Міжнародна наукова конференція XVI сходознавчі читання А. Кримського Програма
Скачати 76.52 Kb.
НазваМіжнародна наукова конференція XVI сходознавчі читання А. Кримського Програма
Дата08.04.2013
Розмір76.52 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Культура > Документы
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського

мІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

XVI Сходознавчі читання А. Кримського

Програма

11 ЖОВТня 2012 року
900 – 955 Реєстрація учасників
1000 – 1130 Пленарне засідання

(конференц-зал, 2 поверх)
Головує: провідний науковий співробітник Інституту сходознавства

к. філол. н. Ю.М. Кочубей

Вітальне слово від гостей конференції
Шергін С.О. (Київ)

АСЕАН у зовнішньополітичних пріоритетах України: досвід співпраць

Рибалкін В.С. (Київ)

Мандрівний манускрипт

Кочубей Ю.М. (Київ)

Араб і арабіст Тауфік Кезма (1882–1958)

Василюк О.Д. (Київ)

Азербайджан у наукових працях Агатангела Кримського
^ Час, відведений на доповідь – не більше 20 хвилин!

1130 – 1200 – Перерва (чай, кава)

Секція

«Східний вектор стратегічного партнерства України в умовах глобального світу

(до 20-річчя встановлення дипломатичних відносин України з державами Сходу)»

(конференц-зал, 6 поверх)
Головує: А.З. Гончарук
1200 – 1430

Галушка-Адайкін А.Р. (Харків)

Індонезійсько-китайські відносини у першій половині 60-х років ХХ ст.

Гіас І.М. (Київ)

Геополітичні підстави турецько-українського партнерства

Головченко В.І. (Київ)

Стратегічне партнерство „найчисленніших демократій світу” – Індії й США (уроки для України)

Голод В.Ю. (Київ)

Місце України в інвестиційній стратегії КНР. Перспективи розвитку відносин

Гончарук А.З. (Київ)

Місце Китаю у новому світоустрої (погляд з Києва)

Давидчук С.Ю.(Рівне)

Україно-ізраїльські відносини: огляд досягнень і проблем

Кіктенко В.О. (Київ)

Китайська логіка стратегічного партнерства

Коваль А.А. (Киев)

Проблемы стратегического партнерства КНР с Европой в эпоху глобализации
1430 – 1500 – Перерва (чай, кава)
1500 – 1730

Мусійчук В.А. (Київ)

Стратегічне партнерство у в’єтнамському розумінні: мовний код

Нагорний С.С. (Київ)

Стан і перспективи розвитку співробітництва з країнами Близького і Середнього Сходу на початку ХХІ століття

Панде Савіта (Делі)

Східна Європа та Україна в індійській стратегії

Рубель К.В. (Київ)

Статус країни-спостерігача ШОС: можливості для України

Таран М.А. (Київ)

«Багатополюсний», проте «гармонійний світоустрій»: еволюція зовнішньополітичних установок КНР в період Ху Цзіньтао

Філь Ю.С. (Київ)

Українсько-індійське стратегічне партнерство: реальні підстави та перспективи розвитку

Шинкаренко В.І. (Київ)

АСЕАН в азійській політиці України

Щедрін А.Т. (Харків)

Рецепції орієнтальної складової в постмодерновій релігійній креативності: українські контексти глобалізаційних трансформацій
^ Секція

«Історія, джерелознавство та історіографія сходознавства»

(конференц-зал, 3 поверх)

Головують: к. філол. н. Ю.М. Кочубей, к.і.н. Ф.Ґ. Туранли
1200 – 1430
Бацман М.В. (Київ)

Історіографія радянської національної політики стосовно євреїв

Білоус В.М. (Львів)

Етнографія Закавказзя у працях українських дослідників першої половини ХІХ ст.

Бокал Г.В. (Київ)

Методологічні принципи історико-філософського сходознавства

Воднева О.А. (Санкт-Петербург)

Жизнь и деяния Абу Ханифы (по трактату «Мазхаб-нама»)

Германок С.Я. (Київ)

Наукові дослідження І.Ф. Чернікова в період української незалежності

Головко О.Б. (Київ), Лиман С.І. (Харків)

Європейський вектор зовнішньої політики Османської імперії

в творчості харківського історика Н.С. Рашби
^

Дрига І.М. (Київ)


Караманлійські просвітники-інтелектуали

Зуб (Руденко) Н.М. (Київ)

Турецькі та перські уповноважені урядовці в Києві (ХІХ ст.)

Кержнер А.Г. (Київ)

Р. Брайнін і його вплив на сприйняття Біробіджанського проекту

1430 – 1500 – Перерва (чай, кава)
1500 – 1730

Кульчинський О.Б. (Київ)

Корпус літописів османотурецької мови: принципи вибірки, алгоритмів лематизації та попередні результати

Лагунова О.С. (Київ)

Етнологічні дослідження А. Кримського з історії Афганістану

Огнєва О.Д. (Луцьк)

Танка з Музею Ханенків (Київ) про Чуда явлені Буддою Шакьямуні в сансарі

Сидорчук Т.М. (Київ)

Наукові взаємини Омеляна Пріцака з вченими Туреччини (за матеріалами особового архіву О. Пріцака в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»)

Стецюк В.Б. (Кам’янець-Подільський)

Кам’янецький період життя А.Є. Снєсарєва (1910–1914 рр.)

Туранли Ф.Ґ. (Київ)

Літопис «Історія зброєносця / سلهدار تاريخى» Финдиклили як джерело вивчення історії України

Хаєцький О.П. (Миколаїв)

Спогади архієпископа Луки (Войно-Ясенецького) як джерело вивчення історії Узбекистану першої половини ХХ століття

Циганкова Э.Г. (Киев)

Киевская духовная академия в конце ХIХ в. Паломничество в страны Ближнего Востока

^ Секція

«Соціокультурні та етнополітичні процеси на периферії великих цивілізацій Сходу»

(конференц-зал, 7 поверх)

Головують: д. і. н. О.Б. Бубенок, к.філос.н. С.В. Капранов
1200 – 1430
Бубенок О.Б. (Київ)

Номади і цивілізації Євразії в добу Середньовіччя (методологічний аспект)

Бушаков В.А. (Асканія-Нова)

“Онімний” метод доведення неавтентичності історичних документів

Величко В.В. (Київ)

Регіональна політика Центру в ранньотанському Китаї

Грибовський В.В. (Київ)

Чоловічі союзи у кримських татар наприкінці ХVIII – першій половині ХІХ ст.

Зелінський А.Л. (Київ)

Новорічний Вавилон як можливе місце коронації Селевка І Нікатора

Калинина Т.М. (Москва)

О населении Хазарии (по данным арабо-персидских источников)

Капранов С.В. (Київ)

Становлення філософії західного типу як складова частина модернізації Японії в період Мейдзі (1868–1912)

Ласкавий Д.В. (Луганськ)

Англо-французький поділ східної нафти і Галичина

1430 – 1500 – Перерва (чай, кава)
1500 – 1730
Марков Д.Є. (Київ)

Традиції непальської монархії: сакральний вимір

Пилипчук Я.В. (Київ)

Іудаїзм у Дашт-і-Кипчак (до питання про походження караїмів)

Пількевич А.Л. (Київ)

Зміни в організаційній системі перської (сасанідської) армії після повалення парфянського панування

Фоміна О.В. (Луганськ)

Індія і імперська ідея Кіплінга

Шелестин В.Ю. (Москва)

Этнополитическое развитие северо-восточной периферии Хеттского царства в XVI–XV вв. до н.э.

^ Секція

«Сучасна лінгвістика та східні мови»

(конференц-зал, 2 поверх)

Головує: д. філол. н. О.О. Хамрай
1200 – 1430

Гаврецька Х.М. (Київ)

Юридична лексика та особливості юридичної терміносистеми мови гінді

Гобова Є.В. (Київ)

Вивчення фонетики та фонології китайської мови: новітні засоби та технології

Ітані О.М. (Київ)

Стратегічне партнерство у Середземномор’ї у соціолінгвістичному та етнокультурному вимірах

Кобелянська О.І. (Київ)

Комунікативний потенціал японської ономатопоетичної лексики

Кулібаба А.С. (Київ)

Мотив звеличення Короля у пісенному дискурсі Йорданії

Мазепова О.В. (Київ)

Перський концепт ДУХ (RUH) за даними лексикографічних джерел

Мазніченко О.І. (Київ)

Роль мовної політики і мовної лояльності у визначенні перспектив розвитку мовних контактів на прикладі арабсько-французького та українсько-російського білінгвізмів у Тунісі й Україні відповідно

Нікітюк Т.В. (Київ)

Конфронтативний жанр прокльону у сучасному турецькому художньому дискурсі

Петрова Ю.І. (Київ)

Каїрське койне в сучасних науково-популярних текстах

1430 – 1500 – Перерва (чай, кава)
1500 – 1730

Підвойний В.М. (Київ)

Репрезентація концепту ALLAH у турецькій мовній картині світу

Прушковська І.В. (Київ)

Матриця жіночих характерів у сучасній турецькій драматургії

Пупурс І.В. (Київ)

Романтизоване Східне як вербалізація баченого

Рибалкіна Ю.О. (Київ)

Генетичний склад лексики індійської традиційної медицини

Хамрай О.О. (Київ)

Транскрипція й транслітерація арабомовних текстів

Храновський В.А. (Київ)

До питання про лексикостатистичний аналіз ступеню віддаленої спорідненості шумерської мови з відомими науці мовними сім’ями

Шевченко О.М. (Київ)

Функціональна та структурна класифікації фразеологічних одиниць сучасного ділового китайського мовлення

Yudkin-Ripun I.M. (Kyiv)

Database for the Japanese Wago Verbs’ Thesaurus

(База даних для тезаурусу японських дієслів ваго)

Юзвяк І.П. (Київ)

Субстантивати в християнській релігійній лексиці гагаузької мови

^ Секція

«Сакральні тексти Сходу: семантика і прагматика, рецепція та інтерпретація»

(конференц-зал, 4 поверх)

Головує: д.і.н. А.І. Колесніков

1200 – 1430
Вертієнко Г.В. (Київ)

До значення zaranyō-saora- в Яшті 14, 27

Добродум О.В. (Одесcа)

Дигитальное воплощение буддизма

Жуковський Т.О. (Київ)

Місце “Дгаммапади” в Палійському каноні

Колесников А.И. (Санкт-Петербург)

Обозначение верховного божества в персидских текстах зороастрийской и мусульманской ориентации X–ХIII вв.

Мурашкин М.Г. (Днепропетровск)

Сакральные тексты Востока и их постмодернистская интерпретация на примере Ригведы

Приймаченко В.В. (Київ)

Вплив елліністичної культури на перекладачів Септуагінти

1430 – 1500 – Перерва (чай, кава)
1500 – 1730
Радівілов Д.А. (Київ)

Ранні ібадитські твори про правила джихаду

Резаненко В.Ф. (Київ)

Людиновимірність концепту буття у релігійно-філософських вченнях Китаю: до питання антропоцентризму

Тарасенко M.O. (Київ)

Еволюція образотворчої традиції 42-ї глави Книги мертвих

Шестопалец Д.В. (Киев)

К вопросу о наказании за прелюбодеяние в исламе: интерпретация аята ал-Ниса, 25
Час, відведений на доповідь – не більше 10 хвилин!
1730 – Закриття конференції

Фуршет

Схожі:

Міжнародна наукова конференція XVI сходознавчі читання А. Кримського Програма iconАнкета учасника конфе
Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науковій конференції “xvіі сходознавчі читання А. Кримського”. Конференція відбудеться...
Міжнародна наукова конференція XVI сходознавчі читання А. Кримського Програма iconП’ята міжнародна наукова конференція
Національному університеті «Острозька академія» відбудеться П’ята міжнародна наукова конференція
Міжнародна наукова конференція XVI сходознавчі читання А. Кримського Програма iconП’ята міжнародна наукова конференція цирендоржиєвські читання – 2012....
До 15 грудня 2011 р чекаємо на текст Вашої доповіді, оформлений у вигляді наукової статті (обсягом до 25000 знаків включно з примітками...
Міжнародна наукова конференція XVI сходознавчі читання А. Кримського Програма iconXiv міжнародна наукова конференція аспірантів та студентів Проблематика конференції
Перспективи фінансового забезпечення інвестиційних процесів: вітчизняний та зарубіжний досвід
Міжнародна наукова конференція XVI сходознавчі читання А. Кримського Програма iconМіжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених
«стратегії інноваційної економіки україни: проблеми, перспективи, теоретико-методологічний аспект»
Міжнародна наукова конференція XVI сходознавчі читання А. Кримського Програма iconДо обговорення пропонуються такі питання
Бердянського державного педагогічного університету відбудеться Міжнародна наукова конференція «що водить сонце й зорні стелі»: поетика...
Міжнародна наукова конференція XVI сходознавчі читання А. Кримського Програма iconІ-ша Міжнародна наукова онлайн-конференція студентів, аспірантів та молодих учених
...
Міжнародна наукова конференція XVI сходознавчі читання А. Кримського Програма iconМіжнародна наукова конференція
Ради ботанічних садів України, разом з Міністерством освіти І науки, молоді І спорту ар крим проводить Міжнародну наукову конференцію...
Міжнародна наукова конференція XVI сходознавчі читання А. Кримського Програма iconХ міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених
Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним І важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних...
Міжнародна наукова конференція XVI сходознавчі читання А. Кримського Програма iconViii міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених
Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним І важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка