Хибність), true (істинність), maxint (максимальне ціле), рі (число ) тощо; 3)
НазваХибність), true (істинність), maxint (максимальне ціле), рі (число ) тощо; 3)
Сторінка2/7
Дата29.05.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Математика > Документы
1   2   3   4   5   6   7

Елементи списків записують через кому. Кутові дужки <...>  це засіб формалізованого описування конструкцій мови. У конкретних програмах їх не використовують.

^ 4. Перша програма. Програма  це послідовність команд, за допомогою яких записують алгоритм розв’язування задачі. Програми (алгоритми) складають за таким принципом: вводять дані, визначають потрібне, виводять результати. Аналогічно розв’язують задачі з математики та фізики, але тут обчислення вручну виконувати не потрібно  їх виконає комп’ютер.

Розглянемо програму з назвою Trykutnyk для розв’язування задачі обчислення периметра р та площі s трикутника зі сторонами а = 5, b = 3.6, с = 4.2 за формулою Герона. Усі команди, наведені в програмі, будуть детально розглянуті нижче.

program Trykutnyk;

uses Crt; {Приєднуємо модуль Crt}

const a=5; b=3.6; c=4.2; {Вводимо довжини сторін}

var p,s: real; {Оголошуємо змінні для}

begin {периметра та площі}

clrscr; {Очищуємо екран}

p:=a + b + c; {Обчислюємо периметр}

writeln ('p = ', p:5:2); {Виводимо значення периметра}

p:= p/2; {^ Обчислюємо півпериметр}

s:= sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); {Визначаємо площу}

writeln ('s = ', s :5:2); {Виводимо значення площі}

writeln('Виконав Панчишин Ю.');

readln

end.

Символ * позначає операцію множення, /  ділення, a sqrt(x)  це функція обчислення квадратного кореня з х. Два символи := по­значають операцію присвоєння. Команда writeln призначена для виведення результатів. Після виконання програми на екрані отримаємо:

p= 12.80

s= 7.43

Виконав Панчишин Ю.

Завдання. Ознайомтеся з середовищем програмування Turbo Pas­cal (див. §14). Розглянувши програму Trykutnyk як зразок, розв’я­жіть задачу №1 свого варіанта з розділу “Задачі”.

§ 2. Типи даних
^ 1. Стандартні типи даних. Одним з найважливіших понять у програмуванні є змінна. Змінна  це поіменована ділянка опера­тивної пам’яті комп’ютера, де зберігається значення деякої вели­чини. Змінна має такі властивості: назву (ім’я), значення, тип. Кількість змінних та їхні властивості задає користувач. Тип змінної визначає її допустимі значення, а також операції, які можна над нею виконувати. У програмі Trykutnyk з §1 змінні р та s оголошені як змінні числового дійсного типу.

Розглянемо стандартні типи даних: числові цілі (табл. 1), числові дійсні (табл. 2), символьний та логічний. Інші типи вивчатимемо дальше.

Табл. 1. Цілочислові типи
^

Назва типу


Діапазон значень

byte

0..255

shortint

-128..127

word

0..65535

Integer (основний тип)

-32768..32767

longint

-2147483648..2147483647
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Хибність), true (істинність), maxint (максимальне ціле), рі (число ) тощо; 3) iconЛекція №3 Тема: Цілий та дійний типи даних
Значеннями типу integer є елементи підмножини цілих чи­сел. Цю підмножину визначає конкретна реалізація мови. Для кожної реалізації...
Хибність), true (істинність), maxint (максимальне ціле), рі (число ) тощо; 3) icon§ Найважливіші функції в теорії чисел Пункт 12. Ціла І дробова частина. Визначення
Визначення. Нехай X ??R дійсне число. Цілою частиною [ X ] числа X називається його нижнє ціле, тобто найбільше ціле, що не перевершує...
Хибність), true (істинність), maxint (максимальне ціле), рі (число ) тощо; 3) iconПлан Умовивід як форма мислення, загальні особливості, істинність...
Умовивід – це найбільш складна форма мислення. Вона встановлює нові зв’язки між предметами І явищами на основі вже відомих
Хибність), true (істинність), maxint (максимальне ціле), рі (число ) тощо; 3) iconA сім'ю усіх підмножин, таких що, граф зв'язний І існує розфарбування,...
Розглянемо довільний зв'язний граф Gr(V,E). За означенням, підмножина має скінченний індекс, якщо знайдеться таке невід'ємне ціле...
Хибність), true (істинність), maxint (максимальне ціле), рі (число ) тощо; 3) icon63 олімпіада юних математиків
Богдан задумав ціле число. Микола помножив його чи то на 5, чи то на Іван додав до Миколиного результату чи то 5, чи то Андрій відняв...
Хибність), true (істинність), maxint (максимальне ціле), рі (число ) тощо; 3) iconВ цій таблиці будуть зберігати інформація про всі фірми, які обслуговує система
Тип даних «счетчик» означає, що це випадкове ціле додатне число, поставив для прикладу. В нашому проекті це буде просте додатне число,...
Хибність), true (істинність), maxint (максимальне ціле), рі (число ) тощо; 3) iconБуля – алгебра, множина елементів якої складається з бульових значень...
Алгебра Буля – алгебра, множина елементів якої складається з бульових значень "хибність" І "істина" та операцій бульового множення...
Хибність), true (істинність), maxint (максимальне ціле), рі (число ) тощо; 3) iconПримітивний елемент
...
Хибність), true (істинність), maxint (максимальне ціле), рі (число ) тощо; 3) iconСадовніченко А. В. вчитель математики, ліцей. Готуємося до зно. Розв’язування...
На зно-2008 було запропоновано завдання: знайдіть найменше ціле число, що є розв’язком нерівності
Хибність), true (істинність), maxint (максимальне ціле), рі (число ) тощо; 3) iconСамостійне вивчення Перелічуваний тип
Однак працювати з такими кодами незручно, оскільки треба постійно пам'ятати їхню відповідність конкретному по­няттю. Наприклад, вираз...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка