Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2011-2012 навчальному році
НазваДовідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2011-2012 навчальному році
Сторінка1/13
Дата27.06.2013
Розмір1.43 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Додаток № 1 до наказу від ____ № _________
Довідка

про підсумки методичної роботи в навчальних закладах

Пролетарського району

в 2011-2012 навчальному році
У 2011-2012 навчальному році робота НМЦ будувалась на вирішенні проблеми методичного забезпечення здобуття нової якості освіти в умовах компетентнісно орієнтованого навчання та його відслідкування на моніторинговій основі.
Основні завдання, напрямки та форми роботи з педкадрами
Виходячи з пріоритетної проблеми, навчально-методичний центр реалізовував наступні завдання:

  • удосконалення системи методичного супроводу освітнього процесу у ДНЗ відповідно до Базової програми «Я у Світі», забезпечення наступності розвитку особистості дошкільника в сім’ї, дошкільному закладі та початковій школі, впровадження різних форм охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою відповідно до програми «Впевнений старт»;

  • створення умов для реалізації в ДНЗ та ЗНЗ регіональної програми «Шкільна бізнес – освіти на Донеччині»;

  • створення умов для переходу з 01.09.2012 р. на новий Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;

  • підвищення рівня педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання та системи певних методичних заходів: семінарів, форумів, майстер-класів, творчих звітів, круглих столів тощо;

  • моніторингові дослідження на різних рівнях роботи: моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, профільного навчання, результативності участі у ЗНО; стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, рівня їх вмінь і навичок, стану організації методичної роботи в закладах освіти, результативності роботи методичних служб ЗНЗ та ДНЗ, використання рейтингової системи оцінки діяльності закладів освіти для стимулювання зростання результативності роботи;

  • патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної допомоги; здійснення апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної та загальноосвітньої середньої освіти;

  • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації, організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом працівників і керівних кадрів закладів освіти району;

  • участь у роботі атестаційних комісій, впровадження єдиних підходів до атестації педагогів як засобу зростання рівня професійної майстерності вчителя, надання оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються; проведення атестації педкадрів на новому якісному рівні відповідно до вимог Типового положення про атестацію педпрацівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930;

  • оптимізація роботи шкільних методичних об’єднань, розробка кращої моделі шкільного методичного об’єднання;

  • подальше впровадження інноваційних, інтерактивних, проблемно-пошукових, тренінгових, розвиваючих, проектних та інформаційно-комунікаційних технологій, передового педагогічного досвіду як основи компетентнісного навчання в НВП, педагогічного менеджменту і інших інноваційних форм для вдосконалення управлінської діяльності;

  • перебудова роботи педагога шляхом переходу від навчально-інформаційної до пошуково-експериментальної діяльності на кожному уроці, перенесення акценту на розвиток ключових компетентностей учнів, індивідуалізацію навчання з урахуванням інтересів і нахилів дітей;

  • організація роботи щодо забезпечення 100-відсоткового оволодіння вчителями основ інформаційно-комунікаційних технологій шляхом активізації традиційних форм роботи та запровадження інноваційних;

  • подальший розвиток профільного та до профільного навчання, розбудова освітніх округів в цьому напрямку;

  • методична підтримка та організація всебічної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

  • методичний супровід інклюзивного навчання, створення умов щодо впровадження пілотного проекту інклюзивної освіти на базі ДЗШ № 140 для дітей з особливими потребами;

  • психолого-педагогічні відслідкування рівня розвитку здібностей дітей, пошук, відбір оптимальних форм і методів роботи з інтелектуально талановитими дітьми, забезпечення реалізації районної комплексно-цільової програми "Обдаровані діти 2011-2015 рр." та обласної програми підтримки та розвитку обдарованих дітей «Надія Донеччини»;

  • докорінне якісне поліпшення виховної роботи.

Організація методичної роботи здійснювалась на підставі аналізу, діагностики, вивчення запитів і потреб педагогів району.

Основними напрямами роботи у 2011-2012 н.р. були такі: стимулювання безперервної фахової освіти педпрацівників, підготовка науково-методичних рекомендацій і розробка необхідної документації для закладів освіти; надання оперативної допомоги керівництву школи у плануванні й проведенні навчання і самоосвіти учителів; підвищення рівня методичної підготовки педагогічних кадрів через систему майстер-класів, районних семінарів, практикумів та інших заходів; оперативний контроль за впровадженням нормативних положень та рішень відділу освіти, виявлення типових труднощів і недоліків, внесення коректив до роботи; проектування системи заходів щодо підвищення якості роботи та її впровадження; аналіз результатів в кінці року і накреслення нових перспектив в роботі, створення єдиного інформаційного простору. .

З метою підвищення якості роботи, визначення нових шляхів реалізації методичної проблеми на районному рівні впроваджені різноманітні групові форми роботи педагогів. Працювали школи передового перспективного досвіду директорів «Інноваційні технології в управлінні навчально-виховним процесом» (кер.Загурська А.А., директор багатопрофільного ліцею № 125), підсумком роботи якої стала презентація досвіду контрольно-аналітичної діяльності закладу з використанням можливостей освітнього порталу «Щоденник. ua», заступників директорів «Формування професійної майстерності учителя, зростання педагога - новатора» (кер.Клименко В.О., заступник директора ДБПЛ № 124), керівників методичних об’єднань «Інтерактивні технології в роботі методичного об’єднання» (кер. Кушнерик Н.М., керівник районного методичного об’єднання учителів української мови ), керівників та методистів дошкільних навчальних закладів за «Школа сучасного керівника» (кер. Жовнер С.І., завідуюча дошкільного навчального закладу № 395); творча лабораторія «Створення адаптаційної моделі функціонування освітніх округів» за підсумками роботи яких надані рекомендації закладам освіти з опрацьованої проблеми. Творчі майстерні «Взаємодія ДНЗ і сім’ї через створення системи співробітництва та партнерства»; «Створення сайтів навчальних закладів, педагогів» представили свої розробки на районних семінарах , експертна лабораторія з апробації навчальної літератури та програмного педагогічного забезпечення працювала над удосконаленням апробаційних матеріалів.

У 2011-2012 н.р. працювала школа професійної адаптації та малодосвідчених заступників директорів закладів освіти (кер. Тирса Р.С., заступник директора ДЗШ № 138); школа молодого творчого учителя за предметними циклами, консалтинговий центр «Удосконалюємо українську мову». Результати роботи узагальнені та розповсюджені на районному рівні через районні методичні вісники.

Серед колективних форм роботи найбільш ефективними стали семінари, практикуми та майстер-класи. Протягом року проведені навчальні семінари для різних категорій працівників: для директорів ЗНЗ "Інноваційні технології в роботі з обдарованими дітьми в рамках організації діяльності освітнього округу" (квітень, на базі БПЛ № 125), для заступників директорів закладів освіти з навчально-виховної роботи «Школа як світ» (вересень, на базі ДБПГ № 150), для заступників директорів закладів освіти з навчально-виховної роботи «Організація роботи шкільних методичних об’єднань» (лютий, на базі ДЗШ № 144); для керівників та методистів ДНЗ, відповідальних за функціонування сайтів закладів освіти «Створення сайту дошкільного навчального закладу» (жовтень, семінар-практикум на базі БПЛ № 124), для заступників директорів з виховної роботи «Організація підсумкової роботи щодо професійної орієнтації учнів навчального закладу» (вересень, на базі ДЗШ № 138); для учителів початкової школи та вихователів ДНЗ «Забезпечення наступності в роботі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів із питання розвитку здібних та обдарованих дітей» (жовтень, на базі ДНЗ№ 395), круглий стіл для методистів ДНЗ, заступників директорів ЗНЗ за темою: «Упровадження різних форм охвату дітей 5-річного віку дошкільною освітою. Формування шкільної зрілості дітей відповідно до програми «Впевнений старт» (листопад, на базі ДНЗ № 395), семінар для керівників та методистів ДНЗ «Впровадження здоров’єзберігаючих технологій у навчально-виховний процес» ( березень, на базі ДНЗ № 333).

^ Для заступників директорів закладів освіти з навчально-виховної роботи проведений семінар

«Атестаційна сесія. Нові підходи» (грудень, на базі ДЗШ № 138), в рамках якого пройшла ділова гра «Рішення запропонованих ситуативних задач», працювали групи з розробки системи єдиних вимог щодо визначення умов присвоєння кваліфікаційних категорій відповідно до Типового положення про атестацію педкадрів. Оформлені рекомендації для закладів освіти району щодо етапів нового атестаційного циклу, єдиних вимог щодо присвоєння кваліфікаційних категорій, перспективного планування професійного самовдосконалення педагогічного працівника в міжатестаційний період. 29.02.2012 р. проведений практикум з заступниками директорів ЗНЗ щодо оформлення атестаційних документів, нового алгоритму атестаційного циклу, на якому були відпрацьовані контрольні моменти заповнення атестаційного листа, написання характеристик атестуємих, визначення вимог до кваліфікаційних категорій у зв’язку з новими стратегіями навчання, написання наказів про результати атестації. 30.11.2011р. проведено тестування секретарів та голів атестаційних комісій дошкільних навчальних закладів на базі ДНЗ№ 395 щодо контрольних моментів нового Типового положення.

Підготовлені та проведені міський семінар для керівників районних психологічних служб міста, практичних психологів НЗМП «Засоби зняття нервової напруги в педагогічній практиці» ( жовтень, на базі ДБЛ № 125 ) , педагогічні читання «Формування учня-дослідника з науковим світоглядом та навичками ведення науково-дослідницької діяльності» (січень, 2012).

Проведена серія майстер-класів для педагогів району та міста: майстер-клас для вчителів хімії міста Донецька «Використання технологій розвиваючого навчання» (Замалетдінова Р.Р., ДЗШ № 126), для учителів правознавства міста Донецька «Практичне використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках правознавства» (Ніколаєв О.Є.., ДБПЛ № 124), для учителів іноземної мови району «Впровадження інтерактивних технологій на уроках англійської мови» (Попова І.І., ДБПЛ № 124), майстер-клас для учителів фізики району «Використання інноваційних технологій на уроках фізики» (Вишнякова С.П., ДБПЛ № 124), для учителів початкової ланки району (Найчикова І.Я., Маркіна І.Б., ДЗШ № 126).
^ Робота районних методичних об’єднань і творчих груп
У 2011-2012 навчальному в районі працювали 22 районних предметних методичних об’єднання, методичне об’єднання практичних психологів, вихователів ГПД, шкільних бібліотекарів, всіх категорій працівників дошкільних закладів: вихователів україномовних груп, музичних керівників, вихователів раннього, молодшого, середнього та старшого віку, логопедів і вихователів спеціальних груп.

На засіданнях районних методичних об’єднань у 2011-2012 н.р. обговорювались актуальні питання планування й викладання навчальних предметів, інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін, хід реалізації програм дистанційної освіти, «Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес», «Обдаровані діти», «Моніторинг якості освіти»; організація роботи творчих груп і школи молодого й малодосвідченого вчителя; організація і проведення підсумкових контрольних робіт у 6-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році; вивчалися науково-методичні новинки, єдині вимоги щодо ведення ділової документації (у т.ч. класних журналів); Типове положення про атестацію педагогічних кадрів, затверджене наказом Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту від 20.12.2011 р. № 1473 тощо.

Протягом навчального року всі МО провели семінари для вчителів, відповідно до запланованих тем, проведена робота щодо випуску методичних вісників, у яких надруковані методичні рекомендації, відкриті уроки, тести, олімпіадні завдання, матеріали для проведення уроків і позакласних заходів тощо.

Найбільш результативними в 2011-2012 навчальному році стали методичні об'єднання вчителів
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2011-2012 навчальному році iconДовідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського...
У 2012-2013 навчальному році робота нмц будувалась на вирішенні проблеми методичного забезпечення здобуття нової якості освіти в...
Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2011-2012 навчальному році iconДовідка про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками...
Проведена певна робота, яка базувалася на діагностичній основі із врахуванням індивідуальних, психологічних особливостей різних категорій...
Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2011-2012 навчальному році iconРозпорядження
Про підсумки допризовної підготовки юнаків у навчальних закладах району в 2011/12 навчальному році та завдання на новий 2012/13 навчальний...
Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2011-2012 навчальному році iconНаказ
Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в навчальних закладах Ленінського району...
Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2011-2012 навчальному році iconНаказ
України від 21. 07. 2011 №1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році», від 27. 01. 2012 №1/9-61...
Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2011-2012 навчальному році iconНаказ №162/0/212-12 Про порядок закінчення навчального року та проведення...
України від 21. 07. 2011 №1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році», від 27. 01. 2012 №1/9-61...
Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2011-2012 навчальному році iconКриворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №126
Жовтневому райво від 01. 09. 2011 р. №248 „Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011/2012 навчальному році”, наказом...
Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2011-2012 навчальному році iconНаказ
Чернівецької обласної державної адміністрації від 13. 05. 2011 №238 "Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів...
Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2011-2012 навчальному році iconМіністерство освіти І науки україни межівська районна державна адміністрація
Монмс україни, управління освіти І науки Дніпропетровської облдержадміністрації, доіппо, наказу «Про підсумки науково – методичної...
Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2011-2012 навчальному році iconРекомендації районної серпневої конференції педагогічних
Заслухавши та обговоривши доповідь „Про підсумки розвитку освіти району в 2011 – 2012 навчальному році та завдання на 2012 – 2013...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка