Уроках математики
НазваУроках математики
Сторінка6/8
Дата16.05.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипУрок
nauch.com.ua > Психология > Урок
1   2   3   4   5   6   7   8
^

У дидактиці початкової школи ( О.Савченко ) наведено можливі


варіанти організації засвоєння змісту навчального матеріалу: а) учитель

повідомляє усно або письмово всі перераховані знання в повному обсязі,

а учні виконують рецептивні дії відповідно до розуміння повідомлення

вчителя; б) учитель розповідає відоме про вихідні емпірично конкретні об’єкти, про сутність об’єктів, а пояснення пропонує зробити самим учням; у цьому випадку учні виконують рецептивні дії відповідно до

розуміння повідомлення, і самостійності дії – обґрунтування конкретних

знань, спираючись на знання про сутність; в) учитель повідомляє лише

знання про сутність і далі до змістовного конкретного знання про об’єкти;

при цьому учні здійснюють рецептивні дії відповідно до розуміння повідомлення про об’єкти, обґрунтувати і вивести властивості об’єктів із

знайдених основ (41, с 83).
^

Справжній процес навчання потребує свідомої, відповідної участі в


ньому учнів, їхньої готовності бути повсякчас відкритими для сприйняття

нового досвіду та постійно змінюватися самим відповідно до змін навколишньої дійсності.

До змістовного компоненту моделі відносяться підручники й посібники, якими користуються учні четвертого класу на уроках математики. У новому поколінні підручників закладено, крім інформаційної, мотиваційну і розвивальну функції. Ситуації вільного вибору, а також наявність обов’язкового і необов’язкового матеріалу посилюють мотиваційну функцію підручників з математики, стимулюють розвиток самооцінки, запобігають гіперопіці учнів з боку вчителя. Підручник прогнозує діяльність учнів, спрямовану на розв’язання певних навчальних завдань.
^

Що стосується розвитку творчого мислення школярів у процесі


традиційного навчання, то слід зазначити: для цього можна організувати додаткові заняття, математичні факультативи, гуртки тощо. Значний вплив

на розвиток творчого мислення молодшого школяра оказують різноманітні

тренінги, де розвиток творчих нахилів здійснюватиметься на групових

заняттях.

Наступний компонент навчального блоку – навчальний процес. Поняття «навчальний процес» охоплює всі компоненти навчання: діяльність викладача, діяльність учня, засоби, за допомогою яких здійснюється цей процес, форми, в яких він реалізується. Учитель виступає організатором навчальної діяльності( у нашому випадку – розвитком творчого мислення).Він спрямовує діяльність учнів так, щоб останні були активними учасниками, а не пасивними спостерігачами чи виконавцями, вступали у різні форми взаємодії з педагогом та іншими суб’єктами учіння.

Виходячи із сучасних концепцій навчання, слід зробити висновок,

що найкориснішим є навчання на межі можливостей для даного учня. Під

час керування процесом навчання треба робити акценти не на примус учнів, а на те, щоб викликати в них потребу скерувати дії вчителя і бажання виконувати їх.
^

Неможливо організувати процес навчання без системи відповідних


методів навчання. Розв’язуючи проблему вибору і поєднання методів у системі уроків або окремому уроці математики, вчитель має створювати

найліпші можливості для активності школярів на всіх етапах опрацювання

навчального матеріалу: сприймання, осмислювання, усвідомлення, закріплення, застосування та узагальнення. Враховується головна мета вивчення матеріалу, рівень підготовленості учнів, наявність навчального обладнання

(41, с 216).

Наукові дослідження показали, що для управління і стимулювання дитячої творчості у навчальній діяльності доцільно застосовувати методи

і форми роботи: «мозкова атака»,метод фокальних об’єктів, метод руйнування. Треба відмітити, що реальне застосування таких методів – справа складна і вимагає досвіду, врахування психологічних факторів, і обов’язково кожного разу-в залежності від конкретного контингенту навчаємих спеціального модифікування, адаптації того чи іншого методу. Але практика свідчить, що їх можна пристосувати до використання в початкових класах.

Таким чином, у навчанні творчості молодших школярів на основі використання прийомів розумової діяльності розвиваються невикористані резерви. Специфіка предмета математики створює найбільш широкі можливості для цілеспрямованого формування не тільки практичних , але й інтелектуальних умінь для досягнення тих навчально–виховних цілей ,

які поставлені перед сучасною школою (20с11).

Творче навчання також передбачає творче використання вчителем методів навчання . Для цілеспрямованого і постійного розвитку творчих можливостей учнів необхідно , щоб методи , організаційні методи форми та засоби навчання відповідали цілям і задачам навчально–творчої діяльності.

Зупинимось на використанні задач, які в більшій мірі сприяють розвитку

творчих можливостей учнів. Задачі на збільшення на кілька одиниць

( непряма форма).

Зміна числових даних.

Наприклад: У Васі 9 олівців, це на 6 олівців більше ніж у Надійки. Скільки

олівців у Надійки?

  • розв’яжи таку ж задачу, але щоб в ній було сказано, що в Надійки на

6 олівців менше;

- розв’яжи задачу, перед цим замінивши число 9 на інше;

- розв’язати задачу, замінивши числові данні так, щоб шукане число

збільшилось ( або зменшилось ).

Заміна запитання.

На першій полиці 4 книжки, це на 8 книжок менше ніж на другій. Скільки книжок на обох полицях?

Завдання: Замінити питання у задачі та розв’язати її.

а) У скільки разів менше книжок на першій полиці ніж на другій?

б) Скільки книжок потрібно додати на першу полицю, щоб на двох полицях було книжок порівну?

в) Після того, як на першій і на другій полиці книжок стане порівну, яка

їх кількість буде на обох полицях разом?

Зміна зв’язків у задачі.

За допомогою такого прийому діти поступово усвідомлюють, що незначні на перший погляд зміни в тексті задачі призводять до істотних змін у ході розв’язування, та роблять висновок про можливість зміни характеру залежностей між величинами.

Задача. У Наталки 9 квіток ,а це на 3 квітки менше ніж у Оленки. Скільки

квіток у Оленки ?

Діти замінюють вираз умови «на 3 квітки менше» на нові «у 3 рази менше» і розв’язують задачу.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Уроках математики iconУроках математики з метою формування профільних компетенцій
Використання ікт на уроках математики з метою формування профільних компетенцій
Уроках математики iconУроках математики
Але не можна зводити все математичне навчання в шкоді до передачі учням визначеної суми знань І навичок. Це обмежувало б роль математики...
Уроках математики iconУроках математики в 1-4 класах

Уроках математики iconУроках математики
Цю технологію можна використовувати на будь-якому етапі уроку математики, навіть на етапі перевірки самостійно виконаного завдан-...
Уроках математики iconМетодичні рекомендації по проблемі
Особистісно зорієнтований підхід до розвитку пізнавальних інтересів на уроках математики. – Ніжин – 2008 р
Уроках математики icon„Брейн-ринг”
Мета: вдосконалити І закріпити знання учнів з вивчених тем на уроках інформатики, математики та фізики
Уроках математики iconУроках математики
Серед рис, які виховує математика, не можна обійти такі, як чесність, правдивість, наполегливість І мужність
Уроках математики icon"Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики на...

Уроках математики iconАвтор: Давидюк Олена Миколаївна Район, місто
Тема: „Розумова діяльність, самоконтроль, самоаналіз учнів на уроках математики”
Уроках математики iconУроках математики
Звідси І зацікавленість у такій системі навчання, яка спрямована на розвиток індивідуальності шляхом забезпечення особистісно орієнтованого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка