Незалежних держав
Скачати 199.5 Kb.
НазваНезалежних держав
Сторінка2/3
Дата07.04.2013
Розмір199.5 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Культура > Документы
1   2   3
^

ТЕМА 2. СНД як міжнародна організація:
структура, механізми та функції


Нормативно-правова база забезпечення діяльності СНД. «Біловезькі угоди».

Угода про створення Співдружності Незалежних Держав (1991 р.).

Статут Співдружності Незалежних Держав (1993 р.).

Декларація про гуманітарне співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (2005 р.)

Концпепція подальшого розвитку Співдружності Незалежних Держав (2007 р.)
ТЕМА 3. Реінтеграційно-дезінтеграційна ділема СНД.

Бінарна – інтегруюча та дезінтегруюча – природа регіональних процесів.

Концепції «різнорівневої та різношвидкісної інтеграції». Проблеми реформування СНД. Використання традиційних регіональних практик у нових формах співробітництва та проектах розвитку транскордонних зв'язків і транспортних комунікацій.

Зовнішня присутність на просторі СНД (США, Китай, НАТО та ін.) «Цивілізаційна безпека» та «парадигмальні війни».
^ МОДУЛЬ ІІ.
ТЕМА 4. Організації системи СНД
(СД, ЄврАзЕс, ОДКБ)


Рівні геоекономічної інтеграції (ЗВТ, МС, СР, ЕВС). «Колективна безпека» СНД. Миротворча діяльність в СНД та її політико-правові проблеми.

Угода про Митний Союз між РФ та РБ (1995 р.). Договір про заснування Євразійського Економічного спрівтовариства (2000 р.). Приєднання Узбекістану до ЄврАзЕС (2000 р.).

Договір про створення Союзної держави (1999 р.).

Договір про колективну безпеку (1992 р.). Статут Організації Договору про колективну безпеку (2002 р.). «Мінська декларація» ОДКБ (2006 р.)

^

ТЕМА 5. Інтеграційні альтерантиви СНД
(ОДЕР-ГУАМ, ЄЕП, ШОС)


Енерготранзитний потенціал регіону. «Великий шовковий шлях» та TRASECA. «Велика каспійська нафта». Проблеми «жорсткої» та «мякої» безпеки регіону.

Угода про формування єдиного економічного простору Співдружності незалежних держав (2003 р.).

«Ялтинська Хартія» ГУАМ (2006 р.)

Декларація про створення ШОС (2001 р.). Договір про довгострокове добросуспідство, дружбу та співробіництво держав-членів ШОС (2007 р.). «Бішкекська декларація» ШОС (2007 р.)
ТЕМА 6. Україна в СНД:
між членством та участю


Геополітичний статус України і проблема регіонального лідерства в СНД.

Регіональний вимір зовнішньої безпеки України.

Україна в СНД, ЄЕП та ГУАМ. Проблема регіонального лідерства.
^ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


ЛЕКЦІЯ 1. Політико-економічні та соціокультурні особливості пострадянського простору.

 1. Пострадянський простір як міжнародний регіон.

 2. Субрегіональні особливості пострадянського простору доби глобалізації.

 3. Історичні передумови виникнення СНД.

 4. Конфліктогенний потенціал пострадянського простору в контексті Балкансько-Середньоазійської «дуги нестабільності»

ЛІТЕРАТУРА

 1. Капченко И., Косолапов И., Прохоренко И., Волкова Е., Надеин-Раевский В., Федулов Н. Конфликты в СНГ: некоторые вопросы методологического исследования. // Мировая экономика и международные отношения – 1994. – № 8-9.

 2. Кармазіна М. Деякі особливості президентствва на пострадянському просторі (1991-2004 рр.) // Політичний менеджмент. – 2005. – №3.

 3. Коновалов А. Новая биполярность и дефицит адекватности // Россия в глобальной политике. – 2005. – Т. 3, № 2.

 4. Малышева Д. После «черного вторника»: ислам и терроризм в России и СНГ // Мировая экономика и международные отношения.- 2002. – № 3.

 5. Рудич Ф. Політичне лідерство в СНД і Балтії: загальне, особливе // Полоітичний менеджмент. – 2006.- №2.

 6. Федуняк С.Г. Феномен «сірої зони» в Європі і на пострадянському просторі після завершення «Холодної війни» // Стратегічна панорама. – 2004. – №1.


ЛЕКЦІЯ 2. СНД як міжнародна організація:

структура, механізми та функції

 1. Нормативно-правові засади діяльності СНД.

 2. Структурні підрозділи СНД. Міжпарламентське співробітництво в СНД.

 3. Мехінізми діяльності СНД. «Клуб президентів» СНД.

 4. Політико-економічне та соціально-гуманітарне співробітництво в СНД.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Угода про створення Співдружності Незалежних Держав (1991 р.).

 2. Статут Співдружності Незалежних Держав (1993 р.).

 3. Декларація про гуманітарне співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (2005 р.)

 4. Концепція подальшого розвитку Співдружності Незалежних Держав (2007 р.)


ЛЕКЦІЯ 3. Реінтеграційно-дезінтеграційна ділема СНД.

 1. Системоутворюючі та системоруйнуючі чинники інтеграційних процесів.

 2. Геополітичні і геоекономічні інтереси країн СНД.

 3. «Зовнішня присутність» на пострадянському просторі як виклик регіональній стабільності: політико-економічні та історико-культурні проблеми.

 4. Інтеграційний потенціал СНД в умовах глобалізації.

 5. Субрегіональна інтеграція в СНД та конфліктогенний потенціал Кавказу та Центральної Азії.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Мішин А.О. Аксіологічний вимір безпеки у багатосторонніх та двосторонніх міждержавних відносинах нових незалежних держав // Стратегічна панорама – 2005. – №1.

 2. Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативі интеграции – СПб., 2008

 3. Бодрук О.С. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти – К., 2001. – 155-156 (Роз.2.3.7. Договір про колективну безпеку)

 4. Мишальченко Ю. В., Торопыгин А. В. Международная безопасность и международная интеграция: Политические и правовые проблемы международного сотрудничества государств СНГ. Монография. – СПб., 2002.

 5. Богатуров А.Д. Евразийский устой мировой стабильности // Международная жизнь. – 1993. – № 2.

 6. Олимова С. Миграция в СНГ и Балтии: через различия проблем к общему информационному пространству // http://www.demoscope.ru/center/fmcenter/olimov.html


ЛЕКЦІЯ 4. Організації системи СНД

(СД, ЄврАзЕс, ОДКБ)

1. «Глибока інтеграція». Союзна держава Росії та Білорусі.

2. Геоекономіка СНД. Заснування ЄврАзЕС та приєднання до нього Узбекістану.

3. Колективна безпека СНД. Створення та діяльність ОДКБ.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Угода про Митний Союз між РФ та РБ (1995 р.).

 2. Договір про створення Союзної держави (1999 р.).

 3. Договір про заснування Євразійського Економічного спрівтовариства (2000 р.).

 4. Договір про колективну безпеку (1992 р.).

 5. Статут Організації Договору про колективну безпеку (2002 р.).

 6. «Мінська декларація» ОДКБ (2006 р.)


ЛЕКЦІЯ 5. Інтеграційні альтерантиви СНД

(ОДЕР-ГУАМ, ЄЕП, ШОС, ОЧЕС та ін.)

 1. Геополітичні та геоекономічні орієнтації країн СНД.

 2. Енерготранзитний потенціал регіону.

 3. Виклики регіональній безпеці: проблеми тероризму та екстремізму.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Угода про формування єдиного економічного простору Співдружності незалежних держав (2003 р.).

 2. «Ялтинська Хартія» ГУАМ (2006 р.)

 3. Декларація про створення ШОС (2001 р.).

 4. Договір про довгострокове добросуспідство, дружбу та співробіництво держав-членів ШОС (2007 р.).

 5. «Бішкекська декларація» ШОС (2007 р.)


ЛЕКЦІЯ 6. Україна в СНД:

між членством та участю

 1. Регіональні пріоритети геоекономічного розвитку України.

 2. Простір СНД як складова міжнародної інтеграції України.

 3. Двосторонні відносини України з країнами-членами СНД.

 4. Перспективи регіонального лідерства на просторі СНД України на просторі СНД в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Мішин А.О. Аксіологічний вимір безпеки у багатосторонніх та двосторонніх міждержавних відносинах нових незалежних дерджав // Стратегічна панорама – 2005. – №1.

 2. Мішин А.О. Перспективи регінального лідерства України // Стратегічна панорама. – 2007. – №2.

 3. Мошес А., Коктыш К. Между Востоком и Западом. Украина и Белоруссия на европейском просторанстве – М., 2003.

 4. Перепелиця Г.М. Політика України щодо миротворчості регіональних і субрегіональних організацій у Чорноморському і Євразійському регіонах // Стратегічна панорама. – 2002. – № 2.

 5. Сухоруков А.І., Григоренко В.К. Пріоритети економічної інтеграції України на просторі СНД // Стратегічна панорама. – 2007.- №3.

^ ТЕМАТИКА І ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА 1. СНД як міжнародна організація:
структура, механізми та функції


 1. СНД як суб'єкт права міжнародних організацій. Основні установчі документи.

 2. Інституціоналізація співробітництва в СНД: роль та місце основних статутних органів.

 3. СНД як «клуб президентів». Формальний та неформальний виміри діяльності організації.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Угода про створення Співдружності Незалежних Держав (1991 р.).

 2. Статут Співдружності Незалежних Держав (1993 р.).

Додаткова

 1. Декларація про гуманітарне співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (2005 р.)

 2. Концепція подальшого розвитку Співдружності Незалежних Держав (2007 р.)ТЕМА 2. Реінтеграційно-дезінтеграційна ділема СНД.

 1. Ціннісний вимір міжнародного співробітництва.

 2. Нові форми геополітичної ідентичності: європейська та євразійська

 3. НАТО, ЄС та СНД – проблеми оптимізації діалогу.

 4. СНД як відповідь на виклики глобалізації.


ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Мішин А.О. Аксіологічний вимір безпеки у багатосторонніх та двосторонніх міждержавних відносинах нових незалежних держав // Стратегічна панорама – 2005. – №1.

 2. Федуняк С.Г. Феномен «сірої зони» в Європі і на пострадянському просторі після завершення «Холодної війни» // Стратегічна панорама. – 2004. – №1.


Додаткова

 1. Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России – РнД, 2006.

 2. Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативі интеграции – СПб., 2008.

 3. Бодрук О.С. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти – К., 2001.

 4. Мишальченко Ю. В., Торопыгин А. В. Международная безопасность и международная интеграция: Политические и правовые проблемы международного сотрудничества государств СНГ. Монография. – СПб., 2002.

 5. Богатуров А.Д. Евразийский устой мировой стабильности // Международная жизнь. – 1993. – № 2.

 6. Гончаренко О. Чорноморсько-Каспійський регіон: регіональні структури безпеки та демократичний контроль // Чорноморська безпека. – 2005. – № 1.ТЕМА 3. Організації системи СНД
(СД, ЄврАзЕС, ОДКБ)


 1. Європейська складова пострадянського простору. Особливості російсько-білоруського геополітичного діалогу.

 2. Геоекономіка пострадянського простору. Проблеми і перспективи зон вільної торгівлі та митного союзу на просторі СНД.

 3. Інституційні відповіді на виклики національній та міжнародні безпеці в контексті розширення НАТО.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Договір про створення Союзної держави (1999 р.).

 2. Договір про заснування Євразійського Економічного спрівтовариства (2000 р.).

 3. Договір про колективну безпеку (1992 р.).

 4. Статут Організації Договору про колективну безпеку (2002 р.).

Додаткова

 1. Угода про Митний Союз між РФ та РБ (1995 р.).

 2. «Мінська декларація» ОДКБ (2006 р.)

 3. Бодрук О.С. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти – К., 2001. – 155-156 (Роз.2.3.7. Договір про колективну безпеку)

 4. Коктыш К. Белоруссия в европейском контексте // Между Востоком и Западом. Украина и Белоруссия на европейском просторанстве – М.,2003.

 5. Николайчук И.А. Военное сотрудничество стран СНГ как элемент их национальной безопасности // Политические исследования – 1995. – № 5

 6. Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативі интеграции – СПб., 2008


1   2   3

Схожі:

Незалежних держав iconДоговір про забезпечення паралельної роботи електроенергетичних систем...
Держави-учасниці цього Договору в особі своїх урядів, які надалі іменуються Сторонами
Незалежних держав iconОхоплює досить короткий період часу, але зміни, які відбулися в соціально-економічному,...
Срср, привели до його розпаду. На теренах СССР з’явилось 15 незалежних держав. Свою державність отримав І український народ
Незалежних держав iconЧим відрізняється географічне положення Північної І Тропічної Африки?
Скільки незалежних держав сьогодні знаходиться в регіоні? До складу яких міжнародних організацій вони входять?
Незалежних держав iconПоясність походження сучасної назви регіону. Коли у теперішніх кордонах...
Скільки незалежних держав знаходиться в регіоні? До складу яких міжнародних організацій вони входять?
Незалежних держав iconПлан Вступ. Етапи політичної думки, та їх представники. Політичні доктрини Арістотеля та Платона
Греції завершується перехід до рабовласницького устрою. Соціально-політичний устрій Стародавньої Греції являв собою систему незалежних...
Незалежних держав iconЗагальний огляд країн Південної та Південно-Східної Азії
Сша. Нині т налічується 17 незалежних держав. Звільнення їх від колоніального ярма супроводжувалося жорстокими війнами І соціальними...
Незалежних держав iconМета створення І напрямки діяльності снд”
Білорусі, Росії та України в Біловезькій пущі було прийнято рішення про створення Співдружності Незалежних Держав (снд). 21 грудня...
Незалежних держав iconЗадача. Довести, коли існує M
Послідовність незалежних випробовувань з двома наслідками. Будемо вважати, що проведено n –незалежних випробовувань, в кожному із...
Незалежних держав iconЗадача. Довести, коли існує M
Послідовність незалежних випробовувань з двома наслідками. Будемо вважати, що проведено n –незалежних випробовувань, в кожному із...
Незалежних держав iconЛабораторна робота №10 “Системи одночасних незалежних регресій “
Мета роботи : Набуття практичних навичок побудови економетричних моделей у вигляді системи одночасних незалежних регресій І її використання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка