Закон України «Про освіту»
НазваЗакон України «Про освіту»
Сторінка1/21
Дата04.04.2013
Розмір2.58 Mb.
ТипЗакон
nauch.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Перелік нормативно-правових документів


І.

Міжнародні документи
1.

Загальна Декларація прав людини (1948)…………………………………….

3

2.

Декларація прав дитини (1959)……………………………………………….

4

3.

Конвенція ООН «Про права дитини» (1989)…………………………………

5

4.

Всесвітня декларація «Освіта для всіх» (1990)………………………………..

6

5.

Стандартні правила ООН щодо «зрівняння можливостей інвалідів» (1993)

11

6.

Саламанкська Декларація (1994)……………………………………………....

15

7.

Дакарська Декларація (2000)………………………………………………..…

18

8.

Конвенція ООН щодо осіб з особливими потребами (2007)……………….

20

ІІ.

Загальнодержавні документи
9.

Закон України «Про освіту» (витяг)…………………………………….…….

22

10.

Закон України «Про дошкільну освіту» (витяг)……………………….…….

23

11.

Закон України «Про загальну середню освіту» (витяг)……………….…….

25

12.

Закон України «Про охорону дитинства»……………………………….……

26

13.

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»……………………..

42

14.

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

66

15.

Рішення Колегії МОН України, Президії Академії педагогічних наук № 7/5-7 від 23.06.1999, № 1-7/6-6 від 16.06.1999 «Про концепцію державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами»…………….80

16.

Указ Президента України № 1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»……………………………………………………91

17.

Указ Президента України N 244/2008 від 20 березня 2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти» в Україні» (витяг)……………….


95

18.

Указ Президента України N 1163 від 16.12.2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»……………………………….


95

19.

Постанова Кабінету Міністрів України № 784 від 29.07.2009 «Про затвердження плану заходів» щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар'єрна Україн»..96

20.

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1482-р від 03.12.2009 «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року»……………………………………………………………………….


100

21.

Наказ МОН України № 855 від 11.09.2009 «Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки»…………………………………………………..103

22.

Наказ МОН України № 732 від 20.12.2002 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»


112

23.

Наказ МОН України № 912 від 01.10.2010 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»……………………………………………


117

24.

Наказ МОН України № 1224 від 09.12.2010 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах»…………………………………….123

25.

Наказ МОН України № 1316 від 31.12.2010 «Про затвердження технічних вимог до спеціальних шкільних автобусів, у яких обладнано місця для дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках, що закуповуються у 2010 році»……………………………………………………


128

26.

Наказ МОНМС України № 12 від 11.01.2012 «Про заходи щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»

129

ІІІ.

Регіональні документи
27.

Наказ управління освіти Донецької облдержадміністрації № 35 від 28.01.2010 «Про організацію дослідно-експериментальної діяльності щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання в загальноосвітніх навчальних закладах області»…………………………………………………


130

28.

План заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання дітей у загальноосвітніх навчальних закладах Донецької області до 2012 року………………………………………………………………………………133


^ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ

Загальна декларація прав людини (витяг)

Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III)

Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року

Стаття 26 1. Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безплатною, хоча б початкова і загальна. Початкова освіта повинна бути обов'язковою. Технічна і професійна освіта повинна бути загальнодоступною, а вища освіта повинна бути однаково доступною для всіх yа основі здібностей кожного.

 2. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод. Освіта повинна сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма народами, расовими або релігійними групами і повинна сприяти діяльності Організації Об'єднаних Націй по підтриманню миру.

 3. Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїх малолітніх дітей.


Декларация прав ребенка (извлечение)

Резолюция 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.

Принцип 2Ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная защита и предоставлены возможности и благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и достоинства. При издании с этой целью законов главным соображением должно быть наилучшее
обеспечение интересов ребенка.
Принцип 5Ребенку, который является неполноценным в физическом, психическом или социальном отношении, должны обеспечиваться специальные режим, образование и заботы, необходимые ввиду его особого состояния.
Принцип 7

Ребенок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным и обязательным, по крайней мере на начальных стадиях. Ему должно даваться образование, которое способствовало бы его общему культурному развитию и благодаря которому он мог бы, на основе равенства возможностей, развить свои способности и
личное суждение, а также сознание моральной и социальной ответственности и стать полезным членом общества.

Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть руководящим принципом для тех, на ком лежит ответственность за его образование и обучение; эта ответственность лежит прежде всего на его родителях.

Конвенція про права дитини (витяг)

Дата підписання Україною: 21 лютого 1990 р.

Набуття чинності для України: 27 вересня 1991 р.

Стаття 28

1. Держави-учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема:

а) вводять безплатну й обов'язкову початкову освіту;

b) сприяють розвиткові різних форм середньої освіти, як загальної, так і професійної, забезпечують її доступність для всіх дітей та вживають таких заходів, як введення безплатної освіти та надання у випадку необхідності фінансової допомоги;

с) забезпечують доступність вищої освіти для всіх на підставі здібностей кожного за допомогою всіх необхідних засобів;

d) забезпечують доступність інформації і матеріалів у галузі освіти й професійної підготовки для всіх дітей;

е) вживають заходів для сприяння регулярному відвіданню шкіл і зниженню кількості учнів, які залишили школу.

2. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів, щоб шкільна дисципліна була забезпечена методами, що грунтуються на повазі до людської гідності дитини та відповідно до цієї Конвенції.

3. Держави-учасниці заохочують і розвивають міжнародне співробітництво з питань, що стосуються освіти, зокрема, з метою сприяння ліквідації невігластва і неписьменності в усьому світі та полегшення доступу до науково-технічних знань і сучасних методів навчання. В цьому зв'язку особлива увага має приділятися потребам
країн, що розвиваються.
Стаття 291. Держави-учасниці погоджуються щодо того, що освіта дитини має бути спрямована на:

а) розвиток особи, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі;

b) виховання поваги до прав людини та основних свобод, а також принципів, проголошених у Статуті Організації Об'єднаних Націй;

с) виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження та до цивілізацій, відмінних від її власної;

d) підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості, рівноправності чоловіків і жінок та дружби між усіма народами, етнічними, національними і релігійними групами, а також особами з корінного населення;

е) виховання поваги до навколишньої природи.

2. Жодна частина цієї статті або статті 28 не тлумачиться як така, що обмежує свободу окремих осіб і органів створювати учбові заклади та керувати ними за умови постійного додержання принципів, викладених у пункті 1 цієї статті, та виконання вимоги того, щоб
освіта, яку одержують в таких учбових закладах, відповідала мінімальним нормам, що можуть бути встановлені державою.
^

Всемирная декларация об образовании для всех

Джонтьен, 1990 г.Более 40 лет тому назад государства мира, принимая Всеобщую декларацию прав человека, заявили, что "каждый человек имеет право на образование". Несмотря на значительные усилия, прилагаемые странами всего мира по обеспечению права на образование для всех, реально существующее положение характеризуется следующим:

 • более 100 миллионов детей, в том числе, по крайней мере, 60 миллионам девочек, не имеют возможности получить начальное образование;

 • более 960 миллионов взрослых, две трети из которых составляют женщины, являются неграмотными, а функциональная неграмотность представляет собой существенную проблему во всех странах, - как промышленно развитых, так и развивающихся;

 • более одной трети взрослого населения мира не имеет доступа к знаниям в виде печатных материалов, новым навыкам и технологиям, которые могли бы повысить качество их жизни и помочь им определить форму социальных и культурных преобразований, а также адаптироваться по отношению к ним;

 • более 100 миллионов детей и бесчисленное число взрослых не завершают обучения в рамках программ базового образования; помимо этого, миллионы людей удовлетворяют требованиям в отношении посещаемости, но не получают необходимых знаний и навыков.

В то же время мир сталкивается с тревожными проблемами, а именно: растущее бремя задолженности, угроза экономического застоя и снижения экономической активности, быстрый прирост населения, увеличивающиеся экономические диспропорции между государствами и внутри их, войны, оккупация, гражданские волнения, безудержная преступность, смерть миллионов детей, которую можно было бы предотвратить, и повсеместное ухудшение качества окружающей среды. Эти проблемы сдерживают усилия по удовлетворению потребностей в базовом образовании, а отсутствие базового образования у значительной части населения в свою очередь не позволяет обществам активно и целенаправленно решать эти проблемы.

Эти проблемы привели в 80-х годах к существенному ухудшению положения в области базового образования во многих наименее развитых странах. В некоторых других странах экономический рост позволял финансировать расширение деятельности в области образования, однако, несмотря на это, многие миллионы людей по-прежнему живут в нищете, не имеют образования или являются неграмотными, В некоторых промышленно развитых станах сокращение государственных расходов в 80-х годах также привело к ухудшению положения в области образования.

В то же время мир находиться на пороге нового столетия со всеми связанными с этим перспективами и возможностями. В настоящее время наблюдается подлинный прогресс в направлении достижения мирной разрядки международной напряженности и расширения сотрудничества между государствами. В настоящее время осуществляются основные права и реализуются способности женщин. Происходят многочисленные полезные изменения в области науки и культуры. Сегодня один только объем накопленной в мире информации, существенная часть которой касается вопросов выживания и основных аспектов благосостояния, является неизмеримо более значительным по сравнению с тем, что имелось всего лишь несколько лет тому назад, и темпы его роста увеличиваются. Сюда входит информация о получении знаний, касающихся улучшения условий существования, или о развитии у себя способностей к познанию. Когда важная информация соединяется с другим современным достижением - нашими новыми возможностями в плане коммуникации, - возникает кумулятивный эффект.

Эти новые явления, в сочетании с совокупным опытом в области реформ, нововведений и исследований и поразительным прогрессом многих стран в области образования, впервые в истории делают задачу обеспечения образования для всех достижимой целью.

В связи с этим, мы, участники Всемирной конференции "Образование для всех", собравшиеся в Джомтьене, Таиланд, 5-9 марта 1990 года,

 • напоминая, что образование является основополагающим правом всех людей, женщин и мужчин, любого возраста во всех странах мира,

 • понимая, что образование может способствовать созданию более безопасного, здорового, процветающего и экологически чистого мира и одновременно содействует социальному, экономическому и культурному прогрессу, терпимости, а также международному сотрудничеству,

 • сознавая, что образование является, хотя и недостаточным условием, но необходимым ключом для совершенствования личности и улучшения социальных условий,

 • признавая, что знание традиций и национальное культурное наследие ценны и законны сами по себе и способны определять развитие и содействовать ему,

 • признавая, что в целом нынешняя система образования страдает серьезными недостатками и что образование необходимо сделать более актуальным, развивать его в качественном отношении и сделать доступным для всех,

 • признавая, что прочное базовое образование служит основой для укрепления более высоких уровней образования и научно-технического потенциала и расширения научно-технической грамотности и тем самым для самостоятельного развития, и

 • признавая необходимость выработки у нынешнего и будущих поколений более масштабного подхода к базовому образованию и новых усилий в его поддержку в целях решения этой масштабной и сложной задачи,

принимаем следующую Всемирную декларацию об образовании для всех - удовлетворение базовых образовательных потребностей.
Статья 1 - удовлетворение базовых образовательных потребностей

 1. Всем людям - детям, молодежи и взрослым предоставляются возможности получения образования, предназначенного для удовлетворения их базовых образовательных потребностей. Эти потребности охватывают как необходимый объем навыков (умение читать, писать, владение устной речью, умение считать и решать задачи), так и основное содержание обучения (знания, профессиональные навыки, ценностные установки и воззрения), которые необходимы людям для выживания, развития всех своих способностей, существования и работы в условиях соблюдения человеческого достоинства, всестороннего участия в развитии, повышения качества своей жизни, принятия всесторонне взвешенных решений и продолжения образования. Масштабы потребностей в базовом образовании и методы их удовлетворения являются различными в зависимости от конкретных стран и культур, и они неизбежно меняются с течением времени.

 2. Удовлетворение этих потребностей наделяет индивидуумов в любом обществе правами и возлагает на них ответственность за уважение к своему общему культурному, языковому и духовному наследию и его умножение, содействие образованию других людей, достижение прогресса в деле установления социальной справедливости, обеспечения защиты окружающей среды, терпимое отношение к социальным, политическим и религиозным системам, отличным от их собственных систем, при обеспечении соблюдения общепризнанных гуманистических ценностей и прав человека, а также за принятие усилий по укреплению международного мира и солидарности во взаимозависимом мире.

 3. Другая и не менее фундаментальная цель развития образования заключается в передаче и обогащении общих культурных и моральных ценностей. Именно в этих ценностях кроются само бытность и смысл существования отдельных людей и обществ.

 4. Базовое образование - это не просто самоцель. Оно является фундаментом для последующего образования в течение всей жизни и развития человека, на котором страны могут систематически обеспечивать образование и учебную подготовку дополнительных уровней и типов.


^ Образование для всех: расширенный подход и новые усилия в его поддержку
Статья 2 - формирование подхода

 1. Для удовлетворения потребностей в базовом образовании для всех требуется нечто большее, чем подтверждение приверженности базовому образованию в том виде, в котором оно существует в настоящее время. Необходим именно "расширенный подход", который выходит за рамки нынешних объемов ресурсов, организационных структур, учебных программ и традиционных систем обучения, опираясь при этом на все лучшее, что имеется в практике. Сейчас появились новые возможности, которые являются результатом сочетания увеличения информации и беспрецедентных возможностей в плане коммуникации. Мы должны использовать их творчески и с решимостью повысить их эффективность.

 2. Расширенный подход, который подробно излагается в статьях III-VII, включает следующее:

  • придание всеобщего характера доступу к образованию и содействие обеспечению равенства;

  • уделение особого внимания обучению;

  • увеличение средств и расширение сферы базового образования;

  • улучшение условий для образования;

  • укрепление партнерских связей.

 3. Реализация огромного потенциала в интересах прогресса человечества и расширение его возможностей зависят от того, может ли людям быть предоставлена возможность получить образование и базовые знания, необходимые для использования постоянно увеличивающегося фонда соответствующих знаний и новых средств для их распространения.


Статья 3 - придание всеобщего характера доступу к образованию и содействие обеспечению равенства

 1. Базовое образование должно предоставляться всем детям, подросткам и взрослым. С этой целью необходимо расширять предоставление высококачественных услуг в области базового образования и принимать последовательные меры по сокращению неравенства.

 2. Для того чтобы базовое образование обеспечивалось на равноправной основе, всем детям, подросткам и взрослым должна быть предоставлена возможность получения и поддержания образования на приемлемом уровне.

 3. Наиболее насущная задача заключается в обеспечении возможностей получения образования для девушек и женщин и в повышении качестве такого образования, а также устранении любых факторов, препятствующих их активному участию.

 4. Необходимо устранить все стереотипы в области образования, основывающиеся на признаке пола.

 5. Необходимо прилагать активные усилия для устранения диспропорций в образовании. Группы, обделенные в плане предоставления услуг, бедные; беспризорные и работающие дети; сельское население и население, проживающее в отдаленных районах; кочевники и трудящиеся-мигранты; группы коренного населения; этнические, расовые и языковые меньшинства; беженцы; лица, перемещенные в результате военных действий, и люди, живущие в условиях оккупации, - не должны подвергаться какой бы то ни было дискриминации в плане доступа к образованию.

 6. Потребности инвалидов в образовании заслуживают особого внимания. Необходимо принять меры по обеспечению равного доступа к образованию для всех категорий инвалидов как неотъемлемой части системы образования.


Статья 4 - уделение особого внимания обучению

Воплотятся ли возможности в области образования в целенаправленное развитие (индивидуума или общества) или нет, зависит в конечном итоге от того, действительно ли люди получают образование в результате использования этих возможностей, т.е. усваивают ли они полезные знания, навыки и ценностные установки и вырабатывают ли способность логически мыслить. В связи с этим базовое образование должно быть нацелено на само обучение и обеспечение его эффективности, а не исключительно на набор контингента учащихся, постоянное участие в организованных программах и выполнение ими требований, необходимых для получения свидетельства об образовании. Активные и основанные на участии подходы особенно полезны для обеспечения эффективности обучения и предоставления учащимся возможности в полной мере раскрыть свой потенциал. Поэтому необходимо определить приемлемые уровни эффективности обучения для образовательных программ, а также развивать и применять системы оценки объема полученных знаний.
Статья 5 - увеличение средств и расширение сферы базового образования

Многообразие, сложность и меняющийся характер потребностей детей, молодежи и взрослых в базовом образовании диктуют необходимость расширения и постоянного пересмотра сферы базового образования, с тем чтобы она включала следующие компоненты:

Обучение начинается с рождения. Это требует ухода за детьми и обеспечения им первоначального образования с раннего возраста. Этого можно добиться с помощью мер, осуществляемых при содействии соответственно со стороны семей, общин или организованных программ.

Главной системой обеспечения базового образования для детей вне семьи является система начального школьного образования. Начальное образование должно быть всеобщим, обеспечивать удовлетворение потребностей всех детей в базовом образовании и учитывать культуру, потребности и возможности общины. Дополнительные альтернативные программы могут способствовать удовлетворению потребностей в базовом образовании детей, имеющих ограниченный или нулевой доступ к формальному образованию, при условии, что они отвечают таким же требованиям, которые предъявляются к обучению в школах, и что им оказывается достаточная поддержка.

Потребности молодежи и взрослого населения в базовом образовании имеют различный характер и должны удовлетворяться за счет разнообразных систем обучения. Программы обучения грамоте необходимы, поскольку грамотность сама по себе является необходимым навыком и основой для овладения другими жизненными навыками. Умение читать и писать на родном языке укрепляет культурную самобытность и умножает культурное наследие. Удовлетворению других потребностей могут служить: профессиональная подготовка, обучение ремеслу, программы в области формального и неформального образования по здравоохранению, питанию, народонаселению, методам ведения сельского хозяйства, окружающей среде, науке и технике, семейной жизни, включая повышение информированности по вопросам регулирования рождаемости, и другим социально-общественным вопросам.

Можно использовать все имеющиеся средства и каналы информации, коммуникации и принятие социальных мер для содействия передаче существенно необходимых знаний, а также информирования и просвещения населения по социальным вопросам. Наряду с традиционными средствами можно мобилизовать библиотеки, телевидение, радио и другие средства информации, с тем чтобы использовать их потенциал в целях удовлетворения потребностей всех в базовом образовании. Перечисленные выше компоненты должны составлять комплексную систему, иметь взаимодополняющий и взаимоукрепляющий характер и обеспечивать учебную подготовку сопоставимого уровня, а также способствовать созданию и расширению возможностей для образования в течение всей жизни.
Статья 6 - улучшение условий для образования

Процесс обучения происходит не изолированно. В связи с этим общества должны обеспечивать, чтобы всем учащимся предоставлялось питание, медицинский уход и чтобы им оказывалась общая физическая и эмоциональная поддержка, которые необходимы им для активного участия в процессе своего образования и извлечения соответствующих преимуществ. Знания и навыки, которые приводят к улучшению условий, в которых обучаются дети, необходимо сделать составной частью общинных учебных программ для взрослых. Обучение детей и обучение их родителей или других лиц, обеспечивающих уход за ними, имеют взаимодополняющий характер, и эта взаимосвязь должна использоваться в целях создания для всех творческой и доброжелательной атмосферы обучения.
Статья 7 - укрепление партнерских связей

На национальных, региональных и местных органах, ведающих вопросами образования, лежит уникальная обязанность обеспечивать базовое образование для всех, однако нельзя ожидать, что они смогут удовлетворить все потребности в людских, финансовых или организационных ресурсах для выполнения этой задачи. Для этого будет необходимо установить новые и оживить старые взаимосвязи на всех уровнях: взаимосвязи между всеми подсекторами и формами образования при признании особой роли преподавателей, администраторов и других работников системы образования; взаимосвязи между просветительскими и другими государственными учреждениями, занимающимися, в том числе, вопросами планирования, финансов, труда, связи и другими социальными вопросами; партнерские связи между правительственными и неправительственными организациями, частным сектором, местными общинами, религиозными группами и семьями. Признание жизненно необходимой роли как семьи, так и преподавателей является исключительно важным. В этой связи в соответствии с Совместной рекомендацией ЮНЕСКО/МОТ о положении учителей (1966 год) необходимо во всех странах в неотложном порядке улучшить условия работы и жизни учителей и поднять их статус, что является определяющим фактором в обеспечении образования для всех, Подлинные партнерские связи содействуют планированию, осуществлению, управлению и оценке программ в области базового образования. Когда мы говорим о "расширенном подходе и новых усилиях в его поддержку", мы имеем в виду прежде всего партнерские связи.

^ Образование для всех: требования
Статья 8 - создание благоприятных политических условий

 1. В социальном, культурном и экономическом секторах необходимо осуществлять вспомогательные мероприятия с целью полного обеспечения и использования базового образования как в интересах отдельного человека, так и общества. Обеспечение базового образования для всех зависит от политической приверженности и политической воли, подкрепляемых соответствующими финансовыми мерами, реформами политики в области образования и более прочными организационными структурами. Для эффективного осуществления таких мероприятий необходимо будет создать компетентные государственные органы. Соответствующие мероприятия в области экономики, торговли, труда, трудоустройства и здравоохранения увеличат стимулы для обучающихся и их вклад в развитие общества.

 2. Общества должны также обеспечивать благоприятную интеллектуальную и научную обстановку для базового образования. Это подразумевает совершенствование высшего образования и развитие научных исследований. На каждом уровне образования должна стать возможной тесная связь с современными научными и техническими знаниями.


Статья 9 - мобилизация финансовых ресурсов

 1. Если базовые образовательные потребности всех должны удовлетворяться за счет гораздо более широкой по сравнению с прошлым деятельности, то существенно необходимо мобилизовать имеющиеся и новые финансовые и людские ресурсы - государственные, частные и добровольные. Все члены общества должны внести определенный вклад, признав, что время, энергия и финансовые средства, используемые в целях базового образования, возможно, представляют собой самые серьезные из всех других капиталовложения в развитие личности и в будущее страны.

 2. Более широкая поддержка со стороны государственного сектора означает использование ресурсов всех государственных учреждений, отвечающих за развитие человека, за счет увеличения в абсолютном и долевом выражении ассигнований на услуги в области базового образования при ясном понимании того, что на национальные ресурсы претендуют различные секторы, среди которых образование является важным, но не единственным. Уделение серьезного внимания повышению эффективности использования существующих ресурсов и программ в области образования обеспечит не только достижение более значительных результатов; можно ожидать, что за счет этого будут привлечены новые ресурсы. Неотложная задача удовлетворения потребностей в базовом образовании может потребовать перераспределения ресурсов между секторами, как, например, передачу сектору образования части ассигнований на военные нужды. Помимо этого, в странах, в которых проходит структурная перестройка и на которых лежит тяжкое бремя внешней задолженности, потребуется создать для базового образования режим особой защиты. Сегодня как никогда ранее образование должно рассматриваться в качестве одного из основополагающих аспектов любой социальной, культурной и экономической программы.


Статья 10 - укрепление международной солидарности

 1. Удовлетворение потребностей в базовом образовании является общепризнанной и всеобщей обязанностью человечества. Для ее выполнения необходимы международная солидарность. сотрудничество и равноправные и справедливые экономические отношения, с тем чтобы можно было устранять существующее экономическое неравенство. Все государств; располагают ценными знаниями и опытом, которыми они могли бы поделиться в целях разработки эффективной политики и программы в области образования.

 2. Потребуется существенное и долговременное увеличение ресурсов, выделяемых на цели базового образования. Мировое сообщество, включая межправительственные организации и учреждения, обязано в срочном порядке ослабить действие факторов, которые препятствуют некоторым странам в достижении целей обеспечения образования для всех. Это будет означать принятие мер, которые способствуют увеличению национальных бюджетов наиболее бедных стран или ослаблению тяжелого бремени задолженности. Кредиторы и должники должны изыскивать новые и справедливые пути облегчения этого бремени, поскольку нахождение решений проблемы задолженности значительно расширит возможности многих развивающихся стран эффективно реагировать на образовательные и прочие базовые потребности.

 3. Базовые образовательные потребности взрослых и детей должны удовлетворяться везде, где бы они ни возникали. У наименее развитых стран и стран с низким уровнем доходов имеются особые потребности, которым необходимо уделить первоочередное внимание при оказании международной поддержки базовому образованию в 90-х годах.

 4. Все государства должны также предпринимать совместные усилия в целях урегулирования конфликтов и устранения напряженности. Прекращения военной оккупации и расселения перемещенных лиц или содействовать их возвращению в страны их происхождения и обеспечивать удовлетворение их базовых образовательных потребностей. Только стабильная и мирная обстановка способна обеспечить условия, в которых каждый человек, будь то ребенок или взрослый, сможет воспользоваться целями, провозглашенными в настоящей Декларации.

Мы, участники Всемирной конференции по образованию для всех, вновь подтверждаем право всех людей на образование. Это лежит в основе нашей решимости, индивидуальной и коллективной, обеспечить образование для всех.

Мы обязуемся действовать совместно в рамках наших соответствующих областей ответственности, предпринимая все необходимые шаги для достижения цели обеспечить образование для всех. Мы совместно призываем правительства, соответствующие организации и отдельных лиц поддержать нас в этом неотложном начинании.

Потребности в базовом образовании для всех могут и должны быть удовлетворены. Не может быть более значимого пути для начала Международного года грамотности и продвижения в направлении достижения целей Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983-1992 гг.), Всемирного десятилетия развития культуры (1988-1997 гг.), четвертого Десятилетия развития Организации Объединенных Наций (1990-1999 гг.), Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Перспективных стратегий в области улучшения положения женщин и Конвенции о правах ребенка. Никогда еще не было более подходящего момента для принятия на себя обязательств по обеспечению возможностей получения базового образования для всех людей мира.

В связи с этим мы принимаем настоящую Всемирную декларацию об образовании для всех - удовлетворение базовых образовательных потребностей и утверждаем Основные направления деятельности по удовлетворению базовых образовательных потребностей для достижения целей, изложенных в настоящей Декларации.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Закон України «Про освіту» iconЗакон України “Про освіту” (далі Закон) визначає завданням законодавства...
Висновок гендерно-правової експертизи Закону України “Про освіту”, прийнятого Верховною Радою Української рср 23 травня 1991 року...
Закон України «Про освіту» iconПлан організаційно-масової та виховної роботи
Закон «Про освіту» (Україна ХХІ століття), Конституцію України, Закон України «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний...
Закон України «Про освіту» iconЗакон України "Про дошкільну освіту"
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України І складається із Закону України "Про освіту", цього Закону,...
Закон України «Про освіту» iconЗакон України Про освіту
...
Закон України «Про освіту» iconЗакон україни
Законодавство України про позашкільну освіту базується на Конституції України І складається із Закону України “Про освіту”, цього...
Закон України «Про освіту» iconЗакон україни
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України І складається із Закону України “Про освіту”, цього Закону,...
Закон України «Про освіту» iconЗакон україни
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України І складається із Закону України “Про освіту”, цього Закону,...
Закон України «Про освіту» iconЗакону України "Про дошкільну освіту"
Мета запропонованого аналізу – встановити, якою мірою Закон України "Про дошкільну освіту"та інші законодавчі акти, що діють у сфері...
Закон України «Про освіту» iconДоговір про спільну освітню діяльність
Хаі) в особі ректора Кривцова В. С., який діє на підставі Статуту, (далі Сторони) керуючись положеннями Цивільного кодексу України,...
Закон України «Про освіту» iconЗаконів України „Про освіту", „Про загальну середню освіту"
України „Про освіту", „Про загальну середню освіту", державної програми „Вчитель", міських та районних програм у галузі „Освіта",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка