Навчальна книга богдан
НазваНавчальна книга богдан
Сторінка43/43
Дата20.05.2013
Розмір5.86 Mb.
ТипКнига
nauch.com.ua > Математика > Книга
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43
§1. Предмет і завдання методики початкового навчання математики......................8

§2. Методика початкового навчання математики та інші науки.............................. 11

§3. Методи наукового дослідження, що застосовуються в процесі розробки ■ методики викладання початкового курсу математики........................................ 13

^ РОЗДІЛ II. ПОЧАТКОВИЙ КУРС МАТЕМАТИКИ

ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ...................................................................... 17

§4. Освітні, виховні й розвивальні завдання навчання математики

в початкових класах................................................................................................. 17

§5. Зміст початкового курсу математики. Аналіз програми з математики

для початкових класів.............................................................................................. 19

§6. Математична підготовка дітей в дитячому садку.................................................24

§7. Наступність у навчанні математики між початковими і 5—6 класами..............25

РОЗДІЛ III. ЗАСОБИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ..............................................................................27

§8. Підручник — основний засіб навчання математики

в початкових класах.................................................................................................28

§9. Предметне й табличне унаочнення. Використання структурних схем

і малюнків. Дидактичні матеріали..........................................................................28

§10. Інструменти, прилади й моделі, технічні засоби навчання .............................38

§11. Засоби зворотного зв'язку....................................................................................40

РОЗДІЛ IV. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ УРОКУ МАТЕМАТИКИ.

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ............................................42

§12. Контроль, корекція та закріплення знань учнів................................................43

§13. Методика опрацювання нового матеріалу..........................................................60

§14. Закріплення й узагальнення знань учнів...........................................................73

§15. Огляд інших різновидів уроків математики

в початкових класах.................................................................................................82

§16. Форми організації навчання учнів математики на уроці.................................. 88

§17. Перевірка й оцінювання знань, умінь і навичок учнів з математики............92

§18. Особливості уроку математики в 1 класі.............................................................95

РОЗДІЛ V. НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ І ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ

В МЕЖАХ 10................................................................................................. 106

§19. Нумерація чисел в межах 10............................................................................... 108

§20. Додавання і віднімання в межах 10................................................................... 115

РОЗДІЛ VI. НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ 11-20. ТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ

І ВІДНІМАННЯ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК................................. 125

§21. Нумерація чисел 11—20....................................................................................... 125

§22. Складання та засвоєння таблиць додавання і віднімання

з переходом через десяток..................................................................................... 132334_________________________________________________________________Зміст

РОЗДІЛ VII. НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ 21-100.

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ В МЕЖАХ 100........................................................... 140

§23. Нумерація чисел 21-100..................................................................................... 140

§24. Усне і письмове додавання та віднімання в межах 100.................................. 149

§25. Складання і засвоєння таблиць множення та ділення.................................... 156

РОЗДІЛ VIII. НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ 101-1000.

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ В МЕЖАХ 1000......................................................... 167

§26. Нумерація чисел 101-1000................................................................................. 167

§27. Додавання і віднімання в межах 1000............................................................ 174

§28. Усне множення і ділення в межах 100 і 1000................................................... !79

§29. Письмове множення і ділення в межах 1000................................................... 191

РОЗДІЛ IX. НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

І АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ В МЕЖАХ МІЛЬЙОНА......................................... 196

§30. Методика вивчення нумерації багатоцифрових чисел.................................... 196

§31. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел...............................................203

§32. Множення і ділення багатоцифрових чисел.....................................................206

РОЗДІЛ X. ВЕЛИЧИНИ....................................................................................216

§33. Вимірювання довжини і площі..........................................................................216

§34. Ознайомлення з масою тіл..................................................................................220

§35. Формування часових уявлень в учнів.

Ознайомлення з поняттям швидкості.................................................................221

РЮЗДІЛ XI. НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗВ'ЯЗУВАТИ

ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ........................................................................................224

§36. Роль і місце задач у початковому курсі математики.

Функції текстових задач........................................................................................224

§37. Складові процесу розв'язування задач..............................................................225

§38. Культура запису розв'язань задач......................................................................232

§39. Формування навичок розв'язувати прості задачі............................................. 236

§40. Розвиток уявлень учнів про складену задачу і процес її розв'язування.......248

§41. Розв'язування типових задач.............................................................................253

§42. Розвиток умінь учнів розв'язувати складені задачі.........................................263

РОЗДІЛ XII. ФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВИХ УЯВЛЕНЬ

ПРО ДРОБИ......і..........................................................................................269

§43. Ознайомлення з частинами................................................................................269

§44. Ознайомлення з дробами....................................................................................272

РОЗДІЛ XIII. ПРОПЕДЕВТИКА АЛГЕБРИ

В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ...........................................................;................275

§45. Числові вирази. Числові рівності і нерівності.

Вирази зі змінною..................................................................................................275

§46. Рівняння. Нерівності зі змінною .......................................................................282

§47. Формування уявлень учнів про функціональну залежність..........................285

РОЗДІЛ XIV. ПРОПЕДЕВТИКА ГЕОМЕТРІЇ

В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ............................................................................291

§48. Розвиток просторових уявлень молодших школярів......................................291

Методика викладання математики в початкових класах _____________

§49. Формування уявлень про лінії і вирізки.......................................................... і7

§50. Ознайомлення з кругом і многокутником.

Кути многокутника. Прямий кут. Прямокутник.

Периметр многокутника.................................................................................•.....

РОЗДІЛ XV. ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ.................................300

§51. Математичні ранки............................................................................................. ..^

§52. Математичні олімпіади........................................................................................

РОЗДІЛ XVI. ВИХОВНА РОБОТА НА УРОЦІ МАТЕМАТИКИ.....................315

§53. Виховна ефективність уроку математики.........................................................ІІЬ

§54. Планові та стихійно-причинні виховні моменти

на уроках математики............................................................................................

^ РОЗДІЛ XVII. КОРОТКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД

РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ АРИФМЕТИКИ.......................320

§55. Перші кроки в створенні методики арифметики.

Метод вивчення чисел і метод вивчення дій.....................................................^

§56. Початкова математична освіта в 1920-1990 роках..........................................і2~>

§57. Початкова математична освіта в Україні...........................................................-3
Ш КНИГИ ПОШТОЮ: •

"КНИГА ПОШТОЮ"

А/С 529

м. Тернопіль, 46008 ■О1 (0352)28 74 89

таіІ@ЬоИс!ап-Ьоок5.сот

Навчальне видання

Богданович Михайло Васильович Козак Мирослава Василівна Король Ярослав Антонович

^ МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Навчальний посібник

Головний редактор Б. Є. Будний

Редактор І. Є. Буняк Художник В.А. Басалига Комп'ютерна верстка О.В. Побережник ..

Підписано до друку 26.08.2006. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Гарнітура Тітез. Умови, друк. арк. 19,42. Умови, фарбо-відб. 19,42.

Видавництво «Навчальна книга — Богдан»

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців

ДК №370 від 21.03.2001 р..

Навчальна книга - Богдан, а/с 529, м. Тернопіль 46008

тел./факс (0352)52-06-07; 52-19-66; 52-05-48

риЬ1ізпіп§@Ьидпу.іе.иа, оШсе@Ьопс1ап-Ьоок8.сот

«ут.Ьопсіап-Ьоокз.соїп

Друк ВВП «Місіонер». Зам. №466
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

Схожі:

Навчальна книга богдан iconВіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний...
В55 Вища освіта України І болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Навчальна книга богдан iconСамоосвіти
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Київ.: «Навчальна книга», 2003
Навчальна книга богдан iconЗаступник директора Директор школи
Підручник Н. М. Бібік, Т.Є. Бойченко «Основи здоров’я», підр для 3 кл., К. «Навчальна книга»2003
Навчальна книга богдан iconСкладний життєвий шлях випав на долю Олександра Олеся (справжнє прізвище...
Києві (1909 — 1919). У 1907р у Петербурзі вийшла перша книга Олеся — “З журбою радість обнялась”, що принесла славу молодому поетові....
Навчальна книга богдан iconКнига Богдан 2009 зміст prelude 10 Прелюд до «Департаментських пісеньок»
До світової літератури Кіплінґ увійшов насамперед як визначний новеліст, автор нарисів та романів, що перевидаються й досі десятками...
Навчальна книга богдан icon63 олімпіада юних математиків
Богдан задумав ціле число. Микола помножив його чи то на 5, чи то на Іван додав до Миколиного результату чи то 5, чи то Андрій відняв...
Навчальна книга богдан icon1. Книга джерело знань
Книги – наші постійні супутники. Книга – джерело знань для школяра, студента, кожної людини. Книга – наш найкращий порадник у всіх...
Навчальна книга богдан iconГетьман богдан хмельницький засновник нового життя вільної україни
По десяти роках цілковитого упаду України в 1648 році прийшла нагла зміна на ліпше, а цю зміну спричи­нив славний гетьман Богдан...
Навчальна книга богдан iconКнига (картки) аналітичного обліку отриманих асигнувань
Картка (книга) результатів виконання кошторису за загальним (спеціальним) фондом
Навчальна книга богдан iconСеред народів, які стояли біля витоків людської цивілізації, чільне...
Становлення філософської думки у Стародавньому Китаї спостерігається вже у VII ст до н е. Про це свідчить зміст старокитайських трактатів:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка