Заняття
Скачати 271.37 Kb.
НазваЗаняття
Сторінка2/3
Дата03.05.2013
Розмір271.37 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Математика > Документы
1   2   3

41
1

Обчислення різниці, коли зменшуване містить кілька нулів. Розширена задача на знаходження невідомого доданка. №331-337
42
1

Додавання у випадку кількох доданків. Розв’язування рівнянь. Задачі на обчислення периметра трикутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії . Задачі з буквеними даними. №338-346 №347-355
43
1

Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених у мірах довжини і маси. Розв’язування задач виразом. №356-363
44
1

Круглі числа. Задачі з буквеними даними. Творча робота над задачею. Периметр прямокутної ділянки. №364-371
45
1

Застосування способу округлення при додаванні і відніманні. Задачі на дві дії, які включають знаходження невідомого множника. №372-380
46
1

Контрольна робота № 4 «Додавання і віднімання багатоцифрових чисел»
47Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого.
48Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху. Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого зменшуваного та від’ємника. №381-388
49
1

Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і часом. Знаходження значень виразів на додавання і віднімання. №389-407
50
1

Прості і складені задачі на визначення швидкості, часу і відстані. Дії з іменованими числами. Геометричні тіла та їх назви.№408-418. Тематичний бал

^ Множення та ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові числа


51
1

Дія множення. Закони множення. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. Розв’язування задач складанням виразу. №419-429
52
1

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Розв’язування прикладів і задач на застосування алгоритму множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. №430-438
53
1

Множення у випадку кількох нулів у множеному. Вирази зі змінною. Задачі на знаходження суми або різниці двох добутків. №439-446
54
1

Множення числа, що закінчується нулями. Розв’язування задач на спільну роботу ( підготовчі) №447-455
55
1

Контрольна робота №5 «Взаємозв’язки між величинами «відстань», «швидкість», «час». Множення багатоцифрових чисел».
56
1

Аналіз контрольної роботи. Тематичний бал.
57
1

Розв’язування задач на спільну роботу. №456-464
58
1

Поняття про площу. Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу. №465-471
59
1

Правило обчислення площі прямокутника. №472-481
60
1

Обчислення площі прямокутника. Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Задачі на знаходження периметру та площі прямокутника. №482-490
61
1

Одиниці вимірювання площі. Дії з іменованими числами. №491-497
62
1

Обчислення площі прямокутних ділянок. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника. Розв’язування задач на спільну роботу. №498-505
63
1

Знаходження довжини сторони прямокутника за даною площею і відомою стороною. Задачі аналогічні задачам на спільну роботу. №506-513
64
1

Числові вирази, що містять сумісні дії першого і другого ступенів з дужками і без дужок. Задачі, пов’язані з площею прямокутника. №514-522
65
1

Тематичне оцінювання. Тематичний бал.
66
1

Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі. №523-533
67
1

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Задачі на вивчений матеріал. №534-543
68
1

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. №544-552
69
1

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. №553-561
70
1

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. №562-569
71
1

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. №570-576
72
1

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. №577-585
73
1

Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. №586-594
74
1

Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на вивчений матеріал. №595-602
75
1

Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух. Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух. №610-619
76
1

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вправи на порядок дій. Задачі на зустрічний рух. №620-628
77
1

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу. №629-639
78
1

Контрольна робота №6
79
1

Аналіз контрольної роботи. Тематичний бал.

^ Ознайомлення з дробами. Множення й ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями


80
1

Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Складені задачі, які включають знаходження частин. Порівняння частин. Складені задачі, які включають знаходження частини числа. №649-656
81
1

Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа. №657-665
82
1

Знаходження добу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа. №666-672
83
1

Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа. Знаходження значення виразу з буквою, що повторюється два рази. №673-681
84
1

Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток. Подання дробу як частки двох чисел. №682-692
85
1

Множення чисел, що закінчуються нулями. Повторення переставного та сполучного законів множення. Збереження круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якою є число 10,100,1000. Розв’язування задач, що включають знаходження числа за його дробом. №693-700
86
1

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв’язування яких вимагає знаходження дробу від числа. №701-709
87
1

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Підготовка до розв’язування задач на пропорційне ділення. Задачі на знаходження дробу від числа. №710-718
88
1

Задачі на пропорційне ділення. Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові і двоцифрові числа. Тематичне оцінювання. Тематичний бал. №719-726
89
1

Знаходження добутку виду 2400*30 усним і письмовим способами. Розв’язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення. №727-736
90
1

Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь і нерівностей. №737-745
91
1

Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення з остачею на двоцифрове число. №746-755
92
1

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. №756-763
93
1

Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на пропорційне ділення. Рівняння. №764-772
94
1

Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій. №773-780
95
1

Ділення виду 45780:60 і 299600:700. задачі на рух. №781-789
96
1

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними. Рівняння. №790-799
97
1

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок виконання дій. Розв’язування задач. №800-809
98
1

Контрольна робота №7
99
1

Аналіз контрольної роботи. Тематичний бал.
1   2   3

Схожі:

Заняття iconКонспект гурткового заняття Тема заняття
Тип заняття (засвоєння нових знань, умінь та навичок; формуваня практичних навичок; узагальнення; комбінований)
Заняття iconДеякі формулювання навчальної мети заняття
Після осмислення матеріалу наступного заняття необхідно визначити його мету. Мета заняття повинна підкреслювати й бути спрямованою...
Заняття iconКонспект гурткового заняття Тема заняття
Тип заняття (засвоєння нових знань, умінь та навичок; формування практичних умінь та навичок; застосування вмінь та навичок; узагальнення;...
Заняття iconЗаняття
Методичні матеріали для керівників гуртків сют №4 щодо методики проведення якісного заняття
Заняття iconНавчання
Рми організації навчально-виховного процесу: домашня навчальна робота (самопідготовка), екскурсії, практичні заняття І виробнича,...
Заняття iconЩо таке сучасне заняття в сучасному дошкільному закладі?
Основною формою навчання дошкільнят у процесі організованої пізнавальної діяльності було й лиша­ється заняття
Заняття iconТема. Хімічна промисловість І охорона довкілля
Вид заняття: ділова гра (суд): інтегроване заняття – хімія та англійська мова з елементами німецької мови
Заняття iconСтруктурні елементи різних типів занять заняття засвоєння нових знань
Мотивація навчальної діяльності студентів, повідомлення теми, мети, завдань заняття
Заняття icon10. 00 – 1 30 – Теоретичне заняття. Вступ до культури інформаційної безпеки
Практичне заняття. Вразливості. Безпечне видалення файлів. Захист важливих даних, шифрування диску І носіїв. Безпечні флешки
Заняття iconКонкурсні ігри
Основною формою роботи практичного психолога є ігри І спеціальні заняття. Заняття підібрані за сімома розділами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка