос ячменю.

Білок зерна ячменю за сумою незамінних амінокислот трохи цінніший за білок пшениці, містить більше лізину й треоніну, особливо багатий на ці амінокислоти білок зерна плівчастого ячменю. Клейковина зерна ячменю сірого кольору, короткорозривна, з низькою гідратаційною здатністю. Ячмінне борошно використовують для виготовлення хліба та перепічок (у Прибалтиці та азіатських країнах). Вміст білка в пивоварному ячмені не повинен перевищувати 12 % (погіршується якість та знижується вихід пива).

Зерно ячменю , в якому міститься у середньому 12,2% білка, 47,2% вуглеводів, 2,4% жиру, до 3% зольних елементів, є високопоживним кормом ( в 1кг. міститься 1,2 кормових одиниць і 100г перетравного протеїну ) для всіх видів тварин, особливо для відгодівлі свиней на високоякісний бекон. Важливо , що білок є повноцінним за амінокислотним складом, а за вмістом таких амінокислот, як лізин та триптофан, він переважає білок інших злакових культур. Тому при збільшенні в кормовому раціоні ячмінної дерті або висівок, худоба швидко набирає вагу і стає більш стійкою до не сприятливих умов утримання.

Цінується у тваринництві як грубий корм солома ячменю, особливо сортів з гладенькими остюками (1ц. соломи прирівнюється 36 к.о.), і запарена солома.( Рис. 1.2, рис 1.3 )Рис.1.2 Виріст на зовнішній квітковій лусці: а – відсутній або рудимент; б – остюк; в – фурки.

Вирощують ячмінь на зелений корм та сіно у сумішках з викою, горохом , чиною, високоякісний урожай яких часто досягає 250 – 300 ц\га. Для кормових цілей особливо цінні голозерні високобілкові ячмені, селекція яких практично відсутня через низьку врожайність порівняно з плівчастими сортами [ 9 ].^ Рис.1.3. Остюк: а – зазублений; б – не зазублений.

Ячмінь - найбільш скоростигла яра зернова культура. Вегетаційній період 60 - 110 днів. Після сівби сходи з'являються за 6-9 днів. Через 12-15 днів після сходів починається кущіння, а через 30-40 днів - стеблування. Енергія кущіння вища, ніж у пшениці та вівса. В посівах продуктивна кущистість звичайно становить 2-3. Висока кущистість не бажана для пивоварного ячменя. У ячменю кущіння необмежене стадійно і пагоноутворення за інтенсивного зволоження може продовжуватися тоді, коли перші пагони досягли повної стиглості. Внаслідок цього в дощову погоду достиглий стеблостій зростає пагонами пізнього кущіння.

Колосіння настає на 45 - 65 день після сходів. Від виколошування до воскової стиглості 30 - 45 днів налив та достигання зерна займає 20 - 25 днів.

Типово самозапильна рослина довгого світлового дня. В умовах гострої посухи запліднення відбувається до виколошування або останнє може і не відбутися. Суцвіття ячменю – колос, в який зібрано його квіти. ( рис 1.4 ) У багаторядного ячменю всі три колоски фертильні і мають зерно, а у дворядного – лише один середній, а два бокові залишаються стерильними. (Рис 1.5; 1.6)

Плід ячменю – зернівка, яка у плівчастих ячменів зростається з квітковими лусками, а гол озерних не зростається. ( Рис 1.7; рис 1.8 )Рис. 1.4. Будова квітки ( а ) та трійки колосків ( б )


Рис 1.5. Квіткові луски: а – зовнішня; б – внутрішня.Рис 1.6. Типи стерильних колосків: а – з розвитком квіткових лусок; б – без квіткових лусок при наявності лише колоскових лусок.


Рис 1.7. Зерно ячменю плівчасте ( а ) і голозерне( б ).Рис.1.8. Колір зерна: а – жовтий; б – оранжевий; в – чорний; г – зелений; д – брунатний; е- фіалковий.
Не вибагливий до тепла. Насіння починає проростати при температурі 1-3°С, сходи в польових умовах можуть з'являтися при 4-5°С. Сходи витримують заморозки до -3-4°С, при температурі -6-8°С спостерігається пожовтіння листків. Ячмінь досить посухостійкий. Транспіраційний коефіцієнт - 350-450. Дефіцит вологи під час кущіння знижує продуктивну кущистість, викликає значну асинхронність розвитку пагонів. Посуха від колосіння до достигання знижує виповненість зерна [ 22 ].

Відзначається високою пластичністю і добре росте на різних ґрунтах. Але кращими є структурні родючі ґрунти з глибоким гумусовим шаром та рН 6.0-7.5. Деякі сорти добре ростуть при більшій кислотності.

Чутливий до надмірного зволоження і дуже знижує врожайність на періодично заболочуваних ґрунтах з високим стоянням ґрунтових вод. На піщаних ґрунтах росте гірше, ніж жито і овес, бо має гірше розвинену кореневу систему і нижчу її засвоювальну здатність та короткий період інтенсивного росту [ 20 ].

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Селекція та генетика iconГенетика Варіант №1
Яке потомство слід очікувати від шлюбу кароокої жінки І блакитноокого чоловіка? У карооких гетерозиготних батьків?
Селекція та генетика iconБиблиотека гречиха
Алексеева, Е. С. Генетика, селекция и семеноводство гречихи / Е. С. Алексеева, З. П. Паушева. 2-е изд., перераб и доп. К. Вища школа,...
Селекція та генетика icon;631. 52;631. 5 Дрнті 68. 35. 03
Селекція на високу І стабільну продуктивність адаптованих до мінливих умов вирощування високоякісних сортів гречки та розробка енергозаощаджувальної...
Селекція та генетика iconДендрологічний парк
Осн напрями наук. Досліджень: інтродукція, селекція та розмноження цінних деревно-чагарникових порід, розробка методів захисту інтродукованих...
Селекція та генетика iconШтучний відбір І селекція
В основі природнього й штучного відбору лежить спадкоємна мінливість організмів. У результаті природного добору створюються нові...
Селекція та генетика iconДні «Молодості» на Гогольfest’і
Подієву мапу вересневого Києва традиційно розмалює Гогольfest. «Молодість» також долучиться до фестивалю: 15 та 17 вересня в рамках...
Селекція та генетика iconСелекція високопродуктивних сортів гречки для весняних та літніх...
О. С. Алексеєва, доктор економічних наук,професор, академік, зав кафедрою, науково-дослідний інститут круп’яних культур, Подільського...
Селекція та генетика iconЗавдання сучасної селекції. Поняття про сорт, породу, штам. Штучний добір та його форми
Вих І поліпшення вже існуючих сортів рослин, порід тварин І штампів мікроорганізмів. Теоретичною основою селекції є генетика та вчення...
Селекція та генетика iconГенетика людини вивчає явища спад­ковості І мінливості у популяціях...
Етичних основ су­часної медицини. Академік П. Пав-лов, визнаючи важливе значення ге­нетики для фізіології І медицини, пи­сав: «Наші...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка