Господарський кодекс україни
НазваГосподарський кодекс україни
Сторінка1/40
Дата04.04.2013
Розмір4.37 Mb.
ТипКодекс
nauch.com.ua > Право > Кодекс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,

N 21-22, ст.144 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2424-IV ( 2424-15 ) від 04.02.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.205

N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.257

N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259

N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267

N 2664-IV ( 2664-15 ) від 16.06.2005, ВВР, 2005, N 31, ст.420

N 2668-IV ( 2668-15 ) від 16.06.2005, ВВР, 2005, N 29, ст.384

N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.427

N 2738-IV ( 2738-15 ) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 34, ст.434

N 3164-IV ( 3164-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.101

N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110

N 3202-IV ( 3202-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.117

N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.118

N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268

N 3528-IV ( 3528-15 ) від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 34, ст.291

N 3541-IV ( 3541-15 ) від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.296

N 133-V ( 133-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.414

N 358-V ( 358-16 ) від 16.11.2006, ВВР, 2007, N 2, ст.15

N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.67

N 483-V ( 483-16 ) від 15.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.77

N 549-V ( 549-16 ) від 09.01.2007, ВВР, 2007, N 12, ст.106

N 514-VI ( 514-17 ) від 17.09.2008, ВВР, 2008, N 50-51, ст.384

N 523-VI ( 523-17 ) від 18.09.2008, ВВР, 2009, N 6, ст.21

N 639-VI ( 639-17 ) від 31.10.2008, ВВР, 2009, N 14, ст.181 -

зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року

N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.257

N 1070-VI ( 1070-17 ) від 05.03.2009, ВВР, 2009, N 30, ст.416

N 1509-VI ( 1509-17 ) від 11.06.2009, ВВР, 2009, N 46, ст.700

N 1617-VI ( 1617-17 ) від 24.07.2009, ВВР, 2010, N 2-3, ст.11

N 1837-VI ( 1837-17 ) від 21.01.2010, ВВР, 2010, N 12, ст.120

N 1873-VI ( 1873-17 ) від 11.02.2010, ВВР, 2010, N 18, ст.137

N 2289-VI ( 2289-17 ) від 01.06.2010, ВВР, 2010, N 33, ст.471

N 2435-VI ( 2435-17 ) від 06.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.539

N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 48, ст.564

N 2510-VI ( 2510-17 ) від 09.09.2010, ВВР, 2011, N 4, ст.20

N 2522-VI ( 2522-17 ) від 09.09.2010, ВВР, 2011, N 4, ст.26

N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63

N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010

N 2850-VI ( 2850-17 ) від 22.12.2010

N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011

N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }

{ У тексті Кодексу слова "статутний фонд" в усіх відмінках

і числах замінено словами "статутний капітал" у

відповідному відмінку і числі згідно із Законом N 2850-VI

( 2850-17 ) від 22.12.2010 }


Господарський кодекс України встановлює відповідно до

Конституції України ( 254к/96-ВР ) правові основи господарської

діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності

суб'єктів господарювання різних форм власності.
Господарський кодекс України має на меті забезпечити

зростання ділової активності суб'єктів господарювання, розвиток

підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного

виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог

Конституції України ( 254к/96-ВР ), утвердити суспільний

господарський порядок в економічній системі України, сприяти

гармонізації її з іншими економічними системами.
Розділ I

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Глава 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Предмет регулювання
1. Цей Кодекс визначає основні засади господарювання в

Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі

організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами

господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками

відносин у сфері господарювання.
^ Стаття 2. Учасники відносин у сфері господарювання
1. Учасниками відносин у сфері господарювання є суб'єкти

господарювання, споживачі, органи державної влади та органи

місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а

також громадяни, громадські та інші організації, які виступають

засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них

організаційно-господарські повноваження на основі відносин

власності.
^ Стаття 3. Господарська діяльність та господарські відносини
1. Під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється

діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного

виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції,

виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають

цінову визначеність.
2. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення

економічних і соціальних результатів та з метою одержання

прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва -

підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без

мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).
3. Діяльність негосподарюючих суб'єктів, спрямована на

створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх

функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб'єктів

господарювання, є господарчим забезпеченням діяльності

негосподарюючих суб'єктів.
4. Сферу господарських відносин становлять

господарсько-виробничі, організаційно-господарські та

внутрішньогосподарські відносини.
5. Господарсько-виробничими є майнові та інші відносини, що

виникають між суб'єктами господарювання при безпосередньому

здійсненні господарської діяльності.
6. Під організаційно-господарськими відносинами у цьому

Кодексі розуміються відносини, що складаються між суб'єктами

господарювання та суб'єктами організаційно-господарських

повноважень у процесі управління господарською діяльністю.
7. Внутрішньогосподарськими є відносини, що складаються між

структурними підрозділами суб'єкта господарювання, та відносини

суб'єкта господарювання з його структурними підрозділами.
Стаття 4. Розмежування відносин у сфері господарювання з

іншими видами відносин
1. Не є предметом регулювання цього Кодексу:
майнові та особисті немайнові відносини, що регулюються

Цивільним кодексом України ( 435-15 );
земельні, гірничі, лісові та водні відносини, відносини щодо

використання й охорони рослинного і тваринного світу, територій та

об'єктів природно-заповідного фонду, атмосферного повітря;
трудові відносини;
фінансові відносини за участі суб'єктів господарювання, що

виникають у процесі формування та контролю виконання бюджетів усіх

рівнів;
адміністративні та інші відносини управління за участі

суб'єктів господарювання, в яких орган державної влади або

місцевого самоврядування не є суб'єктом, наділеним господарською

компетенцією, і безпосередньо не здійснює

організаційно-господарських повноважень щодо суб'єкта

господарювання.
2. Особливості регулювання майнових відносин суб'єктів

господарювання визначаються цим Кодексом.
3. До господарських відносин, що виникають із торговельного

мореплавства і не врегульовані Кодексом торговельного мореплавства

України ( 176/95-ВР ), застосовуються правила цього Кодексу.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

Схожі:

Господарський кодекс україни iconГосподарський кодекс україни
Дарювання, розвиток підприємництва І на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість...
Господарський кодекс україни iconГосподарський кодекс україни
Одарювання, розвиток підприємництва І на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість...
Господарський кодекс україни iconГосподарський кодекс україни

Господарський кодекс україни iconГосподарський кодекс україни

Господарський кодекс україни iconГосподарський кодекс україни

Господарський кодекс україни iconГосподарський процесуальний кодекс України

Господарський кодекс україни iconГосподарський процесуальний кодекс України

Господарський кодекс україни iconГосподарський процесуальний кодекс України

Господарський кодекс україни iconГосподарський процесуальний кодекс України

Господарський кодекс україни iconГосподарський процесуальний кодекс України

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка