План роботи районного методичного кабінету відділу освіти
НазваПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти
Сторінка1/9
Дата04.04.2013
Розмір0.9 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Затверджено Погоджено

Рішенням НМР Начальник відділу освіти

Протокол № 6 від 17.06.2011 року

__________О.А.Комаровська

Голова НМР «10 » червня 2011 року

______М.В.Холод

ПЛАН РОБОТИ

РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

ВІДДІЛУ ОСВІТИ

ЗАПОРІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НА 2011/2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

м. Запоріжжя

2011

з/п

Розділи та пункти плану

Зміст розділів та пунктів

Сторінки

І. ВСТУП
1.1.

Єдина методична проблема, над якою працюють навчально-виховні заклади району: «Гуманізація навчально-виховного процесу: формування творчої особистості, здатної до професійного самовизначення, самореалізації, самовиховання через упровадження інтерактивних форм навчання та виховання»

58
1.2.

Аналіз діяльності методичного кабінету з педагогічними кадрами закладів освіти Запорізького району за 2010-2011 навчальний рік та основні завдання на 2011-2012 навчальний рік

58-78
1.3.

Циклограма і організація діяльності методичного кабінету

79 - 80

ІІ. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
2.1.

Співпраця з обласними науково-методичними установами та громадськими організаціями

81
2.2.

Підготовка до розгляду питань на колегії відділу освіти

82
2.3.

План роботи науково-методичної ради

82-84

ІІІ. ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В РАЙОНІ
3.1.

Вивчення, опрацювання, перевірка знань та виконання законодавчих, нормативно-правових і директивних документів

84 - 85
3.2.

Питання, які розглядаються на інструктивно-методичних, інформаційно-методичних нарадах, семінарах керівників різних рівнів закладів освіти.

86 - 90
3.3.

Функціонування районної методичної системи з метою підвищення фахової компетентності педагогічних працівників району за визначеними провідними формами роботи: семінари, конференції, педагогічні читання, конкурси, виставки, педагогічні майстерні, майстер-класи


90 - 91
3.4.

Проведення заходів щодо підвищення професійної компетентності працівників районного методичного кабінету.

91 - 92

^ ІУ.КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ РМК ТА ЕКСПЕРТИЗА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У СИСТЕМІ РАЙОННОЇ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ

92 - 95

^ У. НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА, ІНФОРМАЦІЙНА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БАЗА РМК. РОБОТА З ШКІЛЬНИМИ БІБЛІОТЕКАРЯМИ

95 – 96

УІ. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ РМК ТА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ РАЙОНУ

96 - 97

І.Вступ

1.1. Єдина методична проблемна тема : «Гуманізація навчально-виховного процесу: формування творчої особистості, здатної до професійного самовизначення, самореалізації, самовиховання через упровадження інтерактивних форм навчання та виховання», на реалізацію якої була спрямована діяльність навчально-виховних закладів та всієї районної системи методичної служби у 2010/2011 навчальному році, відповідала стратегічним задачам освітянської галузі району.

Головними задачами щодо організації методичної роботи у 2011/2012 навчальному році вважати вирішення завдань, спрямованих на забезпечення функціонування і розвитку освітньої системи району, виконання Держстандартів та реалізацію компетентнісного підходу в умовах профільного навчання.

1.2. Аналіз діяльності методичного кабінету з педагогічними кадрами закладів освіти Запорізького району за 2009/2010 навчальний рік та основні завдання на 2010/2011 навчальний рік

У своїй діяльності в 2010/2011 навчальному році методичний кабінет керувався чинною нормативно-правовою базою, а саме: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про місцеве самоврядування», указами, розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наказами управління освіти та науки Запорізької обласної державної адміністрації, відділу освіти Запорізької районної державної адміністрації, Положенням про районний методичний кабінет.

На виконання рішення колегії відділу освіти Запорізької районної державної адміністрації від 28.08.2010 року «Про підсумки роботи 2009/2010 навчального року в системі освіти Запорізького району та завдань на 2010/2011 навчальний рік» було визначено пріоритетні напрями методичної роботи в районі:

1. Створення належних умов для безперервного фахового вдосконалення та підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, продукування ними нових перспективних ідей щодо впровадження у практичну діяльність особистісно-орієнтованих технологій навчання і виховання.

2. Створення ефективної системи методичної роботи, спрямованої на розвиток педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації у між атестаційний період.

3. Організація діяльності наукових товариств учнів та їх осередків у навчальних закладах, надання методичної допомоги під час підготовки і проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів юних науковців.

4. Надання методичних консультацій педагогічним працівникам ДНЗ, ЗНЗ, координація діяльності РМПК, ШМК.

5. Розроблення та впровадження у практику сучасних навчально-методичних матеріалів, освітніх систем і технологій особистісно-орієнтованого спрямування, інтерактивних методів організації навчання і виховання.

6. Участь у моніторингу якості освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

7. Участь в експертній оцінці якості і результативності навчально-виховної роботи в ЗНЗ відповідно до Державних освітніх стандартів, стану та результатів викладання предметів і курсів базового навчального плану.

9. Організація та проведення конкурсів і змагань педагогічних працівників.

 1. Дотримування єдиних вимог до планування виховної роботи в ЗНЗ.

 2. Впровадження в роботу ЗНЗ виховних програм.

 3. Створення сприятливих умов організації виховного процесу, а саме структури взаємодії всіх ланок виховного процесу.

 4. Розробка структурних моделей методичної роботи , в яких знаходить своє відображення спільна діяльність РМК та закладів освіти.

 5. Забезпечення провідної ролі методистів в розробці та впровадженні альтернативних навчальних планів та програм, нових курсів і спецкурсів з окремих навчальних предметів, у розвитку творчості педагогів.

 6. Піднесення на якісно новий рівень внутрішньо шкільної методичної роботи.

Нормативні управлінські документи відділу освіти, а саме, накази відділу освіти Запорізької районної державної адміністрації «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2010/2011 навчальному році», « Про затвердження Положення про науково-методичну раду районного методичного кабінету відділу освіти Запорізької райдержадміністрації», « Про затвердження Положення про районний методичний кабінет відділу освіти», та рішення науково-методичної «Про затвердження Положення про районну методичну предметну комісію”, «Про затвердження Положення про методичну роботу вчителя», «Про затвердження Положення про наставництво» сприяли організації методичної роботи в районі.

На підставі результатів аналізу діяльності методичного кабінету з педагогічними кадрами закладів освіти району за 2010/2011 навчальний рік встановлено, що вся робота методичної системи району була спрямована на рішення стратегічних задач освітянської галузі району та вирішення єдиної методичної проблемної теми.

У 2010/2011 навчальному році методична робота у відповідності до наказу відділу освіти Запорізької районної державної адміністрації «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2010/2011 навчальному році» проводилась через районні методичні предметні комісії, загальна кількість яких становила 23.

Послаблення кадрової державної політики, загальні соціально-економічні проблеми привели до зменшення кількісного складу досвідчених педагогів у більшості шкіл району. Необхідність отримання професійної консультації та практичної допомоги молодими вчителями є актуальною потребою. Все це викликає необхідність зміни структури районної методичної системи. Так, 14 квітня 2010 року за протоколом № 4 засідання районної науково-методичної ради було прийняте рішення щодо реорганізації районних методичних об’єднань у районні предметні методичні комісії з 2010/2011 навчального року, а також створення міжшкільних методичних об’єднань вчителів для охоплення педагогів району методичною роботою за фахом.

Нова запропонована структура виявилася корисною та актуальною. Функціонування таких методичних підструктур сприяє розповсюдженню нового перспективного педагогічного досвіду, поширює інформацію щодо сучасних форм і методів педагогічної практики, позитивно змінює результативність сучасних науково-практичних і методичних досліджень педагогів. Молоді вчителі мають можливість оперативно отримувати консультації за змістом професійних питань та щодо використання форм методичної роботи.

За наказом районного відділу освіти «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2010/2011 навчальному році» в районі було організовано роботу:

 • 4 постійно діючих семінарів для керівних кадрів закладів освіти;

 • 3 районних шкіл перспективного педагогічного досвіду;

 • 18 районних творчих груп вчителів;

 • 7 районних консультаційних пунктів для молодих та малодосвідчених вчителів;

 • 7 опорних закладів освіти з питань якісної організації та творчого втілення новаторських педагогічних ідей у навчально-виховний процес;

 • школи резерву керівних кадрів;

 • школи молодого керівника освітнього закладу з проблеми «Сучасні підходи до керівництва освітнім закладом в умовах реформування системи освіти».

Педагогічні колективи Балабинського , Кушугумського, Малокатеринівського, Августинівського, Біленьківського, Володимирівського, Лукашівського, Розумівського, Новоолександрівського, Лежинського навчальних закладів району та Балабинського, Біленьківського, Володимирівського, Новоолександрівського, Відраднівського дошкільних навчальних закладів брали активну участь у підготовці та проведенні семінарів-практикумів, нарад з актуальних проблем галузі району.

Атестаційна кампанія 2010/2011 навчального року пройшла відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

За результатами атестації педагогічних працівників у 2010/2011 навчальному році кількісні і якісні показники такі: всього 733 педагогічних працівників. З них – 571 - педагогічні працівники ЗНЗ, 103 - ДНЗ, 48 - позашкільні заклади освіти, 11 – методисти РМК. Подано заяв та проатестовано 79 працівників ЗНЗ, 14 - ДНЗ, 6 методистів РМК, 2 - працівники позашкільних закладів. Встановлено кваліфікаційні категорії 46 особам та підтверджено 55 особам. Присвоєно педагогічні звання 7 особам.

Вчителі, які атестувалися в поточному році та претендували на встановлення/підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічних знань, презентували свої творчі надбання на засіданнях науково-методичної ради, друкували статті в фахових журналах.

Цілі та задачі методичної роботи співвіднесені із комплексними задачами, які поставили перед освітянами управлінські структури області, району. Позитивним є досвід керівників шкіл нового типу та Розумівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів щодо планування роботи на діагностичній основі, цікавими і змістовними є освітні моніторинги, які відпрацьовуються у цих закладах.

На підставі рекомендацій семінару для заступників директорів з навчально-виховної роботи «Управлінський та методичний супровід атестаційного періоду педагогічних працівників закладів освіти» та на виконання рішення районної науково-методичної ради «Про порядок надання до РМК атестаційних матеріалів претендентів на встановлення та підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань» до РМК було надано матеріали на всіх педагогів, що атестувалися за новою формою «Досвід». Представлені документи надали можливість проаналізувати методичну, професійну, наукову, громадську роботу вчителів, які атестуються, не тільки за поточний рік, але і у між атестаційний період. Форма «Досвід» фіксує результативну діяльність вчителя, який зацікавлений у тому, щоб досвід, напрацювання, наукові дослідження накопичувались з кожним роком та систематизувались .

У 2010/2011 навчальному році район продовжував участь у експерименті щодо переходу на запровадження кредитно-модульної накопичувальної системи післядипломної педагогічної освіти та підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів та апробацію використання дистанційної форми підвищення кваліфікації (викладачі інформатики - нефахівці, завідуючі та методисти ДНЗ, керівні кадри загальноосвітніх навчальних закладів району).

З метою сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню фахової майстерності вчителя, поширення перспективного педагогічного досвіду педагогічні працівники та заклади освіти району взяли участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011», районному конкурсі «Класний керівник року – 2011», заочному обласному конкурсі вчителів математики, виставці «Освіта Запорізької області – 2011» та інших конкурсах педагогічної майстерності.

Фактичну участь закладів освіти у цьому напрямі роботи впродовж 2010/2011 навчального року представлено у таблиці:

Назва закладу

Урок ХХІ століття

Вчитель року

Заочний конкурс математи

ків

Програма обдаро-

ваність

Програми факульта-

тивів

Класний керівник - методичний фестиваль

Виставки

(районна обласна, Всеукраїнська)

Августинівська ЗШ


1
1

1/1

Балабинська гімназія

1

3

1

1

1

1/1

2/2

Біленьківська ЗШ

11

2

1/1

1

Відраднівська ЗШ
0/0

2

Веселянська ЗШ
1

1

Володимирівська ЗШ

1

31

0/1
Григорівський НВК
1


1
Долинська ЗШ
0/1
Кушугумська гімназія

1

3

1

1

4

1

5/1/1

Лежинський НВК
1
1
0/1

1

Лисогірський НВК


1
0/1

1

Лукашівський НВК

1

12

0/1

1

Мар’ївський НВК

1

0/1
М-Пільська ЗШ

1
11

1

М-Катеринівська гімназія

1

1
1

1

2/1

1/1/1

Наталівський НВК
1
Н-Запорізька ЗШ

3

1

1

1

5

1

1

Н-Олександрівська ЗШ

1

11

1/1

1

Н-Петрівська ЗШ
0/0

1

Петропільська ЗШ
1
Розумівська ЗШ


1

1

1
Степненська ЗШ


1
0/1

1

Широківська ЗШ1

1
0/1
Юльївський НВК1

1

1

0/1
Матеріали представлені для участі в конкурсах професійної майстерності та виставках свідчать, що керівники Балабинської , Малокатеринівської та Кушугумської гімназій, Августинівської, Новоолександрівської, Новозапорізької, Миколай-Пільської загальноосвітніх шкіл, Лукашівського, Лежинського та Юльївського навчально-виховних комплексів забезпечують розвиток ініціативи і творчості педагогічного колективу щодо пошуку нових, найбільш раціональних і ефективних форм і методів організації, проведення та забезпечення освітнього процесу.

За рішенням науково-методичної ради (протокол № 4 від 14 квітня 2010 року) з метою активізації участі педагогічних працівників у конкурсах педагогічної майстерності, розвитку їх ініціативи та творчості у 2010/2011 навчальному році започатковано проведення щорічної виставки «Освіта Запорізького району: досвід, проблеми та перспективи».

На виконання пріоритетних завдань програми галузі освіти Запорізької району до 2012 року 31 березня на базі Біленьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів вперше відбулася районна виставка «Освіта Запорізького району - 2011»

Метою та завданням виставки було залучення педагогів до діяльності щодо розробки нового змісту, новітніх педагогічних технологій, організаційних форм дошкільної та загальної середньої освіти, розповсюдження перспективного педагогічного досвіду серед педагогічних працівників Запорізького району. пошук і підтримка творчих педагогів і педагогічних колективів, створення науково-методичного простору для об’єднання педагогів з метою подальшої співпраці, підвищення ефективності педагогічної праці через обмін професійним досвідом.

На виставці представили свої досягнення 15 педагогічних колективів району. А саме представники Балабинської гімназії «Престиж», Кушугумської гімназії «Інтелект», Малокатеринівської гімназії «Мрія», Лисогірського навчально-виховного комплексу, Августинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Біленьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Новозапорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Лукашівського навчально-виховного комплексу, Миколайпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Новопетрівського навчально-виховного комплексу, Відраднівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Веселянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Лежинського навчально-виховного комплексу, Степненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Новоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Педагоги району могли познайомитися із передовим педагогічним досвідом в таких номінаціях:

- компетентнісний підхід в освітній діяльності сучасних освітніх закладів (розробка моделей управлінської діяльності із впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу, навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу під час впровадження компетентнісного підходу, розробка комплексної оцінки професійної і соціальної підготовленості випускника до праці в умовах динамічних змін у суспільстві);

- інноватика в принципах і механізмах функціонування освітнього закладу (впровадження методик та інноваційних технологій у навчально-виховний процес освітнього закладу, розвиток творчих здібностей дітей та школярів у позаурочній діяльності, інновації у впровадженні профільного навчання в старшій школі, інновації у змісті, структурі, формах управління закладом освіти);

- інноватика в системі післядипломної педагогічної освіти (науково-методичне забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, інноваційні форми науково-методичної роботи) .

Представлений досвід діяльності закладів Запорізького району в умовах реформування освітньої системи був цікавим та корисним для педагогів, які відвідали виставку, та знайде втілення у їхній діяльності.

Переможці районної виставки - педагогічні колективи Августинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Балабинської гімназії «Престиж», Кушугумської гімназії «Інтелект», Малокатеринівської гімназії «Мрія» - взяли участь у травні 2011 року в обласній виставці «Освіта Запорізького краю» та нагороджені дипломами за розвиток інноваційного простору освіти області. Декілька років поспіль представники Кушугумської гімназії «Інтелект» та Малокатеринівської гімназії «Мрія» беруть участь у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти». Колектив Кушугумської гімназії нагороджено бронзовою медаллю.

Моніторингові дослідження навчально-виховного процесу є актуальними освітніми технологіями, які сприяють розвитку інформаційних, діагностичних, контрольних та педагогічних функцій.

Дослідження якості знань учнів – головна освітня функція. Відповідно до Указу Президента України від 04.07.2005 № 101/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», на виконання наказів управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації та відділу освіти Запорізької районної державної адміністрації у 2010-2011 навчальному році в районі проводились моніторингові дослідження якості знань учнів стартового, проміжного та підсумкового етапів.

З метою вивчення досягнутого рівня засвоєння змісту освіти, виявлення факторів, які чинять вплив на якість освіти та з метою планування діагностико-корекційної роботи за результатами якості знань учнів закладів освіти району було проведено семінари для заступників директорів, які відповідають за узагальнення матеріалів з моніторингу якості освіти учнів закладу. Проведено контрольні підсумкові роботи в 5-8 класах з української мови, математики, історії, іноземних мов

Всі суб’єкти моніторингових досліджень отримали методичні рекомендації РМК. Аналіз результатів моніторингових досліджень якості знань представлено у підсумкових аналітичних довідках та таблицях.

Відповідно до нормативних документів Міністерства освіти та науки України та наказів відділу освіти Запорізької районної державної адміністрації впродовж 2010/2011 навчального року було проведено атестацію Володимирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Григорівського та Мар’ївського навчально-виховних комплексів, Малокатеринівського дошкільного навчального закладу. За результатами атестацій методистами РМК проведено методичну експертизу головних документів у відповідності до робочих програм атестації закладів, написано довідки та видано рекомендації суб'єктам освітньої діяльності.

Відповідно до перспективного плану тематичного контролю відділу освіти щодо вивчення стану викладання предметів в закладах освіти району в 2010/2011 навчальному році в 12 навчально-виховних закладах району проведено контрольні роботи з 7 предметів базового компоненту навчального плану. За результатами перевірки було надано аналітичні довідки методистів РМК за наслідками проведення педагогічної діагностики якості викладання предметів.

Серед важливих заходів районного методичного кабінету є організація та методичний супровід виконання Державних стандартів освіти на всіх рівнях діяльності навчально-виховних закладів.

Упродовж останніх років районним відділом освіти та загальноосвітніми навчальним закладами здійснюється професійний підхід до управлінського забезпечення розвитку здібностей та обдарувань учнів.

Відділ освіти Запорізької районної державної адміністрації під час здійснення управлінського забезпечення розвитку здібностей і обдару0вань учнів керується постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2006 № 1016 «Про затвердження Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю у 2007-2010 роках», рішенням 23 сесії 5 скликання Запорізької обласної ради «Про Програму роботи з обдарованою учнівською молоддю Запорізької області на 2008-2010 роки», рішенням 15 сесії 5 скликання Запорізької районної ради від 22.01.2009 № 26 «Про Програму роботи з обдарованою молоддю Запорізького району на 2009-2010 роки», підпрограмою «Обдарованість» районної програми розвитку освіти на 2007-2009 роки, затвердженою рішенням Запорізької районної ради від 26.12.2006 № 16, управлінськими рішеннями обласного управління освіти і науки та власними розпорядчими документами щодо розвитку здібностей та обдарувань учнів.

Відповідно до районної програми закладами освіти району розроблені шкільні програми роботи з обдарованими учнями, які затверджені виконкомами (Августинівська ЗШ, Лежинський та Лукашівський НВК), наказами по школі. Відсутні програми роботи з обдарованими учнями, але розроблені заходи на виконання районної програми у Біленьківській, Володимирівській, Новозапорізькійї, Новопетрівській, Петропільській, Розумівській, Степненській загальноосвітніх шкіл, Мар'ївському та Юльївському НВК .

Поряд з тим, окремими закладами освіти порушено терміни затвердження програм та відповідних заходів, а саме:

Веселянська ЗШ

програма , затверджена рішенням ради школи від 09.02.2011

Григорівський НВК

програма, затверджена радою школи протокол № 2 від 25.03.2011

Долинська ЗШ

підтримка юних талантів, педагогічна рада протокол № 3 від 28.03.2011

Лисогірський НВК

«Обдаровані діти» , затверджена наказом № 9 від 06.01.2011

М-Пільська ЗШ

план роботи, затверджений наказом № 2 від 10.01.2011

Н-Запорізька ЗШ

в наявності заходи, затверджені МР 28.12.2010

Н-Петрівський НВК

в наявності план заходів, затверджено наказом № 31 від 18.03.2011
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

План роботи районного методичного кабінету відділу освіти iconПлан роботи методичного кабінету відділу освіти Дніпропетровської...
Діяльність щодо поліпшення умов та якості роботи методичного кабінету, професійної майстерності працівників
План роботи районного методичного кабінету відділу освіти iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської...
Організація курсового підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів (в т ч дистанційного)
План роботи районного методичного кабінету відділу освіти iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти
«Гуманізація навчально-виховного процесу: формування творчої особистості, здатної до професійного самовизначення, самореалізації,...
План роботи районного методичного кабінету відділу освіти iconМетодист районного методичного кабінету відділу освіти Криворізької райдержадміністрації, 2012
Упорядник: Трофименко О. Д., методист районного методичного кабінету відділу освіти Криворізької райдержадміністрації, 2012
План роботи районного методичного кабінету відділу освіти iconУпорядник Трофименко О. Д –методист районного методичного кабінету...

План роботи районного методичного кабінету відділу освіти iconОсновні компоненти самоосвітньої діяльності педагога
Упорядник Трофименко О. Д –методист районного методичного кабінету відділу освіти Криворізької райдержадміністрації, 2012
План роботи районного методичного кабінету відділу освіти iconНака з
З метою удосконалення роботи районного методичного кабінету, забезпечення якості науково-методичного супроводу викладання базових...
План роботи районного методичного кабінету відділу освіти iconМетодичні рекомендації щодо вивчення природничих дисциплін у 2012-2013 н р. Посібник
Упорядник Трофименко О. Д – методист районного методичного кабінету відділу освіти Криворізької райдержадміністрації, 2012
План роботи районного методичного кабінету відділу освіти iconВідділ освіти
З метою забезпечення оперативного, компетентного та дієвого керівництва І контролю закладів освіти, підвищення відповідальності працівників...
План роботи районного методичного кабінету відділу освіти iconПлан роботи районного методичного об’єднання шкільних бібліотекарів...
Аналіз роботи районного методичного об`єднання шкільних бібліотекарів за 2012/2013 навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка