Технологія процесу проведення фокус-групового дослідження
Скачати 84.36 Kb.
НазваТехнологія процесу проведення фокус-групового дослідження
Дата16.07.2013
Розмір84.36 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Математика > Документы

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Факультет соціології та права

Домашня контрольна робота № 2

на тему:Технологія процесу проведення фокус-групового дослідження

Іващенко І.А., Гавва О.В., АМ-54

Соціальна технологія підготовки та проведення фокус-групового дослідження в рамках вивчення дисципліни «Методи, методологія та технологія соціологічних досліджень» для студентів ІІІ курсу факультету соціології та права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

^ Суспільна потреба, яку покликана задовольнити соціальна технологія:

Будучи студентами третього курсу, ми зрозуміли, наскільки важко проводити фокус-групове дослідження вперше в житті й при цьому не допустити банальних помилок. В зв’язку з цим, було вирішено розробити технологію проведення фокус-групового дослідження, яка покликана мінімалізувати кількість помилок за рахунок детального опису всіх ключових моментів цього виду збору соціологічної інформації. Дана технологія також покликана розвинути практичні навики використання отриманих знань у студентів та забезпечити високий рівень освіти шляхом поєднання теорії з практикою. Ця технологія не гарантує студентові отримання найвищої оцінки, проте вона здатна допомогти йому правильно виконати дослідницьку роботу.

Мета:

належна організація підготовки та проведення фокус-групового дослідження на задану викладачем тему для отримання об’єктивної інформації стосовно тієї чи іншої проблеми студентами третього курсу факультету соціології та права НТУУ «КПІ», що вивчають дисципліну «ММТСД».

^ 3) Проблеми, які будуть вирішені:

а) недостатній науковий рівень процесу підготовки дослідницького інструментарію серед студентів, як наслідок, отримання «викривленої» інформації;

б) нераціональний розподіл часу у процесі підготовки і проведення фокус-групового дослідження ;

в) невідповідність матеріального забезпечення вимогам проведення фокус- групового дослідження;

г) вплив думки лише інтервьера на напрям, процес і результати фокус-групового дослідження.

4) Суб’єкт: модератор (студент) та його дослідницька команда (4 чоловіки) .

^ Об’єкт: організація підготовки та проведення фокус-групового дослідження.

Предмет: організація (підготовка і проведення) якісного фокус-групового дослідження в межах навчального процесу для студентів третього курсу факультету соціології та права НТУУ «КПІ», що вивчають дисципліну «ММТСД», та надання достовірної інформації в «Аналітичному звіті».

5) ^ Сфера застосування: освітня сфера, науково-практична діяльність, сфера студентської самоорганізації.

1. Плановий підсумковий стан:

а) підготовлений належним чином інструментарій фокус-групового дослідження;

б) ефективна включеність модератора в роботу фокус-групи під час польвого етапу без наявності прямого впливу на думку учасників дослідження ;

в) вичерпний аналіз інформації і надання достовірних результатів;

2. ^ Джерела отримання інформації та методи її обробки:

Джерела отримання інформації:

а) досвід проведення фокус-групового дослідження в рамках вивчення дисципліни «ММТСД» на третьому курсі факультету соціології та права НТУУ «КПІ»;

б) досвід вивчення соціологічних, філософських та гуманітарних дисциплін;

в) Internet – ресурси;

^ Методи обробки інформації: метод мозкового штурму, порівняння, аналіз, метод відбору.

3) Час, необхідний для розробки соціальної технології: 2-3 тижні.

4) Характеристики членів дослідницької команди, що будуть організовувати і впроваджувати функціонування соціальної технології:

  • модератор – творчі здібності, комунікативність, здержаність, психологічна стійкість, управлінська авторитарність(у разі необхідності), креативне мислення, вміння працювати в колективі, приємна зовнішність, презентабельність.

  • Дослідницька команда – креативність, комунікабельність, наявність зв’язків зі спеціалістами в різних галузях, ініціативність та вміння організовувати час та простір.

Е1: Підготовчий етап

П1.1. Пошук інформації (кожен член дослідницької команди має виконувати наступні підпроцедури незалежно від інших у будь-якій послідовності, окрім ПП1.1.2 , де важлива присутність всіх для спільного обговорення написання програми дослідження):

ПП1.1.1. Перегляд спеціального матеріалу (стенограми та гайди інших фокус-груп, проведених студентами старших курсів; програми фокус-груп, методичної літератури);

.ПП1.1.2 Перегляд відеозаписів минулих фокус-груп;

ПП1.1.3. Перегляд матеріалів з Internet(у).

П1.2. Домовитися про час та місце наступних зборів дослідницької команди:

П1.3. Зустріч членів дослідницької команди (згідно умов, встановлених в П1.2.):

ПП1.3.1: За власною ініціативою зі складу дослідницької команди обирається відповідальний за компьютерний набір інформації, що виникає в ході складання програми фокус-групового дослідження (у випадку відсутності власної ініціативи відповідальний за компютерний набір призначається головою дослідницької команди).

ПП1.3.2. Складання програми фокус-групового дослідження членами дослідницької команди;

ПП1.3.2.1. Сфомулювати і обгрунтувати проблеми дослідження;

ПП1.3.2.2 Визначення мети, об'єкту і предмету дослідження;

ПП1.3.2.3 Логічний аналіз основних понять

ПП1.3.2.4 Формулювання гіпотез і завдань

ПП1.3.2.5 Визначення досліджуваної сукупності (визначення кількості і розміру фокус-груп)

ПП1.3.2.5 Складання списку можливих респондентів із числа знайомих серед студентів інших груп або курсів з вказанням їхніх контактних телефонів

ПП1.3.3. Підготовка дослідницької команди: за власною ініціативою затверджується дослідник, ведучий фокус-групи (модератор), відповідальний за інструктаж дослідницької команди, стенографісти та асистенти (забезпечують польовий етап технічними засобами).
ПП1.3.4. Написання гайду:

ПП1.3.4.1. Сформулювати звернення до респондентів;

ПП1.3.4.2. Сформулювати ознайомлення з метою дослідження;

ПП1.3.4.3. Сформулювати пояснення до основних правил участі респондентів і фокус-груповому дослідженні;

ПП1.3.4.4. Написати ввідні питання.

ПП1.3.5. Скласти перелік можливих приміщень для проведення фокус-групи (відповідно ПП1. );

ПП1.3.6. За вільною ініціативою закріпити за кожним членом дослідницької команди 1 приміщення зі складеного списку (відповідно ПП1.3.5.) для перевірки відповідності його вимогам проведення дослідження (ПП1.1.1.)

О1: Домовитися про час наступних зборів дослідницької команди.

О2: Модератор оголошує про закінчення зборів.

П1.4. Безпосередньо практична підготовка до проведення фокус-групового дослідження (члени дослідницької команди мають виконувати наступні підпроцедури в період між зустрічами незалежно від інших у будь-якій послідовності):

ПП1.4.1. Відповідальний за комп’ютерний набір (згідно ПП1.3.1 ) оформлює гайд програму дослідження (проблема, мета, об’єкт, предмет, гіпотези, завдання, досліджувана сукупність) у письмовій формі (відповідно ПП1. )

ПП1.4.2. Члени дослідницької команди відвідують приміщення, закріплені за ними відповідно до ПП1.3.6. у зручному для них режимі, але не пізніше наступної зустрічі, про час якої було домовлено в О1 П1.3.

ПП1.4.3. Асистенти телефонують потенційним респондентам згідно списку, складеного в ПП1.3.2.5 та запрошують їх прийняти участь в дослідженні (відповідно ПП1.1.1.) та складають новий список респондентів, що згодилися прийняти участь.

П1.5. Зустріч членів дослідницької команди (згідно умов, встановлених в О1 П1.3. )

ПП1.5.1. Кожен член дослідницької команди представляє результати відвідування приміщення (відповідно О4. П1.3.), закріпленого за ним відповідно до ПП1.3.6.

ПП1.5.2. Шляхом обговорення обираємо приміщення, яке найбільше задовольняє вимоги ПП1.

ПП1.5.3. Відвідування та перевірка приміщення, обраного в ПП1.5.2. , на відповідність вимогам проведення дослідження (звукоізоляція, нейтральна обстановка, організація простору)

ПП1.5.4. Проведення інструктажу дослідницької команди відповідно до ПП1.3.3. безпосередньо в приміщенні, обраному в ПП1.5.2.

П1.6. Модератор дослідження не пізніше, ніж за один день, в телефонному режимі повідомляє респондентів (згідно списку, складеному в ПП1.4.3.) про час та місце проведення фокус-групового дослідження

О1 Напередодні проведення дослідження, асистенти, затверджені в ПП1.3.3. , перевіряють заряд батареї відеокамери та наявність вільного місця на носії.

О2: За 1 годину до проведення дослідження асистент встановлюють відеокамеру відповідно до ПП1.1.1

О3 За 5 хвилин до початку проведення фокус-групового дослідження (ПП2.2.1) асистент вмикає камеру.

Е2: Етап безпосереднього проведення фокус-групового досліждення.

П2.1. Зустріти та розмістити респондентів у місце відповідно до ПП1.4.2.; згідно технологічних вимог дослідження відповідно до ПП1.1.1. ;

П2.2.. Розпочати опитування згідно гайду, розробленого в ПП1.3.4.

П2.3.. Контроль і коригування модератором процесу обговорення респондентами питань дослідження відповідно ПП1.3.4

П2.4.. Завершити опитування в строк згідно гайду, розробленого в ПП1.3.4

Відразу після закінчення етапу безпосереднього проведення фокус-групового досліждення розпочинається етап аналізу отриманої інформації та виведення висновків і рекомендацій!

Е3: Етап аналізу отриманої інформації та виведення висновків і рекомендацій

П3.1. Модератор ділиться власними враженнями з іншими членами дослідницької команди про роботу фокус-групи

О1 Відповідальний за комп’ютерний набір (згідно ПП1.3.1 ) здійснює запис сказаного модератором згідно П3.1.

О2 Домовитися про час та місце наступних зборів дослідницької команди.

П3.2. Складання стенографістом, визначеним в ПП1.3.3. стенограми дослідження відповідно до ПП1.1.1

П3.3 Зустріч членів дослідницької команди (згідно умов, встановлених в О2П3.1

ПП3.3.1. Проаналізувати дані стенограми, зробленої в П3.2., враховуючи невербальну інформацію, отриману з відеозапису

ПП3.3.2 Виведення висновків та розробка рекомендацій шляхом обговорення інформації, отриманої в ПП3.3.1. та О1 П3.1.

О1: Відповідальний за комп’ютерний набір (відповідно до ПП1.3.1.) відповідно до методичних вимог дослідження (ПП1.1.1) формує «Аналітичний звіт»

О2 Асистент (відповідно до ПП1.3.3) роздруковує текстові файли, створені відповідно до О2 П1.3 , О3 П1.3 , О1 П3.1 , О1 П3.3


Схожі:

Технологія процесу проведення фокус-групового дослідження iconМетодична розробка проведення групового заняття з навчальної дисципліни
Львівський ордена червоної зірки інститут сухопутних військ імені гетьмана петра сагайдачного
Технологія процесу проведення фокус-групового дослідження iconТема: Технологія І методи соціологічного дослідження політичного життя
...
Технологія процесу проведення фокус-групового дослідження iconАналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії
Дослідження процесу прийняття рі­шень має на меті аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів, які впли­вають на цей процес. Необхідно...
Технологія процесу проведення фокус-групового дослідження iconПлан проведення фокус-групової дискусії Попередні дії
Попередні дії: учасникам пропонують чай/каву, канапки/печиво. Проводиться реєстрація учасників І підписання інформованої згоди
Технологія процесу проведення фокус-групового дослідження iconДеякі проблеми адаптації положень Болонського процесу в систему вищої освіти в Україні
Для України є модернізація вищої освiти вiдповiдно до положень Болонської декларації. Одним iз напрямків гармонізації законодавства...
Технологія процесу проведення фокус-групового дослідження iconДослідження різних підходів до проведення структурної трансформації корпорацій
Опрацювання вказаних робіт довело, що існуючі підходи до проведення структурної трансформації промислових корпорацій потребують систематизації...
Технологія процесу проведення фокус-групового дослідження iconПро проведення в Київській області моніторингових досліджень у галузі освіти
Про проведення моніторингового дослідження стану й розвитку системи освіти дітей старшого дошкільного віку”, а також з метою забезпечення...
Технологія процесу проведення фокус-групового дослідження icon5 Організація І технологія будівельного процесу
Ці матеріали завозяться на будівельний майданчик відповідно до заявки, як мінімум на дві захватки
Технологія процесу проведення фокус-групового дослідження iconЩо дає сучасній практиці виховання педагогічна технологія?
Технологія базується на науці. Всі сучасні виробництва основуються на технологіях
Технологія процесу проведення фокус-групового дослідження iconСалатовка Л. М
Типова структура групового заняття: перевірка домашнього завдання, підготовка до
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка