П. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Скачати 117.55 Kb.
НазваП. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Дата15.04.2013
Розмір117.55 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Право > Документы
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 23.01.2013 р. N 18.1-12/2

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Держстату України
П. С. Власенко


Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

N 13-зв'язок (квартальна) "Звіт про наявність засобів зв'язку"

Загальні положення

Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 13-зв'язок (квартальна) "Звіт про наявність засобів зв'язку" (далі - звіт).

Звіт охоплює дані щоквартально станом на 1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня. Розділ III звіту охоплює дані раз на рік станом на 1 січня. Показники у звіті відображені в цілих числах.

^ Документи первинного обліку

Зміст звіту за формою N 13-зв'язок відповідає даним документів первинного обліку, а саме:

1) укладеним відповідно до чинного законодавства договорам:

- між оператором/провайдером телекомунікацій і споживачем (юридична або фізична особа) про надання та отримання телекомунікаційних послуг (письмовий чи усний);

- між провайдером програмної послуги та споживачем;

2) оплаті замовленої споживачем телекомунікаційної послуги;

3) журналу реєстрації абонентів;

4) картотеці абонентів.

^ Основні поняття та визначення

Поняття та визначення, які стосуються змісту звіту, передбачені законами України "Про телекомунікації" та "Про поштовий зв'язок", Правилам надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 N 720, зі змінами та доповненнями, а саме:

абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі;

безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі (безпроводовий доступ) - електрозв'язок з використанням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися із збереженням унікального ідентифікаційного номера в межах пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, які під'єднані до одного комутаційного центру;

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

кабельне телебачення - телекомунікаційна послуга, що може надаватися як в аналоговому, так і цифровому форматах, забезпечує споживачу перегляд пакетів телевізійних програм за індивідуальною передплатою з використанням телекомунікаційної мережі;

карткове обслуговування - надання доступу до телекомунікаційних послуг через систему попередніх платежів, коли з'єднання може бути встановлено з будь-якого кінцевого обладнання;

ліцензія - документ, що засвідчує право суб'єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов;

міська телефонна мережа - це місцева телефонна мережа, призначена для забезпечення з'єднання абонентів міста;

оператор телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж;

основна радіотрансляційна точка - радіоточка, на яку звукове мовлення подається через обмежувач;

провайдер телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;

проводовий електрозв'язок - передавання і приймання інформації із застосуванням проводових ліній з металевими або волоконнооптичними жилами;

ресурси телекомунікаційних мереж - наявні в телекомунікаційних мережах кількість номерів (номерний ресурс), кількість і пропускна спроможність проводових ліній з металевими жилами, оптичними волокнами, радіоліній, каналів, трактів для передавання інформації, комутаційних станцій та вузлів, радіочастотний ресурс;

рухомий (мобільний) зв'язок - електрозв'язок із застосуванням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися в межах усіх пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний номер мобільної станції;

сільська телефонна мережа - це місцева телефонна мережа призначена для забезпечення з'єднання абонентів сільського адміністративного району;

супутниковий канал - канал зв'язку, побудований із застосуванням супутникового ретранслятора;

таксофони місцеві - телефони-автомати загального користування в міській або сільській мережі телефонного зв'язку;

таксофони універсальні - телефони-автомати загального користування в міській або сільській мережі, що включені в міжнародну мережу зв'язку та міжміську національну мережу зв'язку;

телекомунікації (електрозв'язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах;

телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;

телемережі - телекомунікаційні мережі загального користування, що призначаються для передавання програм радіо- та телебачення, а також інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг і можуть інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування;

телефонні апарати - це кінцеве обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою доступу до телекомунікаційних послуг;

телефонні апарати (лінії) переговорних пунктів - телефонні апарати (лінії) телефонної мережі в міській або сільській місцевості, які встановлені в місцях колективного доступу (переговорні пункти);

фіксований зв'язок - телекомунікації, що здійснюються із застосуванням стаціонарного (нерухомого) кінцевого обладнання.

^ Порядок заповнення форми

Розділ I. Телефонні апарати

Під час складання звітності необхідно розрізняти поняття абонент і користувач. Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, котрий отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору (письмового чи усного), котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі. Користувач - споживач, який користується такими послугами. Кількість користувачів послуг завжди перевищує кількість абонентів, оскільки в рамках договору одного абонента послугою можуть користуватися декілька споживачів послуг.

Усний договір про надання телекомунікаційних послуг (публічний договір) вважається укладеним із часу вчинення споживачем дій, необхідних для отримання послуги (внесення попередньої плати готівкою, придбання картки попередньо оплаченої послуги, набору альтернативного коду вибору мережі іншого оператора, активізації ідентифікаційної картки тощо).

У разі якщо умовами договору оператора/провайдера з користувачем послуги передбачено надання декількох видів телекомунікаційних послуг або ж послуг за різними технологіями, то договір слід враховувати при визначенні кількості абонентів за кожним видом послуг та/або за кожною технологією.

Якщо одним договором передбачається надання декількох послуг за однією технологією (наприклад, декілька ліній xDSL), то при визначенні кількості абонентів слід враховувати їх загальну кількість у договорі.

У графі 1 "Міська телефонна мережа - всього" вміщено дані про загальну кількість телефонних апаратів (ліній), тобто кінцевих пристроїв міських телефонних мереж, у тому числі у графі 2 - дані про загальну кількість домашніх телефонних апаратів (ліній). Докладно, які саме дані про телефонні апарати містить той чи інший рядок, зазначено нижче.

У графі 3 "Сільська телефонна мережа - всього" вміщено дані про кількість телефонних апаратів, тобто кінцевих пристроїв сільських телефонних мереж, у тому числі домашніх (графа 4). Дані у графі 2 є меншими за дані в графі 1 та дані в графі 4 є меншими за дані в графі 3.

Графи 2 та 4 "у т. ч. домашні" вміщують дані про загальну кількість місцевих телефонних апаратів, що встановлені в квартирах.

Рядок 010 "телефонні апарати основні" відображає дані про загальну кількість основних телефонних апаратів, тобто кінцевих пристроїв місцевих телефонних мереж.

Рядок 020 "таксофони місцеві" вміщує дані про кількість місцевих таксофонів. З рядка 020 виділено дані про кількість місцевих таксофонів, в яких послуги надаються за кредитними картками (рядок 021).

Рядок 030 "таксофони універсальні" вміщує дані про кількість універсальних таксофонів, що внесені в міжнародну мережу зв'язку та міжміську національну мережу зв'язку. З рядка 030 виділено дані про універсальні таксофони, в яких послуги надаються за кредитними картками (рядок 031).

Рядок 040 "телефонні апарати (лінії) переговорних пунктів" вміщує дані про кількість телефонних апаратів (ліній) переговорних пунктів. З рядка 040 виділено дані про кількість телефонних апаратів (ліній), що знаходяться в автоматизованих переговорних пунктах, організованих на базі апаратно-програмних комплексів (АПП/АПК) (рядок 041).

Рядок 050 "крім того, основні телефонні апарати АТС підприємств, установ, організацій, включені до АТС операторів зв'язку, які мають вихід на телефонні мережі загального користування" вміщує дані про кількість основних телефонних апаратів (ліній) АТС підприємств, установ, організацій, підключених до АТС операторів зв'язку, що мають вихід на телефонні мережі загального користування.

^ Розділ II. Абоненти зв'язку

У графі 1 "Абоненти зв'язку - усього" вміщено дані про загальну кількість абонентів різних мереж зв'язку. З них у графі 2 "у тому числі у населення" виділено дані про кількість фізичних осіб, які є абонентами тієї чи іншої телекомунікаційної мережі. Дані у графі 2 є меншими за дані, вказані у графі 1.

Рядок 060 "абоненти мобільного зв'язку - всього" відображає дані про загальну кількість абонентів портативних телефонів, що мають договір про надання послуг мобільного зв'язку (письмовий чи усний) із використанням технологій рухомого зв'язку, що забезпечують доступ до телекомунікаційної мережі загального використання. Враховано як контрактних абонентів, так і абонентів із передплаченими послугами. Не враховано неактивних абонентів, тобто абонентів із картками передплати, з яких впродовж останніх 3 місяців не здійснювалися і не отримувалися телефонні виклики, електронні повідомлення тощо. Дані, вказані у цьому рядку, є більшими або дорівнюють сумі даних рядків з 061 ё 067 включно, але без урахування даних, вказаних у підпунктах цих рядків. З нього:

рядок 061 "стільникового" включає дані про кількість абонентів стандартів GSM, IMT-MC-450, UMTS, CDMA-800 (CDMA-2000);

з рядка 061 у рядку 061.1 "стандарту CDMA" виділено дані про кількість абонентів широкосмугового цифрового рухомого (мобільного) зв'язку у стандарті CDMA, дані рядка 061.1 не мають перевищувати дані рядка 061;

рядок 062 "транкінгового" вміщує дані про кількість абонентів системи радіозв'язку з автоматичним наданням абоненту вільного радіоканалу (транкінгова система зв'язку), яка дозволяє використовувати весь виділений спектр радіочастот усіма абонентами системи і забезпечує оперативним зв'язком користувачів, з можливістю організації розмови групи абонентів та індивідуального виклику окремих абонентів;

рядок 064 "супутникового" вміщує дані про кількість абонентів телекомунікаційних послуг, які надаються мережами супутникового зв'язку;

рядок 065 "радіозв'язок розподільчих систем (широкосмуговий доступ)" відображає дані про кількість абонентів високошвидкісного широкосмугового доступу з передачі даних, наданих з використанням безпроводових технологій MMDS, LMDS, Wi-Fi, WiMAX;

рядок 066 "цифрової безпроводової телефонії" вміщує дані про кількість абонентів широкосмугового цифрового рухомого (мобільного) зв'язку стандарту CDMA, що надають послуги прямого міського номеру;

рядок 067 "системи радіозв'язку типу "Алтай" відображає дані про кількість абонентів автоматичної дуплексної системи радіозв'язку з рухомими об'єктами типу "Алтай".

Рядок 080 "абоненти кабельного телебачення" вміщує дані про загальну кількість абонентів кабельного телебачення як в аналоговому, так і цифровому форматах з використанням телекомунікаційної мережі.

Рядок 081 "абоненти супутникового телебачення" відображає дані про кількість абонентів супутникового телебачення, які забезпечуються телебаченням каналами супутникового зв'язку;

Рядок 090 "абоненти мережі Інтернет" відображає дані про загальну кількість тільки активних абонентів Інтернет, які уклали договір (письмовий чи усний) на послугу з надання доступу до Інтернет і користувалися нею протягом останніх трьох місяців. Включено усіх абонентів, що користуються послугою Інтернет незалежно від кінцевого абонентського обладнання, яке дає можливість доступу до Інтернет (мобільний чи немобільний), способу підключення (фіксований чи безпроводовий) та способу оплати. Дані, вказані у цьому рядку, є більшими або дорівнюють сумі даних рядків з 091 ё 092 включно, але без урахування даних, вказаних у підпунктах цих рядків. З нього:

у рядку 091 "з надання широкосмугового доступу" вказано дані про кількість абонентів, які отримують доступ до мережі Інтернет із застосуванням різних видів каналів і технологій зв'язку, що забезпечують широкосмуговий доступ. У свою чергу з рядка 091 виділено:

у рядку 091.1 "xDSL каналах" - дані про кількість абонентів, які забезпечуються широкосмуговим доступом до мережі Інтернет наявною мережею фіксованого зв'язку за технологією xDSL;

у рядку 091.2 "супутникових каналах" - дані про кількість абонентів, які забезпечуються широкосмуговим доступом до мережі Інтернет каналами супутникового зв'язку;

у рядку 091.3 "виділених каналах" - дані про кількість абонентів, які забезпечуються широкосмуговим доступом до мережі Інтернет виділеними каналами зв'язку;

у рядку 091.4 "телевізійному кабелю" - дані про кількість абонентів, які забезпечуються широкосмуговим доступом до мережі Інтернет лініями кабельного телебачення.

Сума даних рядків 091.1 ё 091.4 дорівнює даним рядка 091.

Крім того, з рядка 090 "абоненти мережі Інтернет" виділено також рядок 092 "з наданням комутованого доступу", в якому вказано дані про кількість абонентів, які забезпечуються доступом до мережі Інтернет комутованими каналами телекомунікаційної мережі загального користування. У свою чергу з рядка 092 виділено:

у рядку 092.1 "безпарольний доступ" - дані про кількість абонентів, які забезпечуються доступом до мережі Інтернет наявними телефонними лініями за допомогою модему, який не потребує купівлі Інтернет-картки або укладання окремого договору з Інтернет-провайдером;

у рядку 092.2 "контрактне обслуговування" - дані про кількість абонентів, які забезпечуються доступом до мережі Інтернет, який надається споживачам згідно з укладеним договором (контрактом);

у рядку 092.3 "карткове обслуговування" - дані про кількість абонентів, які забезпечуються доступом до мережі Інтернет наявними телефонними лініями за допомогою модему, згідно з Інтернет-картками. З нього:

у рядку 092.3.1 "з них із наданням послуги зворотного зв'язку (call-back)" виділено дані про кількість абонентів, які забезпечуються доступом до мережі Інтернет, який надається споживачам за допомогою послуги зворотного зв'язку (call-back).

Сума даних рядків 092.1 ё 92.3 дорівнює даним рядка 092.

Розділ III. Радіотрансляційні точки

У графі 1 "Усього" відображено дані про загальну кількість основних радіотрансляційних точок.

З графи 1 у графі 2 "у тому числі у сільській місцевості" виділено дані про кількість основних радіотрансляційних точок, що розташовані у сільській місцевості.

Рядок 100 "основні радіотрансляційні точки" вміщує дані про загальну кількість основних радіотрансляційних точок. З рядка 100 виділено багатопрограмні трансляції (рядок 101) і радіотрансляційні точки у населення (рядок 102).

Рядок 110 "крім того, радіотрансляційні точки інших підприємств, установ, організацій" відображає дані про кількість радіотрансляційних точок інших підприємств, установ, організацій, що встановлені на території України.

 

Директор департаменту
статистики послуг


І. В. Калачова

Схожі:

П. С. Власенко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Роз'яснення містять інформацію щодо порядку заповнення форми державного статистичного спостереження n 1-туризм (річна) "Звіт про...
П. С. Власенко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 2-3 нк (один раз на рік)...
П. С. Власенко Роз\Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 12-зв'язок (місячна) "Звіт про доходи...
П. С. Власенко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження про виробництво та реалізацію...
П. С. Власенко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 9-зез "Звіт про експорт...
П. С. Власенко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 1-кзр (річна) "Звіт про...
П. С. Власенко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 6-тп (ес) (річна) "Звіт про...
П. С. Власенко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення окремих показників форми...
Економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 06....
П. С. Власенко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Пв (один раз на чотири роки) "Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників"
П. С. Власенко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Пв (один раз на чотири роки) "Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка