Урок 1 Епіграф до уроку: «У його музиці криється могутня сила. Вплив його музики не підпорядкований впливові часу й не зале­жить від нього!»
НазваУрок 1 Епіграф до уроку: «У його музиці криється могутня сила. Вплив його музики не підпорядкований впливові часу й не зале­жить від нього!»
Сторінка13/17
Дата12.04.2013
Розмір2.06 Mb.
ТипУрок
nauch.com.ua > Музыка > Урок
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Тема. Новаторство, авангардизм у музиці ВалентинаСильвестрова.

Мета. Поглибити знання про творчість сучасного україн­ського композитора В. Сильвестрова. Учити ана­лізувати новаторські напрями в музиці та робити

висновки щодо сучасного стану й перспектив роз­витку професійної музичної творчості. З'ясувати значення понять «авангардизм», «кітч». Розвива­ти вміння інтерпретувати музичні твори шляхом їх зіставлення. Удосконалювати вокально-хорові навички. Формувати інтерес до творчості В. Силь­вестрова, української народної пісні. Виховувати естетичний смак.

^ Музичний матеріал: В. Сильвестров. «Кітч-музика» (фрагменти) — слухання;

українська народна пісня «Чом ти не прийшов» (розучування).

Тип уроку: урок поглиблення теми.

Обладнання: музичні інструменти (баян, акордеон, фортепіа­но), темброво-шумові інструменти, магнітофон (музичний центр, DVD, комп'ютер), нотна до­шка, портрет композитора В. Сильвестрова, ре­продукція картини художника І. Марчука «Му­зиканти», підручники «Музичне мистецтво», 8 кл. (0. В. Волошина, А. В. Левченко), «Музичне мистецтво», 8 кл. (Г. М. Макаренко, Т. 0. Наземнова, Н. І. Міщенко, Л. О. Дорогань, Ю. О. Очаковська), «Вчимося співати», 7-8 кл. (М. К. Яскулко).

^ ХІД УРОКУ

1. Організаційний етап уроку.

Вхід учнів до класу (кабінету) під звучання української народ­ної пісні «Чом ти не прийшов».

2. Актуалізація музичних вражень, опорних знань учнів.

 • Що вплинуло на розвиток оперети у XX ст.?

 • Які оперети І. Дунаєвського ви можете назвати?

 • У чому полягає схожість і відмінність творчості І. Кальмана та І. Дунаєвського?

 • Яким ви уявляєте майбутнє жанру оперети?

— Які пісні М. Дунаєвського ви можете згадати? Які ви­конати?

Виконання пісні «Кольорові сни» М. Дунаєвського.

^ 3. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Музика наших уроків уже не раз дивувала своєю оригінальні­стю, незвичним звучанням, стилями. Серед музичних творів осо­бливе місце займають твори авангардного напряму.

Звернімося до словника

Авангардизм (фр.avant-garde — передовий загін) — узагальнювальна назва течій сучасного музичного мистецтва, яким при­таманний розрив із традиціями класичної музики, пошук нових форм і виражальних засобів.

— Твори яких композиторів-авангардистів ви можете згадати?

Сьогодні у нас на уроці звучатиме «Кітч-музика» композитора В. Сильвестрова.

Чи відомі вам які-небудь твори В. Сильвестрова? Чи знаєте ви щось про життя й творчість композитора?

Послухаймо музикознавця.

^ 4. Інформація музикознавця.

Валентин Сильвестров — один із найвизначніших представ­ників сучасної української музики, учень Бориса Лятошинського, лауреат багатьох премій та конкурсів, зокрема й міжнародних. Творчість композитора сформувалась у 60-ті роки XX ст. й одра­зу привернула увагу новаторством музичного мислення (авангар­дизмом). Цей напрямок простежувався у творчості композиторів А. Шнітке, Л. Грабовського, В. Годзянського та інших.

В. Сильвестров працює здебільшого в жанрах симфонічної, камерно-інструментальної, хорової та вокальної музики. Компо­зитор створив естрадні пісні та музику для дітей.

^ 5. Слухання «Кітч-музики» (фрагменти) композитораВ. Сильвестрова.

Що являє собою фортепіанний цикл «Кітч-музики» ?

Звернімося до словника

Кітч — напрям у сучасній культурі, розрахований на масово­го споживача, характеризується безідейністю, розважальністю.

Сам автор характеризував «кітч» як щось «слабке, відкинуте, невдале», але ліричне та не іронічне.

Автор визначив вимоги до виконання твору: «Грати дуже тихо (рр) і гранично тихо (ррр), ніби здалека. Мелодію виділяти обереж­но, грати її якнайближче до акомпанементу!».

Яку характеристику образному змісту, характеру музики мож­на дати?

Які особливості композиторського стилю Валентина Сильве­строва в ньому розкриті?

Композитор приділив особливу увагу тембровій палітрі зву­чання, що висвітлювало внутрішню драматургію твору, його емоційно-образний зміст.

Його творчість характерна багатоплановістю втілення жит­тєвих явищ. Імпровізаційність поєднується в музиці з чіткістю структури та форми, а емоційна виразність — із глибиною думки.

Про свій композиторський стиль В. Сильвестров писав: «В усіх випадках... і в авангардних творах... я зробив спроби будувати фор­му, як мелодію, наповнити весь її шлях не тільки логічною, але й мелодичною напругою».

Однією з найхарактерніших ознак творчого стилю композито­ра є особлива увага до мелодії, так би мовити, наскрізна мелодизація.

З якими творами авангардного напрямку ви могли б порівняти «Кітч-музику» ?

^ 6. Розгляд репродукції картини художника І. Марчука

«Музиканти».

 • Якими художніми засобами ство­рює образи музикантів художник?

 • Чи помітили ви спільні риси в об­разному змісті творів і творчому стилі В. Сильвестрова та І. Марчука?

 • У якому виді Мистецтва ви втіли­ли б свої враження від «Кітч-музики»?

^ 7. Розучування української народноїпісні «Чом ти не прийшов».

При розучуванні пісні слід звернути увагу на її виконавський план.

 • Який виконавський варіант пісні І. Марчук. Музиканти ви Можете скласти?

Виконання пісні в різних виконавських варіантах (соло, дуета­ми, ансамблями).

Уявіть, що кожен із вас — керівник вокального ансамблю.

 • Придумайте супровід до пісні.

 • Які інструменти для супроводу ви оберете?

Згадайте пісні схожого образного змісту.

 • Які з них ви можете виконати?

 • Яку пісню ви виберете для аранжування в стилі авангарду?

Уявіть, що у вас діалог із митцем.

 • Кого 3 композиторів ви оберете для діалогу?

 • Що ви йому скажете?

^ 8. Підсумок уроку.

а) Запитання до учнів.

 • Яке враження справила на вас музика уроку? Чи хотіли б ви розповісти про неї своїм близьким, друзям?

 • Чи є спільні риси в « Сюїті у старовинному стилі» А. Шнітке та «Кітч-музиці» В. Сильвестрова? Якщо так, то в чому во­ни полягають?

 • Що відчутно в «Кітч-музиці» — класицизм чи романтизм? Обґрунтуйте свою думку.

 • Якими засобами іншого виду мистецтва ви висвітлили б об­рази «Кітч-музики» В. Сильвестрова?

б) Оцінювання музично-творчої діяльності учнів на уроці.

^ 9. Домашнє завдання.

Слухати музику на власний вибір. Звернути увагу на твори су­часних композиторів.

10.Вихід учнів із класу (кабінету) під звучання «Кітч-музики» (фрагменти) В. Сильвестрова.

УРОК 26

Тема. Музика в діалозі з сучасністю.

Мета. Попереднє (часткове) узагальнення матеріалу те­ми семестру «Музика в діалозі із сучасністю». По­глибити знання учнів та попередньо перевірити якість засвоєння тематичного матеріалу. Розвива­ти творчі виконавські навички учнів. Виховувати ціннісне ставлення до музики, естетичний смак, почуття прекрасного.

^ Музичний матеріал: В. Вавилов. «Місто золоте»; музичні твори на ви­бір учнів та

вчителя.

Тип уроку: урок поглиблення теми.

Обладнання: музичні інструменти (баян, акордеон,фортепіа­но), темброво-шумові інструменти, магнітофон (музичний центр, DVD, комп'ютер), нотна до­шка, портрет композитора В. Вавилова, підручни­ки «Музичне мистецтво», 8 кл. (О. В. Волощина, А. В. Левченко, О, В. Мільченко), «Музичне ми­стецтво» , 8 кл. (Г. М. Макаренко, Т. О. Наземнова, Н. І. Міщенко, Л. О. Дорогань, Ю. О. Очаковська), «Вчимося співати», 7-8кл. (М. К. Яскулко).

^ ХІД УРОКУ

1. Організаційний етап уроку.

Вхід учнів до класу (кабінету) під звучання пісні «Місто золо­те» В. Вавилова.

2. Актуалізація музичних вражень, опорних знань учнів.

 • Чи доводилося вам чути цю пісню раніше?

 • Що ви можете розповісти про історію її створення?

 • Які образи, почуття викликає у вас пісня «Місто золоте»? Музикознавець. Пісня «Місто золоте» має свою загадкову

історію, яку так ніхто цілком і не розгадав до кінця. Ця пісня про­звучала в кінофільмі «Асса» у виконанні Бориса Гребенщикова та гурту «Акваріум». Її автором уважають Володимира Вавилова, композитора й лютниста. (Докладніше див. у підручнику «Музич­не мистецтво» 8 кл. О. Волощина, А. Левченко, с. 68-69.)

Лідер групи «Акваріум», вокаліст, гітарист і автор пісень Бо­рис Гребенщиков народився в Ленінграді (1953). Дитяче захоплен­ня гітарою, на якій хлопця навчила грати бабуся, стало сенсом йо­го життя. Створений із другом дитинства гурт «Акваріум» згодом здобув визнання, популярність і з успіхом проіснував 25 років (1972-1997).

^ 3. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 • Чи хотіли бви розповісти про пісню «Місто золоте» своїм друзям?

 • Чи виникло у вас бажання заспівати цю пісню?

^ 4. Розучування пісні «Місто золоте» В. Вавилова (першого куплету).

 • Який варіант тексту пісні ви оберете для розучування — ро­сійський чи український?

(при розучуванні слід звернути увагу на останні 3 такти куп­лету: на високу теситуру пісні, ритмічний бік мелодії, чіткість дикції.)

Уявіть, що кожен із вас — кліпмейкер.

 • До яких пісень ви зняли б свої кліпи?

^ 5. Попереднє (часткове) узагальнення матеріалу теми семестру «Музика в діалозі із сучасністю».

Використання технологій «Мозковий штурм», «Мікрофон».

  • Як ви розумієте тему «Музика в діалозі із сучасністю»?

  • Які музичні твори минулих епох ви поставили б поряд із сучас­ними? Назвіть кілька таких творів. (Слухання творів для по­рівняння.)

  • Чому Дж. Верді називали «вихователем Італії»?

  • У чому полягає суть реформи Р. Вагнера?

  • Які особливості музичної мови, творів композиторів С. Прокоф'єва та М. Римського-Корсакова ви відзначили? Чим вони відрізняються?

(Музична вікторина «Упізнай твір, автора».)

  • Елементи яких жанрів музики поєднує композитор Дж. Герш­він у «Рапсодії у стилі блюз»?

  • Що ви можете розповісти про історію виникнення й становлен­ня жанру оперети? Яких представників цього жанру ви може­те назвати?

Гра «Упізнай музичний твір» (фрагмент оперети)

Порівняйте творчі стилі композиторів Є. Станковича, Л. Гра­бовського та В. Сильвестрова.

 • Чим вони відрізняються?

Звучання фрагментів творів згаданих композиторів. Виконання української народної пісні «Чом ти не прийшов».

а) Визначення виконавського плану пісні.

б) Виконання пісні («як на концерті»).

^ 6. Гра «На музичній хвилі».

 • Які свої музичні проекти, презентацію музичних творів ви підготували до уроку?

Демонстрація учнями своїх музичних творів (виконання, слу­хання творів, записаних на дисках, мобільних телефонах).

Ми знову на каналі МТУ. З вами, як завжди, ведуча (ім'я уче­ниці, учня, які виступають у ролі ведучих музичного каналу).

^ 7. Підсумок уроку.

а) Запитання до учнів.

 • Чи сподобався вам урок? Які музичні моменти ви за­пам'ятали найкраще?

 • У яких кольорах ви відобразили б музику уроку?

 • Який висновок із засвоєної теми ви можете зробити?

Сприймання, знання музики збагачують духовний світ люди­ни, формують її характер. Такий висновок зробили минулі поко­ління людей. Саме тому музика й досі веде свій давній діалог із людьми, із сучасністю. І йому немає кінця... «Усе минає, а музика вічна!» — так сказав Маестро, герой кінофільму «В бій ідуть тіль­ки старики», роль якого виконував Л. Биков.

Запам'ятайте слова видатного композитора Д. Шостаковича: «Скарби музики невичерпні, як невичерпні її можливості в май­бутньому. Вона буде вічно зростати й розвиватися».

б) Оцінювання музично-творчої діяльності учнів на уроці.

^ 8. Домашнє завдання.

Слухати музику на власний вибір. Поглиблювати знання про жанри й стилі музичних творів. Підготувати музичну презентацію улюблених творів.

^ 9. Вихід учнів із класу (кабінету) під звучання «Кітч-музики» В. Сильвестрова.

УРОК 27

Тема. Діалог із Бетховеном.

Мета. Поглибити знання про творчість Л. Бетховена на прикладах п'єси «Елізі» та сонати № 8 «Патетич­на». З'ясувати значення понять «класицизм», «романтизм», «музична драматургія», «сонатна форма». Розвивати образно-асоціативне мислен­ня, вміння характеризувати творчість видатного композитора як складову частину культури люд­ства, висловлювати судження про значення його творчості в житті сучасної людини та суспільства.Удосконалювати вокально-хорові навички. Формувати інтерес до творчості Л. Бетховена, В. Ва­вилова. Виховувати естетичний смак учнів.

^ Музичний матеріал: Л. Бетховен «Елізі», соната № 8 «Патетична» (слу­хання); В. Вавилов «Місто золоте» (виконання).

Тип уроку: урок поглиблення теми.

Обладнання: музичні інструменти (баян, акордеон, фортепіа­но), темброво-шумові інструменти, магнітофон (музичний центр, DVD, комп'ютер), нотна до­шка, портрети композиторів Л. Бетховена, В. Ва­вилова, підручники «Музичне мистецтво», 8 кл. (0. В. Волошина, А. В. Левченко, О. В. Мільченко), «Музичне мистецтво», 8 кл. (Г. М. Макаренко, Т. О. Наземнова, Н. І. Міщенко, Л. О. Дорогань, Ю. 0. Очаковська), «Вчимося співати», 7-8 кл. (М. К. Яскулко).

^ ХІД УРОКУ

1. Організаційний етап уроку.

Вхід учнів до класу (кабінету) під звучання III частини Сонати № 14 Л. Бетховена.

2. Актуалізація музичних вражень учнів.

 • Якою є музична палітра ваших вражень, отриманих під час весняних канікул?

 • Яка музика вразила вас найбільше?

 • Що ви можете про неї розповісти?

 • Чи можете ви виконати, продемонструвати її в запису?

(Розповіді учнів про музику, музичні події канікул та виконан­ня музики за власним бажанням.)

 • Чи знайома вам музика, що зустрічала вас, коли ви заходи­ли до класу (кабінету)?

^ 3. Мотивація навчальної діяльності учнів.

У попередніх класах упродовж багатьох уроків під час опа­нування програмного музичного матеріалу ви вже чули музи­ку композитора Л. Бетховена. Вона не раз хвилювала ваші душі, «викрешувала вогонь із ваших сердець», робила вас мужніми, ці­леспрямованішими, сильнішими.

І ось ще одна зустріч, ще один уявний діалог із композитором.

Чи дасть він вам відповідь на ваші запитання з позиції сучас­ного слухача?

Чи стане його музика опорою та надією у вашому житті? Чи зробить сильнішими, розумнішими, допитливішими? Що нового відкриє для вас фортепіанна мініатюра «Елізі» та Соната № 8?

Будемо сподіватися, що все це нам пощастить хоча б частково з'ясувати на сьогоднішньому уроці.

^ 4. Слухання «Елізі» Л. Бетховена.

а) Вступне слово вчителя. Фортепіанна мініатюра «Елізі» Л. Бет­ховена, мелодія якої так часто звучить у наш час, відома в усьому світі.

Придивіться до мужнього обличчя ком­позитора, зазирніть у його очі — ще мить і він почне з вами розмову за допомогою сво­єї музики...

б) Слухання п'єси «Елізі». Організація роботи в групах («Фана­ти» — «Опоненти»).

 • Який характер створює музика цього твору?

 • У яких кольорах ви уявляєте його музику?

 • Як композитор розкриває характер музики, образний зміст п'єси «Елізі»?

 • У чому полягають особливості її композиції?

^ 5. Слухання І частини Сонати № 8 («Патетичної») Л. Бетховена.

— Якими є образний зміст та характер І частини Сонати № 8?

«Патетична» соната особлива тим, що починається повільним вступом, у могутніх акордах якого висвітлено головний образ тво­ру. Він є інтонаційною основою та джерелом конфліктного прин­ципу драматургії всієї сонати.

 • Як у творі розкриті особливості сонатної форми? Вольова, бурхливо драматична та стрімка головна тема експозиції вступає в діалог із контрастною побічною темою, лірично схвильованою та дещо нерішучою, боязкою.

 • Яка важлива життєва проблема, на вашу думку, стала пред­метом цього діалогу?

 • Як би ви назвали Сонату № 8?

 • Як ви вважаєте, чому соната має програмну назву «Пате­тична»?

Звернімося до словника

Патетична (грец.pathetikos) — піднесена, пристрасна, схви­льована, сповнена пафосу.

 • Порівняйте Сонату № 8 із «Місячною сонатою» (третьою частиною), і

а) Міні-інформація музикознавця.

Сонату № 8 Л. Бетховен написав у 1799 році, вона має назву «Патетична». Цю назву творові дав сам автор, підкресливши його емоційну напруженість і драматизм.

б) Гра «Художник».

Уявіть, що кожен із вас — художник. Як ви передасте образ­ний зміст сонати за допомогою візуальних засобів?

^ 6. Розучування пісні В. Вавилова «Місто золоте» (другого куплету).

 • Якими є образний зміст цієї пісні, характер її музики?

 • Відтворіть образи, що є в пісні «Місто золоте», у своєму улюбленому виді образотворчого мистецтва.

 • Які пісні схожої тематики ви можете згадати та виконати?

^ 7. Підсумок уроку.

а) Організація роботи у творчих групах: дискусія «Моя думка», використання технології «Мікрофон».

 • Яке враження справила на вас музика Л. Бетховена?

 • У яких кольорах ви уявляєте образний зміст музичних тво­рів Л. Бетховена?

 • Які проблеми нашого сьогодення, на вашу думку, відобра­зив би Л. Бетховен у своїй музиці, коли б жив у наш час?

 • У чому ваші життєві переконання співзвучні бетховенським ідеалам? ,

б) Оцінювання музично-творчої діяльності учнів на уроці.

^ 8. Домашнє завдання.

Слухати музику на власний вибір. Відобразити образний зміст пісні «Місто золоте» в улюбленому виді мистецтва.

9.Вихідучнів із класу (кабінету) під музику, обрану за їхнім бажанням.

УРОК 28

Епіграф до уроку:
«Мистецтво Бетховена не знає меж ні в часі, ні в зем­ному просторі, ні у велетенській силі впливу на лю­дину».

^ Д. Шостакович

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Схожі:

Урок 1 Епіграф до уроку: «У його музиці криється могутня сила. Вплив його музики не підпорядкований впливові часу й не зале­жить від нього!» iconСила музики безмежна. Вона І розвиває, І стимулює розумову діяльність,...
Здоров'я дітей, його охорона, зміцнення та від­новлення — одне з основних завдань педагогів дошкільного закладу. Використання музики...
Урок 1 Епіграф до уроку: «У його музиці криється могутня сила. Вплив його музики не підпорядкований впливові часу й не зале­жить від нього!» iconУрок музики основна форма навчально-виховного процесу
...
Урок 1 Епіграф до уроку: «У його музиці криється могутня сила. Вплив його музики не підпорядкований впливові часу й не зале­жить від нього!» iconПрирода й структура комунікативного процесу
Ко­му­ніка­тив­ни­й про­­­­­цес є осно­вою спі­л­ку­ван­ня, орга­ні­за­ція якого зале­жить від розу­мін­­ня систе­ми й структури...
Урок 1 Епіграф до уроку: «У його музиці криється могутня сила. Вплив його музики не підпорядкований впливові часу й не зале­жить від нього!» iconУрок математики, 6 клас
Зверніть увагу на епіграф нашого уроку. Сьогодні ми будемо доводити, що математика – це не суха наука, що з її допомоги можна створювати...
Урок 1 Епіграф до уроку: «У його музиці криється могутня сила. Вплив його музики не підпорядкований впливові часу й не зале­жить від нього!» iconУрок-лекція
Гарна школа починається з уроку. Від нього залежить усе: культура, доброзичливість у взаєминах між учнями, вчителями І батьками....
Урок 1 Епіграф до уроку: «У його музиці криється могутня сила. Вплив його музики не підпорядкований впливові часу й не зале­жить від нього!» iconМатеріали круглого столу
Основною формою організації навчально-виховного процесу є урок. Однією з важливих умов проведення уроку є раціональний вибір його...
Урок 1 Епіграф до уроку: «У його музиці криється могутня сила. Вплив його музики не підпорядкований впливові часу й не зале­жить від нього!» iconМетодика традиційного уроку Урок повинен бути пронизаний творчістю
...
Урок 1 Епіграф до уроку: «У його музиці криється могутня сила. Вплив його музики не підпорядкований впливові часу й не зале­жить від нього!» iconУроку музики №21 у 6 класі тема уроку: Доля генія зміст уроку : В....
Обладнання: роздатковий матеріал (слова пісень, характеристики музики, тощо), портрет композитора, ілюстрації, презентації Microsoft...
Урок 1 Епіграф до уроку: «У його музиці криється могутня сила. Вплив його музики не підпорядкований впливові часу й не зале­жить від нього!» iconУрок музики у 2 му класі тема. Урок зимовий, підсумковий ( узагальнюючий...
Ета: перевірити І закріпити знання учнів про звукоряд, уявлення про виражальні та зображувальні можливості музики; розвивати слухацькі...
Урок 1 Епіграф до уроку: «У його музиці криється могутня сила. Вплив його музики не підпорядкований впливові часу й не зале­жить від нього!» iconУрок фізики у 8 класі. Тема уроку: «Тиск. Сила тиску. Одиниці тиску» Мета уроку: Обладнання
«вікна» в навколишній світ. «Мозок» опрацьовує велетенську кількість сигналів, які йдуть від різних тіл І у людини виникають відчуття....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка