План комплексного розвитку першотравенської загальноосвітньої школи
НазваПлан комплексного розвитку першотравенської загальноосвітньої школи
Сторінка1/7
Дата17.08.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Психология > Документы
  1   2   3   4   5   6   7

Затверджено

на загальних зборах колективу

Першотравенської ЗОШ №4


(протокол №____від _________________)

Директор школи ____________Яніва К.М.

ПЛАН

КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ

ПЕРШОТРАВЕНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ № 4

ПЕРШОТРАВЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2013 – 2018 рокиСтруктура програми розвитку:

 1. Обґрунтування необхідності створення програми.
 1. Інформаційна довідка про школу. Аналіз актуального стану освітнього закладу.
 1. Аналіз стану та прогноз тенденцій зміни соціального замовлення на освітні послуги.
 1. Місія, цілі та завдання навчального закладу.
 1. Концепція майбутнього стану школи.
 1. Шляхи реалізації комплексно-цільових підпрограм:

  • навчально-виховний процес;

  • науково-методичне забезпечення НВП;

  • творчі здібності;

  • управління навчальним закладом;

  • кадрове забезпечення;

  • виховна система;

  • я  громадянин – патріот Батьківщини;

  • здорова особистість;

  • імідж школи;

  • матеріально-технічна база школи.
 1. Етапи реалізації програми розвитку школи.
 1. Можливий ризик пов’язаний з реалізацією програми розвитку.


1. Обґрунтування програми
Кардинальні зміни в соціально-політичних та економічних умовах життя, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність нового підходу до системи виховання та навчання в галузі освіти, розробки та впровадження нових педагогічних технологій, які сприятимуть цілісному, гармонійному розвитку особистості учня, його самореалізації, ґрунтовному, духовно-креативному розумінню природної соціальної дійсності, психолого - соціальному зростанню випускників навчального закладу.

Зміни в житті українського народу, що відбулися наприкінці ХХ століття, спричинили цілий ряд складних проблем, що торкнулися молоді в цілому, й учнівської в тому числі. Система її ціннісного світогляду сформувалася під впливом глобальної зміни ієрархії загальнолюдських ціннісних орієнтацій.

Сьогодні виховання в молоді почуття любові до Батьківщини, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції належить до проблем державного масштабу.

Яким повинен вийти старшокласник із стін школи в життя?

Це повинна бути така молода людина, яка має не лише певний обсяг знань і навичок, а й перш за все відповідні життєві компетенції. Задля цього й упроваджуються демократичні норми організації шкільного життя. Особистість може досягти зрілості «лише через громадянське бачення світу, через оцінку всього, що відбувається навколо, із позицій власної активної участі та відповідальності за те, що відбувається в суспільстві…».

Допомогти в цьому підростаючому поколінню покликане громадянське виховання як складова національного виховання.

Виховувати громадянина – означає підготувати молодь до участі в розв’язанні сьогоденних і перспективних завдань держави, до управління нею та виконання функцій робітника та господаря, керівника та виконавця, громадського діяча та захисника Батьківщини.

Тобто в учня потрібно сформувати такі особистісні риси, як громадянська свідомість, відповідальність та активність, громадянський обов’язок і громадянська гідність. Тому соціальне замовлення школи полягає в тому, щоб «сформувати в підростаючого покоління нову систему цінностей, котра ґрунтується на національній гордості та гідності; виховати вільну й суверенну особистість, здатну захистити й обстояти власні позиції та погляди, керуючись національними та загальнолюдськими цінностями».

Одне з головних завдань системи освіти та виховання в Україні – це формування свідомості громадянина, що володіє політичною культурою, критичним мисленням, здатністю самостійно здійснювати свій вибір. Головним результатом громадянського виховання має стати соціальний досвід, що складається як із практичних навичок участі в суспільному житті, так і рівня розвитку громадянських якостей особистості.

Слід зауважити, що ідеї громадянського виховання в сучасних умовах дедалі більше одержуються підтримку педагогічної громадськості й учнівської молоді області.

Зростає значення громадянського виховання й освіти як інтегративної галузі знань із підготовки громадян до життя в умовах демократії. Такий досвід набувається як у процесі навчання, так і в ході позакласної роботи.
^ Передумовами розвитку є наявність у школі:

 • система методичної, виховної, правовиховної роботи;

 • гуртків, спортивних секцій, факультативів, які пропонують школярам широкий спектр занять за інтересами, забезпечують зайнятість дітей у другій половині дня за різними напрямами;

 • розвинене шкільне самоврядування, що дозволяє масове залучення учнів у різноманітну, активну громадську діяльність;

 • традиції співпраці з установами професійної освіти. Школою укладено 12 договорів про співпрацю з установами середньої та вищої професійної освіти;

 • позитивних взаємин між педагогами і учнями, вчителі налаштовані на підтримку школярів та створення умов для отримання якісної освіти, виховання громадянина – патріота України;

 • соціально-психологічної служби, в якій трудиться професійний фахівець, отже, існує можливість забезпечити психологічний супровід розвитку дитини та надати консультації батькам;

 • постійно працює Рада школи, батьківський комітет, піклувальна рада.

 • школа тісно співпрацює із первинною ветеранською організацією мікрорайону, ветерани Великої Вітчизняної війни є постійними гостями загальношкільних заходів національно-патріотичної тематики: уроків Мужності, Святі Визволення Донбасу, Святі 65ї річниці Перемоги, Святі «Яким він парнем був», присвяченого воїнам – інтернаціоналістам.

 • школа співпрацює з факультетом БДР Донецького Юридичного інституту МВС України (план сумісних заходів).

 • музейний куточок школи «Пошук» в 2010 році посів 2 місце в районному огляді-конкурсі музейних кімнат та музеїв, який буде поповнюватися при підтримці первинної ветеранської організацією.

 • в школі під керівництвом вчителя російської мови та літератури Тавенко Н.К. працює пошуковий загін. Ці учні посіли І місце в обласному конкурсі «Летят журавли». Діти були нагороджені в російському посольстві в м. Київі, звіт щодо зробленої роботи; поїздка до Щорського району Чернігівської області до партизанських загонів героя ССР Д. Медведєва місцями партизанської слави, зустріч із представниками Білорусії, України, Росії. Відвідування Київської академії музикального мистецтва «Пісні воєнних років»; відвідування меморіала Слави в м. Київі; екскурсія по м. Київу. Пошуковий загін отримав дипломи, статуетку Ніка

 • шкільного сайту, де розміщується основна інформація про школу. Сайт постійно оновлюється;

 • підготовка до реорганізації Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 120 з російською мовою навчання в Донецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ст. № 120 з українською мовою навчання


^ 2. Інформаційна довідка про школу. Аналіз актуального стану освітнього закладу.
Школа № 120 функціонує з 1994 року.

Навчально-виховний процес у школі здійснюється згідно із Законодавством України та Статутом, ухваленим шкільною радою в 2011 році.

Статут школи зареєстровано 04.07. 2011.

Свідоцтво про Державну реєстрацію серія АОО № 300740 від 17.03.1999.

Навчально-виховний процес здійснюється російською та українською мовами; вивчення української та російської мов є обов’язковим, учнів, що не вивчають українську мову, в школі немає; державною мовою проводяться засідання педагогічних рад, збори колективу, виробничі наради. Діловодство і ведення документації, взаємовідносини з державними, громадськими органами також відбуваються українською мовою; тексти оголошень і повідомлень друкуються українською мовою.

Кожний рік здійснюється набір першокласників в клас з українською мовою навчання. Протягом останніх років неухильно зростає відсоток батьків та учнів, які бажають навчатись в україномовних класах:


Навчальний рік

Загальна кількість учнів

З російської мовою навчання

З української мовою навчання

кількість

Відсоток

Кількість

Відсоток

класів

учнів

класів

учнів

класів

учнів

класів

учнів

2009-2010

452

9

331

64%

73%

5

121

36%

27%

2010-2011

438

10

294

62%

67%

6

144

38%

33%

2011-2012

471

10

301

58%

63%

7

170

42%

37%

2012 – 2013

(проект)

492

10

302

55%

61%

8

190

45%

39%Підбір і розстановка керівних та педагогічних працівників відбувається на підставі вимог нормативних документів Міністерства праці, Міністерства освіти і науки України. На підставі аналізу штатного розкладу, наказів із кадрових питань, матеріалів атестації, особових справ, документів педагогічних працівників про їх освіту та кваліфікацію, інших документів встановлено наступне: педагогічний склад школи, враховуючи базову освіту, досвід практичної роботи, рівень підготовки повністю відповідає вимогам до займаних посад. Освіта педпрацівників відповідає предмету викладання, відповідній професії. Серед завдань, які держава висунула перед сучасною освітою, важливе місце належить відродженню й розбудові національної системи освіти, як найважливішої ланки виховання освіченої, творчої особистості, становленню її фізичного та морального здоров’я. Освітній рівень педагогів залишається високим (95-97,4% педпрацівників з повною вищою освітою). Дана ситуація стабільна протягом останніх 5 років. В школі немає педагогічних працівників, які працюють не за фахом. Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями розподілився наступним чином:

Навчальний рік

Загальна кількість вчителів

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст

Педагогічні звання

Учитель-методист

Старший учитель

2009-2010

38

11

14

4

9

2

3

2010-2011

39

13

12

4

10

3

4

2011-2012

42

14

11

5

12

3

4

Щороку зростає відсоток вчителів, які викладають української мовою:

Навчальний рік

Загальна кількість вчителів

Викладають української мовою

Кількість

Відсоток

2009-2010

38

17

44%

2010-2011

39

24

62%

2011-2012

42

31

74%

З метою системного підходу до організації профільного навчання в школі було розроблено та затверджено план заходів з організації допрофільного навчання та профільного навчання в старшій школі.

Адміністрацією школи проаналізовано науково-методичне, програмне, кадрове забезпечення профільності, з’ясовано реальні можливості навчального закладу. Проводиться інформаційна робота серед учнів, батьків щодо вибору профілю навчання, роз’яснення його суті, форм, діагностика профільних інтересів учнів, їхніх бажань та бажань батьків: анкетування, тестування, опитування учнів, батьків.

Навчальний рік

Клас

Напрямок

Профіль

2009-2010

11-А

Філологічний

Українська філологія

2010-2011

10-А

Суспільно-гуманітраний

Економічний

2011-2012

10-А

11-А

Природничо-математичний

Суспільно-гуманітраний

Математичний

Економічний

2012-2013

(проект)

10-А

11-А

Філологічний

Природничо-математичний


Українська філологія

Математичний

2013-2014

(проект)

10-А

11-А

Філологічний

Філологічний

Українська філологія

Українська філологія

Систематично проводяться позакласні заходи з метою ознайомлення з культурою українського народу, його побутом тощо. Протягом навчального року було проведено єдині класні години за темами:" Мова мого народу – державна мова", в 8-А класі – "Українські вечорниці". В рамках святкування 140-річчя Всеукраїнського товариства "Просвіта" було проведено наступні заходи: бібліотечний урок "Роль "Просвіти" у становленні української державності"; конкурс на кращій твір ""Просвіта" – історія і сучасність"; Інсценування української народної казки "Лисичка-сестричка і вовк-панібрат"; круглий стіл "Засновники та організатори "Просвіти"; Книжкова виставка "Діяльність товариства "Просвіта". Кожного року проводиться тиждень української мови та літератури з митою прищеплення любові до української мови, розвитку пізнавального інтересу до рідної культури та мови, популяризації рідної мови, виховання культури мови та зацікавленості предметом. В цьому році протягом тижня було проведено наступні заходи: конкурс стінних газет, присвячений річниці дня народження Тараса Григоровича Шевченка та українській мові та літературі; конкурс малюнків до українських народних казок серед учнів 5-х класів; мовознавчий турнір – КВК серед учнів 5-х, 6-х класів; конкурс читців гумористичної поезії; літературна вікторина "Кращий знавець української літератури" серед учнів 8-х класів; урок-семінар "Жінки в житті Тараса Шевченка" серед учнів 10-х класів.

Учителі української мови та літератури систематично працюють над підвищенням рівня грамотності учнів під час вивченні державної мови, виробленням у школярів умінь і навичок користування засобами мови в різних життєвих ситуаціях: під час сприймання, відтворення і створення висловлювань з дотриманням українського мовленого етикету; формуванням духовного світу учнів, цілісного світоглядного уявлення, загальнолюдських моральних орієнтирів шляхом залучення через мову до культурних надбань рідного народу і людства в цілому.

Звичайно, є ще труднощі в опануванні лексикою, формуванні навичок усного зв'язного мовлення як у вчителів-предметників, так і учнів, але робота проводиться систематично, поступово, послідовно. В плануванні роботи звертається увагу на необхідність різнобічно особистісного і мовленнєвого розвитку учнів, якому підпорядковуються завдання систематичного вивчення мови.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

План комплексного розвитку першотравенської загальноосвітньої школи iconПлан роботи буцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2010-2011...
Концепцією розвитку 12-річної загальноосвітньої школи, нормативними документами Міністерства освіти І науки України, головного управління...
План комплексного розвитку першотравенської загальноосвітньої школи iconПоложення про батьківський комітет березанської загальноосвітньої школи
Батьківський комітет школи керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет загальноосвітньої школи, планом роботи школи,...
План комплексного розвитку першотравенської загальноосвітньої школи iconПлан організації науково-дослідницької діяльності загальноосвітньої...
Прийом заяв на зарахування до складу слухачів ман та в члени наукового товариства «Інтелект»
План комплексного розвитку першотравенської загальноосвітньої школи iconКонцепція розвитку та освітньої діяльності вовчанської загальноосвітньої...
Концепція розвитку Вовчанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Вовчанської районної ради Харківської області затверджена...
План комплексного розвитку першотравенської загальноосвітньої школи iconПлан роботи «Школа молодого вчителя» Ладижинської загальноосвітньої школи
Сприяти підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу учителя, удосконаленню майстерності, здобуттю нових знань, опанування...
План комплексного розвитку першотравенської загальноосвітньої школи iconРобочий навчальний план Землянської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Землянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вовчанської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік
План комплексного розвитку першотравенської загальноосвітньої школи iconМатеріали колегії відділу освіти райдержадміністрації від 02. 02. 2010 року
Про підсумки комплексного вивчення стану виконання законодавчих та нормативних актів про освіту дирекціями та педколективами Підгайчицької,...
План комплексного розвитку першотравенської загальноосвітньої школи iconРозвитку
Писарівської загальноосвітньої школи                                                                                       і-ііі...
План комплексного розвитку першотравенської загальноосвітньої школи iconКонцепція розвитку Павлоградської загальноосвітньої школи I iii ступенів №7
Концепція розвитку є документом, що визначає основні параметри розвитку навчального закладу на 2009 -2014 роки, забезпечуючи його...
План комплексного розвитку першотравенської загальноосвітньої школи iconПлан роботи шкільного методичного кабінету загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3
Внутрішньошкільна методична робота об'єктивно виконує роль зв'язкової ланки між життям І діяльністю педагогічного колективу школи,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка