«Особливості перекладу текстів ділової англійської мови»
Назва«Особливості перекладу текстів ділової англійської мови»
Сторінка1/5
Дата05.04.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Відкритий міжнародний університет розвитку людини  «Україна»

Інститут філології та масових комунікацій

Кафедра теорії та практики перекладу


Курсова робота
З дисципліни «Загальна теорія перекладу»
На тему «Особливості перекладу текстів ділової англійської мови»


Виконала:

Студентка факультету:

Філології та масових комунікацій

Першого курсу спеціальності

«Переклад» групи ПР-11

Дем'янушко К.В.

Керівник:

Зав. Кафедри теорії та

практики  перекладу

Професор  Махінов В. М.

Вступ……………………………………………………………………………3

1. Загальні закономірності перекладу ділової англійської мови……………5
2. Терміни як особливі лексичні одиниці офіційно-ділового стилю………14

3. Нюанси перекладу ділової переписки на англійській мові………………19

4. Граматичні особливості письмової англійської мови

ділового спілкування…………………………………………………………..24
5. Види мовних помилок у діловому листі…………………………………...31

5.1. Лексичні помилки…………………………………………………………31
5.2. Синтаксичні помилки……………………………………………………..34

Висновок………………………………………………………………………..36

Список використаної літератури……………………………………………...38

Вступ

Ділове спілкування на сучасному етапі розвитку суспільства є наймасовішим видом соціального спілкування. Глобалізація економічної діяльності набуває все більших масштабів: розширюється географія країн-партнерів, збільшується кількість компаній, що мають закордонних співучасників, посилюються зв'язки між ними. Нові перспективи розвитку в області економіки дозволили широким масам населення долучитися до комерційної та організаторської діяльності. Все це відбивається як на виробничому, так і на управлінському рівні організацій. Виникає необхідність у проведенні спеціальних тренінгів для співробітників з метою підвищення їх компетенції не тільки в професійному плані, але і в культурі ділового спілкування. Оволодіння основами усного і письмового ділового мовлення є запорукою успішного ведення переговорів, ділових зустрічей, телефонних розмов, кореспонденції, документації. Ці обставини послужили поштовхом для вивчення мовних форм ділового спілкування і підвищення лінгвістичної компетентності людей, що вступають у соціально-правові відносини один з одним. Діловий лист як і будь-який діловий текст є жанром офіційно-ділового стилю і являє собою письмово-мовленнєвий твір, що володіє всіма базовими загальнотекстовими характеристиками. Зверненя до синтаксичного рівню ділового тексту визначено тим, що саме граматиці належить основна роль в конструюванні структурних особливостей тексту. Прагматичні чинники є важливою ланкою при виборі структури висловлювання.

В даний час у зв'язку зі значними змінами, що відбулися в нашій економіці, її інтеграцією у світовий ринок, міжнародною мовою якого є англійська, з'явилася наполеглива потреба у підготовці фахівців, які володіють діловою англійською. Англійська мова визнана мовою міжнародного спілкування не тільки в сфері бізнесу, але серед різних його застосувань (міжнародні переговори, повітряна і морська навігація і т.д.) ця сфера виділяється своєю значною спеціалізованістю на різних рівнях мовної ієрархії. Мова бізнесу регламентована не тільки в лексиці, синтаксисі, але і в графіці, застосуванні паралінгвістичних засобів, різних каналів зв'язку і т.д. Безліч людей в усьому світі, для яких вона не є рідною, активно використовують її у своїй повсякденній професійній діяльності. У силу розширення зовнішньоекономічних зв'язків нашої країни, збільшення числа людей, залучених у підприємницьку діяльність, відбувається проникнення міжнародних стандартів, зокрема, норм і правил ділової англійської, в українську мову. 

За останні десять - п'ятнадцять років у цій області суттєво скоротився відзначаючий багатьма фахівцями розрив між теорією і практикою.

Однак, незважаючи на те, що багато сторін ділової англійської вже встигли стати предметом детального вивчення, реальне побутування і закономірності функціонування англійської мови, як засобом усної і письмової ділової комунікації, як і раніше вимагає наукового осмислення. Окремої уваги заслуговують особливості перекладу англійської мови ділового спілкування.

Метою цієї роботи є аналіз перекладацьких аспектів, застосування англійської мови ділового спілкування в усній і письмовій мові.

На досягнення поставленої мети направлено рішення задач:
- проаналізувати загальні закономірності перекладу ділової англійської мови;

- проаналізувати терміни як особливі лексичні одиниці офіційно-ділового стилю;

- розглянути нюанси перекладу ділової переписки на англійській мові;

- дослідити граматичні особливості письмової англійської мови ділового спілкування;

- розглянути види мовних помилок у діловому листі;

- виявити лексичні та синтаксичні помилки.


^ 1. Загальні закономірності перекладу ділової англійської мови

На початку третього тисячоліття англійська мова - найпоширеніший засіб спілкування в міжнародному масштабі: в авторитетних джерелах зазначається, що кожен четвертий житель планети (близько 1,5 мільярда людей) використовує її в одному з трьох якостей - рідна мова (first language), державна мова (second language), іноземна мова (foreign language). Визнання англійської мови як офіційної в 60 країнах світу, і її статус самої найнеобхіднішої іноземної мови, дозволяють говорити про неї як про світову мову (a world language). Підкреслюючи унікальне положення англійської мови в сучасному світі і її відмінність від інших мов міжнаціонального спілкування, деякі фахівці називають її глобальною мовою (a global or universal language). На сучасному етапі розвитку міжнародного співтовариства саме англійська мова служить засобом ділового спілкування.

Ділове спілкування - це міжособистісна міжкультурна зона професійної комунікації, яка передбачає перспективний, комунікативний та інтерактивний рівні поведінки, обумовлена ​​прагмалінгвістичними (інформативність, регулятивного, імпліцитно, експресивність) і прагмапсихологічними (зацікавленість, конфліктність, взаєморозуміння і розуміння) характеристиками спілкування. Ділове спілкування, здійснюване з метою ефективної співпраці людей, що вступають в мовне спілкування, і спрямовані на оптимізацію того чи іншого виду діяльності, представленої у двох формах: усній і письмовій, остання включає в себе договори, накази, положення, інструкції, акти, угоди, заяви, контракти і ділову переписку.

Англійська мова ділового спілкування володіє певними особливостями, які необхідно враховувати при перекладі.

"Суть ділового стилю - це терміни + прецизійна інформація + кліше. Володіння всіма трьома компонентами - основа і гарантія успіху". Ця формула користується заслуженою популярністю в силу своєї афористичності. Але до неї треба ставитися, як і до інших наукових узагальнень: з урахуванням того, що дійсний стан речей спрощується.

По-перше, слід мати на увазі явище проникності стилів. "Чистих" стилів в природі не буває - це плід дедукції. Поняття стилю художньої літератури, наприклад, заперечується багатьма вченими на тій підставі, що в цьому стилі виявляються елементи самих різних стилів (тобто це - гібридне утворення). Це справедливо і по відношенню до інших стилів, в тому числі мають безліч мовних обмежень в окремих регістрах.

По-друге, в ході створення мовних моделей функціональних стилів найчастіше орієнтуються на тексти, які найбільш ясно втілюють "абсолютно-специфічні" ознаки того чи іншого стилю. Так, в газетному стилі пріоритетне місце займають способи організації інформації у вигляді новини, в художньому стилі шукають індивідуальне новаторство, в діловій мові - стереотип, завдяки якому відповідні тексти найпростіше піддаються машинної та комп'ютерної обробки.

По-третє, дедуктивна формула усуває той ареал відносно-специфічних ознак, який визначає ідіоматику і мовну картину світу відповідного стилю. Лоренс Венуті узагальнює ці фактори поняттям різнорідність (heterogeneity), на відтворення якого в приймаючій культурі повинні бути спрямовані зусилля перекладача. Пітер Ньюмарк має на увазі це ж поняття, коли характеризує "the level of naturalness". Цими міркуваннями пояснюється вибір ілюстративного матеріалу, в якому нас цікавить, насамперед, включеність ділового англійської в інші регістри, зокрема, в регістри побутової бесіди: повідомлення про звільнення, розповідь про службові неприємності, новина про банкрутство, кар'єрні плани і т.д. Сфера товарно-грошових відносин дозволяє охарактеризувати такі регістри як ділова англійська. З іншого боку, рольові відносини комунікантів і ситуація спілкування дозволяють представити їх у вигляді природних проявів побутової бесіди. Саме такі гібридні освіти і є предметом нашого інтересу.
Наведемо кілька прикладів, що ілюструють специфіку такої ділової комунікації та техніку перекладу. Приклади взято з роману відомого американського письменника Сидні Шелдона в перекладі В.Б Тетевін. Вибір роману обумовлений його тематикою (бізнес у сфері нерухомості), лексикою, що поєднує розмовну ідіоматику з загальновживаним бізнес-термінологією, стилем, багатим комунікативними бізнес-ситуаціями (переговори, ділова зустріч, обговорення бізнес-плану, конфлікт з підлеглими і конкурентами, піар і т . д.), які одночасно є прикладами "природною" побутової бесіди.
1) Before I'm through, I'm going to put up a hundred buildings.
До кінця свого життя я побудую сотню будинків. Англійське вираз before I'm through вимагає конкретизації, але може бути переведений і по іншому: до кінця своєї кар'єри або перш ніж я піду від справ. Нарешті, можна запропонувати я не заспокоюся, поки ... Останній варіант є найменш зобов'язуючим в сенсі планованої хронології дій і тому найбільш близьким оригіналу. Я не складу зброї, поки що теж є адекватним перекладом, хоча пропонує метафоричний опис ситуації замість нейтрального (емфатізація), що в рамках макроконтекста виправдано бойовим характером героїні, а в рамках стилістичних особливостей мови бізнесу цілком відповідає прагненню цього стилю до військової образності. Всі ці варіанти можуть зовсім не мати на увазі "кінець життя", але всі вони так чи інакше конкретизують англійський вираз.2) ... he invested the money in a wildcat oil venture with a friend, and sixty days later he was broke. His father-in-law, furious, refused to help him any further. "You're a fool, James, and I will not throw good money after bad". ... Він і один з його дружків вклали гроші у досить ризиковане підприємство, і через пару місяців у Джеймса не залишилося ні цента. Його тесть оскаженів і відмовив йому у будь-якій подальшій підтримці. - Ти дурень, Джеймс, - заявив він, - і я не збираюся більше кидати гроші на вітер.Якщо зіставити виділені одиниці, то виявиться, що у всіх трьох випадках спостерігаються розбіжності в їх семантичному обсязі:wildcat oil venture - ризиковане підприємство: спостерігаються втрати інформації за рахунок пропуску денотативного сегмента oil (опущення), усуненні образних конотацій слів wildcat і venture (нейтралізація);broke - не залишилося ні цента: за рахунок введення слова цента абстрактне опис замінюється конкретним (конкретизація), з'являється категорія міри (додавання), властива гіперболічній моделі ні кроку, ні хвилини, ні на йоту (емфатізація), втрачаються професійні асоціації, так як не залишилося ні цента можна сказати не тільки про людину, яка займається бізнесом, а й про представників інших професій (генералізація). Найцікавіше явище в розглянутому прикладі - розшарування значення: конкретизація по лінії денотата і генералізація по лінії конотацій. У стилістиці відзначають великий клас прийомів, побудованих на семантичному контрасті (оксюморон, Зевгма, антитеза, іронія та ін.) У лексикології виділяють клас слів, семантика яких має протилежні вектори (так звана енантіосемія). Однак у перекладознавстві випадки одночасної актуалізації протилежних трансформацій не розглядаються, хоча загальномовної закономірності роблять появу таких побудов дуже ймовірними;throw good money after bad - кидати гроші на вітер: спостерігається опущення антитези good-bad, а також розвиток сенсу по лінії ідіоматики мови перекладу (модуляція, заснована на конкретизації). Втім, існує й інша точка зору, у відповідність з якою слова втрачають автономію в ідіомах, і такі приклади слід відносити до цілісних переосмислень.3) Bill Rogers's face lit up. "Real estate was the business I was in.""Really?""I had buildings all over the Midwest. I even had a chain of hotels once." His tone was wistful."What happened?"He shrugged. "I got greedy. Lost it all. But it was sure fun while it lasted".Особа Біллі Роджера просяяло.- Нерухомість - це той бізнес, з яким я колись мав справу.- Правда? - Здивувалася Лара.- У мене були будинки по всьому Середньому Заходу. Навіть кілька готелів. - Голос його став сумним.
  1   2   3   4   5

Схожі:

«Особливості перекладу текстів ділової англійської мови» icon«Особливості перекладу текстів ділової англійської мови»

«Особливості перекладу текстів ділової англійської мови» icon1. Загальні закономірності перекладу ділової англійської мови
Зверненя до синтаксичного рівню ділового тексту визначено тим, що саме граматиці належить основна роль в конструюванні структурних...
«Особливості перекладу текстів ділової англійської мови» iconДеякі аспекти машинного перекладу тексту
За останні роки на ринку програмного забезпечення з'явилось кілька десятків програм машинного перекладу текстів з одної мови іншою....
«Особливості перекладу текстів ділової англійської мови» iconЗно з англійської мови: особливості тесту 2013 року
...
«Особливості перекладу текстів ділової англійської мови» iconЗміст
Зокрема, зазначити особливості такого перекладу для технічних текстів. У навчальних цілях зробити спробу програмної реалізації концепції....
«Особливості перекладу текстів ділової англійської мови» iconІі практичний курс перекладу з англійської мови Доц. Мельник ІІІ

«Особливості перекладу текстів ділової англійської мови» iconІі практичний курс перекладу з англійської мови Доц. Мельник ІІІ

«Особливості перекладу текстів ділової англійської мови» iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни «Історія англійської...
Основною метою навчання курсу “Історія англійської мови” є ознайомлення студентів з історичним розвитком англійської мови
«Особливості перекладу текстів ділової англійської мови» iconПринципи відтворення макроструктури юридичних текстів в українському перекладі
В контексті перекладу юридичних текстів особливої ваги набувають аспекти «горизонтального» І «вертикального трансферу знань» [5,...
«Особливості перекладу текстів ділової англійської мови» icon«I am mister know-all» Мета заходу
Вікторина з англійської мови для учнів старшої ланки (9-11 класів) до декади англійської мови
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка