1. Втіленням мрії англійського народу про захисника від несправедливості стали фольклорні балади про
Скачати 232.91 Kb.
Назва1. Втіленням мрії англійського народу про захисника від несправедливості стали фольклорні балади про
Сторінка1/3
Дата14.04.2013
Розмір232.91 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Психология > Документы
  1   2   3
7 клас

І рівень

(1-6 завдання – 1 бал за кожну правильну відповідь; 7-8 завдання – 2 бали відповідь).

Тестові завдання

1. Втіленням мрії англійського народу про захисника від несправедливості стали фольклорні балади про:

А) Робіна Гуда;

Б) Айвенго;

В) Річарда Левове Серце.

2. Юнаки – це герої епічних пісень:

А) Англії;

Б) Київської Русі;

В) Сербіїі.

3. Засновником жанру історичного роману є:

А) О. Пушкін;

Б) В. Скотт;

В) Р. Стівенсон.

4.Установіть відповідність між героєм та жанром твору:

1) Робін Гуд.

Б. Літературна балада

2) Ілля Муромець

Г. Фольклорна балада

3) Делорож.

В. Історичний роман

4) Седрік Сакс

А. Билина

^ 5. Установіть відповідністьміж іменами героївта їхніми рисами характеру:

1) Седрік Сакс

А. Почуття власної гідності

2) Старий пікт

Б. Принциповість та стійкість

3) Лицар Делорж

В. Прагнення до самовдосконалення

4) Ліричний герой з «Балади прикмет»

Г. Незламність духу

^ 6.Установіть відповідність між героєм твору та цитатою:

1) Мати Юговичів

А. «Не хочу я жить у вас воєводою,

Покажіть мені пряму дорогу

У славний стольний Київ-город».

2) Ілля Муромець

Б. «Розбійник долею він був і лицар у душі».

3) Робін Гуд

В.«Зі швидкістю сокола ухилявся він від ворогів,

кидаючись то на одного, то на іншого, на льоту б’ючи мечем і негайно відскакуючи назад, уникаючи ударів у відповідь».

4) Айвенго

Г. «І сльози гіркої не зронила,

Узяла всіх дев’ять добрих коней,

Узяла всіх дев’ять лютих левів,

Узяла і соколів тих дев’ять,

Повернулася у дім свій білий».^ 7. Установіть відповідність між терміном та його визначенням:

1) Билина

А. Ліро-епічний твір фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового змісту з гострим, напруженим сюжетом.

2) Історичний роман

Б. Героїко-патріотичні пісні, в яких йдеться про подвиги богатирів та про події з історії Давньої Русі.

3) Балада

В. Ліро-епічні твори південних слов’ян, які виникли в часи захоплення південнослов’янських земель турками-османами.

4) Юнацька пісня

Г. Великий епічний твір, який у художній формі відтворює якусь епоху, певний період історії.


^ 8. Установіть відповідністьміж назвою художнього засобу та цитатою:

1) Антитеза

А. «Я знаю палац – знаю і хатину»

2) Порівняння

Б. «І мовив Олег тоді друзям своїм:

– Чи кістка страшна мені тлінна?»

3)Риторичне запитання

В.«Сміхом сміється пекельним».

4) Епітет

Г. «Немов горобчик цвірінькав».


ІІ рівень

( За правильно виконане завдання 2.1 – 6 балів; за 2.2. – 6 балів).

^ 2.1. Дати коротку відповідь на одне із запитань.

–Як у долі сім’ї Юговичів відобразилася трагічна історія Сербії?

–Кого можна вважати переможцем у поєдинку між королем й останніми піктами? (За баладою «Вересовий мед»)

–У чому полягає суть трагічного в зображенні долі князя Олега?

–Чому на лицарському щиті Айвенго зображено дуб, вирваний з коренем?

^ 2.2. Виконати одне із завдань ( на вибір).

–Упорядкуйте таблицю: «Билина як жанр усної народної творчості».

Час створення
Цикли билин
Тема
Головна думка
Композиція
Персонажі
Художні засоби
–Визначте риси літературної балади у творі Й.В. Гете «Вільшаний король».

–Наведіть приклади засобів створення історичного колориту у творі В. Скотта «Айвенго».

ІІІ рівень

(Максимальна кількість балів – 12).

^ Написати творчу роботу на одну із тем:

1) «Спогадаймо давню давнину,

Спогадаймо повість незабутню…» (Леся Українка)

–Поміркуйте, чи можна билини назвати художньою історією народу.

^ 2)Твір-роздум: «Чи можна вважати образ Ілля Муромця ідеалом воїна-захисника?»

3)Напишіть промову лицаря Делоржа, звернену до Кунігунди, розпочавши її словами: «Подяки, дамо, не треба мені…»

4) «І ніколи вінець лицарства не був покладений на достойніше чоло». Хто, на вашу думку, більш гідний звання лицаря: Айвенго чи Бріан де Буагільбер? (Твір-доказ за романом В. Скотта «Айвенго»).

8 клас

І рівень

(1-6 завдання – 1 бал за кожну правильну відповідь; 7-8 завдання – 2 бали відповідь).

Тестові завдання

^ 1. Установіть відповідності між священними книгами та дослівними значеннями їхніх назв:

1) Веди

А) Те, що читають, вимовляють

2) Біблія

Б) Знання

3) Коран

В) Радісна, блага вість

4) Євангеліє

Г) Книги


^ 2. Укажіть, який період охоплює доба Античності:

А) VI – III ст. до н.е.;

Б) VІІ ст.до н.е – ІІІ ст. н.е.;

В) Х ст. до н.е. – Vст. н.е.

Г) ХVII–ХVІІІ ст. н.е.

3 Укажіть ім’я головного героя циклу міфів про аргонавтів:

А) Ясон;

Б) Ахілл;

В) Едіп.

^ 4. Установіть відповідності між героїнею та постійним епітетом, що її характеризує:

1) Еос

А. «Совоока»

2) Афіна

Б. «Розоперста»

3) Пенелопа

В. «Білораменна»

4) Андромаха

Г. «Богосвітла

^ 5. Установіть послідовність подій у поемі Вергілія «Енеїда»:

А. Еней отримує в подарунок від Венери виготовлені Вулканом зброю та щит із зображенням на ньому історії Риму.

Б. Еней сходить у царство мертвих, де зустрічається з батьком Анхізом.

В. Еней посилає послів до царя Латина з проханням миру, союзу і руки його дочки Лавінії.

Г. З волі Юнони, яка не хоче, щоб звівся Рим – загроза її Карфагену, та Венери, яка не хоче для сина нових іспитів, зароджується кохання Енея та Дідони.

Д.Еней і Тур змагаються у двобою. Перемога Енея.

^ 6. Установіть відповідність між цитатою, назвою твору, з якого вона взята, та автором цього твору:

1) «Тільки образ твій

Я побачу – слова мовить не можу.

І язик одразу німіє, й прудко

Пробігає пломінь тонкий по тілу».


А. Гомер

І. «Серце, серце! Біди люті…»


2) «Радість є – радій не надто, є нещастя – не сумуй

Понад міру. Вмій пізнати зміни в людському житті».


Б. Сапфо

ІІ. «Прометей закутий»


3) «Сходив на скелю я цю кам’яну і звідти побачив

Острів лиш цей невисокий, оточений морем безкраїм,

Мовби вінком. І дим серед острова бачив очима

Власними я понад лісом густим і над гаєм дубовим».


В. Архілох

ІІІ. «До богів подібний…»


4) «Всевладна доля вирок не такий дала, –

Ще безліч муки й катувань, ще тисячі

Я перетерплю, поки з пут цих визволюсь:

Безсила вмілість перед Неминучістю».

Г. Есхіл

ІV. «Одіссея».
^ 7. Поясніть значення та походження афоризмів: олімпійський спокій, вовк в овечій шкурі, троянський кінь, будувати дім на піску.

8. Літературний диктант.

–Найдавнішою частиною (книгою) Вед є ...

–Людей, які напам’ять знають і читають Коран, називають…

–Віршований розмір, яким написані поеми Гомера, – це…

–Рапсоди відрізнялися від аедів тим, що…

–Герой, який відкриває галерею «вічних образів» світової літератури – це…

–Римський поет, який став вигнанцем в епоху правління Октавіана Августа, – це…

–Збірка поетичних творів у персько-таджицькій поезії має назву…

–Китайська література зазнала впливу двох філософських систем – …

ІІ рівень

(За правильно виконане завдання 2.1 – 6 балів; за 2.2. – 6 балів).

^ 2.1. Дати коротку відповідь на одне із запитань.

–У чому полягає трагічна велич образу Прометея?

–Чи можна вважати перемогу Ахілла у двобої з Гектором чесною?

–Чому «Енеїду» називають національним героїчним епосом?

–Чому творчість ДуФу називають «поетичною історією» Китаю?

–Чому Лі Бо вважають провісником епохи гуманізму в Китаї?

^ 2.2. Виконати одне із завдань (на вибір).

–Розкрийте суть «гомерівського питання», вкажіть час та причини його виникнення.

–Упорядкуйте таблицю «Давньогрецька лірика»

Ім’я митця, назви творів

Вид лірики

Жанр

Тематика

–Складіть опорну схему «Основні жанри літератури Середньовіччя».

–Складіть опорний конспект «Персько-таджицька лірика (жанри, тематика, художні засоби, представники тощо)».
  1   2   3

Схожі:

1. Втіленням мрії англійського народу про захисника від несправедливості стали фольклорні балади про iconБалади
Балади (від італійського слова "балляре", що значит "танцювати" чи "танцювальна пісня") це форма поем романтичного стилю, у яких...
1. Втіленням мрії англійського народу про захисника від несправедливості стали фольклорні балади про iconГенеральному прокурору України
України за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 18/17 у якості захисника Тимошенко Ю. В. по кримінальній справі №49-3151, відповідно...
1. Втіленням мрії англійського народу про захисника від несправедливості стали фольклорні балади про iconПоложення про V всеукраїнський фотоконкурс „Світ дитячої мрії”
Положення про V всеукраїнський фотоконкурс “Світ дитячої мрії” (далі – Положення) визначає організаційні та фінансові основи проведення...
1. Втіленням мрії англійського народу про захисника від несправедливості стали фольклорні балади про iconСуддя відкриває судове засідання
Плахотнюка, вхідний номер 59227 від 14 вересня 2011 року. Клопотання захисника Плахотнюка, вхідний номер 59228 від 14 вересня 2011...
1. Втіленням мрії англійського народу про захисника від несправедливості стали фольклорні балади про iconПартія регіонів – партія народу, стабільного розвитку, історичної перспективи
У нас досить сил та енергії, знань І досвіду, патріотизму І професіоналізму, щоб втілити в життя мрії наших пращурів, прагнення поколінь...
1. Втіленням мрії англійського народу про захисника від несправедливості стали фольклорні балади про iconРозділ ІІІ. Шляхи вдосконалення законодавчого регулювання участі...
Розділ І. Основні теоретичні засади участі захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення
1. Втіленням мрії англійського народу про захисника від несправедливості стали фольклорні балади про iconМиколи Івановича, захисника Плахотнюка О. А., засудженої Тимошенко...
Києва по справі щодо Тимошенко Ю., а також … щодо допуску … участі по справі в якості … Та клопотань захисника Плахотнюка щодо необхідності...
1. Втіленням мрії англійського народу про захисника від несправедливості стали фольклорні балади про iconРеферат з дисципліни «Політологія» на тему: «Глобалізація та її наслідки для України»
Особливої уваги заслуговує питання про те, чи судилося збутися мрії про глобалізацію сучасного світу, про вільний господарський обмін...
1. Втіленням мрії англійського народу про захисника від несправедливості стали фольклорні балади про iconТема. Розширення знань про графічну техніку. Малювання натюрморту «Вербові котики» м ета
Ркуші паперу, передавати особливості забарвлення гілки та бруньок; поглибити знания учнів про звичаї та обряди українського народу,...
1. Втіленням мрії англійського народу про захисника від несправедливості стали фольклорні балади про iconУ мене є мрія для України. 28 серпня 2013 року п'ять авторів найкращих...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка