Правила добровільного страхування майна №11 22 серпня 2005 р
НазваПравила добровільного страхування майна №11 22 серпня 2005 р
Сторінка1/6
Дата28.05.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Правління

ЗАТ «Український Страховий Дім»
___________ М.С. Берлін
ПРАВИЛА ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА

№ 11 22 серпня 2005 р.м. Київ
ЗМІСТ
Стор.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ....................................................................................... 3

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ....................................................................................... 4

3. ОБ’ЄКТ СТРАХУВАННЯ …………………………………………………..…………......4

4. СТРАХОВИЙ РИЗИК І СТРАХОВИЙ ВИПАДОК ................................................... 4

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І

ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ ……………………………….……………………....10

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ,

ТАРИФІВ І ПЛАТЕЖІВ .......................................................................................... 13

7. СТРОК І МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ............................................... 15

8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ....................................... 15

9. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН .............................................................................. 16

10. ДІЇ СТОРІН ДОГОВОРУ ПРИ НАСТАННІ ЗБИТКІВ ........................................... 18

11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ

СТРАХОВОГО ВИПАДКУ І РОЗМІР ЗБИТКІВ ................................................... 19

12. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ .................. 20

13. СТРОКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ

У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ................................................. 22

14. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ АБО ВІДСТРОЧКИ

У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ................................................. 22

15. УМОВИ ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ .................. 23

16. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ....................................................................... 24

17. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ............................................................................. 24

18. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ............................................................ 24

19. ОСОБЛИВІ УМОВИ ............................................................................................. 25

Додаток 1 .............................................................................................................. 26

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Страховик – ЗАТ "Український Страховий Дім", створене відповідно до Закону України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про страхування" для здійснення страхової діяльності.

1.2. Страхувальник - юридична або дієздатна фізична особа, яка уклала зі Страховиком договір страхування майна, на випадок настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування.

1.3. Вигодонабувач - особа, призначена Страхувальником в якості отримувача страхового відшкодування, яка може зазнати збитків в результаті настання страхового випадку, а також спадкоємець Страхувальника – фізичної особи, який отримує суму страхового відшкодування після смерті Страхувальника або втрати ним дієздатності.

1.3. Договір страхування (надалі – Договір) - це письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою останній бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити страхове відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу, а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та виконувати інші умови договору.

1.4. Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком, згідно з Договором страхування.

1.5. Правила – "Правила страхування майна" ЗАТ "Український Страховий Дім".

1.6. Страхове відшкодування – грошова сума, що підлягає виплаті Страховиком при настанні страхових випадків, передбачених Договором страхування.

1.7. Страховий ризик - певна подія, визначена Правилами, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

1.8. Страховий випадок – подія, яка передбачена Договором страхування, укладеним у відповідності із Правилами, що фактично відбулась, і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування.

1.9. Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик, відповідно до умов Договору, зобов'язаний провести виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.

1.10. Страховий платіж (внесок, премія) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов‘язаний сплатити Страховику, згідно з Договором.

1.11. Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

1.12. Застраховане майно – майно, описане Страхувальником у Заяві на страхування і стосовно якого укладено Договір зі Страховиком.

1.13. Фізичний знос - часткова або повна втрата первісних технічних та технологічних якостей застрахованого майна внаслідок його експлуатації.

1.14. Ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження застрахованого майна на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу.

1.15. Ліміт страхового відшкодування - це встановлений у Договорі страхування граничний розмір виплат страхових відшкодувань – страхова сума, при досягненні якої Договір закінчує свою дію в цілому або у відношенні окремих страхових ризиків, відповідно до яких здійснювалися відшкодування.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Правила добровільного страхування майна №11 22 серпня 2005 р icon31. 05. 2005 р. Правила добровільного страхування кредитів
Зареєстровані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 04 липня 2005р
Правила добровільного страхування майна №11 22 серпня 2005 р iconПравила добровільного страхування фінансових ризиків
Акціонерне товариство “Київський страховий дім”, надалі Страховик, на підставі цих Правил приймає на страхування договори добровільного...
Правила добровільного страхування майна №11 22 серпня 2005 р iconГолові Правління Прат «ск «Арсенал Страхування»
Договір добровільного страхування майна та відповідальності («Негарантійна поломка»)
Правила добровільного страхування майна №11 22 серпня 2005 р iconТел/факс: +38 (032) 293 55 88, 293 55 90
Страховика (далі по тексту Правила), за Програмою комплексного добровільного страхування майна фізичних осіб та відповідальності...
Правила добровільного страхування майна №11 22 серпня 2005 р iconУмови добровільного комплексного страхування ризиків, пов’язаних...
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (надалі – «Держфінпослуг») 10. 07. 2008 р та Правил добровільного...
Правила добровільного страхування майна №11 22 серпня 2005 р iconДоговір добровільного страхування цивільно-правової відповідальності....
Що є страховим випадком за договором добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту
Правила добровільного страхування майна №11 22 серпня 2005 р iconП. І. п. Б. Дата народження
Прошу укласти договір добровільного страхування життя за програмою змішаного страхування (код ав) у відповідності до Правил №001-07...
Правила добровільного страхування майна №11 22 серпня 2005 р iconПрограма добровільного медичного страхування «дорожній талісман»
Ця Програма страхування розроблена на підставі Правил добровільного медичного страхування №112 з урахуванням особливостей, що викладені...
Правила добровільного страхування майна №11 22 серпня 2005 р iconПравила добровільного страхування життя з додатковими ризиками
Страхові ризики, страхові випадки. Виключення із страхових випадків І обмеження страхування
Правила добровільного страхування майна №11 22 серпня 2005 р iconУмови добровільного комплексного страхування подорожуючих за кордон
В частині добровільного страхування медичних витрат предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка