Уроку – Відсотки, складні відсотки. Відсоткові розрахунки
Скачати 72.66 Kb.
НазваУроку – Відсотки, складні відсотки. Відсоткові розрахунки
Дата11.04.2013
Розмір72.66 Kb.
ТипУрок
nauch.com.ua > Математика > Урок


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА (ПЛАН) УРОКУ №2
Предмет – «Математика»
Тема уроку – Відсотки, складні відсотки. Відсоткові розрахунки

Тип уроку – практичний Час – 90 хв.
Мета уроку:

Дидактична – ввести формулу складних відсотків, формувати уміння та навички розв’язувати задачі на відсотки, ввести елементи пропедевтики економіки, виховувати в учнів економічний світогляд, ознайомити з такими важливими категоріями фінансової тематики, як податки, банківські розрахунки, доходи, витрати, прибуток тощо;

Розвивальна – розвивати пам'ять і мислення; розвивати цікавість до математики, прагнення краще вчити предмет; здатність до творчого застосування знань і вдосконалення умінь;

Виховна – виховувати наполегливість і відповідальність, допитливість, уважність, натхнення, любов до навчання та вміння працювати разом.
Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби: підручник, ватман зі словником економічних термінів

Література:

 1. Шкіль М.І.Алгебра і початки аналізу 10 – 11 кл. – К.,2001.

 2. Нелін Є.П.Алгебра і початки аналізу 10 кл. – Х., 2010^ ХІД УРОКУ:

 1. Організаційна частина:

вітаюсь, перевірка присутності студентів і готовності аудиторії до уроку.


 1. Актуалізація опорних знань студентів:

Перевірка домашнього завдання


 1. Мотивація навчальної діяльності:

Відсотки широко застосовують у фінансових операціях (прибутки з капіталу, сплата внесків, різні касові операції та ін..), для характеристики виконання виробничих планів, визначення зростання чи зниження продуктивності праці, режиму економії, собівартості і якості продукції, у госпрозрахунках. У сільському господарстві відсотки застосовують під час визначення питомої ваги окремих культур у загальних планах сільськогосподарського виробництва, визначення вологості, схожості насіння і т.д. 1. Повідомлення теми і мети уроку:

Відсотки, складні відсотки. Відсоткові розрахунки5. Повідомлення нових знань за планом:

1. Відсоткові розрахунки.

2. Складні відсотки.
6. Узагальнення набутих знань:

Виконання вправ: додаток №1

Відповіді на питання
7. Домашнє завдання:

[1] Р.XV §1, с.574-578, №1(2),5-8, с.619., конспект

Відсотки, складні відсотки. Відсоткові розрахунки


  1. Відсоткові розрахунки

Пам’ятаючи з п’ятого класу, вам доводилось розв’язувати багато прикладних задач, задач на відсотки (проценти). Ви знаєте, що відсоток – це одна сота, тобто 1%=0,01.

Ви знайомі з такими типами задач на відсотки:

 • Знаходження відсотка від числа;

 • Знаходження числа за його відсотком;

 • Знаходження відсоткового відношення двох чисел.

Ви вмієте конструювати математичні моделі цих задач за допомогою таких виразів:

 1. Знаходження від числа

 2. Знаходження числа, якого дорівнює

 3. Знаходження відсоткового відношення числа до числа :

Наприклад:

 1. 15% від числа 75 дорівнюють

 2. Число, 15% якого дорівнюють 75, становить

 3. Відсоткове відношення чисел 32 і 160 дорівнює


2.Складні відсотки

Розглянемо прикладну задачу, яку часто доводиться розв’язувати банківським працівникам, а також тим, хто зберігає гроші в банку під відсотки

Словник

Акція – цінний папір, який випускається фірмами з метою залучення капіталу та надає право її власнику на отримання прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством та на частину товару або майна, який залишається після її ліквідування.

Банк – фінансова установа, яка проводить різні фінансові операції: надання кредиту, збереження коштів, операції з цінними паперами тощо.

Бюджет – це розпис грошових доходів та видатків держави, підприємства, установи на певний період або сукупність доходів і видатків особи, родини за певний період.

Відсоток – плата за використання грошових засобів однієї особи (кредитора) іншою особою (дебітором), яка виражається в сотій частині від початкової суми.

Вклад (депозит) – це кошти в готівковій або безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Вкладник – фізична особа, яка має вклад у комерційному банку.

Дивіденди – дохід власників акцій, платіж, який проводиться юридичною особою на користь власників за рахунок прибутку.

Депозитний вклад –  це кошти, в готівковій  або безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Заробітна плата – грошовий вираз вартості і ціни робочої сили.

Податок – обов’язковий платеж, який держава стягує з громадян, підприємств, організацій з метою поповнення державного бюджету

Прибуток – додатня різниця між доходами і витратами.

Страхові відшкодування – страхові виплати, які здійснюються страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності у разі страхового випадку.
Додаток №1

Відсотки, складні відсотки. Відсоткові розрахунки

 1. Із молока виходить 23% вершків за масою. Скільки кілограмів вершків можна дістати із 250 кг молока?
 1. Із 800г сирого м’яса одержали 520г вареного. Скільки відсотків маси втратило сире м'ясо при варінні? 1. Скільки грамів солі потрібно взяти, щоб приготувати 15%-ий її розчин, маючи 340г води?
 1. Вкладник поклав до банку 2000грн. під 11% річних. На скільки більше від внесеної суми він зможе одержати грошей через 3 роки?
 1. Ціни на товар збільшилися в 150 раз, а заробітна плата в 100 раз. На скільки відсотків зменшилася реальна заробітна плата?
 1. Позика в банку на 1р у розмірі 5000000 гр.од. принесла банку річний прибуток 100000 гр.од. Якому відсотку річних це відповідає?
 1. Який буде прибуток банку при наданні позики 300000гр.од. із розрахунку 10% річних?
 1. У результаті переоцінки товару ціни зменшили на 20%, при другій переоцінці ще на 20%, при останній ще на 30%. Якою стала ціна товару, якщо спочатку вона була 1000гр.од.?
 1. Набір студентів технікуму відбувся за конкурсом. Із тих, хто подав заяви необхідно було набрати спеціальність «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит» у співвідношенні 3:7:15. Фактично, як бухгалтерів так і економістів виявилося на 25% більше, а фінансистів на 25% менше. Усього набрали 95 студентів. Скільки студентів набрали на кожну спеціальність?
 1. Брак на підприємстві 5%, після вжитих заходів знизився до 1%. На скільки відсотків знизився брак?
Відсотки, складні відсотки. Відсоткові розрахунки

 1. Із молока виходить 23% вершків за масою. Скільки кілограмів вершків можна дістати із 250 кг молока?

 2. Із 800г сирого м’яса одержали 520г вареного. Скільки відсотків маси втратило сире м'ясо при варінні?

 3. Скільки грамів солі потрібно взяти, щоб приготувати 15%-ий її розчин, маючи 340г води?

 4. Вкладник поклав до банку 2000грн. під 11% річних. На скільки більше від внесеної суми він зможе одержати грошей через 3 роки?

 5. Ціни на товар збільшилися в 150 раз, а заробітна плата в 100 раз. На скільки відсотків зменшилася реальна заробітна плата?

 6. Позика в банку на 1р у розмірі 5000000 гр.од. принесла банку річний прибуток 100000 гр.од. Якому відсотку річних це відповідає?

 7. Який буде прибуток банку при наданні позики 300000гр.од. із розрахунку 10% річних?


Відсотки, складні відсотки. Відсоткові розрахунки

 1. Із молока виходить 23% вершків за масою. Скільки кілограмів вершків можна дістати із 250 кг молока?

 2. Із 800г сирого м’яса одержали 520г вареного. Скільки відсотків маси втратило сире м'ясо при варінні?

 3. Скільки грамів солі потрібно взяти, щоб приготувати 15%-ий її розчин, маючи 340г води?

 4. Вкладник поклав до банку 2000грн. під 11% річних. На скільки більше від внесеної суми він зможе одержати грошей через 3 роки?

 5. Ціни на товар збільшилися в 150 раз, а заробітна плата в 100 раз. На скільки відсотків зменшилася реальна заробітна плата?

 6. Позика в банку на 1р у розмірі 5000000 гр.од. принесла банку річний прибуток 100000 гр.од. Якому відсотку річних це відповідає?

 7. Який буде прибуток банку при наданні позики 300000гр.од. із розрахунку 10% річних? 1. У результаті переоцінки товару ціни зменшили на 20%, при другій переоцінці ще на 20%, при останній ще на 30%. Якою стала ціна товару, якщо спочатку вона була 1000гр.од.?

 2. Набір студентів технікуму відбувся за конкурсом. Із тих, хто подав заяви необхідно було набрати спеціальність «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит» у співвідношенні 3:7:15. Фактично, як бухгалтерів так і економістів виявилося на 25% більше, а фінансистів на 25% менше. Усього набрали 95 студентів. Скільки студентів набрали на кожну спеціальність?

 3. Брак на підприємстві 5%, після вжитих заходів знизився до 1%. На скільки відсотків знизився брак?
 1. У результаті переоцінки товару ціни зменшили на 20%, при другій переоцінці ще на 20%, при останній ще на 30%. Якою стала ціна товару, якщо спочатку вона була 1000гр.од.?

 2. Набір студентів технікуму відбувся за конкурсом. Із тих, хто подав заяви необхідно було набрати спеціальність «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит» у співвідношенні 3:7:15. Фактично, як бухгалтерів так і економістів виявилося на 25% більше, а фінансистів на 25% менше. Усього набрали 95 студентів. Скільки студентів набрали на кожну спеціальність?

 3. Брак на підприємстві 5%, після вжитих заходів знизився до 1%. На скільки відсотків знизився брак?


Схожі:

Уроку – Відсотки, складні відсотки. Відсоткові розрахунки iconУрок-казка 5 клас тема уроку: відсотки
Мета. Узагальнити знання учнів про відсотки; розвивати їхнє мислення; виховувати увагу, зосередженість, інтерес до математики; почуття...
Уроку – Відсотки, складні відсотки. Відсоткові розрахунки iconТема: Розв’язування задач на відсотки
Мета: актуалізувати знання учнів щодо відсотка від числа І числа за його відсотком; удосконалити вміння розв’язувати текстові задачі...
Уроку – Відсотки, складні відсотки. Відсоткові розрахунки iconВклад "Універсальний"
Відсотки перераховуються І нараховуються за період фактичної наявності суми Внеску на депозитному рахунку
Уроку – Відсотки, складні відсотки. Відсоткові розрахунки iconТарифи паткб “правекс-банк” на зарплатні платіжні картки 1, 2, 14
Відсотки, які нараховуються на залишок на картковому рахунку з урахуванням п. 8 даних тарифів 9
Уроку – Відсотки, складні відсотки. Відсоткові розрахунки iconПослідовність. Майбутня та теперішня вартість
У тому випадку, коли нараховують звичайні відсотки, поточний розмір внеску є послідовністю типу арифметичної прогресії
Уроку – Відсотки, складні відсотки. Відсоткові розрахунки iconТарифи паткб “правекс-банк” на пенсійні платіжні картки
Відсотки, які нараховуються на середньоденний залишок на картковому рахунку з урахуванням умов п. 7 даних тарифів 2
Уроку – Відсотки, складні відсотки. Відсоткові розрахунки iconДо рядка 06. 4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій у розмірі, що не перевищує 4 відсотки...
Уроку – Відсотки, складні відсотки. Відсоткові розрахунки iconДо рядка 06. 4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій у розмірі, що не перевищує 4 відсотки...
Уроку – Відсотки, складні відсотки. Відсоткові розрахунки iconДо рядка 06. 4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій у розмірі, що не перевищує 4 відсотки...
Уроку – Відсотки, складні відсотки. Відсоткові розрахунки iconДо рядка 06. 4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій у розмірі, що не перевищує 4 відсотки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка