Розділ Європейська модель регулювання інтеграційних процесів, як новий феномен правового співробітництва держав
Скачати 452.85 Kb.
НазваРозділ Європейська модель регулювання інтеграційних процесів, як новий феномен правового співробітництва держав
Сторінка1/6
Дата02.05.2013
Розмір452.85 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6


ЗМІСТ

Вступ

с.4

Розділ 1. Європейська модель регулювання інтеграційних процесів, як новий феномен правового співробітництва держав

с.16

1.1. Інтернаціоналізація економічного життя як передумова для виникнення інтеграційних об’єднань

с.16

1.2. Політико-правові передумови виникнення Євросоюзу

с.20

1.3. Місце Євросоюзу в системі економічних об’єднань сучасності

с.27

Розділ 2. Європейський Союз як міжнародне об’єднання sui generis

с.42

2.1. Роль Європейського Союзу у правовому регулюванні європейської інтеграції

с.42

2.2 .Організаційно-правовий механізм регулювання процесів європейської інтеграції

с.57

2.1.1. Договірний механізм європейської інтеграції

с.58

2.1.2. Інституційний механізм європейської інтеграції

с.62

2.3. Правове регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу

с.102

Розділ 3. Особливості правової системи Європейського Союзу

с.123

3.1. Юридична природа права Європейського Союзу

с.123

3.2. Право Європейського Союзу та інші системи права

с.148

3.2.1. Взаємодія права Європейського Союзу з міжнародним правом

с.148

3.2.2. Взаємодія права Європейського Союзу з внутрішнім правом держав-членів

с.162

3.3. Вплив права Європейського Союзу на внутрішнє право третіх країн

с.211

Розділ 4. Вплив міжнародних угод Європейського співтовариства на розвиток національного права третіх країн

с.220

4.1. Види угод Європейського співтовариства з третіми країнами

с.220

4.2. Вплив права Європейського Cоюзу на характер та зміст міжнародних угод

с.236

4.3. Роль інституційних механізмів міжнародних угод ЄС у забезпеченні дії його права у внутрішніх правопорядках третіх країн

с.256

Розділ 5. Особливості екстратериторіальної дії права Європейського Союзу у внутрішніх правопорядках третіх країн

с.262

5.1. Правові передумови екстратериторіальної дії права Європейського Союзу у внутрішніх правопорядках третіх країн

с.262

5.2. Сфери екстратериторіальної дії права Європейського Союзу

с.266

5.3. Правові наслідки екстратериторіальної дії права Європейського Союзу

с.270

Розділ 6. Гармонізація внутрішнього права третіх країн з правом Європейського Союзу

с.276

6.1. Гармонізація законодавства в Європейському Союзі

с.276

6.2. Особливості зближення внутрішнього права асоційованих країн з правом Європейського Союзу

с.288

6.3. Питання гармонізації внутрішнього права неасоційованих країн з правом Європейського Союзу

с.302

Розділ 7. Право Європейського Союзу та правова система України

с.312

7.1. Право Європейського Союзу як основа для розширення співпраці між Україною та європейськими інтеграційними організаціями

с.312

7.2. Організаційно-правові засади взаємодії права Європейського Союзу з правом України

с.350

7.3. Особливості впливу права Євросоюзу на правовпорядок України

с.374

Висновки

с.409

Список використаних джерел

с.417

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

^ ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Протягом кількох десятиліть суспільні відносини у світі розвиваються під впливом інтеграційних процесів, які фактично охопили всі регіони земної кулі. Постійно збільшується кількість міжнародних організацій, що створюються для їх управління. Але тільки Європейський Союз (Євросоюз) досяг такого ступеня інтеграції, коли країни-члени вже тривалий час здійснюють спільну економічну політику і пов’язують подальший розвиток об’єднання з організацією спільної зовнішньої політики та політики безпеки, а також співпрацею у сфері охорони порядку та правосуддя у кримінальних справах.

Одним з визначальних факторів, що надає стабільності функціонуванню і розвитку Євросоюзу, є його правова організація що, становить якісно нову форму перш за все економічної інтеграції держав, за рівнем якої у світі їй немає аналогів. Це новий правовий порядок, що відрізняється як від міжнародного правопорядку, так й від внутрішнього правопорядку держав. Він є синтезом взаємодії відповідних норм міжнародного права, правових приписів та юриспруденції Євросоюзу.

Зазначений правопорядок Євросоюзу створює так званий “спільний доробок” (acquis communautaire), що регулює головним чином економічну сферу інтеграційної діяльності об’єднання. Концепція “спільного доробку”, будучи важливим чинником європейської інтеграції, має як внутрішній, так і зовнішній аспекти. Їй належить роль не тільки правового стрижня європейської економічної інтеграції, але й створення правової основи, на якій регулюються відносини Євросоюзу з іншими суб’єктами міжнародного права, насамперед з так званими третіми країнами, до яких відноситься й Україна. Хоча політичний компонент також поступово стає важливою складовою відносин Євросоюзу з третіми країнами, їх основу продовжують складати відносини в економічній сфері. Особливістю відносин з третіми країнами є сприйняття ними права Євросоюзу, що сприяє залученню останніх до процесів європейської інтеграції. Це здійснюється на основі встановлення договірних відносин з Євросоюзом, які створюють відповідні правові форми інтеграції з ним. Україна зацікавлена в розвитку договірних відносин з Євросоюзом, що є єдиним шляхом до співробітництва з цим об’єднанням, яке бурхливо розвивається на багаторівневій основі, аж до вступу до нього нових членів.

Отже, дослідження ролі та місця правопорядку Євросоюзу в регулюванні економічних відносин з третіми країнами є важливим як для вітчизняної правової науки, так і міжнародно-правової практики України. Центральними тут є визначення природи та змісту організаційно-правових засад європейських інтеграційних організацій, що складають Євросоюз, та з'ясування специфіки встановлення та функціонування договірних відносин різного рівня з третіми країнами. На цьому шляху існує чимало труднощів і перешкод правового характеру, які також мають бути з'ясовані. Дослідження природи та особливостей правового регулювання інтеграційних процесів в Євросоюзі важливо перш за все для визначення оптимальних правових форм та механізмів інтеграції України у Євросоюз.

Українська наука міжнародного права лише з середини 90-х років минулого століття стала досліджувати правові проблеми, пов’язані з функціонуванням європейських організацій, в тому числі Євросоюзу. Щодо останнього вивчалися окремі питання наднаціональності в праві Європейського співтовариства (ЄС), співвідношення права європейських інтеграційних організацій та національного права країн-членів, правового регулювання зовнішніх зносин ЄС, гармонізації національного законодавства третіх країн з правом Євросоюзу, в тому числі законодавства України тощо.

Українські вчені досліджували теоретичні проблеми сучасного розвитку міжнародного права та управління міжнародними економічними відносинами.
Це праці В.Н. Денисова, М.В. Буроменського, О.Ф. Висоцького, В.І. Євінтова,
В.Ф. Опришка, М.О. Баймуратова, Л.Д. Тимченка, К.К. Сандровського,
В.А. Василенка, А.З. Георгіци, В.І. Кисіля, А.С. Довгерта, Н.Р. Малишевої,
В.Г. Буткевича, С.В. Шевчука, Г.Є. Бувайлика, А.С. Філіпенка, О.І. Шниркова. Результати їх досліджень дають можливість отримати більш чітке уявлення про особливості правового регулювання світових економічних процесів і місце в них європейської економічної інтеграції.

Серед літературних джерел, в яких опрацьовувались правові проблеми діяльності європейських інтеграційних організацій, треба виділити роботи
В.Н. Денисова, В.Ф. Опришка, А.В. Омельченка, А.С. Фастовця, М.М. Микієвича, Р.А. Петрова, Ю.В. Зайчука. Праці українських авторів, присвячені правовим питанням діяльності європейських інтеграційних організацій, є грунтовними дослідженнями, які включають пропозиції, зокрема, щодо можливих шляхів реформування українського законодавства з урахуванням досвіду країн-членів Євросоюзу.

Проте, питання ролі та місця права Євросоюзу в правовому регулюванні економічних відносин з третіми країнами лише частково висвітлювались в українській літературі з міжнародного права та права європейських інтеграційних організацій. Відсутні й праці, присвячені дослідженню правових засад регулювання економічного співробітництва Євросоюзу з країнами не членами. Залишилася поза межами досліджень українських вчених й важлива проблема впливу права Євросоюзу на внутрішнє право третіх країн, в тому числі на право України.

Серед зарубіжних фахівців правом Євросоюзу, включаючи відносини з третіми країнами, тією чи іншою мірою займалися такі вчені, як Г. Берман,
Н. Блокер, І. Бридж, Ж. Булюї, Д. Ваєт, М. Вестлейк, Т. Гартлі, П. Гей, Д. Генрі, Г-Н. Геренфельдт, Е. Де Смітер, А. Еванс, Г. Єніке, І. Зайдль-Гогенвельдерн, Г. Іпсен, Г. Ісаак, В. Кернз, Ф. Карді, Н. Каталано, П. Кептейн, М. Кремона, Д. Лазок, К. Ленартс, Ж-В. Луї, Д. Макголдрик, Д. Маклеод, М. Маресо, Д. О’Кіф, Ж. Рідо, А. Розас, Є. Серекс, Ж-Л. Сорон, П. Пескатор, А. Татам, А. Тот, Ж. Тускоз, Е. Фелкер, А. Фердрос, П. Фішер, Р. Фолсом, С. Хайет, Г. Шлогауер, О. Шпірман, Ж Штайнер.
^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках проекту комплексної програми науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Розробка міжнародно-правових, політичних і економічних основ Української Держави” – №97128 і планового дослідження Інституту міжнародних відносин “Міжнародно-правові основи зміцнення державності України” –№ 97132.

^ Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є виявлення інтеграційного потенціалу права Євросоюзу та визначення правових інструментів, за допомогою яких інтеграційні процеси поширюються на треті країни. Особливе значення надано використанню права Євросоюзу з метою з’ясування умов для поступової інтеграції України у європейські співтовариства та Євросоюз, визначенню способів впливу права європейських інтеграційних організацій на правову систему України і вірогідних наслідків цього впливу. Йдеться про дослідження права Євросоюзу в динаміці через відхід від традиційного статичного підходу до його розуміння і зосередження головної уваги на виявленні специфіки установчих договорів, визначенні характеру інституційних механізмів європейських співтовариств та Євросоюзу, аналізі міжнародних угод, укладених європейськими співтовариствами з країнами не членами та міжнародними організаціями, встановленні інших форм зовнішніх зносин європейських інтеграційних організацій. Це дозволило звернутися до вивчення конкретного інтеграційного потенціалу тієї чи іншої форми правового регулювання економічного співробітництва європейських інтеграційних організацій з країнами не членами та виявити можливості більш ефективного використання цих правових форм із зазначеними країнами. Вони є принципово важливими для розбудови стосунків України з Євросоюзом, здійснення послідовної реалізацію стратегії України у цій сфері, визначення змісту правових понять, які характеризують цей інтеграційний процес та окремі його етапи. Все це може сприяти випередженню у реалізації інтеграційних прагнень України, подоланню занадто обережного та упередженого в ряді випадків ставлення до них з боку Євросоюзу та окремих країн-членів.

Завдання, які поставлені в ході проведеного дослідження, полягають у наступному:

- вивчити соціально-економічні та політико-правові передумови появи європейських інтеграційних організацій, що обумовили особливості створення і функціонування правового порядку Євросоюзу;

- показати місце правового порядку Євросоюзу в світовій інституційній системі міжнародних економічних об’єднань;

- розглянути основні доктрини, що характеризують особливості правової природи Євросоюзу як інституційного утворення sui generis ;

- виявити особливості правового порядку Євросоюзу порівняно з іншими міжнародними інституційними структурами;

- охарактеризувати організаційно-правові механізми регулювання процесів європейської інтеграції;

- визначити специфіку питання взаємодії права Євросоюзу як своєрідної правової системи з міжнародним правом та внутрішнім правом країн-членів;

- дати характеристику правовому регулюванню зовнішніх зносин Євросоюзу з третіми країнами та виявити їх особливості;

- дослідити способи впливу права Євросоюзу на внутрішні правопорядки третіх країн, в тому числі на правовий порядок України;

- показати правові підстави екстратериторіального застосування права Євросоюзу та його наслідки для третіх країн;

- розглянути методи гармонізації внутрішнього права третіх країн з правом Євросоюзу;

- дати характеристику організаційно-правовим засадам взаємодії права Євросоюзу з правом України;

- дати аналіз правових засобів гармонізації законодавства України з правом Євросоюзу;

- обгрунтувати методологію щодо приведення внутрішнього права України у відповідність з нормами права Євросоюзу.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Розділ Європейська модель регулювання інтеграційних процесів, як новий феномен правового співробітництва держав icon«Концептуальні та інституціональні засади транскордонного співробітництва...
Конференції в наду при Президентові України, регіональних інститутах та інших внз україни
Розділ Європейська модель регулювання інтеграційних процесів, як новий феномен правового співробітництва держав icon«Концептуальні та інституціональні засади транскордонного співробітництва...
Конференції в наду при Президентові України, регіональних інститутах та інших внз україни
Розділ Європейська модель регулювання інтеграційних процесів, як новий феномен правового співробітництва держав icon4 розділ характерні риси та особливості міжнародного співробітництва...
Вступ
Розділ Європейська модель регулювання інтеграційних процесів, як новий феномен правового співробітництва держав iconВступ
Розділ правова держава як модель державно-правового розвитку
Розділ Європейська модель регулювання інтеграційних процесів, як новий феномен правового співробітництва держав iconЗміст вступ Розділ Загальна характеристика правового регулювання електронної комерції в Україні
Розділ Загальна характеристика правового регулювання електронної комерції в Україні
Розділ Європейська модель регулювання інтеграційних процесів, як новий феномен правового співробітництва держав iconРозділ поняття, сторони та зміст договору фінансового лізингу
Розділ загальнотеоретичні питання правового регулювання лізингу в україні
Розділ Європейська модель регулювання інтеграційних процесів, як новий феномен правового співробітництва держав iconЗміст
Ринкові економічні відносини як предмет правового регулювання. Визначення правового регулювання
Розділ Європейська модель регулювання інтеграційних процесів, як новий феномен правового співробітництва держав iconВступ
Розділ загальна характеристика правового регулювання перестрахування
Розділ Європейська модель регулювання інтеграційних процесів, як новий феномен правового співробітництва держав iconРозділ 2 європейський досвід правового регулювання охорони праці
Вступ
Розділ Європейська модель регулювання інтеграційних процесів, як новий феномен правового співробітництва держав iconРозділ  Сутність методів правового регулювання у кримінальному процесі
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка