Правила прийому та відбору на навчання до Вінницького вищого професійного училища
НазваПравила прийому та відбору на навчання до Вінницького вищого професійного училища
Сторінка1/7
Дата26.06.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
Додаток 12 до Правил прийому до ЛДУ БЖД в 2013 році
Правила прийому та відбору на навчання

до Вінницького вищого професійного училища

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

у 2013 році

1. Загальні положення

1.1. Правила прийому та порядок відбору на навчання до Вінницького вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році (далі – Правила) визначають умови прийому, порядок відбору та проведення конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробувань і зарахування вступників за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

1.2. Правила розроблені відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2006 № 441 (із змінами), наказу МНС України від 09.03.2006 № 126 “Про затвердження Умов прийому та Порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладів МНС України” (із змінами), інших нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерства надзвичайних ситуацій України.

1.3. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

вступник - особа, яка подала заяву (рапорт за командою) до органу чи підрозділу цивільного захисту щодо направлення для вступу на навчання за державним замовленням до Вінницького вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (далі – Училище), а також особа, яка подала заяву до відбіркової комісії Училища щодо навчання та зарахування до Училища за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб;

вступне випробування - перевірка знань, умінь та навичок особи з конкурсного предмета, рівня здібностей до певного виду діяльності, що проводиться у формі вступного екзамену, оцінки рівня фізичної підготовки, фахового випробування;

конкурсний бал - підсумкова сума балів вступника, до якої входять результати оцінювання його знань, умінь, навичок, здібностей з конкурсних предметів, що передбачені цими Правилами, оцінки рівня фізичної підготовки, середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, фахового випробування;

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на навчання до Училища за рейтинговим списком вступників;

конкурсний предмет - загальноосвітній предмет, передбачений цими Правилами, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до Училища;

органи і підрозділи цивільного захисту - головні територіальні управління (територіальні управління) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, організаційні структури Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління МНС, які є замовниками підготовки кадрів в Училищі;

підрозділ роботи з персоналом – кадровий підрозділ органу або підрозділу цивільного захисту, що здійснює відбір та вивчення вступників, а також оформлення на них відповідних документів для вступу до Училища за державним замовленням;

право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене нормативно-правовими актами, на зарахування до Училища без участі в загальному конкурсі, що реалізується за умови дотримання вимог, передбачених цими Правилами;

право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до цих Правил згідно з чинним законодавством;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, порядок проведення якого визначається цими Правилами.

1.4. Училище – державний професійно-технічний заклад третього атестаційного рівня, який здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника (ліцензія МОН України АВ № 552743 від 02.11.2010) та молодшого спеціаліста (ліцензія МОНмолодьспорту України АВ № 617515 від 06.04.2012).

1.5. До Училища приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, які мають повну загальну середню освіту.

1.6. На період вступних випробувань кандидати на навчання безкоштовним житлом та харчуванням не забезпечуються.

1.7. Особи рядового і молодшого начальницького складу органів управління та підрозділів МНС України на період вступних випробувань забезпечуються грошовим утриманням відповідно до чинного законодавства.

1.8. Прийом до Училища здійснює відбіркова комісія Училища, що діє під керівництвом приймальної комісії Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (далі – Приймальна комісія).

1.9. Для проведення вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника на основі повної загальної середньої освіти створюються предметні екзаменаційні комісії, для проведення співбесіди з фахових предметів – фахова атестаційна комісія, персональний склад яких затверджується головою Приймальної комісії.

^ 2. Вимоги до рівня освіти

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 1).

2.3. Училище здійснює підготовку фахівців та проводить прийом відповідно до ліцензованих обсягів:Ступінь професійно-технічної

освіти, форма навчання

Професія, спеціальність

Ліцензований обсяг

(кількість осіб)

Термін

навчання

ІІ

денна

5161 Пожежний –рятувальник;

4223 Радіотелефоніст

(на базі повної загальної середньої освіти)

180

6 місяців

ІІІ

денна

5.17020301 “Організація та техніка протипожежного захисту”

(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника у сфері цивільного захисту)

180

2 роки

ІІІ

заочна

5.17020301 “Організація та техніка протипожежного захисту”

(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника у сфері цивільного захисту)

150

2 роки


2.4. До Училища на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника приймаються наступні категорії вступників:

2.4.1. За державним замовленням:

2.4.1.1. Громадяни України, які відповідають установленим вимогам проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту, віком від 17 до 25 років з повною загальною середньо освітою.

2.4.1.2. Особи рядового і молодшого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту віком до 25 років з повною загальною середньо освітою.

2.4.2. За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб - громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які мають повну загальну середню освіту.

2.5. До Училища на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються наступні категорії вступників:

2.5.1. За державним замовленням - особи рядового і молодшого начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту віком до 30 років, які мають повну загальну середню освіту, здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника з відповідних професій та отримали диплом (свідоцтво, сертифікат) встановленого зразка.

2.5.2. За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб - випускники професійно-технічних навчальних закладів, які мають повну загальну середню освіту, здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника з відповідних професій та отримали диплом (свідоцтво, сертифікат) встановленого зразка.

2.6. Вік кандидатів на навчання обчислюється станом на 31 грудня року вступу до Училища.
^ 3. Фінансування підготовки фахівців

3.1.Фінансування підготовки фахівців в Училищі здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути в Училищі освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на конкурсній основі, якщо даний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати освіту за другою спеціальністю, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.
^ 4. Строки прийому заяв і документів на навчання, вступних екзаменів, конкурсного відбору

4.1. Прийом документів на навчання проводиться:

4.1.1. На денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника:

за державним замовленням - з 01 липня до 04 серпня 2013 року;

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб - з 01 липня до 20 серпня 2013 року.

4.1.2. На денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб - з 04 лютого до 17 лютого 2013 року.

4.1.3. На заочну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб – з 28 січня до 21 лютого 2013 року.

4.2. Вступні екзамени (конкурсний відбір) на денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника проводяться:

4.2.1. За державним замовленням - з 05 серпня до 9 серпня 2013 року;

4.2.2. За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб: перший етап - з 10 серпня до 11 серпня, другий етап з 21 серпня до 22 серпня 2013 року.

4.3. Фахові випробування та конкурсний відбір за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проводяться:

4.3.1. На денну форму навчання за державним замовленням та за кошти фізичних, юридичних осіб - з 18 лютого до 19 лютого 2013 року.

4.3.2. На заочну форму навчання за кошти фізичних, юридичних осіб – з 22 лютого до 23 лютого 2013 року.

^ 5. Порядок відбору вступників та прийом документів на навчання за державним замовленням

5.1. Відбір вступників здійснюють органи управління, заклади, установи та підрозділи МНС України за місцем дислокації цих підрозділів відповідно до вимог чинного законодавства.

Відбір та вивчення вступників, а також оформлення на них справ покладаються на підрозділи роботи з персоналом.

5.2. Вступники з числа осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які виявили бажання навчатись в Училищі, подають рапорт за командою.

Вступники, що не є особами рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які виявили бажання навчатись в Училищі за денною формою навчання, особисто звертаються з письмовою заявою до керівників органів і підрозділів цивільного захисту за місцем постійного проживання.

Факт ознайомлення вступника з Правилами, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві (рапорті) і завіряється його особистим підписом.

До заяви вступник додає:

документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього, оригінал або завірену копію;

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням) з української мови та літератури і математики для участі в конкурсному відборі щодо вступу (оригінал або завірену копію) – при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника;

копії документів, які надають право на зарахування поза конкурсом;

характеристику з останнього місця роботи (навчання) або військової служби (для цивільних осіб), за наявності;

шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см (без головного убору, на матовому папері, без куточка);

шість фотокарток розміром 3х4 см та одну фотокартку розміром 9х12 см (без головного убору, на матовому папері, без куточка, у повсякденній формі одягу - для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту).

Усі копії завіряються за оригіналом у підрозділі по роботі з персоналом, до якого вони подаються, або в установленому порядку.

5.3. На підставі рапорту (заяви) та поданих документів підрозділи по роботі з персоналом в установленому порядку оформляють на вступника, який виявив бажання навчатися за державним замовленням, справу вступника, до якої долучаються:

5.3.1. На денну форму навчання для вступників, що не є особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту:

автобіографія;

анкета вступника (власноручно заповнена і завірена підрозділом роботи з персоналом);

анкета вступника з результатами професійно-психологічного відбору;

висновок про направлення на навчання до Училища за підписом керівника головного територіального управління (територіального управління) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь (далі - ГТУ(ТУ) МНС України в АР Крим, областях, містах Київ та Севастополь);

картка медичного огляду вступника на навчання до Училища;

медична картка амбулаторного хворого (форма № 025/о);

довідка МВС про відсутність (наявність) судимості.

5.3.2. На денну та заочну форми навчання для вступників, що є особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту:

атестаційний лист;

висновок про направлення на навчання до Училища за підписом керівника ГТУ(ТУ) МНС України в АР Крим, областях, містах Київ та Севастополь.

Паспорт, оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього, оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання вступника, інших документів, які підтверджують право на пільги при зарахуванні на навчання (при поданні їх копій), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) вступник подає (пред’являє) особисто до відбіркової комісії Училища.

5.4. Вступники, що не є особами рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту і бажають навчатись за державною формою навчання, в обов’язковому порядку проходять попередній медичний огляд у постійно діючих лікарсько-експертних комісіях МНС того органу або підрозділу цивільного захисту, до якого вони подали заяви про направлення на навчання до Училища.

5.5. Перелік обмежень при визначенні медичними спеціалістами придатності вступника до навчання визначається згідно з чинним законодавством.

5.6. Медична карта амбулаторного хворого (форма № 025/о), картка профілактичних щеплень подаються вступником до постійно діючої лікарсько-експертної комісії МНС.

5.7. На підставі вивчення та аналізу довідок лікарів-спеціалістів начальник постійно діючої лікарсько-експертної комісії МНС робить висновок щодо придатності вступника до навчання, який заноситься у картку медичного огляду вступника відповідного зразка.

5.8. Справи вступників направляються в Училище до 3 серпня 2013 року за денною формою навчання та до 16 вересня 20132 року за заочною формою навчання.

Вступники, які не отримали допуск приймальної комісії до конкурсного відбору або не пройшли конкурсний відбір у ВНЗ МНС України ІІІ-IV рівнів акредитації (Національному університеті цивільного захисту України, Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля), але виявили бажання вступити до Училища можуть звернутися до підрозділу по роботі з персоналом, який відібрав їх на навчання, для вирішення питання щодо направлення особової справи до відбіркової комісії Училища.

5.9. Відбіркова комісія Училища розглядає матеріали оформлених справ вступників і приймає рішення про їх допуск до проходження остаточного медичного огляду у тимчасово діючій лікарсько-експертній комісії Училища та складання вступних випробувань (конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), про що сповіщає відповідні органи управління та підрозділи роботи з персоналом ГТУ(ТУ) МНС України в АР Крим, областях, містах Київ та Севастополь.

Справи, які надійшли до Училища з порушенням зазначених термінів без поважних причин, відбірковою комісією не розглядаються і повертаються до органу управління або підрозділу МНС України, який їх направляв.

5.10. Тимчасово діюча лікарсько-експертна комісія при Училищі протягом 4 днів до початку конкурсного відбору та вступних випробувань вивчає медичну документацію вступників, організовує і контролює проходження ними остаточного медичного огляду з обов’язковим психофізіологічним дослідженням, за результатами якого визначає їх придатність до вступу до Училища (із зазначенням придатності до роботи в засобах захисту органів дихання).

Організація проходження вступниками остаточного медичного огляду покладається на начальника медичного пункту та голову відбіркової комісії Училища.

5.11. Апеляція вступника щодо результатів остаточного медичного огляду у п’ятиденний термін розглядається Центральною лікарсько-експертною комісією МНС.

5.12. Чергова відпустка вступникам з числа осіб рядового та начальницького складу підрозділів МНС України надається до направлення їх для складання вступних випробувань.

5.13. Справи вступників може оформляти підрозділ роботи з персоналом Училища в порядку, визначеному цими Правилами.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Правила прийому та відбору на навчання до Вінницького вищого професійного училища iconПравила прийому та відбору на навчання до Вінницького вищого професійного училища
Правила визначають умови прийому, порядок відбору та проведення конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних...
Правила прийому та відбору на навчання до Вінницького вищого професійного училища iconПрограма
...
Правила прийому та відбору на навчання до Вінницького вищого професійного училища iconО / п м. Г. Говорущак “ 31 ” 08 2012 року
...
Правила прийому та відбору на навчання до Вінницького вищого професійного училища iconРічний план закупівель, який підлягає оприлюдненню на 2010 рік, Вінницького...
Підрозділ (и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань)
Правила прийому та відбору на навчання до Вінницького вищого професійного училища iconПрограм а вступного екзамену з визначення рівня фізичної підготовки
Мнс україни від 09. 03. 2006 №126 “Про затвердження Умов прийому та порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладів мнс...
Правила прийому та відбору на навчання до Вінницького вищого професійного училища iconМ. Києва список педагогічних працівників київського вищого професійного...
Київський професійний педагогічний коледж ім. А. Макаренка – 2007р професійне навчання (комерційна діяльність)
Правила прийому та відбору на навчання до Вінницького вищого професійного училища iconЗразо к журнал
Обуховська Марина Олександрівна заст директора з нвр макіївського вищого професійного училища
Правила прийому та відбору на навчання до Вінницького вищого професійного училища iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Петрович Василь Сергійович – директор Міжрегіонального вищого професійного училища зв'язку
Правила прийому та відбору на навчання до Вінницького вищого професійного училища iconТерміни прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування...
Терміни прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до
Правила прийому та відбору на навчання до Вінницького вищого професійного училища iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Розроблено: Кузнецова Віра Іванівна директор Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу І туризму
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка