Проблема досвіду
НазваПроблема досвіду
Дата06.08.2013
Розмір92.5 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Математика > Документы
Міський методичний кабінет відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради

Дрогобицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Івана Франка

(повна назва навчального закладу)

Картка обліку передового педагогічного досвідуТема (проблема) досвіду «Розвиток розумового мислення на уроках хімії. Критичне мислення»

Прізвище, ім'я, по батькові носія досвіду Мельник Марія Іванівна

Рік народження 1937

Освіта вища

Фах вчитель хімії

Посада вчитель

Педагогічний стаж 53 роки

Нагороди, звання грамоти Міністерства освіти, Відмінник освіти УРСР і СРСР

Наслідки останньої атестації вища категорія, вчитель-методист

Хто, коли вивчав досвід Міський методкабінет, ЛОІППО

Зміст досвіду (провідна ідея, мета, новизна, актуальність, суть, практична значущість, результативність, рівень творчої самостійності тощо) Вплив розвитку розумових здібностей і критичного мислення на успішність навчання і творчу самостійність учнів

У якій формі узагальнено досвід обмін досвідом на методичному об’єднанні вчителів хімії

Ким схвалений досвід (методичною радою, педрадою школи, радою ММК, вченою радою ЛОІППО) радою ММК, вченою радою ЛОІППО

Де зберігаються матеріали узагальнення досвіду школа, ММК, інститут ЛІОППО

Заходи із впровадження досвіду (організовано творчу групу, школу передового досвіду, проведено семінари, вироблено методичні рекомендації, здійснено наставництво тощо) Проведено семінари, вироблено методичні рекомендації, здійснено наставництво

Міський методичний кабінет відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради

Дрогобицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Івана Франка

(повна назва навчального закладу)

^

Картка обліку передового педагогічного досвідуТема (проблема) досвіду «Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів з використанням інноваційних технологій»

Прізвище, ім'я, по батькові носія досвіду Роман Людмила Володимирівна

Рік народження 1965

Освіта вища

Фах вчитель математики і фізики

Посада вчитель математики

Педагогічний стаж 26 років

Нагороди, звання грамота обласного управління освіти, вчитель-методист

Наслідки останньої атестації присвоєння звання вчитель-методист

Хто, коли вивчав досвід директор школи Лужецька О.В.

Зміст досвіду (провідна ідея, мета, новизна, актуальність, суть, практична значущість, результативність, рівень творчої самостійності тощо) Застосування інтерактивних технологій, проектної, технології «створення ситуації успіху», технологій формування та розвитку критичного мислення у навчально-виховній роботі

У якій формі узагальнено досвід опис досвіду

Ким схвалений досвід (методичною радою, педрадою школи, радою ММК, вченою радою ЛОІППО) вченою радою ЛОІППО

Де зберігаються матеріали узагальнення досвіду ЗОШ № 1, ММК

Заходи із впровадження досвіду (організовано творчу групу, школу передового досвіду, проведено семінари, вироблено методичні рекомендації, здійснено наставництво тощо) Організовано творчу групу класних керівників, що працювала над темою «Розвиток критичного мислення – складова здоров’ятворчої педагогіки»

^ Міський методичний кабінет відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради

Дрогобицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Івана Франка

(повна назва навчального закладу)

^

Картка обліку передового педагогічного досвідуТема (проблема) досвіду «Особистісно орієнтовані технології навчання дітей молодшого шкільного віку»

Прізвище, ім'я, по батькові носія досвіду Гнатик Ольга Андріївна

Рік народження 1961

Освіта вища

Фах вчитель початкових класів

Посада заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів

Педагогічний стаж 29 років

Нагороди, звання значок «Відмінник народної освіти України», вчитель-методист

Наслідки останньої атестації підтвердження вищої кваліфікаційної категорії, звання вчитель-методист

Хто, коли вивчав досвід Дробиняк М.І., 2008-2013 р.р.

Зміст досвіду (провідна ідея, мета, новизна, актуальність, суть, практична значущість, результативність, рівень творчої самостійності тощо) Впровадження у навчально-виховний процес особистісно орієнтованих технологій навчання

У якій формі узагальнено досвід портфоліо

Ким схвалений досвід (методичною радою, педрадою школи, радою ММК, вченою радою ЛОІППО) педрадою школи

Де зберігаються матеріали узагальнення досвіду ЗОШ № 1, ММК

Заходи із впровадження досвіду (організовано творчу групу, школу передового досвіду, проведено семінари, вироблено методичні рекомендації, здійснено наставництво тощо) Організовано школу ППД, творчу групу «Інтерактивні технології навчання»

Міський методичний кабінет відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради

Дрогобицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. Івана Франка

(повна назва навчального закладу)

^

Картка обліку передового педагогічного досвідуТема (проблема) досвіду Комп’ютерне тестування як метод оцінювання знань учнів на уроках інформатики

Прізвище, ім'я, по батькові носія досвіду Гевко Ярослав Йосифович

Рік народження _1967__________________________________________

Освіта вища_________________________________________________

Фах вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки

Посада вчитель інформатики_

Педагогічний стаж 22 роки

Нагороди, звання Почесна Грамота Міністерства освіти та науки України.

Наслідки останньої атестації вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист

Хто, коли вивчав досвід _Досвід вивчено і узагальнено директором школи Лужецькою О.В.

Зміст досвіду (провідна ідея, мета, новизна, актуальність, суть, практична значущість, результативність, рівень творчої самостійності тощо)

У досвіді роботи розглядаються актуальні проблеми підвищенні ефективності навчального процесу, зокрема, якості та технологічності педагогічного контролю. Одним із найбільш технологічних засобів діагностики й оцінювання навчальних досягнень є комп’ютерне тестування.

Внаслідок підняття зацікавленості вдається залучити до активної участі в навчальному процесі, як сильних, так і слабких учнів. В результаті чого в учнів різко підвищується мотивації до навчання, яка допомагає їм у досягненні поставлених цілей та отриманні позитивної перспективи, підвищенні самоповаги і можливості, а також у керуванні власним розвитком.

Актуальність досвіду вчителя пов'язана з сучасними підходами до якості та технологічності педагогічного контролю, а саме комп'ютерного тестування, що дає змогу швидко, об'єктивно та ефективно діагностувати результати навчального процесу, забезпечує реалізацію принципу єдності та взаємозв'язку навчання і контролю та наочність теоретичного матеріалу. Крім того, це дозволяє оптимізувати ефективність освітнього процесу в цілому.

Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес, що сприяє, розвитку творчих здібностей та компетентності учнів за допомогою комп’ютерних технологій .

При використанні комп'ютерного тестування учитель вказує на можливість здійснювати різні види контролю (попередній, поточний, тематичний, підсумковий контроль) , економити час, одночасно залучати до роботи всю групу й оперативно обробляти результати з метою аналізу якості навчального процесу та виявлення прогалин у знаннях. Аналізуючи досвід з використання-комп'ютерного тестування учитель робить такі висновки:

  1. ^ Комп'ютерне тестування дозволяє привернути увагу учнів з різним рівнем навчальних досягнень й підвищенню мотивації до навчання.

  2. Комп'ютерне тестування дозволяє врахувати індивідуальні особливості учнів щодо темпу виконання завдань, що створює комфортні умови в процесі діагностики.

  3. Важливим елементом атестації із застосуванням комп'ютерного тестування є підготовка учнів, яка включає самостійну роботу з тестовою системою і припускає вільний доступ до комп'ютерної техніки в позаурочний час.

Такі форми роботи на уроці та в позаурочний час вивільняє значну частину часу на діяльність з учнями з середнім та достатнім інтелектуальним розвитком. Такий підхід при використанні навчально-контролюючих засобів сприяє високій оптимізації навчально-виховного процесу.

Застосування даного досвіду в сучасній школі дозволяє урізноманітнити форми та методику проведення комп'ютерно-орієнтованих уроків та запроваджувати в інших предметних курсах.

Використання вищеподаного досвіду сприяє побудові нових між предметних зв'язків, та використання ІКТ у навчальному процесі. Результатом такої діяльності є підвищення ефективності навчально-виховного процесу, що передбачає розвиток творчих здібностей дітей, логічності їхнього мислення, образної уяви та сенсорних здібностей. Передумовою успішного впровадження досвіду є високий рівень знань учнів, серед яких є призерами і переможцями ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з інформатики.

У якій формі узагальнено досвід Повний опис досвіду здійснено у вигляді рукопису методів, засобів та шляхів вирішення проблеми, а також опубліковано у методичних рекомендаціях для вчителів математично-природничого циклу, тезах доповідей на наукових конференціях при ДДПУ ім. Івана Франка .

Ким схвалений досвід (методичною радою, педрадою школи, радою ММК, вченою радою ЛОІППО) вченою радою ЛОІППО, методичною радою ММК.

Де зберігаються матеріали узагальнення досвіду ЛОІППО, ММК, методичний кабінет ЗОШ №1.

Заходи із впровадження досвіду (організовано творчу групу, школу передового досвіду, проведено семінари, вироблено методичні рекомендації, здійснено наставництво тощо) проведено майстер-класи, виступи на методичних об’єднаннях учителів інформатики, виступи на семінар учителів математики, участь у конференціях при ДДПУ ім. Івана Франка

^ Міський методичний кабінет відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради

Дрогобицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 ім. Івана Франка Дрогобицької міської ради Львівської області

(повна назва навчального закладу)

^

Картка обліку передового педагогічного досвідуТема (проблема) досвіду__ Використання між предметних зв’язків при

вивчені фізики___________________________

Прізвище, ім'я, по батькові носія досвіду _Войцеховский Олег Романович_

Рік народження ___________1968__________________________________

Освіта ___________________вища_________________________________

Фах _____________________вчитель фізики та математики_________

Посада__________________ вчитель фізики ________________________

Педагогічний стаж _________17 років та 8 місяців (станом на 01.06.2013р.)

Нагороди,звання __________-_____________________________________.

Наслідки останньої атестації _2009р.: вища кваліфікаційна категорія та

__ встановлено звання «вчитель -методист».

Хто, коли вивчав досвід _2006-2009рр.: адміністрація ЗОШ № 1 ім. Івана

Франка м. Дрообича, голова методичного

обєднання вчителів фізики м. Дрогобича, кафедра

природничо-математичних дисциплін ЛОІППО.

Зміст досвіду (провідна ідея, мета, новизна, актуальність, суть, практична значущість, результативність, рівень творчої самостійності тощо) ___Підвищення ефективності уроку фізики, як основної форми організації навчально-виховного процесу на основі між предметних звязків_______.

У якій формі узагальнено досвід методичні матеріали, методичні розробки

Ким схвалений досвід (методичною радою, педрадою школи, радою ММК, вченою радою ЛОІППО) __методичною радою КМЦ відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради (Протокол № 1 від 25.02.2009р.), вченою радою ЛОІППО (Протокол № 3 від 11.03.2009р.)__.

Де зберігаються матеріали узагальнення досвіду _методичний кабінет ЗОШ

1 ім. Івана Франка м. Дрогобича, ММК відділу освіти виконавчих органів

Дрогобицької міської ради, кафедра природного-математичних дисциплін

ЛОІППО _______________________________________________________

Заходи із впровадження досвіду (організовано творчу групу, школу передового досвіду, проведено семінари, вироблено методичні рекомендації, здійснено наставництво тощо) __ вироблено методичні рекомендації та

методичні розробки __________________

Схожі:

Проблема досвіду iconТема (проблема) досвіду
Тема (проблема) досвіду Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії
Проблема досвіду iconДосвіду
Визначення проблеми, об’єкта досвіду, збір інформації про педагогічну діяльність носія досвіду та її результативність
Проблема досвіду iconПроблема досвіду
Міський методичний кабінет відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради
Проблема досвіду iconПроблема досвіду
Дрогобицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Дрогобицької міської ради Львівської області
Проблема досвіду iconПроблема досвіду
Міський методичний кабінет відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради
Проблема досвіду iconПроблема досвіду
Міський методичний кабінет відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради
Проблема досвіду iconПроблема досвіду
Міський методичний кабінет відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради
Проблема досвіду iconПроблема досвіду
Міський методичний кабінет відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради
Проблема досвіду iconМіський методичний кабінет відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради
Тема (проблема) досвіду Формування здоров’я зберігаючої компетентності на уроках хімії
Проблема досвіду iconПроблема досвіду «Шкільна журналістика як засіб розвитку творчих здібностей учнів»
Міський методичний кабінет відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка