Загальна характеристика України
Скачати 152.21 Kb.
НазваЗагальна характеристика України
Сторінка1/2
Дата11.05.2013
Розмір152.21 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Право > Документы
  1   2

Загальна характеристика України
Україна – держава, розташована в центральній частині Європи, одна з найбільших на континенті. Її площа становить 603,7 тис. кв. км. За територією та населенням Україну можна порівняти з Францією. Її сусіди: Білорусь, Росія, Угорщина, Румунія, Молдова, Польща та Словаччина. На півдні країна омивається Чорним і Азовським морями. Через води Чорного моря межує з Туреччиною, Болгарією та Грузією.

Населення України становить близько 48,4 млн жителів, у тому числі міське – 68 %, сільське – 32%. Середня густота населення – 81 житель на 1 кв. км. У країні, окрім українців, проживають представники більше 110 етнічних груп. Українці – 73% населення, росіян – 22%. Євреї, білоруси, молдавани, болгари, поляки, угорці, греки та інші становять 5%. Українську мову вважають рідною 66%, російську – 31% населення.

Україна - багатоконфесійна держава. Здавна традиційним релігійним вченням є православ’я. На релігійне життя країни впливають три православні церковні інституції, греко-католицька та римо-католицька церкви. Протестанти, іудеї та мусульмани становлять 5% від загальної кількості віруючих.

На політичній карті світу Україна як демократична правова держава з’явилась у 1991 році. Державна влада в Україні поділяється на законодавчу, виконавчу і судову. Найвищу юридичну силу має Конституція України. Основним Законом визначається та гарантується місцеве самоврядування.

Україна - президентсько-парламентська республікою. Єдиним органом законодавчої влади є парламент – Верховна Рада України, конституційний склад якої – чотириста п’ятдесят народних депутатів. Президент наділяється повноваженнями глави держави, виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотримання Конституції , громадянських прав і свобод.

Вищим органом у системі виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. Кабінет Міністрів відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді. Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів, схваленої Верховною Радою.

Судову владу в Україні здійснюють виключно суди. Конституційний суд є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.

До складу України входять 24 адміністративні області, Автономна Республіка Крим та два міста республіканського підпорядкування – Київ і Севастополь. Найбільші міста держави – Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Львів. Найбільші за площею області України – Одеська (33,3 тис. кв. км), Дніпропетровська та Чернігівська (по 31,9 тис. кв. км), за кількістю населення – Донецька (4,8 млн. жителів), Дніпропетровська (3,6 млн. жителів) і Харківська (2,9 млн. жителів). Найменшими є відповідно Чернівецька (8,1 тис. кв. км), Закарпатська (12,8 тис. кв. км), Тернопільська (13,8 тис. кв. км), Івано-Франківська (13,9 тис. кв. км) за площею і Чернівецька (0,9 млн. жителів), Волинська і Тернопільська (1,1 млн. жителів) – за населенням.

Більшість областей України мають вихід до її державних кордонів. Повністю внутрішніми є тільки п’ять областей – Хмельницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська і Дніпропетровська. П’ять областей мають вихід до морів – Чорного та Азовського.

Столиця України Київ – одне з найстаріших міст Європи та світу. Його історія налічує щонайменше півтори тисячі років. Київ був свідком багатьох бурхливих подій, з ним пов’язане виникнення давньоруської держави – Київської Русі. Місто було її політичним і культурним центром, саме тут було закладено основи державотворення, тут був створений перший давньоруський кодекс законів “Руська Правда”. Про Київ писали в давніх літописах, візантійських хроніках, про нього розповідали давньоруські билини, скандинавські саги, твори європейських та східних авторів.

Сьогодні Київ – столиця незалежної України, центр її політичного життя. Тут розміщена резиденція Президента України, працюють парламент – Верховна Рада і уряд – Кабінет Міністрів, розташовані штаб-квартири більшості політичних партій та організацій. Водночас місто є найбільшим економічним, промисловим і культурним центром України.

Переважна частина території України (95%) – рівнинна. Гірські області - Українські Карпати та Кримські гори, розташовані на окраїнах держави. Найвища точка країни - вершина Говерла у Карпатах (2 061 м).

За запасами природних ресурсів Україна посідає провідне місце в Європі, зокрема перше місце за кількістю орних земель, за запасами залізної й марганцевої руд, сірки, кам’яного вугілля, калійної і кам’яної солей та інших корисних копалин.

Земельні ресурси. Забезпеченість України сільськогосподарськими угіддями дуже висока і становить близько 1,2 га на одного жителя. Площа орних земель на кінець 2001 року становила 32 537,1 тис. га, пасовищ – 5 517,0 тис. га. У структурі ґрунтового покриву України домінують різновиди чорноземів, поширені майже на 55% площ орних земель.

Українські чорноземи унікальні. Вони сформувалися під степовою рослинністю в умовах клімату, який, на відміну від степів Євразії, найбільш м’який та вологий, що зумовлено впливом Атлантики і південних морів. Чорноземи поширені в лісостеповій та степовій фізико-географічних зонах України. В структурі ґрунтового покриву України площа чорноземів становить 74 млн га, з яких 57% - це сільськогосподарські угіддя (42 млн га) і 68% ріллі (32 млн га). За своїм фізичним, хімічним, агрохімічним та мінералогічним складом серед ґрунтоутворювальних порід український чорнозем - найкращий.

Водні ресурси . України складаються з місцевого стоку і транзиту. Загальний обсяг річкового стоку становить 210 куб. км. Основна його маса припадає на Дніпро – 53,5 куб. км, Дністер – 8,7 куб. км, Сіверський Донець – 5 куб. км, Південний Буг – 3,4 куб. км. Усього на території України - понад 73 тис. річок, з яких найбільш багатоводним є Дунай. В середньому водозабезпечення одного жителя країни водою місцевого стоку становить 1 000 куб. м. Майже 11 куб. км акумулюють 3 тис. озер; 80 водосховищ і 20 тис. ставків мають запас води 24 куб. км.

Запаси підземних вод в Україні становлять майже 20 куб. км, і зосереджені вони в основному на півночі й заході. Серед підземних вод особливо важливу роль відіграють мінеральні, зосереджені в 84 родовищах, з них 35 експлуатуються. Берегова лінія України становить майже 2 тис. км. Чорне і Азовське моря багаті на рибу і мають велике господарське значення. Загалом споживання свіжої води у 2001 році становило близько 12 млрд куб. м.

Площа лісового фонду України становить майже 11 млн тис. га, лісопокрита площа в середньому становить 14%. Три чверті лісових площ мають високопродуктивний деревостан. На хвойні ліси припадає 54% запасів деревини, в тому числі на сосну, що найбільш поширена на Поліссі – 35%. Майже 40% запасів деревини – твердолистяні породи (дуб, бук, граб). Серед листяних порід переважають береза, осика, вільха, липа, тополя.

Мінеральні ресурси . Україна – держава з унікальним мінерально-сировинним потенціалом. На її території зосереджено 5% мінеральних ресурсів світу. 95 видів сировини, зосередженої в корисних копалинах, мають промислове значення. Україна має можливість забезпечити себе та експортувати такі важливі види корисних копалин і продуктів їхньої переробки як залізо, марганець, титан, цирконій, графіт, каолін, сірка самородна, глина бентонітова та вогнетривка, сіль кухонна, сіль калійна, декоративно-облицювальне каміння. Є можливість створення власної надійної бази за такими нетрадиційними для України видами мінеральної сировини, як золото, срібло, мідь, свинець, цинк, рідкоземельні метали.

За оцінками вітчизняних та закордонних фахівців, вугільні родовища Донбасу та Львівсько-Волинського басейну містять метан в обсязі до декількох трильйонів кубометрів. Вирішення завдання добування газу з вугільних родовищ можливе лише за умови активної співпраці з іноземними компаніями, з використанням сучасних технологій та інвестицій.

У межах Українського щита розташована одна з найбільших у світі каолінових провінцій, де виявлено близько 150 каолінових об’єктів. 22 родовища первинного та лужного каоліну розробляються і використовуються в паперовій, фарфоро-фаянсовій, чорній металургії та інших галузях промисловості. Родовища каоліну повністю забезпечують потреби України. Близько 70% його експортується в країни ближнього та далекого зарубіжжя.

На території України виявлено родовища та прояви більше 40 різновидів кольорового каміння. Найбільш відомі родовища розташовані в Житомирській області. Тут видобувається кварц, у тому числі його ювелірні різновиди – топаз, берил, опал, сидерит, флюорит, “тигрове око” та інші.

Дніпровсько-Донецька западина забезпечує понад 80% всього видобутку вуглеводнів на Україні. Тут створено чималий фонд нафтогазоперспективних об’єктів для поставки пошукового буріння на нафту та газ.

Майже в усіх областях України є рекреаційні ресурси, серед яких домінують санаторно-курортні. Відомий на весь світ своїми санаторно-курортними умовами Південь України (Одеська, Херсонська, Миколаївська, Донецька області й Автономна Республіка Крим). Треба зазначити, що, крім кліматичних ресурсів, Південний берег Криму багатий на ресурси грязей для організації лікувальних закладів.

Важливим за рекреаційними ресурсами є район Карпат, що вирізняється добрими умовами для організації як літнього, так і зимового відпочинку. Широко відомі своїми цілющими мінеральними водами Прикарпаття та Полтавська область.
  1   2

Схожі:

Загальна характеристика України icon"Загальна характеристика Конституції України" Загальна характеристика Конституції України
Основного закону суспільства й держави, що знаходять свій предметний вираз у його змісті. Це найбільш узагальнююча категорія, яка...
Загальна характеристика України iconЗаконодавча база
Розділ Загальна характеристика організації Загальна характеристика організації наведена у таблиці 1
Загальна характеристика України iconКалендарний план
Державний лад. Поняття І загальна характеристика державного ладу. Види І загальна характеристика форм правління. Політичні режими:...
Загальна характеристика України icon1. Загальна характеристика підприємства І виробниче призначення
Загальна характеристика ват "Яготинський маслозавод" І виробниче призначення
Загальна характеристика України iconЗагальна характеристика регіону
Характеристика Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Охтирському районі на 2013-2014 роки
Загальна характеристика України iconВступ
Розділ загальна характеристика Регламенту Верховної Ради України
Загальна характеристика України iconВступ
Розділ Загальна характеристика джерел конституційного права України
Загальна характеристика України iconЗміст перелік умовних скорочень вступ розділ загальна характеристика...
Розділ загальна характеристика інституту клопотань у кримінальному процесі
Загальна характеристика України iconПлан. Вступ. Загальна характеристика підприємства: Характеристика...
Згідно з законом України “Про освіту” та галузевою складовою дер-жавного стандарту України з вищої освіти за напрямком підготовки...
Загальна характеристика України iconЗміст вступ розділ I. Загальна характеристика договірної форми управлінської діяльності
Загальна характеристика договірної форми управлінської діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка