Про організаційно-методичні заходи щодо змісту та структури старшої профільної школи (на виконання Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців на 2008-2010 роки)
Скачати 264.59 Kb.
НазваПро організаційно-методичні заходи щодо змісту та структури старшої профільної школи (на виконання Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців на 2008-2010 роки)
Сторінка1/3
Дата05.04.2013
Розмір264.59 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3


Про організаційно-методичні заходи щодо змісту та структури старшої профільної школи (на виконання Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців на 2008-2010 роки)
Довідка

на колегію управління освіти Чернівецької міської ради

10.12.2010р. № 4/2010-1

2010/2011 н.р. – рік переходу школи ІІІ ступеню навчання на новий етап профілізації, на якому акценти переносяться з організаційних зусиль по формуванню профільних класів на забезпечення відповідного змісту профільної освіти (нові навчальні плани, програми та підручники), системний аналіз її результативності і якості, формування оптимальної для кожного навчального закладу моделі профільного навчання.

Основні державні документи про освіту останніх років свідчать, що профільне навчання - найбільш життєздатна з освітніх реформ, бо орієнтована на індивідуалізацію навчання, соціалізацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням реальних потреб ринку праці. У комплексі заходів, спрямованих на модернізацію системи загальної середньої освіти міста діяльність по реалізації завдань щодо профілізації старшої школи займає провідне місце і здійснюється достатньо динамічно.

З січня 2008 року управління освіти, загальноосвітні навчальні заклади міста працюють над реалізацією Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівців на 2008-2010роки (далі - Програми), затвердженої рішенням 23 сесії міської ради V скликання
від 27.12.2007 року №496.

Програма виокремлює профільне навчання у потужний інноваційний напрям, який охоплює пошуки управлінців в галузі освіти, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, методистів, психологів і педагогів. Метою Програми є створення умов для розвитку доступної та якісної системи загальноосвітньої профільної освіти та допрофесійної підготовки старшокласників відповідно до вимог суспільства та запитів особистості.

У кожному навчальному закладі розроблені заходи щодо реалізації Програми та перспективні плани профілізації.

Діюча система профільного навчання реалізується через мережу гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх навчальних закладів, а також навчально-виховних комплексів, що діють на підставі договірних відносин між загальноосвітніми навчальними закладами, вищими навчальними закладами та іншими зовнішніми партнерами.

Виконання Програми та вивчення питання соціального замовлення на освітні послуги у галузі профілізації старшої школи довели доцільність відкриття у 2009 році Чернівецького багатопрофільного ліцею №4 та Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату.

Програмою передбачалось щорічне розширення мережі профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів та збільшення показників охоплення учнів профільним навчанням.

За період 2008-2010 років показник охоплення старшокласників міста профільним навчанням збільшився з 73,8% у 2007- 2008 н.р. до 92,1% у 2010-2011н.р. (Додаток1: Діаграма «Охоплення учнів профільним навчанням»)

Профільне навчання у м. Чернівцях здійснюється у загальноосвітніх навчальних закладах різного типу: однопрофільних і багатопрофільних школах, спеціалізованих школах, ліцеях, гімназіях, закладах з класами з поглибленим вивченням окремих предметів

У 2010-2011 навчальному році профільне навчання реалізується в 40 загальноосвітніх навчальних закладах на ІІІ ступені навчання (5-ти ліцеях, 7-ми гімназіях, 2-ох спеціалізованих школах, 26-ти загальноосвітніх закладах). З об’єктивних причин не запроваджено профільне навчання у

ЗОШ №10, яка здійснює навчання за навчальними планами для шкіл національних меншин, якими не передбачається профільне вивчення предметів,

^ Центрі освіти молоді, де, відповідно до Статуту закладу учні отримують не профільну, а допрофесійну підготовку.

Загальна тенденція зменшення контингентів учнів 10-11-х класів у 2009-2010 н.р. та у 2010-2011н.р. зумовила також негативну динаміку розвитку мережі профільних класів, кількість яких значно зросла у 2008-2009 н.р., а потім різко зменшувалась у двох наступних роках. (Додаток2: Діаграма «Динаміка розвитку мережі профільних класів»)

У 2010-2011 в закладах міста функціонують 14 профілів. Найпоширенішими є профілі:

іноземної філології (6 закладів / 12 класів),

української філології (9 закладів / 10 класів),

біолого-хімічний (5 закладів / 9 класів),

правовий (6 закладів / 7 класів),

економічний (5 закладів / 6 класів).

Найменш популярними є географічний профіль (1 заклад / 1 клас) та біолого-технологічний профіль (1 заклад / 1 клас).

На середній відмітці стабільно тримаються екологічний, технологічний, інформаційно-технологічний, історичний, фізико-математичний та математичний профілі (3-4 класи). (Додаток 3: Діаграма «Профільні класи у 2010-2011 н.р.»)

Хоча за період реалізації Програми рейтинговий показник профілів складався таким чином, що перевага в закладах міста надавалась профілям філологічного напряму, кількість закладів, класів та учнів, що обирали філологічні профілі знизилась з 35% у 2007-2008 н.р. до 30,8% у 2010-2011н.р. В той же час майже на 5,5% зросла популярність профілів природничо-математичного напряму, яка у поточному навчальному році складає 26%. Отже, якщо у рік запровадження міської Програми профілізації різниця між охопленням учнів філологічним та природничо-математичними профілями становила майже 15%, то тепер - це менше 5%.

Майже стабільним протягом 3-ьох навчальних років було охоплення учнів навчанням на профілях суспільно-гуманітарного напряму – 22-23% від загальної кількості старшокласників.

Значне зниження показника технологічного профілю пояснюється тим, що заклади, в яких укладені угоди про співпрацю з автошколами і надаються відповідні послуги, тепер не запроваджують технологічний профіль, а викладають курс «Автосправа» за вибором учнів, бажаючих отримати водійське посвідчення.

Не зважаючи на те, що показник охоплення учнів навчанням на спортивному профілі є найменшим, він збільшився майже у 5 разів за період дії Програми, з 0,8% у 2007/2008 н.р. до 3,9% у 2010 /2011 н.р., це сталося завдяки відкриттю військово-спортивного ліцею.

Художньо-естетичний напрям, на жаль, сьогодні представлений лише на допрофільному рівні (ліцей №4), у гуртковій роботі закладів та співпраці з позашкільними навчальними закладами цього напряму. (Додаток 4: Діаграма «Показник охоплення учнів профільним навчанням за визначеними напрямами»)

Таблиця: «Показник охоплення учнів профільним навчанням за визначеними напрямами (%)»Напрям навчання

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011філологічний

35,1

32,6

31,2

30,8суспільно-гуманітарний

27,3

22,1

22,1

23,3природничо-математичний

20,6

21,2

24,2

26,0технологічний

15,7

11,1

10,8

8,1спортивний

0,8

1,2

2,0

3,9художньо-естетичний

0,5

0

0

0

Всього
73,8

88,2

90,3

92,1

Відповідно до Концепції профільного навчання у системі освіти міста протягом тривалого часу успішно реалізуються 2 моделі профільного навчання, які найбільш оптимально враховують освітні запити учнів та їх батьків:

  • однопрофільний навчальний заклад;

  • багатопрофільний навчальний заклад.

Ці прості моделі є загальноприйнятними в умовах міста на етапі масового переходу школи ІІІ ступеню на профільне навчання, що доведено позитивним досвідом створення ліцеїв та гімназій ще у 90-х роках, які стали хорошою базою для побудови сучасної моделі профілізації в закладах освіти міста.

В окремих випадках загальноосвітні навчальні заклади (класи) організовують навчання за універсальним профілем. Тоді задоволення освітніх запитів учнів здійснюється за рахунок введення курсів за вибором, які дають змогу поглибити або професійно спрямувати зміст споріднених базових предметів.

Однопрофільність чи багатопрофільність зумовлені перш за все потужністю існуючої у закладі мережі старших класів, а також особливостями спеціалізації чи профільної спрямованості, визначеної Статутними нормами. За період 2008-2010 років модель однопрофільного закладу реалізовувалася у 25-ти навчальних закладах (ліцеї №3, військово-спортивний, гімназії №1, 3, 4, 6, 7, ЗОШ№1, 2, 4, 8, 12, 14, 16, 19, 20, 25, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 40,41). Досвід запровадження моделі багатопрофільного навчання є у 15 закладах (ліцеї №1, 2, 4, гімназії №2, 5, ЗОШ № 3, 5, 6, 11, 22, 24, 27, 28, 37, 42). Загальна тенденція зменшення контингентів старшокласників призвела до того, що у поточному навчальному році зберегти багатопрофільність у 10-х класах змогли лише 5 закладів: ЗОШ №5, 37, 42, ліцей №1, 4, які мають по два 10-х класа на паралелі.

Послідовними у виборі профілів навчання та організації допрофільної підготовки та профільного навчання є ліцеї №1, 3, гімназії №1, 2, 3, 4, 5, 7, ЗОШ №1, 2, 8, 11, 16, 20, 30, 31, 33, 37, 39.

Негативні тенденції щодо запровадження, організації та забезпечення наступності профільного навчання прослідковуються у:

  • ліцеї №2 (з 3-ьох профілів, діючих у 2008 році, у 2010 залишився лише один),

  • гімназії №2 (у 10-му класі у поточному навчальному році не забезпечується профільне навчання)

  • ЗОШ №6 (у 2009/2010 н.р. в 11 класі зник профіль іноземної філології, який був запроваджений у 10-му класі! та є зумовленим допрофільним навчанням, так як англійська мова в закладі вивчається поглиблено з 1-го класу в одному з класів на кожній паралелі),

  • гімназії №6, ЗОШ №27 (за 3 роки змінилося 4 профілі різних напрямів диференціації навчання),

  • ЗОШ №28 (у 2009/2010 н.р. біолого-географічний профіль безпідставно було замінено на біолого-хімічний, а у допрофільному 9-му класі поглиблено вивчається українська мова, що свідчить про майбутню зміну профілю на українську філологію).

На етапі допрофільної підготовки учнів важливим є діагностування інтересів та нахилів учнів, вивчення думки батьків щодо запровадження того чи іншого профілю. Починаючи з 8-го класу у 20 закладах введено поглиблене вивчення окремих предметів, які в подальшому станyть профільними. Це 11 закладів нового типу (всі за виключенням гімназії №2), а також ЗОШ №6, 16, 20, 22, 25, 27, 28, 33, 41. Всього поглибленим вивченням предметів у 8-9-х класах охоплено 3120 учнів, що складає 62% від загальної кількості учнів цих класів і на 16% більше минулорічного показника. Все це дає можливість формувати соціальну, комунікативну, технічну та технологічну компетентності учнів на допрофільному рівні.

Чітка організація профільного навчання адміністрацією та педагогами закладу є передумовою забезпечення високої результативності учнів з профільних предметів. Аналіз успішності учнів зроблено за результатами ЗНО з профільних предметів у 2008/2009 н.р., а також у 2009/2010 н.р.

У 2008/2009 н. р. ЗНО з профільного предмету обрали 934 випускника (61% від загальної кількості випускників) і склали його із середнім балом 7,6. Найвищі показники результативності у гімназій №1, 2, 3, 4, 5, 7, ліцею №3, ЗОШ №22, 42.

У 2009/2010н.р. ЗНО з профільних предметів обрали 1000 випускників (69,2 % від загальної кількості випускників, що навчалися в профільних класах). Найбільше учнів обрали ЗНО з профільних предметів у ліцеях 1,2; гімназіях 2,4,5; ЗОШ 1,3,5,6,11,12,19,24,27,28,30,39,42. Взагалі не обирали ЗНО з профільних предметів у ЗОШ№4 (географія), ЗОШ №31 (біологія). (Додаток 5: Діаграми: «Показник вибору учнями профільного предмету для ЗНО»)

Найрезультативнішими виявились учні ліцею№1, гімназії№2 (математика), гімназії №1,3,4, ЗОШ №22 (іноземні мови), гімназії №5, ЗОШ №16 (біологія, хімія), ЗОШ №14, 28 (біологія), ЗОШ №11, 20, 34 (українська мова), ЗОШ №42 (історія України). Досить успішно здали профільні предмети також учні ЗОШ №6 (фізика, математика), ліцею №2, ЗОШ 27 (математика).

Не зважаючи на високу результативність учнів ліцею №3 з профільного предмету «Біологія», гімназій №2, 5 з історії України, гімназії №7 з англійської мови, ЗОШ № 12, 24, 30, 39 з української мови, де якість знань учнів перевищує 90%, наявність учнів з початковим рівнем знань з цих профільних предметів не дає нам змоги розглядати ці заклади як цілком результативні.

Початковий рівень знань з профільних предметів виявлено в учнів ліцею №2 (історія, географія, англійська), ЗОШ № 1, 4 (біологія), ЗОШ №3 (математика, географія), ЗОШ №5 (історія, математика, географія), ЗОШ №6 (математика), ЗОШ №8, 19, 27 (історія), ЗОШ №28 (біологія, географія), ЗОШ №33 (географія). (Додаток 6: Таблиця: «Результати ЗНО з профільних предметів у випускників 2010р.»).

На виконання Програми та для забезпечення більш якісного вивчення профільних предметів у 2008/2009 н.р. в 13 загальноосвітніх навчальних закладах здійснено поділ класів на групи при наповнюваності класів, меншій від нормативної. З цією метою виділено 167 додаткових годин: в ЗОШ № 3, 11, 33, ліцеї №2 (в класах економічного профілю); в ЗОШ №6 (в класах фізико-математичного профілю), в ЗОШ №27, гімназії №6 (в класах математичного профілю); в ліцеї № 3, ЗОШ № 16 (в класах біолого-хімічного профілю); в ЗОШ № 3, 11, 12, 24 (в класах профілю української філології); в ліцеї №4 (в класах профілю англійської філології та технологічного профілю). В ліцеях №1, 3 додаткові години виділені на здійснення поділу на групи для вивчення іноземних мов. Не зважаючи на те, що окремого фінансування Програми не було, для здійснення поділу на групи управління освіти в межах коштів, виділених на заробітну плату профінансувало 95,0 тис. грн.

У 2009/2010 н.р. у 8 загальноосвітніх навчальних закладах здійснено аналогічний поділ класів на групи і виділено 127,5 додаткових годин: в ліцеї №1 (у класах економічного та математичного профілів); в ліцеї №2, ЗОШ №3 (у класах економічного профілю); в ЗОШ №6 (у класах фізико-математичного профілю), в ЗОШ №27 (у класі математичного профілю); в ліцеї № 3, ЗОШ №16 (в класах біолого-хімічного профілю); в ліцеї №4 (у класах профілю англійської філології та технологічного профілю). В ліцеях №1, 3 додаткові години також виділені на здійснення поділу на групи для вивчення іноземних мов. Всього додатково профінансовано 69,8 тис. грн.

Сьогодні у місті 159 педагогів зайняті реалізацією профільного навчання, з них 110(69%) це вчителі вищої кваліфікаційної категорії, з яких 68 (42,7%) вчителі-методисти, 26 (16,3%) – старші вчителі. Кадровий потенціал закладу є основною передумовою організації якісної профілізації. З огляду на те, що кадровий склад закладів нового типу формується на конкурсній основі, якісний склад вчителів профільних предметів у ліцеях та гімназіях значно кращий.(Додаток 7: Діаграма «Якісний склад педагогів, що забезпечують викладання профільних предметів») .

Проблемним залишається питання підвищення кваліфікації педагогів, які викладають предмети на профільному рівні, запроваджують та апробують нові підручники, курси за вибором, спецкурси, факультативи профільного спрямування. Сьогодні вчителі загальноосвітніх навчальних закладів не мають належної фахової підготовки та достатнього рівня мотивації до викладання предметів на профільному рівні. На жаль, курсів підвищення кваліфікації за програмами, які готують до викладання предметів на профільному рівні не існує, не приділяється особливої уваги у програмах підвищення кваліфікації предметному модулю освітньої галузі, який дозволяв би максимально підготувати педагогів до викладання предметів на профільному рівні.

Пошук компромісних механізмів навчання вчителів, на зразок проведення семінарів-практикумів (з відповідними методичними рекомендаціями), майстер-класів, шкіл педагогічного зростання досвідченими вчителями з опорних профільних закладів, являє собою позитивний досвід, запроваджений міським методичним кабінетом, з метою вдосконалення майстерності вчителів міста для викладання предметів на профільному рівні. Результативною в цьому напрямку є робота закладів біолого-хімічного профілю: методичною радою ММК було затверджено Положення про міський науково-методичний консультативнй центр на базі медичного ліцею №3, гімназії №5, ЗОШ №5 (керівники центру – Столярова О.О. вчитель біології , вчитель-методист, Решетнікова, Л.Ю. вчитель хімії, вчитель-методист (ліцей №3), Руснак Т.М., вчитель біології, вчитель-методист, Козуб М.К., вчитель біології, вчитель-методист, Заслужений вчитель України, Вишкварко Л.І., вчитель хімії, вчитель-методист, Заслужений вчитель України (гімназія №5), Жуковська С.В. вчитель хімії, вчитель-методист, Кушнірук Ю.В., вчитель хімії, вчитель-методист (ЗОШ №5) Одним з напрямків роботи центру є удосконалення системи роботи шкільних методичних об’єднань вчителів даного профілю шляхом впровадження інтерактивних форм роботи. Поточного навчального року проведено семінар-практикум для вчителів біології з проблеми «Організаційно-методичні заходи щодо впровадження біолого-хімічного профілю в Чернівецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1» на базі ЗОШ №1 біолого-хімічного профілю.

Щорічно укладаються договори про співробітництво між Чернівецьким міським центром зайнятості та управлінням освіти Чернівецької міської ради та затверджується спільна програма заходів щодо організації профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю. Реалізуючи спільну програму учні, батьки та вчителі мають можливість ознайомитися з інформацією про навчальні заклади різних рівнів акредитації, умови вступу до них, стан ринку праці, потребу підприємств у кваліфікованих кадрах, вимоги до професії. Завдяки цій співпраці за період 2008-2010 в усіх навчальних закладах встановлене профінформаційне стендове обладнання, в 22-х школах функціонують електронні профорієнтаційні термінали. Найбільш змістовною є співпраця ЗОШ №3, 24 з міським центром зайнятості

З метою задоволення інтересів випускників у виборі майбутньої професії посилено партнерські стосунки з вищими навчальними закладами, розроблені положення про навчальні комплекси та укладено договори про співпрацю між 26 загальноосвітніми навчальними закладами та вищими навчальними закладами, 7 закладів успішно співпрацюють з позашкільними установами згідно спільних угод, також укладено угоди про співпрацю з підприємствами.

Системним та плідним є налагодження співпраці у ЗОШ №5: УМВС в Чернівецькій області, автошколою спілки автолюбителів України, бухгалтерською школою Київського інституту статистики і аудиту, федерацією східних єдиноборств У-ШУ і народної медицини; музичною школою №4, Чернівецьким ліцеєм №3. ЗОШ №8 тісно співпрацює з факультетом історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, ЗОШ № 37 – з обласною школою міліції. Завдяки співпраці з Садгірським лісництвом екологічний профіль у ЗОШ №31 реалізується не лише через навчальну діяльність, а й - активну практичну діяльність: розробку проекту та створення учнівського дендропарку, допомогу Садгірському лісництву.

У всіх гімназіях та ліцеях укладені угоди про співпрацю та налагоджені конструктивні зв’язки не з одним, а багатьма партнерами. Гімназія №5 уклала довгостроковий Меморандум про співпрацю з Державною податковою інспекцією в м.Чернівцях, Чернівецький ліцей № 2 співпрацює з управлінням державної служби у Чернівецькій області. Активна робота в цьому напрямку проводиться і у профільних закладах, створених у 2009 році: багатопрофільний ліцей № 4 співпрацює з Київським національним університетом культури, Чернівецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича, Чернівецьким обласним центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Чернівецьким обласним центром туризму та екскурсій учнівської молоді, Чернівецьким вищим професійним училищем радіоелектроніки, ДНЗ № 27, Центром дитячої та юнацької творчості; військово-спортивний ліцей-інтернат - з Головним управлінням МНС в Чернівецькій області, управлінням Міністерства внутрішніх справ України в Чернівецькій області, військовою частиною А-0264
  1   2   3

Схожі:

Про організаційно-методичні заходи щодо змісту та структури старшої профільної школи (на виконання Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців на 2008-2010 роки) iconПро організаційно-методичні заходи щодо змісту та структури старшої...
Заслухавши та обговоривши питання «Організаційно-методичні заходи щодо змісту та структури старшої профільної школи (на виконання...
Про організаційно-методичні заходи щодо змісту та структури старшої профільної школи (на виконання Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців на 2008-2010 роки) iconКонцепція розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 р р
Концепцію розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 роки розроблено на виконання Закону України «Про дошкільну освіту», Указу Президента...
Про організаційно-методичні заходи щодо змісту та структури старшої профільної школи (на виконання Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців на 2008-2010 роки) iconПріоритетними напрямками змісту
Державний стандарт базової І повної середньої освіти, Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для основної та...
Про організаційно-методичні заходи щодо змісту та структури старшої профільної школи (на виконання Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців на 2008-2010 роки) iconСевастопольська міська державна адміністрація
«Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах...
Про організаційно-методичні заходи щодо змісту та структури старшої профільної школи (на виконання Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців на 2008-2010 роки) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни
Державному стандарті освіти (освітня галузь “Суспільствознавство”) та відповідно вимог до профільної школи. Представлено курси історії...
Про організаційно-методичні заходи щодо змісту та структури старшої профільної школи (на виконання Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців на 2008-2010 роки) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни
Державному стандарті освіти (освітня галузь “Суспільствознавство”) та відповідно вимог до профільної школи. Представлено курси історії...
Про організаційно-методичні заходи щодо змісту та структури старшої профільної школи (на виконання Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців на 2008-2010 роки) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни
Державному стандарті освіти (освітня галузь “Суспільствознавство”) та відповідно вимог до профільної школи. Представлено курси історії...
Про організаційно-методичні заходи щодо змісту та структури старшої профільної школи (на виконання Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців на 2008-2010 роки) iconЗатверджено наказом Головного управління
Головного управління освіти І науки обласної державної адміністрації на виконання галузевої Програми поліпшення вивчення української...
Про організаційно-методичні заходи щодо змісту та структури старшої профільної школи (на виконання Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців на 2008-2010 роки) iconЗвіт про виконання Програми підтримки малого підприємництва в Охтирському...
Програма підтримки малого підприємництва у Охтирському районі на 2009-2010 роки та заходи щодо її реалізації були затверджені рішенням...
Про організаційно-методичні заходи щодо змісту та структури старшої профільної школи (на виконання Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців на 2008-2010 роки) iconМетодичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки
України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка