Курс лекцій з дисципліни „Економетрія” для студентів напряму підготовки „Економіка І підприємництво”
НазваКурс лекцій з дисципліни „Економетрія” для студентів напряму підготовки „Економіка І підприємництво”
Сторінка1/22
Дата08.04.2013
Розмір3.71 Mb.
ТипКурс лекцій
nauch.com.ua > Математика > Курс лекцій
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування


102-40


Курс лекцій

з дисципліни „Економетрія”

для студентів напряму підготовки

„Економіка і підприємництво”
Рекомендовано методичною радою

факультету економіки і підприємництва.

Протокол №10 від 15 травня 2006 р.
Рівне – 2006

Курс лекцій з дисципліни „Економетрія” для студентів напряму підготовки „Економіка і підприємництво”. / В.І. Бредюк. – Рівне: НУВГП, 2006- 154с.

Упорядник : В.І. Бредюк , канд. техн. наук, доцент.

Відповідальний за випуск : В.Я. Гуменюк, д.е.н., завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва.

ЗМІСТ

Вступ 3

  1. Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни 4

  2. Тема 2. Загальні поняття і засади економетричного

моделювання 11

  1. Тема 3. Загальна лінійна економетрична модель 29

  2. Тема 4. Нелінійні економетричні моделі 66

  3. Тема 5. Мультиколінеарність 78

  4. Тема 6. Гетероскедастичність 89

  5. Тема 7. Автокореляція залишків 106

  6. Тема 8. Економетричні моделі динаміки 116

  7. Тема 9. Економетричні симультативні моделі 134

Література 154

© Бредюк В.І., 2006

© НУВГП, 2006

ПЕРЕДМОВА

Сучасний стан економіки України, розвиток її наукової бази потребує вирішення складних теоретичних і практичних завдань, які вимагають створення і застосування якісно нових напрямків економічної теорії та суміжних наукових дисциплін, тісно пов’язаних з нею.

При аналізі соціально-економічних явищ і процесів, які характеризують той чи інший етап розвитку ринкової економіки, доводиться мати справу з різноманітними масовими явищами, виявляти наявні там закономірності та встановлювати подальший хід їх розвитку. Задачу вивчення кількісних сторін масових явищ і процесів в економіці у нерозривному зв’язку з їх якісною стороною якраз і вирішує економетрія (економетрика). Економетрія на основі свого інструментально-теоретичного апарату встановлює (виявляє) причинно-наслідкові зв’язки в досліджуваних економічних системах з метою проведення їх аналізу, діагностування і прогнозування.

Економетрія є однією з фундаментальних дисциплін у підготовці бакалаврів з економіки для всіх спеціальностей, побудована на основі математичних та економічних знань, і разом з такими дисциплінами як мікро- та макроекономіка утворює базис сучасної економічної освіти. Конструювання та дослідження економетричних моделей сприяє формуванню у студентів нового економіко-математичного мислення, спрямованого на підготовку фахівців-економістів нової формації.

Метою даного „Курсу лекцій” є надання методичної допомоги студентам усіх економічних спеціальностей, які навчаються у Національному університеті водного господарства та природокористування за напрямом 0501 „Економіка і підприємництво”, у самостійному вивчені теоретичних засад дисципліни „Економетрія” . „Курс лекцій” містить повний виклад усіх тем, передбачених нормативною робочою програмою з дисципліни для освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” і орієнтований на кредитно-модульну систему організації навчального процесу.

Тема 1. предмет, методи і завдання дисципліни

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Курс лекцій з дисципліни „Економетрія” для студентів напряму підготовки „Економіка І підприємництво” iconРекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ Економетрія...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Економетрія” студентами напряму підготовки 0501 “Економіка І...
Курс лекцій з дисципліни „Економетрія” для студентів напряму підготовки „Економіка І підприємництво” iconРобоча програма з дисципліни „макроекономіка” напряму підготовки...
Макроекономіка” для бакалаврів з економіки та підприємництва. Вид. 2-ге. К.: Кнеу, 1999. С. 26-31 та “Освітньо-професійної програми...
Курс лекцій з дисципліни „Економетрія” для студентів напряму підготовки „Економіка І підприємництво” iconРобоча програма І короткий конспект лекцій до самостійного вивчення...
Робоча програма І короткий конспект лекцій до самостійного вивчення курсу "Економетрія" (для студентів денної І заочної форм навчання...
Курс лекцій з дисципліни „Економетрія” для студентів напряму підготовки „Економіка І підприємництво” iconНавчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання,...
Фінансове планування: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються з напряму 0501 “Економіка...
Курс лекцій з дисципліни „Економетрія” для студентів напряму підготовки „Економіка І підприємництво” iconПрограма підготовки за спеціальністю
Економіка підприємства” одна із основних спеціальностей у галузі знань професійного напряму підготовки „Економіка І підприємництво”....
Курс лекцій з дисципліни „Економетрія” для студентів напряму підготовки „Економіка І підприємництво” iconЕкономіка праці: Та соціальний захист
...
Курс лекцій з дисципліни „Економетрія” для студентів напряму підготовки „Економіка І підприємництво” iconКурс лекцій з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для...
Технологія будівельного виробництва: Курс лекцій для студентів інженерно-будівельного профілю / Укл.: Я. Й. Коцій, к т н., доц.;...
Курс лекцій з дисципліни „Економетрія” для студентів напряму підготовки „Економіка І підприємництво” iconКонспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Історія економічних учень” для студентів спеціальностей 050106 “Облік І аудит”, 050107 “Економіка підприємства”,...
Курс лекцій з дисципліни „Економетрія” для студентів напряму підготовки „Економіка І підприємництво” iconВесь теоретичний курс лекцій “рпс І регіональна економіка” поділено...
...
Курс лекцій з дисципліни „Економетрія” для студентів напряму підготовки „Економіка І підприємництво” iconКонспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 0501“Економіка...
Укл. Воловець Я. В., Клімковський М.І. – Львів: Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2001. – с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка