Додаток 1 до наказу управління освіти від 26. 10. 2010 р. №133 загальні вимоги
Скачати 235.54 Kb.
НазваДодаток 1 до наказу управління освіти від 26. 10. 2010 р. №133 загальні вимоги
Сторінка2/3
Дата26.09.2013
Розмір235.54 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Математика > Документы
1   2   3
^

Розбір слова за будовою
1. Прочитай слово. Визнач, яка це частина мови.


 1. Зміни слово за питанням і виділи закінчення.

 2. Назви основу слова.

 3. Добери до слова два - три споріднених з різними префіксами чи суфіксами і визнач корінь.

 4. Назви префікс, суфікс.

6. Познач усі частини слова умовними знаками.
Наприклад: безхмарний.

Слово безхмарний відповідає на питання який ? Це прикметник. Змінюю за питаннями: якого? безхмарного, якому? безхмарному і т.д. Закінчення в слові -ий .Основа - безхмарн. Добираю споріднені слова: захмарилося і т.д. Корінь: хмар. Префікс: без. Суфікс: н.

Безхмарний
Розбір іменника як частини мови

 1. Аналізоване слово.

 2. Частина мови.

 3. Питання.

 4. Власна чи загальна назва.

 5. Назва істоти чи неістоти.

 6. Рід.

 7. Число.

 8. Відмінок.

 9. Яким є членом речення ?
  Весело щебече соловейко.

Соловейко - іменник , хто?, загальна назва, істота, ч. р., одн., Н.в., підмет.
^

Розбір прикметника як частини мови


 1. Аналізоване слово.

 2. Частина мови.

 3. Питання.

 4. Рід.

 5. Число.

 6. Відмінок.

 7. Яким є членом речення ?
  Василько милувався красою рідної землі.

Рідної - прикметник., якої?, одн., ж. р., Р. в., др.. член речення.
^

Розбір дієслова як частини мови


 1. Аналізоване слово.

 2. Частина мови.

 3. Початкова форма ( неозначена форма ).

 4. Дієвідміна.

 5. Час.

 6. Особа.

 7. Число.

 8. Рід (для дієслів мин. часу).
  10.Яким є членом речення ?

У березовому гаю шелестить вітер.

Шелестить - дієслово, що робить?, шелестіти, II дієвідміна , теп. час, 3 ос. одн., присудок.
^
Розбір займенника як частини мови

 1. Аналізоване слово.

 2. Частина мови.

 3. Початкова форма.

 4. Питання.

 5. Особа ( якщо є ).

 6. Рід

 7. Число.

 8. Відмінок.

 1. Яким є членом речення?

Тато взяв мене на рибалку.

Мене - займенник, початкова форма -я, кого?, 1 ос. одн., 3.в., др. член речення.

^ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПИСЬМОВИХ РОБІТ З МАТЕМАТИКИ
Навчальні вправи чи інші письмові роботи з математики учні виконують у зошитах у клітинку.

Вчитель початкових класів повинен систематично контролювати і якісно перевіряти виконання письмових робіт. У 1 - 4 класах кожну учнівську роботу перевіряють та оцінюють. У 1 - 2-х класах використовують розгорнуте вербальне оцінювання, 3 – 4-х класах – виконання роботи оцінюють у балах.

У 1 та в 2 класах зошити підписує вчитель, у 3-4-х класах – це роблять учні. (Не дозволяється робити підписи зошита на комп’ютері).

Учнівський зошит не є державним документом, тому в початкових класах, з огляду на вік дитини, повільну техніку письма учні підписують зошити відповідно зразка, написаного учителем на дошці.

Зошит

з математики

учня (ениці) 2-А класу

ЗШ І-ІІІ ст. № 3

м. Козятина

Шепети Лариси

Фіголя Віктора

Для контрольних робіт з математики слід використовувати окремий зошит, у якому учні також аналізують помилки.

Зошит Зошит

для контрольних робіт для перевірних робіт

з математики з математики

учня (ениці) 2 класу учня (ениці) 3 класу

ЗНЗ І-ІІІ ст. № 4 ЗШ І-ІІІ ст. №4

м.Козятина м.Козятина

Бабенко Людмили Куліш Надії
У 1 класі дату виконання робіт учні не записують. У цей період між кінцевим рядком тексту однієї письмової роботи та початком наступної пропускають чотири клітинки для зауважень, поміток учителя. Дату, назву роботи та її вид (задача, математичний диктант тощо) учні записують починаючи з 2-го класу (назву виду завдання учні записують за функціональною потребою – на розсуд учителя).

Запис дати і виду роботи (задача, математичний диктант) розміщують на 11 клітинці робочого рядка, а назва (класна , домашня робота) на 6 клітинці, наприклад:
9 вересня 10 жовтня

Домашня робота Класна робота

Задача 120 Приклади 224
У 4 класі дату виконання роботи записують словами на 6 клітинці робочого рядка. Відповідно до 4-го видання Українського правопису (Український правопис. – 4-те видання. – К.: Наукова думка. 1993 р. – С.127) в кінці заголовків крапка не ставиться.
Дев’яте вересня Десяте жовтня

Домашня робота Класна робота

Задача 120 Приклади 224
Запис математичних завдань слід розпочинати на другій повній клітинці зверху та другій клітинці від поля чи згину сторінки зошита.

Між записами дати, назви роботи та її виду у зошитах з математики пропускають одну клітинку.

Між кінцевим рядком завдання однієї письмової роботи і початком наступної в зошитах з математики слід пропускати чотири клітинки. Між стовпчиками прикладів теж 4 клітинки.

До перевірки письмових робіт потрібно підходити диференційовано:

 • у зошитах сильніших учнів ставити помітку на полі в рядку, в якому допущена помилка;

 • у середніх – можна підкреслити слово з помилкою, а саме виправлення пропонується зробити учням самостійно;

 • виправляти повністю записи потрібно в зошитах слабких учнів, подаючи правильний зразок .

^ Учнівські роботи вчитель повинен перевіряти систематично. Усі письмові роботи, навчального і контрольного характеру слід перевіряти до наступного уроку.

В початковій школі велика увага приділяється формуванню навичок каліграфічного письма.

Цифри і літери пишуть у клітинці похило відповідно до каліграфічних вимог (рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 18.07.03 р. №8/2-19 «Про розроблення єдиних зразків каліграфічного письма цифр, українських і російських букв та їх з’єднань»). Кожну цифру, знак і літеру записують в окремій клітинці.

У 1-4 класах пропонується писати цифри висотою в одну клітинку, у 1-2 класах писати малі літери висотою в одну клітинку, а в 3-4 класах 2/3 клітинки. Великі літери в усіх класах пишуть заввишки в півтори клітинки.

Після чисел найменування одиниць величини пишуть скорочено:

 • без крапки: 2мм, 3см, 4дм, 5м; 7г, 6кг, 9ц, 10т; 12с, 13хв, 14год;

 • крапка ставиться після скороченого найменування грошової одиниці: 15грн.; 20к.

Одиниці швидкості скорочено записують так: 60м/с (або 60м за 1с), 12км/год (або 12км за 1год).

Одиниці площі: 23см2, 54м2 . Читається: 23 квадратних сантиметри, 54 квадратних метри.

Назви предметів записують скорочено за правилами, наприклад: 40 в. (відер),

5 скл. (склянок).

У відповіді до задачі назви предметів пишуть повністю: у бочку налили 40 відер води ( а не у бочку налили 40 в. води).

Після закінчення навчання грамоти вводиться короткий запис відповіді задачі, наприклад: ^ 40 відер води.

Повну відповідь рекомендується записувати, починаючи з 3 класу. Якщо розв’язання задачі записано без пояснень, то відповідь записується повним реченням. Якщо запис розв’язання задачі був з поясненням, то відповідь можна записувати коротко (40 відер води).

Добір форми (малюнок, схема, таблиця, графічні умовні позначення) скороченого запису задачі здійснює учень самостійно. Незначні відхилення у записі короткої умови не повинні впливати на оцінювання.
Пропонуємо приклади оформлення деяких видів робіт.
^ Задачі
1 клас (І семестр)
(ст. 45) за підручником М. В. Богдановича

Задача 2

8+1=9 (с.)
1 клас (ІІ семестр)
(ст. 69) за підручником М. В. Богдановича

Задача 3

Було – 10 л

Відлили – 3 л

Залишилося - ?

10-3=7 (л)

Відповідь: 7 літрів.

(ст.74) за підручником М. В. Богдановича

Задача 5

Було – 6 л

Долили – 2 л

Стало - ?

6 + 2 = 8 (л)

Відповідь: 8 літрів.
(ст. 87) за підручником М. В. Богдановича

Задача 4

В І ящику – 6 к.

В ІІ ящику – ? , на 4 к. менше

6-4=2 (к.)

Відповідь: 2 кавуни в другому ящику.
(ст. 101) за підручником М. В. Богдановича

Задача 6

Ящик – 2 кг

?

Яблука – ? , на 8 кг більше, ніж

1) 2 + 8 = 10 (кг)

2) 10 + 2 = 12 (кг)

Відповідь: маса ящика з яблуками 12 кг .
(ст. 112) за підручником М. В. Богдановича

Задача 5

Вантажних - 15 м.

) на ? більше

Легкових - 8 м.

15- 8 = 7 ( м. )

Відповідь: на 7 вантажних машин більше.
2 клас

Задачі
(ст. 11) за підручником М. В. Богдановича

Задача 53

За І день – 4 д.

10 д.

За ІІ день – ?

10 – 4 = 6 (д.)

Відповідь: 6 дерев посадив ведмедик за другий день.
(ст. 27) за підручником М. В. Богдановича

Задача 137

Надійка – 5 гр.

Бабуся – 6 гр.
Мама - ? , стільки , скільки

5+6=11 ( гр. )

Відповідь: 11 грибів зібрала мама.
(ст. 33) за підручником М. В. Богдановича

Задача 165

Було – 6 ябл. і 4 ябл.

З’їли – 7 ябл.

Залишилося - ?

 1. Скільки яблук було на тарілці ?

6 + 4 = 10 (ябл.)

 1. Скільки яблук залишилося ?

10 – 7 = 3 (ябл.)

Відповідь: 3 яблука.
Задача 165

Було – 6 ябл. і 4 ябл.

З’їли – 7 ябл.

Залишилося - ?

 1. 6 + 4 = 10 (ябл.) – було на тарілці.

 2. 10 – 7 = 3 (ябл.) – залишилося.

Відповідь: 3 яблука.
(ст. 35) за підручником М. В. Богдановича

Задача 176

Було – 12 кг

Витратили – 2 кг і 3 кг

Залишилося - ?

 1. 2 + 3 = 5 ( кг ) – картоплі витратили.

 2. 12 – 5 = 7 ( кг ) – картоплі залишилось.

Вираз: 12 – (2 + 3)

Відповідь: залишилось 7 кг картоплі.
(ст. 61) за підручником М. В. Богдановича

Задача 319

Олесь – 3 к.

? 12 к.

Сашко – 5 к.
Мишко - ?

 1. 3 + 5 = 8 (к.) – прочитали Олесь і Сашко.

 2. 12 – 8 = 4 (к.) – прочитав Мишко.

Вираз: 12 - (3 + 5)

Відповідь: 4 казки прочитав Мишко.
(ст. 67) за підручником М. В. Богдановича

Задача № 355

Маса ягняти – 11 кг

Маса вівці - ? , на 21 кг більше

Маса барана - ? , на 23 кг більше


 1. 11 + 21 = 32 ( кг ) – маса вівці.

 2. 32 + 23 = 55 ( кг ) – маса барана.

Вираз: 11 + 21 + 23

Відповідь : 55 кг маса барана .

(ст. 106) за підручником М. В. Богдановича

Задача 624

1 п. – 2 кг

7 п. - ?

2 · 7 = 14 ( кг ) – борошна в семи пакетах.

Відповідь: 14 кг борошна в семи пакетах.

(ст. 108) за підручником М. В. Богдановича

Задача 639

Відрізали - ? , 4п. по 2 м

Залишилося – 24 м

Було - ?

 1. 2 · 4 = 8 ( м ) – клейонки відрізали.

 2. 24 + 8 = 32 ( м ) – клейонки було.

Вираз: 24 + (2 · 4 )

Відповідь: було 32 м клейонки.

(ст. 109) за підручником М. В. Богдановича

Задача № 643

3 т. – 6 гр.

1 т. – ?

6 : 3 = 2 (гр.) – на одній тарілці.

Відповідь: 2 груші.
Вирази
(ст. 124) за підручником М. В. Богдановича

№ 739

Знайти значення виразу 3·а, якщо а=5
3 · а = 3 · 5 = 15

(ст. 131) за підручником М. В. Богдановича

№ 785

Знайти значення виразу 3·а+17, якщо а=9
Якщо а=9, то 3 · а + 17 = 3 · 9 + 17 = 44


3 клас
Рівняння
(ст. 10) за підручником М. В. Богдановича

№ 45

13-х=8 х+5=10

х=13-8 х=10-5

х=5 х=5

13-5=8 5+5=10
1   2   3

Схожі:

Додаток 1 до наказу управління освіти від 26. 10. 2010 р. №133 загальні вимоги iconДодаток 1 до наказу управління освіти від 31. 12. 2010 №330 положення

Додаток 1 до наказу управління освіти від 26. 10. 2010 р. №133 загальні вимоги iconДодаток №1 до наказу №426 від 10. 12. 2013р. Затверджено Заступник...

Додаток 1 до наказу управління освіти від 26. 10. 2010 р. №133 загальні вимоги iconНовосанжарська центральна районна лікарня кз «Новосанжарський центр...
Міністерстві юстиції України від 10. 09. 2010 за №794/18089, а також спільного наказу гуоз ода, Головного управління освіти І науки...
Додаток 1 до наказу управління освіти від 26. 10. 2010 р. №133 загальні вимоги iconДодаток до наказу Від 24. 09. 2010 р. №59-од Графік проведення планових...

Додаток 1 до наказу управління освіти від 26. 10. 2010 р. №133 загальні вимоги iconДодаток №4 до наказу управління освіти Чернівецької міської ради

Додаток 1 до наказу управління освіти від 26. 10. 2010 р. №133 загальні вимоги iconНаказ
На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 05. 08. 2013 №1079 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад...
Додаток 1 до наказу управління освіти від 26. 10. 2010 р. №133 загальні вимоги iconМар’їнська районна державна адміністрація донецької області
На виконання наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 24. 10. 2012 року №1143 «Про проведення всеукраїнського...
Додаток 1 до наказу управління освіти від 26. 10. 2010 р. №133 загальні вимоги iconМетодичні рекомендації Міністерства освіти І науки України (Додаток...

Додаток 1 до наказу управління освіти від 26. 10. 2010 р. №133 загальні вимоги iconВитяг з наказу №67 від 30. 08. 2010 року по кз баглійська середня загальноосвітня школа
Самоаналіз зроблено на підставі наказу №67 від 30. 08. 2010 р по кз баглійська середня загальноосвітня школа
Додаток 1 до наказу управління освіти від 26. 10. 2010 р. №133 загальні вимоги iconПоложення про вимоги щодо ведення та перевірки зошитів з математики в навчальних закладах
Он україни №1/9-529 від 27. 12. 2000р «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт І перевірки зошитів з природничо-математичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка