Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки
Скачати 308.89 Kb.
НазваКонституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки
Сторінка8/8
Дата23.04.2014
Розмір308.89 Kb.
ТипЗакон
nauch.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8

^ РОЗДІЛ X ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН

СТАТТЯ 117. Громадяни УРСР мають право на працю, тобто право


на одержання гарантованої роботи з оплатою їх праці у відповідності з її кількістю і якістю.

Право на працю забезпечується соціалістичною організацією народного господарства, неухильним зростанням продуктивних сил радянського суспільства, усуненням можливості господарських криз і ліквідацією безробіття.

СТАТТЯ 118. Громадяни УРСР мають право на відпочинок.


Право на відпочинок забезпечується скороченням робочого дня для величезної більшості робітників до 7 годин, установленням щорічних відпусток робітникам і службовцям з збереженням заробітної плати, наданням для обслуговування трудящих широкої сітки санаторіїв, будинків відпочинку, клубів.

СТАТТЯ 119. Громадяни УРСР мають право на матеріальне


забезпечення в старості, а також — в разі хвороби і втрати працездатності.

Це право забезпечується широким розвитком соціального страхування робітників і службовців за рахунок держави, безплатною медичною допомогою трудящим, наданням у користування трудящим широкої сітки курортів.

СТАТТЯ 120. Громадяни УРСР мають право на освіту.


Це право забезпечується загальнообов’язковою початковою освітою, безплатністю освіти, включаючи вищу освіту, системою державних стипендій величезній більшості тих, що вчаться у вищій школі, навчанням у школах рідною мовою, організацією на заводах, в радгоспах, машинно-тракторних станціях і колгоспах безплатного виробничого, технічного й агрономічного навчання трудящих.

СТАТТЯ 121. Жінці в УРСР надаються рівні права з чоловіком в


усіх галузях господарського, державного, культурного і громадсько-політичного життя.

Можливість здійснення цих прав жінок забезпечується наданням жінці рівного з чоловіком права на працю, оплату праці, відпочинок, соціальне страхування і освіту, державною охороною інтересів матері й дитини, наданням жінці при вагітності відпусток з збереженням утримання, широкою сіткою родильних будинків, дитячих ясел і садків.

СТАТТЯ 122. Рівноправність громадян УРСР, незалежно від їх


національності і раси, в усіх галузях господарського, державного, культурного і громадсько-політичного життя є непорушним законом.

Яке б то не було пряме чи посереднє обмеження прав або, навпаки, встановлення прямих чи посередніх переваг громадян залежно від їх расової і національної приналежності, а так само як усяка проповідь расової або національної винятковості, або ненависті і зневаги — караються законом.

СТАТТЯ 123. З метою забезпечення за громадянами свободи


совісті церкву в УРСР відокремлено від держави і школу від церкви. Свобода відправлення релігійних культів і свобода антирелігійної пропаганди визнається за всіма громадянами.

СТАТТЯ 124. У відповідності з інтересами трудящих і з метою


зміцнення соціалістичного ладу громадянам УРСР гарантується законом:

а) свобода слова,

б) свобода друку,

в) свобода зборів і мітингів,

г) свобода вуличних походів і демонстрацій.

Ці права громадян забезпечуються наданням трудящим і їх організаціям друкарень, запасів паперу, громадських будинків, вулиць, засобів зв’язку та інших матеріальних умов, необхідних для їх здійснення.

СТАТТЯ 125. У відповідності з інтересами трудящих і з метою


розвитку організаційної самодіяльності і політичної активності народних мас громадянам УРСР забезпечується право об’єднання в громадські організації: професійні спілки, кооперативні об’єднання, організації молоді, спортивні й оборонні організації, культурні, технічні й наукові товариства, а найбільш активні і свідомі громадяни з лав робітничого класу і інших верств трудящих об’єднуються у Комуністичну партію (більшовиків) України, яка є передовим загоном трудящих в їх боротьбі за зміцнення і розвиток соціалістичного ладу і являє собою керівне ядро всіх організацій трудящих, як громадських, так і державних.

СТАТТЯ 126. Громадянам УРСР забезпечується недоторканність


особи. Ніхто не може бути заарештований інакше, як за постановою суду або з санкції прокурора.

СТАТТЯ 127. Недоторканність житла громадян і тайна листування


охороняються законом.

СТАТТЯ 128. УРСР надає право притулку іноземним громадянам,


що переслідуються за оборону інтересів трудящих або наукову діяльність, або національно-визвольну боротьбу.

СТАТТЯ 129. Кожний громадянин УРСР зобов’язаний додержувати


Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки, виконувати закони, додержувати дисципліни праці, чесно ставитися до громадського обов’язку, поважати правила соціалістичного співжиття.

СТАТТЯ 130. Кожний громадянин УРСР зобов’язаний берегти і


зміцнювати суспільну, соціалістичну власність, як священну і недоторкану основу радянського ладу, як джерело багатства і могутності батьківщини, як джерело заможного і культурного життя всіх трудящих.

Особи, що роблять замах на суспільну, соціалістичну власність, є ворогами народу.

СТАТТЯ 131. Загальний військовий обов’язок є законом.


Військова служба в Робітничо-Селянській Червоній Армії є почесний обов’язок громадян УРСР.

СТАТТЯ 132. Захист батьківщини є священний обов’язок кожного


громадянина УРСР. Зрада батьківщини: порушення присяги, перехід на бік ворога, заподіяння шкоди воєнній моці держави, шпигунство — караються за всією суворістю закону, як найтяжчий злочин.

^ РОЗДІЛ XI ВИБОРЧА СИСТЕМА

СТАТТЯ 133. Вибори депутатів до всіх Рад депутатів трудящих:


Верховної Ради УРСР, Верховної Ради Молдавської АРСР, обласних Рад депутатів трудящих, Рад депутатів трудящих адміністративних округ, районних, міських, селищних, станичних і сільських Рад депутатів трудящих, — провадяться виборцями на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

СТАТТЯ 134. Вибори депутатів є загальними: всі громадяни


УРСР, які досягли 18 років, незалежно від расової і національної приналежності, віросповідання, освітнього цензу, осілості, соціального походження, майнового стану та минулої діяльності, мають право брати участь у виборах депутатів і бути обраними, за винятком божевільних і осіб, засуджених судом з позбавленням виборчих прав.

СТАТТЯ 135. Вибори депутатів є рівними: кожний громадянин має


один голос; всі громадяни беруть участь у виборах на рівних засадах.

СТАТТЯ 136. Жінки користуються правом обирати і бути обраними


нарівні з чоловіками.

СТАТТЯ 137. Громадяни, які перебувають у лавах Червоної


Армії, користуються правом обирати і бути обраними нарівні з усіма громадянами.

СТАТТЯ 138. Вибори депутатів є прямими: вибори до всіх Рад


депутатів трудящих, починаючи від сільської та міської Ради депутатів трудящих аж до Верховної Ради УРСР, провадяться громадянами безпосередньо шляхом прямих виборів.

СТАТТЯ 139. Голосування при виборах депутатів є таємним.

СТАТТЯ 140. Вибори депутатів до Рад депутатів трудящих УРСР


провадяться по виборчих округах за такими нормами:

до обласних Рад: Вінницької, Київської, Харківської — один депутат від 30.000 населення; Дніпропетровської, Донецької, Одеської і Чернігівської — один депутат від 25.000 населення;

до Рад депутатів трудящих адміністративних округ — один депутат від 5.000 населення;

до районних Рад залежно від розміру району — один депутат не менше ніж від 500 і не більше ніж від 1500 чоловік населення;

до міських Рад і районних Рад в містах залежно від розміру міста або міського району — один депутат не менше ніж від 100 і не більше ніж від 1000 чоловік населення;

до сільських Рад залежно від розміру району діяльності сільської Ради — один депутат не менше ніж від 100 і не більше ніж від 250 чоловік населення.

Виборчі норми для кожної районної і міської Ради депутатів трудящих встановлюються “Положенням про вибори до Рад депутатів трудящих УРСР” в межах виборчих норм, вказаних у цій статті.

Виборчі норми для сільських, станичних і селищних Рад депутатів трудящих встановлюються обласними Радами депутатів трудящих і Верховною Радою Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки в межах виборчих норм, вказаних у цій статті.

СТАТТЯ 141. Кандидати при виборах виставляються по виборчих


округах.

Право виставлення кандидатів забезпечується за громадськими організаціями й товариствами трудящих: комуністичними партійними організаціями, професійними спілками, кооперативами, організаціями молоді, культурними товариствами.

СТАТТЯ 142. Кожний депутат зобов’язаний звітувати перед


виборцями в своїй роботі і в роботі Ради депутатів трудящих і може бути в усякий час відкликаний за рішенням більшості виборців у встановленому законом порядку.

^ РОЗДІЛ XII ГЕРБ, ПРАПОР, СТОЛИЦЯ

СТАТТЯ 143. Державний герб УРСР складається з золотих серпа і


молота, зображених на червоному фоні в променях сонця, облямованих колоссям, з написом: зверху над серпом і молотом “УРСР” і внизу “Пролетарі всіх країн, єднайтеся!”.

СТАТТЯ 144. Державний прапор УРСР складається з червоного


полотнища, в лівому кутку якого, коло древка наверху, вміщені золоті серп і молот і літери “УРСР”.

СТАТТЯ 145. Столицею Української Радянської Соціалістичної


Республіки є місто Київ.

РОЗДІЛ XIII ПОРЯДОК ЗМІНИ КОНСТИТУЦІЇ

СТАТТЯ 146. Зміна Конституції УРСР провадиться лише за


рішенням Верховної Ради УРСР, ухваленим більшістю не менше 2/3 голосів.

Президія Надзвичайного XIV З’їзду Рад Української Радянської Соціалістичної Республіки

Київ, 30 січня 1937 року

(Опублік. в газ. “Вісті ЦВК УРСР” від 31 січня 1937 р.

N 26/4916).

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки iconЗакон української радянської соціалістичної республіки
Вводиться в дію Постановою вр n 8313-11 від 28. 10. 89, Ввр, 1989, Додаток до n 45, ст. 632
Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки iconПорівняльний аналіз Конституції урср
Четверта Конституція урср була ухвалена на позачерговій сьмій сесії Верховної Раді 20 квітня 1978 року. У преамбулі цієї Конституції...
Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки icon1. Зробити порівняльний аналіз Конституції урср 1978 року І Конституції України 1996 року
Четверта Конституція урср була ухвалена на позачерговій сьмій сесії Верховної Раді 20 квітня 1978 року. У преамбулі цієї Конституції...
Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки iconКонституція України 1996 р це особливий нормативно-правовий акт Основний...
Основний закон не лише держави, а й сус­пільства. Дійсно, як І вся система права, Конституція звер­нута І до суспільства, проте вона,...
Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки iconРеферат на тему: “ Право України у ХХ столітті ”
В даному питанні необхідно звернути увагу на те, що після подій Української революції 1917—1920 рр більша частина українських етнічних...
Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки iconДекларація про принципи та цілі відносин між урср та Турецькою Республікою
Києві відбулася зустріч Голови Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки Л. М. Кравчука І президента Турецької...
Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки iconКонституція Основний Закон держави
Як я вже говорив, що, термін Конституція походить від лат constitutio-устрій. Основний закон держави, який закріплює її суспільний...
Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки iconКонституція України – фундамент подальшої розробки правової держави
Української держави. Україна нарешті здобула свій Основний Закон – необхідний елемент сучасної законодавчої системи, який є її своєрідним...
Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки iconКонституція, її місце І значення
Конституція – це основний закон, І разом з іншими законами вона відноситься до права І законодавства, яким присвячені наступні частини...
Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки iconТема. Що таке Конституція
Верховної Ради України була прийнята Конституція України — Основний Закон нашої країни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка