3. Обов’язки осіб добового наряду
Скачати 201.83 Kb.
Назва3. Обов’язки осіб добового наряду
Сторінка1/2
Дата14.07.2013
Розмір201.83 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
nauch.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2


Тема 3. Обов’язки осіб добового наряду.


Вид навчального заняття

Навчальний час

Група

Місце проведення

групове

2 години

Згідно розкладу

Аудиторія згідно розкладу

.
Навчальна мета: Ознайомити з порядком призначення військовослужбовців в добовий наряд, а також зі складом добового наряду військової частини, їх обов’язками та озброєнням.
^ Виховна мета: Виховувати у студентів високі моральні та психологічні якості відчуття необхідно­сті знати і суворо дотримуватись вимог військових статутів.
^ Література та навчальні посібники:


 1. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України;

 2. Навчально-методичний посібник “Методика підготовки і викладання статутів Збройних Сил України”.


^ ПЛАН ЗАНЯТТЯ:

з/п
Навчальні питання

Час,

хв.Вступ


5

1.

Добовий наряд військової частини, його призначення, склад, озброєння.

30

2.
^

Черговий та днювальний роти.


20

3.

Внутрішня служба в парках. Обов’язки чергового та днювального парку.


30^

Заключна частина


5

Всього: 90 хв.

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТТЯ ( 5 хв.)
1. Прийняти рапорт чергового групи, перевірити наявність студентів, їх зовніш­ній вигляд, готовність групи до заняття.

2. Оголосити тему заняття, мету, навчальні питання заняття.

1. Добовий наряд військової частини, його призначення, склад, озброєння – 30 хв.

Довожу та пояснюю порядок призначення добового наряду військової частини, його обов’язки, склад, озброєння.

Добовий наряд призначається для підтримання внутрішнього порядку, охорони особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, приміщень і майна військової частини (підрозділу), контролю за станом справ у підрозділах і своєчасного вжиття заходів для запобігання правопорушенням, а також для виконання інших обов'язків внутрішньої служби.

Склад добового наряду оголошується наказом по військовій частині на період навчання.

Добовий наряд військової частини призначається у такому складі:

 • черговий частини;

 • помічник чергового частини;

 • черговий підрозділ;

 • варта;

 • черговий і днювальні парку, а також механіки-водії (водії) чергових тягачів;

 • черговий фельдшер або санітарний інструктор і днювальні медичного пункту;

 • черговий і помічники чергового контрольно-пропускного пункту;

 • черговий їдальні та робітники їдальні;

 • черговий штабу частини та посильні;

 • черговий сигналіст;

 • пожежний наряд;

 • водії чергових автомобілів.

Щоденно наказом по частині призначаються черговий частини, помічник чергового частини, начальник варти, черговий парку, черговий підрозділ, а також підрозділи, від яких виділяються добовий наряд частини й особовий склад для виконання нарядів на роботи.

Військовослужбовці-жінки, як правило, до складу добового наряду не призначаються. Військовослужбовців жінок залежно від військового звання та посади можуть у разі потреби призначати з додержанням законодавства черговим фельдшером (санітарним інструктором) черговим штабу, їдальні, посильним, черговим чи днювальним жіночого гуртожитку. Військовослужбовці жінки призначаються також на чергування за спеціальністю.

У добовий наряд роти призначаються:

 • черговий роти (гуртожитку);

 • днювальний роти (гуртожитку).

Кількість змін днювальних у ротах встановлюється командиром військової частини.

Замість чергових рот у деяких батальйонах залежно від їх чисельності та умов розміщення за рішенням командира військової частини може призначатися черговий батальйону, а в підрозділах забезпечення у разі їх сумісного розміщення - черговий цих підрозділів.

Кількість днювальних у таких випадках встановлюється залежно від розміщення підрозділів, забезпечення охорони й підтримання внутрішнього порядку.

Усі чергові та їх помічники повинні мати на лівому боці грудей нагрудний знак (пов'язку на лівому рукаві) з відповідним написом (додаток 17 до цього Статуту). Нагрудний знак (пов'язка) передається черговим наступному черговому після доповіді про здавання та приймання чергування.

Черговий частини та його помічник, черговий парку, черговий контрольно-пропускного пункту, черговий штабу частини, призначені з офіцерів і прапорщиків, повинні мати на озброєнні пістолети з двома спорядженими магазинами.

Черговий парку, черговий контрольно-пропускного пункту, черговий штабу частини, призначені із сержантів, помічники чергового контрольно-пропускного пункту, чергові та днювальні підрозділів, а також днювальні парку та посильні повинні мати багнети в піхвах. Багнет кріпиться на поясі ліворуч, на ширину долоні від пряжки.

За наказом Міністра оборони України в деяких військових частинах помічники чергового контрольно-пропускного пункту, добовий наряд роти і днювальні парку можуть мати автомат (карабін) з двома спорядженими магазинами і несуть службу згідно з інструкціями для цих осіб, затвердженими командиром військової частини.
^ Підготовка добового наряду.

Штаб військової частини за 7 діб до початку місяця повідомляє командирам підрозділів дні заступання й склад добового наряду.

Командири підрозділів, від яких призначається добовий наряд, відповідають за підготовку особового складу до несення служби, за своєчасне прибуття добового наряду на інструктаж до відповідних посадових осіб частини та на розвід.

У ніч напередодні заступання в наряд підрозділи та особи, призначені в добовий наряд, звільняються від усіх занять і робіт. Офіцерам, військовослужбовцям військової служби за контрактом надається час для відпочинку та підготовки до наряду.

У день заступання в наряд у години, зазначені в розпорядку дня, особовому складові надається не менше 3 годин для підготовки до несення служби і не менше однієї години для відпочинку (сну).

Підготовка особового складу добового наряду (крім варти), призначеного від роти, здійснюється старшиною роти чи іншою посадовою особою, призначеною командиром роти.

Підготовка добового наряду, призначеного від батальйону чи від військової частини, організовується відповідними командирами та здійснюється їх заступниками.

Підготовка варти здійснюється відповідно до Статуту гарнізонної і вартової служб.

Визначені наказом по військовій частині військовослужбовці відповідно до службового призначення у встановлений час напередодні або в день заступання в наряд прибувають на заняття (інструктаж) добового наряду, який проводиться заступником командира військової частини чи призначеною для цього командиром військової частини іншою службовою особою. З офіцерами, військовослужбовцями військової служби за контрактом, які заступають у наряд у вихідні, святкові та неробочі дні, інструктаж (заняття) проводиться в передостанній робочий день тижня напередодні заступання в наряд

Особовий склад добового наряду, що несе службу із стрілецькою зброєю, і наряд по їдальні повинен пройти в день заступання медичний огляд.

На занятті (інструктажі) вивчаються положення статутів, інструкцій, вимоги безпеки та порядок дій у разі виникнення пожежі, а також перевіряється знання особовим складом наряду спеціальних обов'язків.

Практичні заняття проводяться в день заступання в наряд у години, зазначені в розпорядку дня, в обладнаних приміщеннях (місцях), визначених командиром військової частини.

У необхідних випадках проводяться заняття, на яких військовослужбовці опановують навички застосування зброї.

Добовий наряд повинен бути готовий до несення служби й прийнятий відповідними черговими і начальником варти у своє підпорядкування за 15 хвилин до виходу на розвід.

Розвід добового наряду

Розвід добового наряду проводиться відповідно до вимог цього Статуту. Розвід проводить новопризначений черговий частини в час, визначений командиром військової частини.

За 10 хвилин до розводу новопризначений помічник чергового частини з офіцерів шикує особовий склад добового наряду, крім чергового підрозділу, наряду по їдальні й пожежного наряду у визначеному для розводу місці, перевіряє його наявність і після прибуття чергового частини доповідає йому.

Якщо помічником чергового частини призначено прапорщика, шикування добового наряду і доповідь черговому частини проводить офіцер із числа осіб, призначених у добовий наряд.

Для розводу добовий наряд шикується в такому порядку: на правому фланзі - варти, далі - справа наліво - черговий парку, черговий фельдшер (санітарний інструктор), черговий контрольно-пропускного пункту, черговий штабу частини, всі чергові рот за порядком підрозділів, черговий їдальні, начальник пожежного наряду і черговий сигналіст-барабанщик; помічники чергового контрольно-пропускного пункту, днювальні парку й механік-водій (водій) чергового тягача (автомобіля); посильні та днювальні рот шикуються в колону по одному за своїм черговим; помічник чергового частини стає на правому фланзі варти.
^ Старшина роти відповідає за правильне несення служби рядовим і сер­жантським складом.

Підготовка добового наряду роти проводиться під керівництвом старшини роти.

На занятті з теоретичної підготовки добового наряду роти, яке проводиться, як правило напередодні дня заступання в наряд у години, визначені розпорядком дня військової частини, вивчаються положення статутів та відповідних інструкцій посадовими особами добового наряду роти, а також перевіряється знання ними функціональних обов’язків.

Практичні заняття проводяться в день заступання в наряд у години, зазначені в розпорядку дня, в місцях, визначених командиром військової частини.

Після проведення практичних занять старшиною роти новопризначений черговий роти приймає від попереднього чергового відомість про наявність і місце знаходження особового складу роти і не пізніше ніж за 15 хвилин до розводу виводить добовий наряд роти на місце шикування перед виходом на розвід добового наряду.
^ 2. Черговий та днювальний роти – 20 хв.
Усі військовослужбовці добового наряду повинні твердо знати, неухильно й сумлінно виконувати свої обов'язки, наполегливо домагаючись додержання розпорядку дня та правил внутрішнього порядку.

Без дозволу чергового частини військовослужбовці добового наряду не мають права припиняти чи передавати будь-кому виконання своїх обов'язків.

Про всі події, що сталися під час несення служби, а також обставини, які викликали зміни в порядку несення служби, військовослужбовці добового наряду повинні негайно доповідати черговому військової частини та своїм командирам (начальникам)

По прибутті у підрозділи начальників від командира військової частини і вище чергові підрозділів повинні негайно доповідати про це черговому частини.

Чергові рот та інші чергові, підпорядковані помічникові чергового частини, з його появою команду "Струнко" не подають і не доповідають, а тільки відрекомендовуються.
Військовослужбовці, яких змінили з добового наряду, звільняються від занять і робіт у день зміни.

Офіцерам, та військовослужбовцям військової служби за контрактом, за час несення служби в добовому наряді у вихідні, святкові та неробочі дні день відпочинку надається протягом тижня, а військовослужбовцям строкової служби час відпочинку встановлюється відповідним командиром (начальником).
Черговий роти
Черговий роти призначається із сержантів і, як виняток, із найпідготовленішого рядового складу. Він відповідає за додержання порядку в роті й неухильне виконання розпорядку дня, збереження зброї, ящиків із боєприпасами, майна роти, особистих речей військовослужбовців і за правильне несення служби днювальними.

Черговий роти підпорядковується черговому частини та його помічникові, а щодо внутрішньої служби в роті - командирові та старшині роти. Черговому роти підпорядковуються днювальні роти.

Черговий роти є начальником для усіх військовослужбовців роти рівного з ним чи нижчого військового звання.

Перед розводом новопризначений черговий роти перевіряє склад призначеного добового наряду роти, проводить його огляд, відрекомендовує старшині роти. Після огляду, перевірки знань обов'язків і проведення практичних занять старшиною роти він приймає від попереднього чергового відомість про наявність і місце знаходження особового складу роти і веде добовий наряд на розвід.

Після розводу новопризначений черговий разом із попереднім здійснює перевірку і прийняття зброї, ящиків з боєприпасами й печаток на них, майна за описом, наявності та справності засобів пожежегасіння, оповіщення й сигналізації, після чого чергові розписуються в книзі приймання та здавання чергування (додаток 9 до цього Статуту).

Зброя приймається поштучно, за номерами й комплектністю. При цьому перевіряється справність замків, охоронної сигналізації, шаф, печаток та іншого обладнання.

Прийнявши чергування, новопризначений черговий разом із попереднім доповідають командирові роти, а у разі його відсутності - його заступникові чи старшині роти про здавання і прийняття чергування. Наприклад: "Товаришу капітане, сержант Остапенко чергування по роті здав"; "Товаришу капітане, молодший сержант Чумак чергування по роті прийняв".

Потім новопризначений черговий роти повідомляє про всі зауваження і вказівки, зроблені на розводі черговим частини, а також про несправності чи нестачу, виявлені під час прийняття чергування.
  1   2

Схожі:

3. Обов’язки осіб добового наряду iconЗакон україни
Цей Статут визначає загальні права та обов’язки військовослужбовців Збройних Сил України І їх взаємовідносини, обов’язки основних...
3. Обов’язки осіб добового наряду iconЗакон україни
Цей Статут визначає загальні права та обов’язки військовослужбовців Збройних Сил України І їх взаємовідносини, обов’язки основних...
3. Обов’язки осіб добового наряду iconПодатковий кодекс україни
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
3. Обов’язки осіб добового наряду iconПодатковий кодекс україни
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
3. Обов’язки осіб добового наряду iconПодатковий кодекс україни
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
3. Обов’язки осіб добового наряду icon­­ податковий кодекс україни
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
3. Обов’язки осіб добового наряду iconПодатковий кодекс україни розділ I. Загальні положення
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
3. Обов’язки осіб добового наряду iconВід 02. 12. 2010 р. №2755-vi  податковий кодекс україни
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
3. Обов’язки осіб добового наряду iconUkrainian (Chaperone Guidelines) шкільна рада округу сарасоти служби підтримки для учнів
Спонсор відповідає за надання супроводжуючим особам інформації про їх відповідальність І обов’язки. Зрозуміло, що безпека студентів...
3. Обов’язки осіб добового наряду iconРозділ І. Загальні положення стаття Сфера дії Податкового кодексу України
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка