Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на
Скачати 369.88 Kb.
НазваВпровадження компетентнісно орієнтованого підходу на
Сторінка3/3
Дата05.04.2013
Розмір369.88 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Математика > Документы
1   2   3

Спікер (керівник групи):

• Зачитує завдання групи;

• Організовує порядок виконання;

• Пропонує учасникам групи висловитись по черзі;

• Заохочує групу до роботи;

• Підводить підсумки роботи;

• За згодою групи визначає доповідача.

Секретар:

• Коротко і розбірливо веде записи результатів роботи своєї групи;

• Як член групи має бути готовим висловити думку групи при підведенні підсумків або допомогти доповідачеві.

Спостерігач (тайм - спікер):

• Стежить за часом;

• Заохочує групу до роботи.

Доповідач:

• Чітко висловлює думку групи;

• Доповідає за результатами роботи групи.

2.Починайте висловлюватися спочатку за бажанням, а потім по черзі.

3.Дотримуйтесь одного з правил активного слухання, головне - не перебивайте один одного.

4.0бговорюйте ідеї, а не особи учнів, які висловили цю ідею.

5.Утримуйтесь від оцінок та образ на адресу учасників групи.

6.Намагайтеся в групі дійти спільної думки, хоча в деяких випадках у групі може бути особлива думка і вона має право на існування.

^ РОБОТА В ПАРАХ

Робота в парах є різновидом робота в малих групах. Ця форма роботи дозволить набути навичок співробітництва, оволодіти вміннями висловлюватись та активно слухати.

Організуйте свою роботу так:

1 .Прочитайте надане завдання та інформацію до його виконання.

2.Визначте, хто буде говорити першим.

З.Висловіть свої думки, погляди з проблеми по черзі.

4.Дійдіть спільної думки.

5.Визначте, хто буде очолювати результати роботи класу та підготуйтеся до нього.

Для ефективного спілкування в парах необхідно враховувати кілька моментів:

1 .Зверніть увагу на:

- мову тіла: сідайте обличчям до того чи тієї, з ким говорите, нахиляйтеся вперед, установіть контакт очима;

- допомагайте партнерові говорити, використовуючи звуки та жести заохочення: кивок головою, доброзичливу посмішку, слова "так-так";

- якщо необхідно, ставте уточнюючі запитання, наприклад: "Ти дійсно маєш на увазі, що ?..", "Чи правильно я зрозуміла, що ?..";

- під час висловлювання говоріть чітко, по суті справи, наводячи приклади та пояснюючи свої думки.

2.3апам'ятайте, чого не слід робити під час активного слухання:

- давати поради;

- змінювати тему розмови;

- давати оцінки особі, яка говорить;

- перебивати;

- розповідати про власний досвід.

^ МЕТОД "НАВЧАЮЧИ - ВЧУСЯ"

Цей метод надає можливість взяти участь у навчанні та передачі своїх знань іншим, у даному випадку своїм однокласникам під час уроку. Робота організовуватиметься так:

• після того, як учитель назвав тему та мету уроку, роздав вам картки із завданням, вам потрібно ознайомитися з інформацією, що міститься на вашій картці;

• якщо вам щось не зрозуміло, запитайте про це та перевірте в учителя, чи правильно ви розумієте інформацію;

• підготуйтеся до передання цієї інформації іншим у доступній формі;

• вам необхідно ознайомити зі своєю інформацією інших однокласників. Ви маєте право говорити тільки з однією особою. Ваше завдання полягає в тому, щоб поділитися своєю інформацією з іншими учнями і самому дізнатися про певну інформацію від них;

• тоді, коли всі поділилися та отримали інформацію, розкажіть у класі, про що ви дізналися від інших.

^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ШТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Етапи навчання.

Співвідношення емоційно

— образної та логіко -

понятійної діяльності

Мовні завдання.

Мовленнєві завдання як

засіб унаочнення

виучуваних мовних явищ

Доцільне поєднання

колективної, парної,

групової та самостійної

діяльності

Початковий етап

ознайомлення з новими

знаннями (7-9 хв.)

Емоційно - образна

діяльність та логіко -

понятійна виступають як

рівноправні

Мотивація, актуалізація

опорних знань і досвіду;

постановка завдань;

спостереження за

істотними ознаками

виучуваного, виділення

та осмислення їх.

а) конструктивні вправи

(зіставлення,

відновлення, поширення,

переконструювання,

редагування,

переказування тексту);

б) спостереження за

засобами виразності в

тексті (музиці,

живопису), створення

словесних, графічних,

хореографічних

малюнків, діалогів,

описів, міркувань; добір

заголовків; поділ тексту

на частини;

в) усний журнал,

хвилинка ерудита,

засідання клубу

допитливих, огляд -

конкурс малюнків, творів

за власними

спостереженнями;

інтерв'ю з письменником,

художником,

композитором;

г) літературно -

драматичний монтаж,

добір музики, картини до

тексту, імпровізовані

творчі роботи,

драматизація.

1.3 метою актуалізації

опорних знань і мотивації

використовується групова

діяльність (групи

формуються динамічні,

різнорівневі за складом, а

також за інтересами та

здібностями дітей);

2.3 метою осмислення

істотних ознак

виучуваного матеріалу

доцільні такі

організаційні форми:

а) парна діяльність з

елементами ігрової;

б) колективна діяльність

із засобами програмового

контролю та ігровою

діяльністю, в т.ч. ~

рухливою;

в) групова діяльність із

різнорівневим складом

учнів;

г) групова діяльність для

учнів низького розвитку з

певною мірою допомоги;

г) групова діяльність для

дітей з високим рівнем

розвитку, здатних

опановувати навчальний

матеріал дослідницьким

методом ("Юні

лінгвісти").

II етап - закріплення,

узагальнення,

корекції та контролю.

Переважає логіко -

понятійна діяльність,

емоційно-образна е

супровідною.

Мовні завдання

плануються у системі

уроків. На перших

уроках вивчення теми

акцентується

відпрацювання

навичок, закріплення,

корекція, контроль. На

наступних уроках у

центрі уваги -

встановлення між

понятійних зв'язків,

удосконалення

опорних умінь,

підготовка до

сприймання

наступного матеріалу.

Останній урок

вивчення теми є

інтегрований.

Зосереджується увага

на ролі мовних засобів

у вираженні думки.

Завдання спрямовані на

розвиток умінь

використовувати

здобуті знання для

вираження думки:

а) на перших уроках

вивчення теми - конструктивні завдання з певною мірою

допомоги;

б) на наступних уроках - складання

розповідей, описів,

міркувань за

допоміжними

матеріалами з певною мірою допомоги;

в)на заключному уроці

розв'язуються

мовленнєві завдання з

вищим рівнем

творчості і

самостійності.

1) парна та групова

різнорівнева діяльність

з елементами ігрової

для вироблення

навичок контролю,

самоконтролю,

закріплення ознак

виучуваного,

формування умінь

користуватися

правилом (алгоритмом,

таблицею, схемою);

2) групова діяльність

різнорівнева для

опанування умінь

встановлювати між

понятійні зв'язки,

групувати мовні явища,

узагальнювати;

3) система

короткочасних

самостійних робіт;

4) групи "Юні

лінгвісти" - діяльність

спрямована на

поглиблення та

розширення

лінгвістичних знань

(дослідницька

діяльність — з'ясування

походження, значення

слів і фразеологізмів);

5) парна (групова)

діяльність за

інтересами,

здібностями з метою

збирання матеріалу для

твору та первинного

обговорення задуму,

висловлювання;

6) парна (групова)

різнорівнева словесна

творчість;

7) групова мовленнєва

творчість за

інтересами, за

здібностями ("Юні

казкарі", "Юні поети").

III. Прикінцевий етап

уроку (3-6 хв.).

Емоційно — образна

діяльність переважає.

Пропонуються

завдання на розвиток

опорних умінь з

елементами ігрової та

іншої емоційно —

образної діяльності. Ці

завдання мають на меті

викликати подив,

інтерес до мовних

явиш, зняти втому.

Мають відкривати

перед дітьми нові обрії

словесної творчості.

Групи за інтересами і

здібностями для

редагування та

обговорення створених

висловлювань ("Ми -

казкарі", "Ми -

редактори", "Ми -

актори", "Ми -

художники

ілюстратори".

ЛІТЕРАТУРА

1.Варязька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактичні засади. - ж. "Дивослово", №2,2005.

2.Волкова І. Мовна і мовленнєва компетенції у (психолінгвістичній проекції на методику навчання української мови. / ж. "Рідна школа", січень, 2006.

З.Волобуєва Т.Б. Розвиток творчої компетентності школярів. - X.: вид. група "Основа", 2005.

4.Життєва компетентність особистості: від теорії до практики: Науково-методичний посібник / За ред. І.Г.Єрмакова - Запоріжжя: Центріон, 2005. -640с.

5.Когут А. Інтерактивні технології навчання на уроках української мови та літератури. / ж. "Рідна школа", жовтень, 2007.

6.Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. редакцією О.В.Овчарук. -К.: "ЮС", 2004.-112с.

7.Приходько А. До розмов про сучасну молодь. / г. "Завуч", №19,2005.

В.Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. -Харків: вид. група "Основа", 2005. - 96с.

8.Чернишов О.І., Чернігова Л.Г. Теорія і практика впровадження компетентнісно орієнтованого підходу. - Науково - методичний журнал "Педагогічна скарбниця Донеччини", №1, 2005.
1   2   3

Схожі:

Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на iconПедагогічна система Василя Сухомлинського це концептуальна основа...
Педагогічна система Василя Сухомлинського це концептуальна основа особистісно зорієнтованого підходу, що пролонговується у компетентнісно...
Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на iconПроблема над якою працює вчитель
Розвиток особистості в умовах компетентністно-орієнтованого підходу в навчанні та вихованні учнів
Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на iconУроках математики
Звідси І зацікавленість у такій системі навчання, яка спрямована на розвиток індивідуальності шляхом забезпечення особистісно орієнтованого...
Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на iconМетодичні рекомендації щодо впровадження положень директив Нового...
Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження положень директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу як...
Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на icon«зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісно- орієнтованого навчання»
Ння, виховання, розвитку учнів, сформувати здатність до самопізнання та самовизначення, прийняття себе, допомогти у формуванні позитивної...
Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на iconДовідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського...
У 2011-2012 навчальному році робота нмц будувалась на вирішенні проблеми методичного забезпечення здобуття нової якості освіти в...
Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на iconДовідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського...
У 2012-2013 навчальному році робота нмц будувалась на вирішенні проблеми методичного забезпечення здобуття нової якості освіти в...
Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на iconТема, над якою працює шкільне методичне обєднання вчителів
Тема: «Самостійна робота учнів на уроках математики з урахуванням особисто-орієнтованого підходу»
Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на iconАлгоритми І методи автоматизованої побудови об’єктних моделей
Парадигма об’єктно-орієнтованого підходу спрощує процес розробки складних програмних систем. Такі системи легше розуміти, легше підтримувати...
Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на icon«Впровадження компетентнісно – орієнтовного навчання в початковій школі»
Сучасний зміст виховання в Україні – це науково обґрунтована система загальнокультурних І національних цінностей та відповідна сукупність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка