«зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісно- орієнтованого навчання»
Скачати 186.34 Kb.
Назва«зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісно- орієнтованого навчання»
Сторінка1/2
Дата08.04.2013
Розмір186.34 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Математика > Документы
  1   2ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ НА ТЕМУ: «ЗРОСТАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ КОМПЕТЕНТНІСНО- ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ»

Форма проведення: тренінг.

Мета: розвиток педагогічної майстерності вчителя; підвищення професійної компетентності педагога; підвищення результативності освіти, навчання, виховання, розвитку учнів, сформувати здатність до самопізнання та самовизначення, прийняття себе, допомогти у формуванні позитивної Я-концепції для найповнішого розкриття своїх потенційних можливостей; навчити адекватно оцінювати себе та інших людей, активно діяти, приймати оптимальні рішення.

Обладнання: плакати «Правила роботи в групі», «Стежина очікувань», схеми «Професіоналізм», «Бінго», стікери у вигляді зернят, скотч, ватман, маркери, журнали, листівки.

^ Хід проведення засідання

 1. етап — інформаційний

  1. Виступ заступника директора з НВР Гнатович О.В.

«Компетентний учитель — запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу».

Педагогічний колектив школи, розуміючи важливість і складність проблем, що постають перед ним, протягом кількох років працює над удосконаленням навчально-виховного процесу, над формуванням особистості вчителя, його педагогічної майстерності.

Методична робота школи направлена на організацію допомоги вчителеві в підготовці до роботи в сучасних складних умовах, допомагають обрати власний шлях використання інновацій у практичній діяльності.

Саме в аспекті розвитку природних здібностей ми розглядаємо стратегію розвитку дитини. Головне — формування принципово іншого образу школи й учителя, школи, яка б надавала кожній дитині ресурс її особистого розвитку, підтримувала бажання навчатися, оцінювати досягнення, а не помилки.

На зміну інформаційно-проблемним формам навчання приходить евристично-пошуковий підхід до організації освітньої діяльності. Нова парадигма освіти визначає нові змістовно-ціннісні орієнтири освітнього процесу.

В усьому світі завданням навчально-виховної роботи вже є не просто надання людині певної суми знань, а її розвиток, становлення особистості, формування мотивації до самонавчання та його навичок, саморозвитку, самоактуалізації. Науковці говорять про те, що на зміну інформаційно - проблемним формам навчання приходить евристично-пошуковий підхід до організації освітньої діяльності. А вся система освіти набуває гуманоцентричної орієнтації не лише у сфері теорії та елітної освіти, а й на рівні масової школи.

Проблема підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів розглядається в різних аспектах..

Педагогічний професіоналізм, педагогічна компетентність — це категорії, пов'язані з професією вчителя, отже, і появу їх можна розглядати в контексті безперервної педагогічної освіти й педагогічної діяльності, вимог до вчителя і його підготовки. Поняття професійної компетентності педагога виражає єдність його теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності й характеризує

«Педагогічні працівники,— зазначається в Державній національній програмі «Освіта»,— мають стати основною рушійною силою відродження та створення якісно нової національної системи освіти». Забезпечити навчальний процес у такому ракурсі може тільки професіонал.

його професіоналізм. У «Новому тлумачному словнику української мови» компетентна людина визначається як така, що має достатні знання в будь-якій галузі, яка в будь-чому добре обізнана, тямуща, кваліфікована й має певні повноваження, права й владу.

Наприкінці 90-х років уведено в науковий побут поняття «ключові компетенції». Воно лежить в основі більшості сучасних моделей, представлених закордонними вченими, й трактується як загальна здатність людини мобілізувати в ході професійної діяльності здобуті знання й уміння, а також використовувати узагальнені способи виконання дій.

Упровадити в життя особистісно орієнтовану модель шкільної освіти — означає визнати пріоритет гідності й відповідальної свободи всіх учасників педагогічного процесу, їхні права на творчість, виявлення індивідуальності, самовираження. Така педагогічна стратегія є стратегією допомоги, підтримки та поваги. Професійна придатність педагога зумовлена його здатністю створювати допоміжні для особистісного зростання дитини умови, полегшувати, а не ускладнювати їй внутрішню роботу, пов'язану з пристосуванням до складного й мінливого життя.

Професійно-педагогічну спрямованість розглядають як властивість особистості педагога, сукупність мотивів якої впливає на тип діяльності та є базою для формування педагогічної культури.

Сьогодення потребує від педагогів не лише певних особистісних рис (доброти, терплячості, уважності, чуйності, творчості в буденних справах, поваги до кожної дитини, емоційної чутливості), а й високого рівня професіоналізму: це і знання вікових та індивідуальних особливостей розвитку особистості, і вміння адекватно спілкуватися з дітьми різного віку, і коректно та делікатно вказувати на їхні слабкі місця й чесноти, помилки й досягнення, а також налагоджувати стосунки між дітьми та організовувати їхню спільну діяльність. Сучасний вихователь має орієнтуватися на особистість дитини з її неповторними рисами, бачити найкраще в дитині, приймати її і поважати такою, якою вона є.

Саме тому слід приділяти особливу увагу аналізу й формуванню позиції педагога, яка орієнтована на дитину, її інтереси, на перспективи розвитку, прийняття вихованців як рівноправних учасників і партнерів в умовах співпраці.

Відомо, що «дорогу долає той, хто нею іде», і лише особистий досвід є ознакою справжнього майстра. Сучасному педагогу важливо зануритися у світ особистих переживань, емоцій і думок.

 1. ^ Вправа «Знайомство по новому»

Мета: створення психологічного комфорту для знайомства, установлення емоційних контактів, зняття емоційного напруження та входження в ігровий стиль взаємодії.

Учасники заняття сідають колом. Перший учасник називає своє ім'я та продовжує вислів, що починається із слів: «^ У мене сьогодні... настрій, тому що...» До вправи залучають усіх учасників.

  1. Вправа «Правила групи»

Мета: актуалізація правил групової роботи.

Щоб досягти гармонії в роботі, необхідно дотримуватися правил співпраці, взаємодопомоги, якими керуватимуться учасники заняття, працюючи в групах.

Правила роботи в групі:

 • Активність.

 • Доброзичливість.

 • Кожна думка має право на існування.

 • Слухати й чути.

 • Дотримання принципу конфіденційності.

 • «Правило піднесеної руки».

 • Говорити лише про себе й за себе.

Притча «Таємниця зернятка»

(Н. Пезеїикіаи)

Кожне зерня жертвує собою задля дерева, яке виростає з нього. На перший погляд здається, що зерня перестало існувати, зникло, але те, що посіяне й принесене в жертву, утілюється в дереві, у його гіллі, цвіті й плодах. Якби це зерня спочатку не принесло себе в жертву, то не було б ані гілля, ані квітів, ані плодів.

(Групове обговорення притчі.)Кожна група висловлює свою думку.

  1. Вправа «Стежина очікувань»

Мета: допомогти учасникам усвідомити свої очікування

Матеріали: плакат «Стежина очікувань», стікери, маркери. Ведучий роздає стікери у вигляді зернят і просить написати на них, чого саме учасники хочуть навчитися на занятті, які риси розвинути для більшої ефективності педагогічної роботи. Кожен зачитує свої очікування й прикріплює їх на плакат «Стежина очікувань» (унизу намальовано зернину, що проростає, угорі — паросток). Учасники прикріплюють свої зернята внизу.

  1. ^ Мозковий штурм «Що означає термін


"професіоналізм"»?

Ми поговоримо з вами про професіоналізм сучасного педагога, з'ясуємо його головні ознаки. Адже основним для вчителя є його професіоналізм.

Ми всі разом дамо

характеристику педагогу-професіоналу. Для цього розшифруємо поняття зі свого погляду.

^ Усі записують слово «професіонал» і до кожної його літери добирають поняття:

п — працелюбний;

р — реаліст, розумний;

о — організатор, оптиміст;

ф — фанат (у хорошому розумінні);

е — екстраверт, енергійний;

с — самодостатній;

і — інтелектуал, інтуїтивіст;

о — оптиміст;

ннауковець (багато знає й вивчає), надійний;

а — активний;

л — людинолюб, любить свою справу.

Усім вам добре відомий вислів: «Було в батька троє синів: двоє розумних, а третій — педагог».

 • Чому, на вашу думку, так оцінюється професія педагога?

 • Чи можемо ми те саме сказати про інші професії?

 • Як підвищити соціальний статус педагога?

Поняття «професіонал» кожен розуміє по-своєму. Хтось вважає професіоналом людину з діловими рисами, хтось — із особистісними. Для одного важлива компетентність, для іншого — творчість. Сьогодні зростає попит на професіоналів, їх цінують, їм пропонують роботу. Професіональним педагогом можна вважати людину, яка отримала базову підготовку, засвоїла знання в певній сфері, яка вміє та використовує ці знання на практиці й має досвід професійної діяльності. Визначальними рисами професійної майстерності є компетентність, творчість, духовність, комунікабельність.

  1. Вправа «Бінго»

Учасники повинні з паперу зробити фігуру та нанести на неї такі позначення:


 • серце — сучасний вчитель;

 • голова — кредо, за яким він працює;

 • права рука — особистісні риси, притаманні йому як вчителю;

 • ліва рука — його професійні риси;

 • права нога — особистісні риси, які він ще хотів би сформувати;

 • ліва нога — професійні риси, яких ще необхідно набути.

(Триває обговорення.)

  1. Вправа «Шукаємо секрет»

Мета: сприяти усвідомленню

й переживанню свого «Я», зумовити пошук у собі прихованих рис та можливостей через опанування ситуацій, які дають змогу поглянути на себе збоку.

Потрібно уявити, що один божевільний учений створив двох роботів-вчителів. Одного такого робота він наділив усіма негативними рисами, а іншого — позитивними. Одна команда учасників описує, як поводився би робот із позитивними рисами в школі, а інша команда описує модель поведінки робота-вчителя з негативним набором особистісних рис.

Наприкінці вправи проводиться обговорення:

 • Які негативні риси було найскладніше описувати?

 • Які переживання при цьому у вас виникали?

 • Як ви гадаєте, як почуватимуться діти поряд із таким роботом- вчителем?

 • Які позитивні риси описувати найприємніше?

 • Як ви гадаєте, як почуватимуться діти поряд із хорошим роботом-вчителем?

  1. Вправа «Це чудово!»

Мета: підвищення рівня самооцінки, підтримка від групи.

Учасники групи стають колом. Ведучий пропонує педагогу стати в коло й сказати про якусь свою рису, уміння чи талант. Наприклад: «Я люблю малювати», «Я вмію кататись на ковзанах». У відповідь на таке висловлювання кожен, хто стоїть у колі, має разом з іншими хором відповісти: «Це чудово!» — й одночасно піднести вгору великий палець.

  1. ^ Вправа «Паровозики»

Мета: створення передумов

позитивного емоційного настрою за рахунок активного руху; активізація рефлексії шляхом отримання цікавої та нової інформації про себе з питань свого ставлення до виконання ролі «підлеглого», «керівника».

Вправа дає змогу отримати цікаву інформацію про себе, ставлення до себе як підлеглого й до себе як керівника, а також під час вправі можна просто порухатися.

Для створення підгруп можна запропонувати об'єднатися тим хто хоче попрацювати разом (завдання дає змогу отримати й соціометричну інформацію). «Паровозики» їздять по троє, учасники стоять одне в одного за спиною. У першого та другого учасника очі заплющені — це вагони. Третій очі не заплющує, щоб мати змогу керувати трійкою, він — паровоз який тримає за лікті середнього, середній — першого. Рух відбувається з різною швидкістю (з прискоренням, уповільненням) Поступово кожному дасть можливість побувати й паровозом? (керувати), і середнім вагоном (стояти всередині), і першим вагоном (стояти попереду).

Запитання до обговорення:

 • Що ти відчував під час вправи стоячи на кожній із позицій?

 • Яка позиція для тебе була найзручнішою?

 • Чи легко було, коли тобою керували?

 • Чи легко було самому керувати?

 • Чи міг ти цілком довіритись ведучому?

Ідеї для обговорення

У кожної людини є своя комфортна позиція — вести за собою або бути під чиїмось впливом, претендувати на роль лідера групи або бути послідовником чужих думок і рішень. При цьому бути лідером — не означає бути незалежним від групового тиску — щодо лідера існує ще більше вимог і очікувань аніж щодо звичайного члена групи. Лідерство — завжди особлива відповідальність і тому — особлива залежність від загальної думки.
  1   2

Схожі:

«зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісно- орієнтованого навчання» iconВпровадження компетентнісно орієнтованого підходу на
Учитель української мови та літератури зош №2 Кіровської міської ради Головіна О.І
«зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісно- орієнтованого навчання» iconКомпетентнісно зорієнтована складова в системі науково-методичної роботи
Цікавість до навчання – це своєрідна скарбниця, яку треба оберігати та збагачувати. Розум не може зосередитись на всьому, він відкидає...
«зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісно- орієнтованого навчання» iconДовідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського...
У 2012-2013 навчальному році робота нмц будувалась на вирішенні проблеми методичного забезпечення здобуття нової якості освіти в...
«зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісно- орієнтованого навчання» iconДовідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського...
У 2011-2012 навчальному році робота нмц будувалась на вирішенні проблеми методичного забезпечення здобуття нової якості освіти в...
«зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісно- орієнтованого навчання» iconУроках математики
Звідси І зацікавленість у такій системі навчання, яка спрямована на розвиток індивідуальності шляхом забезпечення особистісно орієнтованого...
«зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісно- орієнтованого навчання» iconМетодичні рекомендації до створення особистого сайту, що містить портфоліо вчителя
Сьогодні, коли завданням освіти в Україні є перехід до особистісно-орієнтованого навчання, особливого значення набуває використання...
«зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісно- орієнтованого навчання» iconПедрада постановляє
«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», компетентністного підходу у навчально-виховному процесі, Інтернет та медіа...
«зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісно- орієнтованого навчання» iconУрок у системі особистісно орієнтованого навчання (виступ) Практична...
Науково-методична тема: Використання інноваційних технологій з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів
«зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісно- орієнтованого навчання» iconУрок був І залишається основним елементом навчального процесу, але...
При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно...
«зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісно- орієнтованого навчання» iconКреативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
Впровадження інноваційних технологій, зокрема інтерактивних методів навчання, сприяє розвитку самостійної творчої активності молодших...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка