Міністерство освіти І науки України Національний університет "Львівська політехніка"
Скачати 48.07 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Національний університет "Львівська політехніка"
Дата17.07.2013
Розмір48.07 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Право > Документы


Міністерство освіти і науки України

Національний університет "Львівська політехніка"Створення графіків та діаграм у формах і звітах
Методичні вказівки до лабораторного заняття з дисципліни

Бази даних в інформаційно-комп'ютерних технологіях”

для студентів базового напрямку 6.091 “Електронні апарати”
Затверджено на засіданні кафедри ЕЗІКТ
Протокол № ___ від ___ ______ 2005 р.

Львів 2005

Створення графіків та діаграм у формах і звітах. Методичні вказівки до лабораторного заняття з дисципліни "Бази даних в інформаційно-комп'ютерних технологіях” для студентів базового напрямку 6.091 “Електронні апарати”/ Укл. Л.К.Гліненко.-Львів; Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехика" , 2005. - 8 с.Укладач: Л.К.Гліненко, канд. техн. наук, доц.

Відповідальний за випуск – Г.В.Юрчик , канд. техн. наук, доц.
Рецензенти: О.М.Воблий, канд. техн. наук, доц.

І.В.Атаманова, канд. техн. наук, доц.

^ Створення графіків та діаграм у формах і звітах

1. Мета роботи

Одержання навичок роботи зі створення графіків і діаграм у формах і звітах.

2. Стислі теоретичні відомості
^

Створення графіків та діаграм


У Access існує можливість побудувати і помістити графік (діаграму) на форму чи звіт. Діаграма будується по даних з таблиць бази даних. Графік автоматично змінюється при зміні або додаванні нових даних.

Створити діаграму можна за допомогою окремого додатку Microsoft Graph, яке входить у поставку Microsoft Office. Для побудови діаграм в Access використовується спеціальний елемент управління (OLE-об’єкт, ActiveX-компонента) Диаграмма.

Створення графіків максимально спрощено: на форму або звіт розміщається елемент управління Диаграмма на Панель элементов, щоб в подальшому перетаскувати його звідти на форму або звіт. Робимо наступне:

  • знаходячись у головному вікні бази даних Access, вибираємо меню Вид, далі Панели инструментов та Настройка. У вікні Настройка, у закладці Панели инструментов відмічаємо пункт Панель элементов, що призведе до відображення Панели элементов на екрані;

  • переходимо у закладку ^ Команды, у лівій частині вибираємо категорію Элементы управления, потім у правій частині – команду Диаграмма;

  • перетягуємо значок команди Диаграмма на Панель элементов. Тепер елемент управління Диаграмма буде постійно доступним на Панелі елементів (рис. 1).Рис. 1. Введення кнопки Диаграмма у Панель елементів

При втягуванні елемента Диаграмма на поле форми і натисканні кнопки Майстра на Панелі елементів запускається Майстер діаграм. У першому діалоговому вікні він запрошує джепрело побудови діаграми, таблицю, або запит (рис. 2).Рис. 2. Перше діалогове вікно Майстра діаграм

У наступному діалоговому вікні здійснюється вибір полів з даними, які зададуть осі діаграми та значення даних по цих осях. Процедура вибору така сама, як у всіх інших Майстрах.

Далі обирається тип діаграми (рис. 3). Правильний вибір типу діаграми дуже важливий, як і вибір того, як саме відображувати дані.


Рис. 3. Третє діалогове вікно Майстра діаграм

У наступному вікні Мастера з’явиться зразок діаграми, у правій частині перераховані відібрані поля (рис. 4).Рис. 4. Перше діалогове вікно Майстра діаграм

Тут можна змінити рознесення полів по осях, перетягнути поля з правої частини на вісь абсцис чи ординат. Є також можливість зміни способу групування по осі ординат та сумуючої операції по осі абсцис. Для здійснення цього слід двічі клацнути по написах осі ординат чи абсцис, відкриється відповідне вікно (рис. 6), у якому можна обрати відповідні параметри.Рис. 5. Налаштування групування та відображення даних через діалогове вікно Майстра діаграм

Розміри графіка можна змінити після його створення, можна змінити властивість ^ Установка размеров (закладка Макет).

Для того, щоб мати напис місяця під кожним стовпчиком гістограми, змінити місце розташування, розміри, колір елементів гістограми тощо, треба клацнути 2 рази по зображенню графіку, що викличе вікно програми Microsoft Graph (рис. 6).

У цьому вікні виводиться таблиця даних, яка використовується у графіку, і сама діаграма, яка відображає ці дані. Клацаючи 2 рази по різних елементах гістограм, можна змінювати їх властивості.


Рис. 6. Вікно Microsoft Graph з діаграмою

^ 3. Практичні завдання

Завдання 1. Створити графік продаж по місяцях для БД “Замовлення

Побудуйтк графік, який показує продажі по місяцях.

Розмістіть діаграму на окремій порожній формі Графік продаж. Припустіть, шо вісь абсцис Х відповідає сумам продаж по місяцях, а вісь ординат У – місяцям. Оскільки форма ГрафікПродаж не має джерела даних, то змініть значення її властивостей (закладка Макет): Область выделения и Поле номера записи у Нет, Полосы прокрутки и Кнопки размеров экрана у Отсутствует.

Для вбудови діаграми у форму виконайте такі дії:

  1. Створіть порожню форму ^ Графік продаж за допомогою Конструктора (з закладки Форми натисніть кнопку Конструктор і запам'ятайте Форму 1 з відповідним ім'ям).. Відкрийте порожню форму Графік продаж у режимі Конструктора. Відобразіть Панель елементів, якщо її немає на екрані. Включіть кнопку Мастер, далі кнопку Добавить диаграмму на Панелі елементів і розмістіть елемент на форму, захопивши приблизно область 7*12 см. Тут буде запущено Майстра, який послідовно запросить ім’я таблиці (виберіть Замовлення), поля з даними (виберіть Дата замовлення і Загальна сума), тип діаграми (виберіть Объемная гистограмма). У наступному вікні Мастера з’явиться зразок діаграми, у правій частині перераховані відібрані поля.

  2. Після побудови графіку слід встановіть його розміри, підкоректуйте написи. Можна змінити властивість ^ Установка размеров (закладка Макет). Для того, щоб мати напис місяця під кожним стовпчиком гістограми, змінити місце розташування, розміри, колір елементів гістограми тощо, клацніть 2 рази по зображенню графіку, що викличе вікно програми Microsoft Graph. У цьому вікні виводиться таблиця даних, яка використовується у графіку, і сама діаграма, яка відображає ці дані. Розтягніть під вікно Диаграмма так, щоби з’явились усі написи під стовпчиками гістограми. Клацаючи 2 рази по різних елементах гістограм, можна змінювати їх властивості.

Після усіх налаштувань закрийте вікно програми Microsoft Graph, збережіть форму Графік продаж і відкриваємо її для перегляду. Варто відмітити, що важливим є правильний вибір діаграми для відображення різних типів даних.

5. Оформлення звіту

У звіт включіть отриманий вигляд графіку на різних етапах його побудови..

Навчальне видання

Методичні вказівки


Укладач: Л.К.Гліненко, к. т. н., доц


Схожі:

Міністерство освіти І науки України Національний університет \"Львівська політехніка\" iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “Львівська політехніка”

Міністерство освіти І науки України Національний університет \"Львівська політехніка\" iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська...
Цифрова обробка сигналів І зображень” для студентів спеціальності 160102 "Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація...
Міністерство освіти І науки України Національний університет \"Львівська політехніка\" iconМіністерство освіти та науки України Національний університет „Львівська політехніка”
Побудова комплексної системи санкціонованого доступу лабораторії приладів для високоточних вимірювань
Міністерство освіти І науки України Національний університет \"Львівська політехніка\" iconМіністерство освіти І науки України Національний університет "Львівська політехніка"
Введення в субд access ”. Методичні вказівки до лабораторного заняття з дисципліни "Бази даних в ікт” для студентів напрямку 091....
Міністерство освіти І науки України Національний університет \"Львівська політехніка\" iconМіністерство освіти І науки україни національний Університет “львівська політехніка”
Він має доступ до приміщення, де розташований розподілювальний щиток, а також де є неполадки мережі під час усунення неполадок
Міністерство освіти І науки України Національний університет \"Львівська політехніка\" iconМіністерство науки та освіти україни національний університет „львівська...
Визначення та аналіз загроз матеріальним ресурсам підприємства. Побудова відповідної моделі загроз”
Міністерство освіти І науки України Національний університет \"Львівська політехніка\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний...
Програмування співпроцесора з використанням команд обчислення трансцендентних функцій та реалізація розгалужень при порівнянні даних...
Міністерство освіти І науки України Національний університет \"Львівська політехніка\" iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “львівська політехніка”
Вихідні дані на проектування згідно виданого завдання на розробку архітектурно-конструктивного проекту одноповерхового житлового...
Міністерство освіти І науки України Національний університет \"Львівська політехніка\" iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “львівська політехніка”
Вихідні дані на проектування згідно виданого завдання на розробку архітектурно-конструктивного проекту одноповерхового житлового...
Міністерство освіти І науки України Національний університет \"Львівська політехніка\" iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “львівська політехніка”
Вихідні дані на проектування згідно виданого завдання на розробку архітектурно-конструктивного проекту одноповерхового житлового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка