Методичні рекомендації щодо впровадження положень директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу як технічних регламентів
Скачати 46.14 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо впровадження положень директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу як технічних регламентів
Дата23.10.2013
Розмір46.14 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 травня 2012 року N 608

Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження положень директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу як технічних регламентів

На виконання підпункту 99.5.1 пункту 99 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 N 187, наказую:

1. Затвердити методичні рекомендації щодо впровадження положень директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу як технічних регламентів, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Павленка В. П.

Міністр

П. О. Порошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
24.05.2012 N 608

^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо впровадження положень директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу як технічних регламентів


1. Положення директив Нового та Глобального підходу (далі - директива) рекомендується впроваджувати шляхом розроблення проектів технічних регламентів, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України.

2. Зміст проекту технічного регламенту повинен максимально повно і точно відповідати змісту директиви.

3. Не допускаються відхилення від нормативних положень директиви в разі викладення нормативних положень проекту технічного регламенту, які встановлюють:

1) сферу застосування технічного регламенту;

2) визначення термінів, що вживаються в технічному регламенті;

3) категорії продукції, які застосовуються в технічному регламенті;

4) суттєві вимоги до продукції;

5) процедури (модулі) оцінки відповідності;

6) вимоги (критерії, умови), яким повинні відповідати призначені органи з оцінки відповідності;

7) склад і зміст технічної документації та строк її зберігання;

8) зміст декларації про відповідність, строк її зберігання та вимоги щодо супроводження такою декларацією продукції під час її розповсюдження;

9) вимоги щодо нанесення та застосування національного знака відповідності;

10) вимоги щодо іншого маркування продукції (крім нанесення національного знака відповідності), нанесення та змісту написів і попереджень, а також змісту інструкцій щодо використання продукції.

4. Норми директиви, що стосуються розроблення та прийняття європейських гармонізованих стандартів і опублікування посилань на такі стандарти, у проекті технічного регламенту замінюються положеннями про формування відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам відповідного технічного регламенту, та опублікування цього переліку в офіційному виданні зазначеного органу.

5. Процедури (модулі) оцінки відповідності, які містяться в директиві, повинні бути викладені в проекті технічного регламенту.

У разі коли в директиві відсутні процедури оцінки відповідності та одночасно є посилання на модулі оцінки відповідності, що містяться в Рішенні N 768/2008/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 09.07.2008 про загальні рамки реалізації продукції та скасування Рішення Ради N 93/465/ЄЕС, у проекті технічного регламенту наводяться посилання на відповідні модулі оцінки відповідності, визначені в Технічному регламенті модулів оцінки відповідності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2003 N 1585.

6. Установлені в директиві вимоги (критерії, умови), яким повинні відповідати нотифіковані органи з оцінки відповідності, у проекті технічного регламенту визначаються як вимоги (критерії, умови) до призначених органів з оцінки відповідності.

У разі коли в директиві містяться норми, що стосуються порядку нотифікації органів з оцінки відповідності, здійснення моніторингу відповідності нотифікованих органів вимогам (критеріям, умовам), яким вони повинні відповідати, та прийняття рішень у разі встановлення невідповідності, у проекті технічного регламенту такі норми замінюються аналогічними за змістом положеннями, що визначають порядок здійснення призначення органів з оцінки відповідності, здійснення моніторингу відповідності призначених органів вимогам (критеріям, умовам) до призначених органів і прийняття рішень у разі встановлення невідповідності, за умови відповідності цих положень нормам Законів України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та "Про підтвердження відповідності", а також Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 N 59.

7. Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" проект технічного регламенту, який передбачає можливість декларування відповідності, повинен містити як форму, так і зміст декларації про відповідність.

У разі коли в директиві встановлені вимоги щодо змісту декларації про відповідність та/або форма чи зразок цієї декларації, зміст і форма декларації про відповідність, що наводяться в проекті технічного регламенту, повинні їм відповідати. Якщо в директиві встановлені вимоги лише щодо змісту декларації про відповідність, у проекті технічного регламенту на основі цих вимог визначається форма декларації.

У разі коли в директиві встановлено обов'язок складення декларації про відповідність, а вимоги щодо її змісту та форма (зразок) відсутні, у проекті технічного регламенту наводяться зміст і форма декларації про відповідність згідно з вимогами частини другої статті 32 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності".

8. Норми директиви, що стосуються правил нанесення та застосування знака СЕ, у проекті технічного регламенту замінюються аналогічними за змістом положеннями, що визначають правила нанесення та застосування національного знака відповідності, за умови, що ці положення відповідають нормам Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності". Зразок зображення знака СЕ в проекті технічного регламенту замінюється посиланням на Опис національного знака відповідності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 N 1599.

Заступник директора департаменту
технічного регулювання -
начальник управління з питань
стандартизації та оцінки відповідності


С. В. Алексеєв

Схожі:

Методичні рекомендації щодо впровадження положень директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу як технічних регламентів iconМетодичні рекомендації щодо розробки положень про території та об’єкти...
Методичні рекомендації розроблені відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (далі Закон) з метою забезпечення...
Методичні рекомендації щодо впровадження положень директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу як технічних регламентів iconВ. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного...
Иків звіту базується на вимогах нормативних документів Європейського Союзу (далі єс) стосовно структурної статистики підприємств,...
Методичні рекомендації щодо впровадження положень директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу як технічних регламентів iconМетодичні рекомендації по побудові
Методичні рекомендації підготовлено на підставі багаторічного власного досвіду участі у суддівстві змагань з техніки пішохідного...
Методичні рекомендації щодо впровадження положень директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу як технічних регламентів iconПлан проведення тематичного семінару з питань державного ринкового...
Нове законодавство України в сфері ринкового нагляду та відповідальності щодо безпечності продукції
Методичні рекомендації щодо впровадження положень директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу як технічних регламентів iconВ. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення
Союзу (далі єс) стосовно структурної статистики підприємств, зокрема Регламенту Європейського парламенту та ради (ЄС) n 295/2008...
Методичні рекомендації щодо впровадження положень директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу як технічних регламентів iconВ. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення
Союзу (далі єс) стосовно структурної статистики підприємств, зокрема Регламенту Європейського парламенту та ради (ЄС) n 295/2008...
Методичні рекомендації щодо впровадження положень директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу як технічних регламентів iconВ. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення
Союзу (далі єс) стосовно структурної статистики підприємств, зокрема Регламенту Європейського парламенту та ради (ЄС) n 295/2008...
Методичні рекомендації щодо впровадження положень директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу як технічних регламентів iconМетодичні рекомендації до проведення у загальноосвітніх та професійно-технічних...
Плану заходів з відзначення 20-ї річниці незалежності України” Міністерство надсилає методичні рекомендації щодо проведення єдиного...
Методичні рекомендації щодо впровадження положень директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу як технічних регламентів iconВ. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Союзу (далі єс) стосовно структурної статистики підприємств, зокрема Регламенту Європейського парламенту та ради (ЄС) n 295/2008...
Методичні рекомендації щодо впровадження положень директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу як технічних регламентів iconРекомендації щодо заповнення Додатка до диплома європейського зразка...
Рекомендації розроблено відповідно до рекомендацій Європейської комісії, Ради Європи І юнеско/сепес щодо оформлення І видачі Додатка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка