Урок 27, с. 45. Тема уроку: Famous English Writers and Poets
Скачати 68.18 Kb.
НазваУрок 27, с. 45. Тема уроку: Famous English Writers and Poets
Дата24.03.2014
Розмір68.18 Kb.
ТипУрок
nauch.com.ua > Культура > Урок
План-конспект уроку англійської мови для 8 класу
(Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю. Англійська мова: Підручник для 8 класу середньої школи. - К: Освіта, 1997. - Урок 27, с.45).
Тема уроку: Famous English Writers and Poets
Цілі уроку:

Практичні:

 1. Навчити учнів вести дискусію за темою "Famous English Writers and Poets".

 2. Розучити вірш Р. Кіплінга "Six Serving Men".

 3. Підготувати учнів до написання твору за темою "My Favourite Writer".

Освітня: Розширювати знання учнів про життя і творчість англій­ських письменників, залучати учнів до проведення порівняння поетичних форм англійської та рідної мов.

Розвиваюча: Розвивати в учнів уміння логічного викладення думок, прогнозування висловлювання; розвивати мислення.

Виховна: Виховувати любов до літератури, культуру поведінки у процесі проведення дискусій за певною тематикою.

^ Обладнання уроку: портрети письменників, фонограма вірша, картки із завданнями для підготовки групового проекту за темою уроку.
Схематичний план уроку


 1. Початок уроку. Організація класу. Повідомлення цілей уроку…………………..2 хв.

 2. Розучування вірша "Six Serving Men"……………………………………………. 10 хв.

 3. Дискусія за темою "Famous English Writers and Poets"…………………………..20 хв.

 4. Підготовка до написання твору за темою "My Favourite Writer"………………...10хв.

 5. Пояснення домашнього завдання…………………………………………………..2 хв.

 6. Підведення підсумків уроку………………………………………………………...1 хв.Хід уроку


Етап 1.

Початок уроку. Організа­ція класу. Повідомлення цілей уроку. Прийом: Слухання повідомлень учителя.
Етап 2.

Розучування вірша "Six Serving Men".

Прийом 2: Читання вголос та розкриття значення не­знайомих лек­сичних одиниць.
Прийом 3:

Слухання фонограми вірша з опорою на друкований текст.

Прийом 4:

Хорове читання ряд­ків вірша за вчителем.
Прийом 5:

Завершення учнем кожного рядка вірша за вчителем.
Прийом 6: Декламування вірша.

Етап 3.

Дискусія за темою "Famous English Writers and Poets".

Прийом 1: Підготовка доповідей за завданнями на картках. Робота в групах.

Прийом 2. Доповіді та коментарі учнів за темою "My Favourite Writer".

Етап 4.

Підготовка до написання твору за темою "My Favourite Writer".

Прийом: Ознайомлення зі структурно-мовленнєвою схемою як опорою для написання твору.

Етап 5.

Пояснення домашнього завдання.

Прийом: Запис домашнього завдання у зошитах або щоденниках.
Етап 6.

Підведення підсумків уроку, оцінювання. Завершення уроку.

T: Good morning, students. I'm so glad to see you. Hope you are well. As I can see all are present. It's really great. I think it's possible to start our work. The subject of our today's lesson is very exciting. We are going to speak about famous British writers and poets. So let's start our lesson with learning the poem "Six Serving Men" by Rudyard Kipling. You can find this poem in your books on page 43. I can see you have found the poem. On the next page there is its translation into
Ukrainian by L.Solonko. We'll read this translation now. Will you start reading, Andrew?


Andrew (reads the poem in Ukrainian):

Шість вірних слуг у мене є,

Що вчать мене всьому,

І так їх звати:

ЩО, ЧИЄ, ЯК, ДЕ, КУДИ, ЧОМУ.

На північ, південь, захід, схід

Я їх щоденно шлю,

А тільки зроблять все, що слід, -

Спочинок їм даю.

Спочинок з ранку до шести -

В цей час працюю сам.

Отак трудитися разом

Я, друзі, раджу вам.

Та різні звички у людей.

Я дівчинку знаю одну:

У неї ж десять мільйонів слуг

Живуть без спочинку і сну.

Лиш очки протре — і по світу всьому

Жене своїх слуг, як собак:

Один мільйон ДЕ,

Та ще два ЧОМУ,

І сім мільйонів ЯК.

T: Before reading this poem in English, we'll read some words, which I think are new for you. You can see these words and their meanings on page 44. So listen and repeat after me in chorus.

T: serving men

Pls: serving men

T: honest

Pls: honest Etc.

(фонетичному опрацюванню підлягають такі слова і словосполучення: For I am busy then, hungry, views, own affairs.)

T: Now listen to the tapescript of the poem "Six Serving Men" and follow the printed text of it in your books on page 43.

"Six Serving Men"

I have six honest serving men -

They taught me ali I knew.

Their names are What and Why and When,

And How and Where and Who.

I send them over land and sea,

I send them East and West;

But after they have worked for me,

I give them all a rest.

I let them rest from nine till five,

For I am busy then,

As well as breakfast, lunch and tea,

For they are hungry men.

But different folk have different views

I know a person small,

She keeps ten million serving men,

Who get no rest at all!

She sends them her own affairs,

From the second she opens her eyes –

One million Hows, two million Wheres,

And seven million Whys!

T: Now we'll try to read the poem. So read each two lines after me in chorus. Let's start.

T: I have six honest serving men –

They taught me all I knew.

Pls: I have six honest serving men –

They taught me all I knew.

T: Their names are What and Why and When,

And How and Where and Who.

Pls: Their names are What and Why and When,

And How and Where and Who. Etc.

T: Now I'll start a line and you should complete it.

I have six ...

P1: ... honest serving men -

T: They taught me …

P2: ...all I knew.

T: Their names are ....

P3: ...What and Why and When,

T: And ...

P4: How and Where and Who.

T: Who can recite the first verse? Valery, will you try?

Valery: (декламує першу строфу вірша).

(У такому режимі проводиться робота з іншими строфами вірша).

T: You made a very good job of that! Next time we'll have a competition for the best reciting of the poem. I want you all to participate in reciting the poem by heart.
T: I am sure that each of you likes reading. So reading is your favourite pastime, isn't it? No doubt, you know many names of famous British writers and poets. Today we are going to have the panel discussion (Panel discussion is like a relay race in which each teammate is an indi­vidual performer. Each of some speakers gives a carefully organized talk on a different phase of the subject. And he gives his talk from beginning to end without any interruption by the audience. The audience have an opportunity to ask questions and make comments after the talk.) the subject of which is "The Famous English Writers and Poets". On the blackboard you can see the portraits and names of George Gordon Byron, William Shakespeare and Rudyard Kipling. Each of you should choose the author you like best of all. Then get into three groups according to your choice. Now each group will get a card with the task on it and in seven minutes you are to prepare a short report acording to the tasks on your cards.

Зразки завдань на картках:

Картка 1.

William Shakespeare

 1. Start your report "I'm going to speak about ..."

 2. Reason your choice.

 3. Speak about W. Shakespeare according to the outline:

а) What is W. Shakespeare?

b) When and where was he born?

c) Where did William study?

d) What was he fond of at school?

e) Why did William have to go to London?

f) What was his first job?

g) What works by Shakespeare do you know?

h) What did he show in his works?

i) What works by Shakespeare have you read?

Картка 2.

George Gordon Byron

 1. Start your report this way: "I'd like to speak about ..."

 2. Reason your choice.

 3. Speak about George G. Byron according to the outline:

  1. When and where was George G. Byron born?

  2. Where did he spend his early years?

  3. How old was he when he inherited the title of Lord Byron?

  4. When were Byron's first poetical efforts made?

  5. What happened in 1812?

  6. Which of Byron's poems was devoted to Ukrainian hetman?

  7. What was his last novel?

  8. Why did Byron leave England in 1816?

  9. When did he die?

  10. What kind of a person was Byron?

Картка 3.

Rudyard Kipling

 1. Start your report this way: "The subject of my report is ..."

 2. Reason your choice.

 3. Speak about Rudyard Kipling according to the outline:

  1. When and where was Kipling born?

  2. What was his father?

  3. Where did his parents send him at the age of six?

  4. How did he study at school?

  5. When did he publish his first book?

  6. What did Kipling do between 1887 and 1889?

  7. When was he awarded the Nobel prize?

  8. When did he write his last book and what did he show in it?

  9. What works by Kipling have you read?


T: My dear friends, your time is running out, so I think we'll start our discussion. Who will be the first to speak? All right, Katerina, you are welcome.

Katerina: I'm going to speak about William Shakespeare. Though he lived many years ago his plays and sonnets are popular nowadays. I like Shakespeare's plays too, especially "Romeo and Juliet".William Shakespeare was born in 1564 in Stratford-on-Avon, a small English town. He spent his child­hood in his native town. William studied at a grammar school. He was fond of English folk-songs and ballads. When William's father became poor he had to go to London and begin to work. His first job was to look after horses. The best and the most popular Shakespeare's works are "King Lear", "Romeo and Juliet", "Twelfth Night", "Hamlet", "Othello". In his works he describes relations between people, their love, sorrows and joys. I've read "Romeo and Juliet" and "Twelfth Night" not in the original but in Russian translation. Unfortunately I haven't found any translation in Ukrainian.

T: Thanks, Katerina. Have you got any questions to Katerina?

P1: Will you say a few words about Shakespeare's theatre?

Katerina: Oh, surely. Shakespeare founded the theatre which name was "The Globe". He wrote the plays for the theatre and played the main parts in them.

T: Would you like to add anything?

P2: I'd like to add that when William was a boy his father was a rich man and he gave his son a good education. William knew Latin well and could read and translate Latin books.

T: Thank you. Any other comments? No. So let's switch over to another report. I think Oleg will present it.

Oleg: I'd like to speak about George Gordon Byron. Many people think that Byron's lyrics is difficult to understand. But when we began learning facts from Byron's life and his literary and social activity I took from the library Byron's poems in Russian, unfortunately they didn't have them in Ukrainian. Of course it was difficult at first to understand but then I realized that this poet is an example of courage and hero­ism. Byron was born in London, on the twenty-second of January in 1788. He spent his early years in the small town of Aberdeen. He was ten when he inherited the title of Lord Byron. Byron's first poetical efforts were made before he was thirteen. In 1812 he published his Child Harold's Pilgrim­age which brought him fame and universal acclaim. Byron wrote many poems, one of which was devoted to Ukrainian hetman Mazepa. His last novel was "Don Juan". In 1816 he left England to fight for the liberation of Italy and Greece. He died in 1824 at the age of 36.

T: I'm very grateful to you, Oleg. (Звертаючись до інших учнів класу). Do you wish to say anything else?

P2: I would like to add that Byron visited not only Greece and Italy, he also travelled in Portugal, Spain, Turkey and other countries.

T: You are right. Thank you. Who is the next to speak? Victoria, I think, is eager to speak. You are welcome.

Victoria: The subject of my report is Kipling's life and his liter­ary activity. Last year I read Kipling's book about Mowgli [maugli], a little Indian boy who lived in the jungle with the wolves. It impressed me greatly and I got interested in Kipling's life. I know that Kipling was born in India in 1865. His father worked there at that time. He was a famous painter. When Rudyard was six his parents sent him to En­gland where he went to school. At twenty-one Kipling pub­lished his first book of poems. Between 1887 and 1899 Kipling travelled to many countries. During that time he wrote some of his best stones about animals and some books on history. In 1907 Kipling was awarded the Nobel prize for literature. His last book he wrote in 1926 in which he showed how he hated wars. When he died in 1936 he was buried in the Poet's Corner of Westminster Abbey in London.

T: Would you ask Victoria any questions?

P3: Did Kipling have children?

Victoria: Yes, he did. Kipling had two children - a boy and a girl. He lost his son in the World War I, and his daughter died in America.

P4: How did Kipling study at school?

Victoria: At school he didn't like mathematics, but he was good at history. He even received a gold medal for his work in history.

T: In summary I would like to thank all for your participation in the panel discussion, for your knowledge and thoughts about famous English writers. What you have told was perfectly all right.

T: Let's move on to something different. For the next les­son you are to write a composition about your favourite writer. Now let's have a look at exercise 71 on page 45 in your books. There is a scheme there. Use it to write your own stones.

Зразок структурно-мовленнєвої схеми:

 1. My favourite writer is ...

 2. He/she was born ...

 3. He/she began his/her literary activity ...

 4. He/she wrote such works as ...

 5. One of his/her best works is ...

 6. It is about ...

 7. The main character of this work is ...

 8. I like this author because ...

T: So your homework for the next lesson is:

 1. to write a short composition about your favourite writer;

 2. to read the story about Charlotte Bronte on page 101 and to answer the questions after the story.


T: I should express my satisfaction at the work of your group, the excellent results achieved, the atmosphere of cordiality and mutual understanding. All those who took part in the discussion get 12 points. See you again on Tuesday. Don't forget about your homework. Bye-bye, boys and girls.

Схожі:

Урок 27, с. 45. Тема уроку: Famous English Writers and Poets iconТема уроку. Урок одного рівняння Мета уроку
Ми з вами вивчили тему „ Тригонометричні рівняння І способи їх розв’язання”, а сьогодні я хочу, щоб ви свої знання проявили під час...
Урок 27, с. 45. Тема уроку: Famous English Writers and Poets iconУрок проект тема уроку
Тема уроку: «Леся Українка. Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа сюжету»
Урок 27, с. 45. Тема уроку: Famous English Writers and Poets iconУрок з декоративно-прикладного мистецтва. Тема уроку
Тема уроку: Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею
Урок 27, с. 45. Тема уроку: Famous English Writers and Poets iconУрок №23 Тема уроку
Тема уроку: Стандартні підпрограми та підпрограми користувача. Створення І виклик підпрограм
Урок 27, с. 45. Тема уроку: Famous English Writers and Poets iconУрок 5/3 Тема уроку
Мета уроку: ознайомити учнів із принципом дії й практичним застосуванням електромагнітів
Урок 27, с. 45. Тема уроку: Famous English Writers and Poets iconУрок 64 Тема уроку
Мета уроку: Вивчення властивостей обернених тригонометрич­них функцій: у = arcsin Х, у = arccos Х
Урок 27, с. 45. Тема уроку: Famous English Writers and Poets iconУрок 11/6 Тема уроку
Мета уроку: ознайомити учнів із проблемами ядерної енергетики (на прикладі аварії на Чорнобильської аес)
Урок 27, с. 45. Тема уроку: Famous English Writers and Poets iconУрок виробничого навчання Тема. „Штукатурні роботи” Тема уроку. Ремонт...
Розвиваюча: розвивати самостійність, охайність, творче відношення до виконаної роботи, планувати послідовність виконання завдань
Урок 27, с. 45. Тема уроку: Famous English Writers and Poets iconУрок 63, c. 83-86. Тема уроку: Professions
Плахотник В. М., Мартинова Р. Ю., Захарова С. А. Англійська мова: Підручник для 9 класу середньої школи. К.: Освіта, 1996. Урок 63,...
Урок 27, с. 45. Тема уроку: Famous English Writers and Poets iconУрок 32 Тема
Тема уроку: Південна Америка. Загальні відомості. Особливості географічного положення. Дослідження І освоєння материка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка