Сурмин Ю. П. Теорія систем и системный анализ : Учеб пособие
Скачати 63.92 Kb.
НазваСурмин Ю. П. Теорія систем и системный анализ : Учеб пособие
Дата09.05.2013
Розмір63.92 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Математика > Документы

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Тестові екзаменаційні завдання сформульовані на засадах інформації з конспекту, наведених нижче питань та запитань, а також інформації, що мала бути використана Вами для написання контрольної роботи (особливо частини 2).

Сурмин Ю.П. Теорія систем и системный анализ:

Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2003. – 368с.
Глава 1

 1. Які два змісти має термін «системність»?

 2. В яких 3-х аспектах проявляється гносеологічна системність?

 3. Функції системного підходу.

 4. Функції системного методу.

 5. Функції системної теорії.

 6. Чи може людина, яка не знає системної теорії, мати системний підхід?

 7. Чи може людина, яка не знає системної теорії, використовувати системний метод?

 8. В чому полягала криза системності ХХ ст.?

 9. Як вирішилась криза системності?

 10. Назвіть основні етапи розвитку системних ідей.

 11. На якому з етапів розвитку системних ідей виникали і оформлювалися окремі ідеї і поняття системності? Назвіть часові межі етапу.

 12. На якому з етапів розвитку системних ідей відбувалася тереотизація системних ідей, формувалась теорія систем? Назвіть часові межі етапу.

 13. На якому з етапів розвитку системних ідей системність перетворилась на метод наукового пізнання? Назвіть часові межі етапу.

 14. Назвіть і характеризуйте фактори виникнення системних ідей.

 15. Назвіть і характеризуйте джерела виникнення системних ідей.

 16. Чим фактори відрізняються від джерел?

 17. На якому з етапів виникла криза системності?

 18. «...організаційна система завжди більша за суму своїх складових» - в межах якої наукової теорії сформульовано цей вислів?

 19. Що таке тектологія?

 20. Назвіть і охарактеризуйте ознаки суспільства як системи.

 21. Назвіть і охарактеризуйте основні характеристики соціальних систем.

 22. Які з основних характеристик суспільства як системи є протирічливими? Як це можна пояснити?

 23. Назвіть і характеризуйте основні підсистеми суспільства.


Глава 2


 1. Характеризуйте змістовні варіації терміну „система”.

 2. Чи є поняття системи чітко визначеним на сьогоднішній день?

 3. Перелічить основні властивості системи та характеризуйте їх.

 4. Дайте загальне визначення системи.

 5. Який підхід до визначення системи ґрунтується на тому, що системність – якість дійсності?

 6. Якому з підходів до визначення системи належить лозунг «все в світі – системи, але лише в певному змісті»?

 7. Який підхід до визначення системи лежить в основі системного аналізу і чому?

 8. Схема системного аналізу.

 9. Якому з підходів до визначення системи відповідає фукнкційно-цільовий метод і чому?

 10. Назвіть порядок дій при виділенні і побудові системи у відповідності з конструктивним підходом.

 11. З чого зазвичай виникає ціль?

 12. У відповідності до якого підходу визначення системи система виступає засобом вирішення проблем?

 13. Чи на сьогодні встановилися категорії системної теорії?

 14. Класифікація категорії системної теорії.

 15. Чи характеризує пошук системоутворюючих факторів здатність людського мозку бачити світ в системному вимірі?

 16. Чи виступає системоутворюючий фактор засобом для виділення досліджуємої системи з середовища?

 17. Функції системоутворюючих факторів.

 18. Класифікація системоутворюючих факторів.

 19. Чи може сукупність елементів з точки зору одного системоутворюючого фактору не бути системою, а з точки зору іншого системоутворюючого фактору – утворювати її?


Глава 3


 1. Яке найважливіше призначення класифікації?

 2. Які чотири основні параметри характеризують будь-яку систему?

 3. Чи е вірним таке визначення системи: «система -- це структурно-функціональна субстанційна цілісність, що розвивається?

 4. Класифікація систем.

 5. Які групи проблем по відношенню до складних систем доводиться вирішувати в суспільстві?


Глава 4


 1. Дайте визначення елемента системи.

 2. Що таке склад системи?

 3. Чи можуть системи, що мають однаковий склад, мати різні якості і чому?

 4. Що таке емерджентність?

 5. Що таке якість?

 6. Які дві групи якостей притаманні усім елементам?

 7. Назвіть різновиди елементів за В.А.Карташовим.

 8. Класифікація елементів системи.

 9. Що таке зв’язок?

 10. За якою формулою можна розрахувати кількість зв’язків в системі, за умови, що між двома елементами є лише один зв’язок?

 11. Поняття структури системи.

 12. Назвіть основні характеристики структури.

 13. Класифікація структур системи.

 14. Поняття організації системи.

 15. З яких трьох елементів складається організація системи?

 16. Класифікація організаційних структур.

 17. У відповідності з яким аспектом системи класифікуються на інноваційні, актуальні та застарілі?

 18. Що таке телеологія?

 19. Суб’єктивний і об’єктивний зміст цілей.

 20. Класифікація цілей системи. (Рис.11 містить помилку).

 21. Соціальна організація.

 22. Основні характеристики соціальних організацій.

 23. Основні складові соціальної організації.Глава 5

 1. Поняття функції системи.

 2. Типологія функцій системи.

 3. Характеристики зовнішніх функцій.

 4. Яке функціонування системи є оптимальним?

 5. Чи є внутрішня функція важливішою умовою зовнішнього функціонування?

 6. Різновиди внутрішніх функцій.

 7. Чи всі з різновидів внутрішніх функцій реалізуються в адміністративних системах?

 8. Чи є найважливішою роллю внутрішніх функцій те, що вони забезпечують необхідну для зовнішнього функціонування внутрішню динаміку системи?

 9. Функціонування системи.

 10. Складові процесу функціонування.

 11. Основні проблеми функціонування.

 12. Стаціонарний і перехідний режими функціонування.

 13. До чого зводиться проблема режиму функціонування в дослідницькій діяльності?

 14. До чого зводиться проблема режиму функціонування в практиці управління?


Глава 6

 1. Дайте визначення межи системи.

 2. Співпадають чи ні межі фірми як організації з межами фірми як суб’єкта ринкових відносин.?

 3. Чи є чітка межа зовнішнього та внутрішнього середовища?

 4. Назвіть основні характеристики середовища.

 5. Чи являються середовищем системи ті об’єкти які не мають відношення до її життєдіяльності, а лише оточують її?


Сурмин Ю.П., Туленков Н. В. Теория социальных технологий:

Учебное пособие для студ. вузов / Межрегиональная академия управления персоналом. — К. МАУП, 2004. — 608с.


 1. Фактори технологізації сучасного соціуму (вступ)

 2. Визначення сутності соціальних технологій

 3. Основні якості соціальних технологій

 4. Основні функції соціальних технологій

 5. Принципи будови соціальних технологій та їх характеристика

 6. Технології соціального планування

 7. Сутність інформації і її роль в сучасному суспільстві

 8. Необхідність технологізації інформаційних процесів

 9. Еволюція інформаційних технологій

 10. Інформаційно-аналітичні технології

 11. Освітні технології

 12. Інтелектуальні технології

 13. Сутність та види соціальної діагностики

 14. Технології соціального прогнозування

 15. Поняття соціального проектування та його особливості

 16. Характеристика способів проектування соціальних технологій

 17. Основні принципи і етапи соціального проектування

 18. Методи соціального проектування і тенденції його розвиту

 19. Інноваційний характер проектування соціальних технологій

 20. Способи перевірки соціальних інновацій і технологій

 21. Технологічні засади перевірки і впровадження соціальних технологій

 22. Організаційно-процедурні проблеми впровадження соціальних технологій
Схожі:

Сурмин Ю. П. Теорія систем и системный анализ : Учеб пособие iconАбрютина М. С.,Грачев А. В. Анализ финансово-экономической деятельности...
У30я7 А16 – Абрютина М. С.,Грачев А. В. – Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: учебно-практическое пособие. –...
Сурмин Ю. П. Теорія систем и системный анализ : Учеб пособие iconАкиншина Н. К. Статистика труда: Учеб пособие для вузов
Абдурахманов К. Х., Одегов Ю. Г. Управление трудовым потенциалом в условиях рыночной экономики / Ташкентский ин-т нар хоз-ва. Ташкент:...
Сурмин Ю. П. Теорія систем и системный анализ : Учеб пособие iconГ ольфарб Н. И. Сборник вопросов и задач по физике: Учеб. Пособие....
Побудуйте зображення предмета ав в оптичній системі, яка складається зі збірної лінзи І плоского дзеркала
Сурмин Ю. П. Теорія систем и системный анализ : Учеб пособие iconКобелев Н. Б. Практика применения экономико-математических методов...
...
Сурмин Ю. П. Теорія систем и системный анализ : Учеб пособие iconСавлук М. І., Мороз А. М., Коряк А. М. / Під ред. М. І. Савлука
Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб пособие для вузов / Г. А. Титоренко, В. И. Суворова,...
Сурмин Ю. П. Теорія систем и системный анализ : Учеб пособие iconКалабеков Б. А. Микропроцессоры и их применениє в системах передачи...
Сучасний рівень автоматизації в промисловості значною мірою забезпечуєься застосуванням систем програмного керування на базі мікропроцесорних...
Сурмин Ю. П. Теорія систем и системный анализ : Учеб пособие iconНемов Р. С. Психология: Учеб для студ высш пед учеб завед
Пі (тут І далі – психологічний інтрументарій). Інтелектуальні здібності дитини. К.: Мікрос-свс, 2003
Сурмин Ю. П. Теорія систем и системный анализ : Учеб пособие iconТеорія конкуренції та її еволюція у контексті розвитку систем
Теорія конкуренції та її еволюції в контексті розвитку систем є об’єктом тривалого вивчення вчених. Науковий інтерес до цієї проблеми...
Сурмин Ю. П. Теорія систем и системный анализ : Учеб пособие iconЛатышина Д. И. История педагогики (История образования и педагогической...
О. Сухомлинського, висвітлити роль українського діяча у розвитку світової гуманістичної педагогіки, розкрити новаторський характер...
Сурмин Ю. П. Теорія систем и системный анализ : Учеб пособие iconМіністерство освіти І науки україни національний університет „львівська...
Телекомунікації” 0924 передбачене виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія електричного зв'язку”. Мета кр закріплення знань...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка