Законом n 609-v
Скачати 441.27 Kb.
НазваЗаконом n 609-v
Сторінка1/5
Дата05.04.2013
Розмір441.27 Kb.
ТипЗакон
nauch.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4   5
                             gerb                             

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 6, ст.147 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 49, ст.484
N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007, ВВР, 2007, N 15, ст.194
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78


- зміни діють по 31 грудня 2008 року }

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535
N 2394-VI ( 2394-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 39, ст.513
N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63
N 4675-VI ( 4675-17 ) від 15.05.2012
N 5290-VI ( 5290-17 ) від 18.09.2012
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 - зміни в текст не внесені.


N 5477-VI ( 5477-17 ) від 06.11.2012 }

{ У тексті Закону слова "у справах неповнолітніх"
замінено словами "у справах дітей" згідно із
Законом N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007 }
Цей Закон визначає правові, організаційні, соціальні засади
та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також осіб із їх числа, і є складовою
частиною законодавства про охорону дитинства.

{ Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:

дитина-сирота - дитина, в якої померли чи загинули батьки;

діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які
залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх
батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення
батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або
недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в
місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час
слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з
ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх
місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм
виконувати свої батьківські обов'язки, а також діти, розлучені із
сім'єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких
відмовилися батьки, та безпритульні діти; { Абзац третій статті 1
із змінами, внесеними згідно із Законом N 5290-VI ( 5290-17 ) від
18.09.2012 }

статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського
піклування, - визначене відповідно до законодавства становище
дитини, яке надає їй право на повне державне забезпечення і
отримання передбачених законодавством пільг та яке підтверджується
комплектом документів, що засвідчують обставини, через які дитина
не має батьківського піклування;

особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, - особи віком від 18 до 23 років, у яких
у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були
віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування;

форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, - усиновлення; встановлення опіки,
піклування; передача до прийомної сім'ї, дитячих будинків
сімейного типу, до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;

усиновлення - прийняття усиновлювачем у свою сім'ю дитини на
правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду.
Усиновлення дитини провадиться в її інтересах для забезпечення
стабільних та гармонійних умов її життя;

встановлення опіки та піклування - влаштування дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян
України, які перебувають, переважно, у сімейних, родинних
відносинах з цими дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими
батьківського піклування, з метою забезпечення їх виховання,
освіти, розвитку і захисту їх прав та інтересів;

передача до прийомної сім'ї - добровільне прийняття за плату
сім'єю або окремою особою, яка не перебуває у шлюбі, із закладів
для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від
одного до чотирьох дітей на виховання та для спільного проживання;

передача до дитячого будинку сімейного типу - прийняття в
окрему сім'ю, яка створюється за бажанням подружжя або окремої
особи, яка не перебуває у шлюбі, на виховання та для спільного
проживання не менш як п'яти дітей-сиріт та/або дітей, позбавлених
батьківського піклування. Загальна кількість дітей, включаючи
рідних, у такій сім'ї не може перевищувати десяти осіб;

діти-вихованці - діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування, влаштовані до дитячого будинку сімейного
типу;

батьки-вихователі - подружжя або окрема особа, яка
не перебуває у шлюбі, які взяли на виховання та для спільного
проживання не менш як п'ять дітей-сиріт та/або дітей, позбавлених
батьківського піклування, та яким, за рішенням органів опіки та
піклування, надано статус батьків-вихователів;

прийомні діти - діти-сироти і діти, позбавлені батьківського
піклування, влаштовані до прийомної сім'ї;

прийомні батьки - подружжя або окрема особа, яка не перебуває
у шлюбі, які взяли на виховання та для спільного проживання
дітей-сиріт та/або дітей, позбавлених батьківського піклування;

заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, - медичні, навчальні, виховні заклади, заклади та
установи органів праці та соціального захисту населення, в яких
проживають діти-сироти і діти, позбавлені батьківського
піклування; { Абзац п'ятнадцятий статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }

випускники закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, - особи, які перебували на повному
державному забезпеченні у закладі для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, і закінчили своє перебування
у зазначеному закладі у зв'язку із закінченням навчання;

місце походження дитини-сироти і дитини, позбавленої
батьківського піклування, - місце проживання або перебування її
біологічних батьків на момент їх смерті або виникнення обставин,
що призвели до позбавлення дитини батьківського піклування.
У разі, якщо батьки та їх місце проживання чи перебування
невідомі, місцем походження дитини визначається місце, де дитину
знайшли, або місце розташування медичного закладу, де дитину
залишили; { Абзац сімнадцятий статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 }

місце проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, - місцезнаходження закладу для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, жиле
приміщення дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім'ї,
опікунів або піклувальників, житло, в якому дитина проживає, інше
житло;

державні соціальні стандарти для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, -
встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами
мінімальні норми і нормативи забезпечення дітей-сиріт, дітей, які
залишилися без батьківського піклування, та осіб з їх числа;
{ Абзац дев'ятнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }

державне утримання дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб із їх числа - повне забезпечення
відповідно до державних соціальних стандартів матеріальними та
грошовими ресурсами дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб із їх числа для задоволення їх життєво
необхідних потреб та створення умов для нормальної
життєдіяльності; { Абзац двадцятий статті 1 в редакції Закону
N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }

соціальний супровід - робота, спрямована на здійснення
соціальних опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених
категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів,
збереження, підвищення їх соціального статусу;

соціальне житло - жила площа, яка надається за нормами
державних соціальних стандартів відповідно до законодавства за
рахунок державного та/або комунального житлового фонду.

Стаття 2. Законодавство України про соціальний захист
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування

Законодавство України про соціальний захист дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
складається з Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Закону та
інших законодавчих актів, що регулюють правовідносини, пов'язані з
наданням матеріальної, соціальної та правової допомоги
дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а
також особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.

Стаття 3. Засади державної політики щодо соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також осіб із їх числа

{ Назва статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }Основними засадами державної політики щодо соціального
захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
а також осіб із їх числа є: { Абзац перший статті 3 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }

створення умов для реалізації права кожної дитини на
виховання в сім'ї;

виховання та утримання дітей за принципом родинності;

сприяння усиновленню дітей, створення системи заохочення та
підтримки усиновлювачів;

забезпечення пріоритету форм влаштування;

захист майнових, житлових та інших прав та інтересів таких
дітей;

створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального і
духовного розвитку, підготовки дітей до самостійного життя;

забезпечення права на здоровий розвиток;

забезпечення соціально-правових гарантій;

створення умов для надання психологічної, медичної та
педагогічної допомоги;

формування системи соціальної адаптації;

забезпечення вільним вибором сфери професійної діяльності,
яка б оптимально відповідала потребам та бажанням особистості
дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, а
також особи із їх числа та запитам ринку праці; { Абзац
дванадцятий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }

належне матеріально-технічне забезпечення незалежно від форми
влаштування та утримання дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також осіб із їх числа, сприяння в
наданні реальної допомоги і підтримки підприємствами, установами
та організаціями різних форм власності, банківськими установами,
культурно-освітніми, громадськими, спортивними та іншими
організаціями; { Абзац тринадцятий статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }

вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення доступу до
безоплатної правової допомоги на підставах та в порядку,
встановлених законом, що регулює надання безоплатної правової
допомоги. { Статтю 3 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із
Законом N 5477-VI ( 5477-17 ) від 06.11.2012 - зміна набирає
чинності поетапно після початку діяльності центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги - див. розділ II Закону
N 5477-VI ( 5477-17 ) від 06.11.2012 }

  1   2   3   4   5

Схожі:

Законом n 609-v iconЗаконукра ї н и
Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом n 609-v (609-16) від 07. 02. 2007
Законом n 609-v iconЗаконом n 673-iv ( 673-15 ) від 03. 04. 2003 }
У тексті Закону (крім статей 6 І 10) слово "неповнолітні" в усіх відмінках замінено словом "діти" у відповідному відмінку згідно...
Законом n 609-v iconЗаконом n 609-v

Законом n 609-v iconЗакон україни
Законом, сільськогосподарськими підприємствами платниками фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється у розмірах та порядку,...
Законом n 609-v iconInternational Finance Corporation
В даних компаніях працює близько 48 тис осіб. Загальна сума непогашених договорів по лізингу вищезгаданих компаній складає 609 млрд....
Законом n 609-v iconЗакон України від 9 липня 2003 р. N 1058-iv
Законом, сільськогосподарськими підприємствами платниками фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється у розмірах та порядку,...
Законом n 609-v iconЗаконом України від 15. 12. 2005 р. N 3201-iv
До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом
Законом n 609-v iconЗаконом встановлено, що право податкової застави виникає згідно із...
Податкова застава виникає у силу закону. У силу податкової застави орган стягнення має першочергове право у разі невиконання забезпеченого...
Законом n 609-v iconЗакон україни
Законом, сільськогосподарськими підприємствами — платниками фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється у розмірах та...
Законом n 609-v iconУказ президента украины №609/2012 о национальной стратегии профилактики...
Лізації кожною дитиною права на виховання в сім'ї, зростання в безпечному сімейному оточенні, підвищення ефективності роботи державних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка