Апаратне та програмне забезпечення
НазваАпаратне та програмне забезпечення
Дата23.05.2013
Розмір89.8 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Математика > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

03035, м. Київ, вул. Урицького, 36

Від 10.12.2012 14.1/10-3387

На №________від___________

Ректорам (директорам) інститутів

післядипломної педагогічної освіти

Про проведення IІІ етапу

ІІ Всеукраїнської учнівської

олімпіади з інформаційних технологій

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу

ІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2012-2013 навчальному році.Директор

О. А. Удод

Гунько Лілія Вікторівна

т. (044) 248-18-13

Додаток

до листа Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти

від 10.12.201214.1/10-3387
Рекомендації щодо проведення III-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій

у 2012-2013 навчальному році

Метою проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій є стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у поглибленому вивченні інформатики; виявлення та розвиток обдарованих учнів, сприяння розвитку алгоритмічного мислення у школярів, підвищення інтересу до інформаційних технологій.

Документом, що визначає завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад, є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України №1099 від 22 вересня 2011 року та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17 листопада 2011 року за № 1318/20056 (www.iitzo.gov.ua).

Відповідно до Положення ІІІ етап олімпіади з інформаційних технологій проводиться у два тури.
^

Апаратне та програмне забезпечення


Олімпіаду доцільно проводити на комп’ютерах із операційними системами Windows XP/Vista/7/8. Бажано, на час проведення туру олімпіади, фізично відімкнути локальну мережу від комп’ютерів учасників, якщо вона не використовується для здачі робіт під час туру та не вжито заходів, що унеможливлюють обмін даними між учасниками олімпіади.

Визначити програмне забезпечення для проведення IІІ етапу олімпіади таким чином. Завдання олімпіади розраховані на виконання у середовищі MS Office 2010 Professional (Можливе виконання завдань у середовищі MS Office 2003 або Professional MS Office 2007 Professional, при цьому журі ІІІ етапу олімпіади може внести відповідні корективи у критерії оцінювання). Додаткове прикладне програмне забезпечення надається, якщо воно заплановано авторами завдання олімпіади.

Учасникам олімпіади забороняється користуватися власною літературою, друкованими або рукописними матеріалами, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони, електронні носії інформації тощо).

Оргкомітет олімпіади на час проведення турів олімпіади має забезпечити неможливість взаємодії учасників олімпіади з використанням мережевих технологій, в тому числі і бездротових.
^

Завдання олімпіади


Олімпіада проводиться у 2 тури.

І тур: Комплексне, інтегроване завдання на використання офісних інформаційних технологій, що вивчається в курсі «Інформатика» (крім програмування на VBA).

ІІ тур:Тестування із використанням тестів різних типів, яке охоплює всі напрямки курсу «Інформатика» (окрім програмування) та виконання окремих завдань незв’язаних тематично.

Зміст завдань для III етапу олімпіади базується на навчальній програмі з курсу «Інформатика» профільного та поглибленого рівнів. Автори задач готують критерії оцінювання завдань, визначають розподіл балів по кожному критерію та виносять на обговорення журі. Журі на засіданні обговорює та затверджує критерії та розподіл балів до початку перевірки завдань.

Завдання 1-го туру (практичного) розраховане на 4 години, формулюється як тематично цілісне і складається з декількох задач.

Кожна з задач повинна розв’язуватись виключно засобами відповідного умові задачі програмного засобу з пакету офісних додатків MS Office. Особливістю завдання є його комплексність - авторами моделюється життєва ситуація з певної галузі людської діяльності.

Під час підготовки олімпіадного завдання слід звернути особливу увагу на:

 • опис, обсяг та формат додаткових файлів;

 • вимоги до формату, змісту та імен файлів-результатів;

 • файли-зразки для вирішення задачі учасником;

 • використання додаткових програмних засобів прикладного призначення (якщо вони надаються авторами завдання).

Запропоновані завдання повинні вирішуватися за допомогою засобів офісних додатків, що передбачає у:

 1. текстовому процесорі: створення текстового документу із використанням засобів форматування, редагування та пошуку, вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, посилань та розсилок, засобів рецензування;

 2. табличному процесорі: створення та опрацювання табличних даних із використанням засобів форматування, редагування, фільтрації, сортування та пошуку, вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, вбудованих функцій та засобів аналізу даних, ділової графіки;

 3. системах управління базами даних: проектування моделі бази даних та її реалізація з можливістю опрацювання даних на рівні таблиць, запитів, форм та звітів (форматування, редагування, пошук, фільтрація, сортування та обчислення за допомогою вбудованих функцій);

 4. програмі для створення презентацій: проектування моделі презентації та її реалізація із використанням засобів форматування та редагування, анімації, вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, посилань, створення навігації по слайдах, використання елементів керування.


Під час роботи над завданням учасник самостійно обирає послідовність виконання окремих його складових. Кожна задача оцінюється визначеною кількістю балів відповідно до критеріїв. Результатом роботи учасника є загальна сума балів за кожну виконану задачу.

Учасникам забороняється використання VBA та програмних засобів, які не вказані у завданні. Файл-розв’язок не повинен містити копії змісту файлів-зразків (наприклад учаснику надано файл-зразок у вигляді скріншоту сторінки текстового документа, і учасник здав на перевірку копію цього скриншоту у файлі-результаті). Необхідно звернути увагу на неприпустимість використання у файлах-розв’язках абсолютних посилань.

Завдання 2-го туру (теоретичного) розраховане на 3 години, включає невеликі за обсягом завдання та тестові питання. Завдання цього туру учасник виконує письмово. Зміст завдань формується авторами за принципом Державної підсумкової атестації з інформатики та складаються з тестів закритого типу та відкритого типу з короткою відповіддю, яка може містити виключно число, слово або послідовність символів.
^ Запитання щодо умов завдань
Учасники олімпіади повинні мати змогу поставити запитання стосовно умов задач виключно у письмовому вигляді. Як свідчить практика Всеукраїнських та міжнародних олімпіад, бажано надавати цю можливість лише протягом першої години кожного з турів. Якщо за цей час учасники знайдуть помилку або двозначність в формулюванні завдання, тоді до тексту завдання необхідно буде внести поправку та вчасно оголосити про неї усім учасникам.

Запитання, що ставить учасник, повинні передбачати відповідь «Так» або «Ні». У випадках, коли запитання сформульоване таким чином, що на нього не можна відповісти «Так» або «Ні» (відповідь на запитання учасника міститься у явному вигляді в умові задачі; запитання стосується розв’язку задачі, термінології програмних засобів, які використовуються для виконання олімпіадного завдання) — член журі повинен відповідати: «Не коментую».

Бажано, щоб на запитання, які стосуються задачі, відповідала одна й та ж людина. У такому випадку учасники отримують однакові відповіді на однакові запитання. Відповідь на питання учасника надається членом журі письмово.
^

Перевірка завдань


Для перевірки розв’язку олімпіадного завдання 1-го туру створюється система критеріїв оцінювання кожної його складової. Критерії відображають відповідність обраних засобів та ефективність їх використання для вирішення окремої частини завдання. У разі, якщо частина завдання, яка оцінюється за певним критерієм виконана учасником частково, журі нараховує за цим критерієм неповну кількість балів (наприклад, учасник під час створення презентації обсягом 10 слайдів, за умовою задачі, створив тільки 8, але вони відповідають даному критерію).

Рекомендована кількість критеріїв для однієї задачі до 10. Для більш складних задач це число може бути збільшене до 20.

Необхідно звернути особливу увагу на суворе дотримання вимог до формату, змісту та імен файлів-результатів. Учаснику забороняється вносити у зміст файлів-результатів будь-яку інформацію, яка ідентифікує учасника олімпіади. У разі порушення вимог до учасників застосовуються санкції як то відсотки штрафних балів або незарахування задачі взагалі.

Правильне розв’язання кожного завдання 2-го туру оцінюється кількістю балів відповідно рівню складності. Учаснику забороняється наводити будь-які міркування та коментарі, що пояснюють його вибір відповіді.
^ Особливості проведення III етапу олімпіади 2012/2013 року
Рекомендовано два варіанти проведення III етапу олімпіади:
1. Синхронно з іншими областями, що обрали цей спосіб, використовувати завдання для І туру, які будуть розроблені Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти та надіслані до місць проведення за декілька годин до початку туру, а також розміщені на вказаному ресурсі.

Перевірку проводити згідно з рекомендаціями, наданими Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти..

ІІ тур провести самостійно за власним завданням та визначеною датою.
2. Обидва тури олімпіади проводити із використанням власного завдання та власної системи перевірки робіт.
Відповідні заявки необхідно надсилати на електронну адресу olimp_it@i.ua Кузічеву Миколі Миколайовичу, керівнику інформаційно-аналітичного центру управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (тел. 050 482 35 86 ) та до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти на електронну адресу obdarovani@iitzo.gov.ua Гунько Лілії Вікторівні, начальнику відділу по роботі з обдарованою молоддю та проведення масових заходів (тел. (044) 248 18 13).

^ Відповідальна особа за організаційно-технічне забезпечення І туру ІІІ етапу олімпіади з інформаційних технологій за єдиними текстами - Кузічев Микола Миколайович, керівник інформаційно-аналітичного центру управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради.

^ Основні організаційні дати проведення III етапу


 1. Отримання заявки щодо вибору кожної області, м.Києва, м. Севастополя та АР Крим (за вказаними електроними адресами) :

до 20 грудня 2012 р.

 1. Отримання інструкцій щодо проведення олімпіади:

до 25 грудня 2012 р.

 1. Підготовка реєстраційних таблиць учасників олімпіади:

до 25 грудня 2012 р.

 1. Дата централізованого проведення І туру ІІІ етапу олімпіади:

9 лютого 2012 р.
^

Рекомендована література


Пикуза В. Гаращенко А., Економические и финансовые расчеты в Excel, BHV, 2000

Блюттман К., Фриз У. Анализ данных в Access Питер, 2005

Завадський І.О., Забарна А.П., Microsoft Excel у профільному навчанні, BHV, 2011

Кашаев С. Офисные решения с использованием MS Excel 2007 и VBA, Питер, 2008

Костюков В.П., Мотурнак Є.В. Інформаційний працівник, BHV, 2011

Кузічев М.М. Олімпіада з інформаційних технологій// Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2004. - №8. - С.44-47.

Кузічев М.М. І Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій: пошуки, досвід, перспективи// Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2004. - №7. - С.48-50.

Левченко О.М., Коваль І.В., І.О.Завадський Основи створення комп’ютерних презентацій, BHV, 2010

Несен А. MS Word 2010, Солон, 2011

Сайман Дж. Анализ данних в Excel, Диалектика, 2004

Сергеев А.П. MS Office 2010, Диалектика, 2011

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики 11 клас, Ранок, 2010
^

Рекомендовані Інтернет-джерела


http://office.microsoft.com; http://www.iitzo.gov.ua
Подання звітів та заявок на участь у IV етапі олімпіади.
Звіти про проведення ІІІ етапу разом із текстами завдань ІІІ етапу з розв’язаннями та заявки на участь команд у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій слід подати до 5 березня 2013 року на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (відділ по роботі з обдарованою молоддю та проведення масових заходів).

Форма цих документів визначається додатками 1 і 2 до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності.
Схожі:

Апаратне та програмне забезпечення icon1. Опис структури підприємства, організації діяльності та управління, заходів з охорони праці
Універсальне та спеціалізоване апаратне та програмне забезпечення автоматизованих комп’ютерних систем І мереж, які використовуються...
Апаратне та програмне забезпечення iconАпаратне та програмне забезпечення intranet
Після цього Ви можете звернутися до пошукової машини для одержання посилань на Web-сторінки, що задовільняють певним умовам. На основі...
Апаратне та програмне забезпечення iconУроку
Навчальна. Ознайомити з поняттям комп’ютерної мережі. Розповісти про класифікацію комп’ютерних мереж. Сформувати поняття мережного...
Апаратне та програмне забезпечення iconОпишіть інформаційні системи та технології. Охарактеризуйте види...
Обґрунтуйте призначення та опишіть принцип дії, класифікацію та застосування антивірусних програм. Опишіть правила профілактики зараження...
Апаратне та програмне забезпечення iconЗатверджено
...
Апаратне та програмне забезпечення iconПрограмне забезпечення
Та сервісні програми, всі які забезпечують цілісне функціонування технічного забезпечення та проектування
Апаратне та програмне забезпечення iconЛіцензійний договір на програмне забезпечення
Будь ласка, уважно прочитайте цей документ перед встановленням або використанням цього програмного забезпечення
Апаратне та програмне забезпечення iconЛіцензійна угода щодо програмного забезпечення iTunes для Windows
«Не погоджуюсь/відмовляюсь». Якщо програмне забезпечення Apple входило до комплекту апаратного забезпечення, яке Ви придбали, Вам...
Апаратне та програмне забезпечення iconОфіційний документ дослідження idc небезпечний світ контрафактного...
Як піратське програмне забезпечення може знизити кібербезпеку споживачів, підприємств та націй… а також пов’язані з цим витрати часу...
Апаратне та програмне забезпечення icon2. Передбачені види використання та обмеження Ліцензії
«Не погоджуюсь/відмовляюсь». Якщо програмне забезпечення Apple входило до комплекту апаратного забезпечення, яке Ви придбали, Вам...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка