Контроль як функція управління1
НазваКонтроль як функція управління1
Сторінка1/13
Дата16.05.2013
Розмір1.4 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Психология > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Методична служба − школі

КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ
УПРАВЛІННЯ1

Педагогічний дайджест

Типи та форми контролю

1.

За часом здійснення

1.1.

Попередній.

Здійснюється під час планування, для створення певних систем, структур. Фактично − це відстеження дотримання існуючих стандартів, норм, правил з метою їх аналізу. Як правило, попередній контроль використовується у сферах ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових). Попередній контроль за роботою вчителів, учнів проводиться з метою аналізу та оцінки ділових, професійних, навчальних знань та навичок, які необхідні для подальшої роботи або навчання.

1.2.

Поточний
(оперативний).


Здійснюється безпосередньо в процесі діяльності для запобігання відхилень від встановлених планів, нормативів, положень, програм, оперативного усунення недоліків.

1.3.

Заключний.

Здійснюється для зворотного зв’язку після закінчення роботи. Порівнюються реальні результати із визначеними нормами, стандартами, планами.

2.

За широтою охоплення об’єктів перевірки

2.1.

Тематичний.

Передбачає глибоке вивчення певної проблеми, актуального питання.

2.2.

Фронтальний.

Полягає у всебічному вивченні діяльності всього колективу або окремого вчителя.

2.3.

Оглядовий
(вибірковий).


Для виявлення об’єктів для наступного тематичного та фронтального контролю.
3.

За об’єктами контролю

3.1.

Персональний.

Контроль за роботою однієї особи (вчителя, класного керівника, психолога, технічного працівника тощо).

3.2.

Класно-узагальнюючий.

Отримання інформації про стан навчально-виховного процесу або якогось питання в певному класі.

3.3.

Предметно-узагальнюючий.

Вивчення стану навчання та рівня навчальних досягнень учнів з певної дисципліни.

3.4.

Тематично-узагальнюючий.

Всебічне вивчення когось питання, проблеми.

3.5.

Комплексний.

Передбачає різноаспектне вивчення об’єкта та поєднання цілей кількох видів контролю.

4.

За системою стосунків між учасниками контролю

4.1.

Адміністративний.

Ініціатором і організатором виступає адміністрація школи.

4.2.

Взаємоконтроль.

Ініціатором може виступати і адміністрація, але здійснюється за допомогою членів колективу.

4.3.

Самоконтроль.

Ініціатором і організатором відносно власної діяльності виступає сам педагог.

^ Орієнтовна програма фронтальної перевірки
системи роботи вчителя


з/п

Зміст перевірки

^ Форми і методи перевірки

1.

Виконання вчителем Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Спостереження уроків, виховних заходів. Аналіз навчально-виховної роботи вчителя.

2.

Підготовка вчителя до уроків і позакласних заходів.

Перевірка планів роботи вчителя.

3.

Виконання вчителем навчальних програм, норми контрольних, практичних і письмових робіт.

Аналіз класного журналу, зошитів учнів.

4.

Якість уроків, їх навчальна, розвиваюча та виховна роль.

Відвідування і аналіз уроків. Аналіз успішності за класними журналами.
5.

Рівень навчальних досягнень учнів. Уміння застосовувати знання на практиці.

Спостереження на уроках, аналіз зошитів, журналів, щоденників. проведення контрольних робіт, усне опитування.

6.

Виховання інтересу до предмета.

Анкетування, співбесіда з учнями.

7.

Формування навичок навчальної праці.

Завдання типу: „Склади план”, „Зроби аналіз доповіді, статті”, „Склади тези”; робота з довідковою літературою.

8.

Виховання учнів у процесі навчання. позакласна робота з предмета.

Спостереження на уроках, відвідування гуртків, факультативів.

9.

Виховання свідомої дисципліни.

Спостереження на уроках, відвідування гурткових, факультативних занять.

10.

Виконання єдиних вимог до усної і писемної мови. організація позакласного читання.

Перевірка зошитів, техніки читання, вивчення читацьких формулярів.

11.

Попередження неуспішності. індивідуальна робота з учнями. Проведення додаткових занять.

Вивчення причин неуспішності.. аналіз змісту додаткових занять. Аналіз записів у класному журналі.

12.

Робота вчителя з батьками учнів, громадськістю.

Співбесіди з батьками, анкетування.

13.

Самоосвіта вчителя.

Співбесіда з учителем.

14.

Результати навчально-виховної роботи вчителя.

Підсумкове опитування, контрольні роботи. бесіда з активом класу, батьківським комітетом.

^ Способи перевірки роботи вчителя

1. Вибіркове
відвідування
уроків.


Директор або заступник директора за власним планом відвідують уроки вчителів. Можливості способу: встановити, як за звичних обставин працює вчитель, як готується до уроків, які стосунки у нього з дітьми тощо.

^ 2. Тематичне
відвідування
уроків.


Керівник відвідує цикл уроків з певної теми. Можливості способу: визначитися із достоїнствами та недоліками в роботі вчителя, дати кваліфіковані поради, вивчити досвід роботи.

^ 3. Паралельне
відвідування
уроків.


Керівник відвідує уроки вчителів у паралельних класах з однієї теми. Можливості способу: зробити висновки про індивідуальний стиль роботи, індивідуальний почерк, доцільність використання певних методів навчання.

^ 4. Комплексне
відвідування
уроків.


Керівник протягом навчального дня (4-5 уроків) присутній на уроках в одному класі. Можливості способу: перевірити, проаналізувати систему вимог учителів, зробити висновки щодо навантаження учнів.

^ 5. Відвідування
уроків разом із
спеціалістом.


Керівник у разі сумнівів або з метою більш глибокого вивчення роботи вчителя запрошує спеціаліста вузького профілю (вчителя з даного предмета, керівника методичного об’єднання, методиста районного методичного кабінету). Можливості способу: зіставити свої уявлення про оптимальний рівень учителя з реальним.

^ 6. Відвідування
уроків за запрошенням учителя.


Керівник відвідує „відкритий” урок, щоб побачити роботу вчителя в оптимальних умовах, проаналізувати перспективи самоконтролю. Можливості способу: зіставити свої уявлення про оптимальний рівень учителя з реальним.

^ 7. Відвідування
уроків з опитуванням учнів
або письмовими
роботами.


Керівник заздалегідь повідомляє вчителя про свої наміри, просить його підготувати контрольні питання для перевірки засвоєного учнями на уроці (або готує завдання сам), у разі необхідності − вносить корективи. Можливості способу: оцінити ефективність використаних на уроці методів, визначити ступінь засвоєння учнями змісту уроку.

^ 8. Перевірка
документації.


Можливості способу: перевірити виконання програм, нормативів, обов’язковість, акуратність учителя.

^ 9. Проведення
бесід з учителем.


Можливості способу: двостороннє обговорення питань, узгодження позицій та результатів, визначення перспектив.

^ 10. Тестування
вчителів.


Можливості способу: встановлення реального рівня компетентності.

11. Анкетування вчителів, учнів, батьків.

Можливості способу: виявити особливості вчителя, ставлення до нього, його статус, своєчасно коригувати імідж.

^ Класно-урочний контроль

Класно-урочний контроль передбачає вивчення діяльності великої групи вчителів, які ведуть навчально-виховну роботу з учнями одного класу (система опитування, робота над помилками, забезпечення єдиних вимог до характеру та обсягу домашніх завдань тощо); рівень знань, умінь, навичок учнів; психологічний клімат в учнівському колективі.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Контроль як функція управління1 iconКонтроль за станом охорони праці
Тому контроль стану охорони праці є найбільш відповідальна та трудомістка функція процесу управління
Контроль як функція управління1 iconПоказникова функція
Парність, непарність Функція не є ні парною, ні непарною (функція загального вигляду)
Контроль як функція управління1 iconПерелік умовних скорочень
Контроль за діяльністю учасників фондового ринку як функція державного управління
Контроль як функція управління1 iconАдміністративно-громадський контроль
Положення про оперативний контроль в навчальних закладах освіти. Оперативний контроль з охорони праці — це спільний контроль адміністрації...
Контроль як функція управління1 icon4 Поняття І класифікація функцій менеджменту
Основні терміни й поняття: функція менеджменту, планування, організація, мотивація, контроль, спеціальні функції
Контроль як функція управління1 iconІнтеграл Стилтьєса
Якщо g(X) – функція граничної варіації, а f(X) – неперервна функція на [a, b], то границя існує
Контроль як функція управління1 iconУроку – Обернена функція, складена функція
Дидактична домогтися розуміння, яка функція може бути оборотною; сформувати поняття оберненої І складеної функцій; домогтися засвоєння...
Контроль як функція управління1 iconРеферат з дисципліни «Основи менеджменту» на тему: «Контроль як функція управління»
У наш час важко назвати більш важливу І багатогранну сферу діяльності, чим управління, або менеджмент, від якого в значній мірі залежать...
Контроль як функція управління1 iconКонтрольна робота
Функція, що залежить від n змінних.,хn, називається булевою, або перемикаючою, якщо функція f І любий з її аргументів ХI, І є приймають...
Контроль як функція управління1 icon32. Диференціювання по параметру інтеграла, межі якого залежать від параметра
Якщо функція визначена І неперервна як функція від двох змінних в прямокутнику, то інтеграл є неперервною функцією від параметра
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка