Заяв а
Скачати 46.47 Kb.
НазваЗаяв а
Дата11.08.2013
Розмір46.47 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Право > Документы


__________________________________________________________________________________________________________________________________

( керівнику дозвільного органу)


  З А Я В А

Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу надати :__________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(назва документа дозвільного характеру)

______________________________________________________________________

(об'єкт, на який видається документ)

______________________________________________________________________

(місцезнаходження (адреса) об'єкта,на який видається документ)

______________________________________________________________________

(вид діяльності згідно з КВЕД)

______________________________________________________________________

(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ім'я, по батькові та прізвище

фізичної особи - підприємця)

______________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця,

платника податків та інших обов'язкових платежів)

______________________________________________________________________

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи)

______________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи/місце проживанняфізичної особи - підприємця)
________________ ________________

(телефон) (телефакс)
"___" ____________ 20___ р. __________________________________

(підпис керівника юридичної

особи/фізичної особи - підприємця,

уповноваженої особи)
Документи, що додаються до заяви: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Заповнюється державним адміністратором:

«__» ______________ 2012р. Реєстраційний номер _________

(Дата надходження заяви)

___________________ Л.М. Сидорук

( підпис) (ініціали та прізвище адміністратора)

^ ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства


Від «____» __________ 20___ року № _______

______________________________________________________________________________________
(найменування заявника - суб'єкта господарювання)
______________________________________________________________________________________
(найменування об'єкта)
______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження об'єкта)
______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання)
______________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника (власника) суб'єкта господарювання)

Телефон ____________________ телекс _____________________ телефакс ______________________

Перелік робіт (послуг), що виконуватимуться (надаватимуться), а також виробів, що виготовлятимуться:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності)
______________________________________________________________________________________
                                     (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)

Цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з виконання (надання) зазначених видів робіт (послуг), а також виготовлення згаданих виробів, вимогам законодавства.

Про відповідальність за надання в декларації недостовірних даних попереджений. 

___ ____________ 20__ р. 

_______________________
(підпис) 

_______________________________
(ініціали та прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця) 

М. П.

ДЕКЛАРАЦІЯ

__________ від «___»_________р.

відповідності об’єкта (об’єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
____________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта)
Місцезнаходження об’єкта_____________________________________________________
Місцезнаходження керівника (керівного органу) суб’єкта господарської діяльності

____________________________________________________________________________
Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платника податку _____________________________________________________________
Керівник (власник) суб’єкта господарської _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
Телефон _________________ Телекс____________ Телефакс___________________

Перелік робіт (послуг), що будуть виконуватися (надаватися), а також виробів, що виготовляються________________________________________________________________
Характеристика об’єкта ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(конструктивні елементи будівлі, загальна площа, поверховість, наявність підвальних та горищних приміщень, систем електроосвітлення, опалення, розрахункова кількість робочих місць)

Наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)
Відповідність об’єкта, що декларується, вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

^ Загальні положення

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(відповідальність за забезпечення пожежної безпеки на об’єкті, наявність наказів, інструкцій, планів евакуації, добровільної пожежної дружини, пожежно-технічної комісії, проведення навчань та інструктажу з питань пожежної безпеки тощо)

^ Загальні вимоги пожежної безпеки до територій

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наявність на території проїздів, під’їздів, пожежних водоймищ або гідрантів, відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства)

^ Утримання будівель, приміщень та споруд

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наявність шляхів евакуації, систем автоматичного пожежегасіння та сигналізації, протипожежного водопостачання, первинних засобів пожежегасіння, вогнезахисної обробки конструкцій, протипожежних перешкод, електромереж, електрообладнання, опалювальних приладів, систем вентиляції тощо, відповідність їх вимогам законодавства)
Керівник (власник) суб’єкта господарської діяльності
(підпис) (ініціали та прізвище)
“____” _______________ 20__ р. М.П.

Схожі:

Заяв а iconВ раздел прием 2011 Строки прийому заяв І документів, вступних екзаменів,...
Прийом заяв І документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої...
Заяв а iconТерміни прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування...
Терміни прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до
Заяв а iconЗаяв а

Заяв а iconЗаяв а

Заяв а iconЗаяв а

Заяв а iconЗаяв а п ро страховий випадок

Заяв а iconМіському голові Мельнику С.І. Заяв а

Заяв а iconНачальнику управління торгівлі Москалюк В. І. Заяв а

Заяв а iconКерівнику дозвільного органу Начальнику управління торгівлі Москалюк В. І. Заяв а

Заяв а iconКерівнику дозвільного органу Начальнику управління торгівлі Москалюк В. І. Заяв а

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка