Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2012-2013 навчальному році
НазваДовідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2012-2013 навчальному році
Сторінка1/18
Дата29.11.2013
Розмір1.79 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Психология > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Розглянуто на нараді директорів від 28.05.2013 пр. № 6
Довідка

про підсумки методичної роботи в навчальних закладах

Пролетарського району

в 2012-2013 навчальному році
У 2012-2013 навчальному році робота НМЦ будувалась на вирішенні проблеми методичного забезпечення здобуття нової якості освіти в умовах компетентнісно орієнтованого навчання та його відслідкування на моніторинговій основі.
Основні завдання, напрямки та форми роботи з педкадрами
Виходячи з пріоритетної проблеми, навчально-методичний центр реалізовував наступні завдання:

  • Впровадження Держстандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.04.2011 р. № 462 та підготовка до впровадженні Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 23.11.2011. № 1392, у частині базової загальної середньої освіти.

  • Удосконалення системи методичного супроводу освітнього процесу відповідно до Базової програми «Я у Світі», забезпечення отримання обов'язкової дошкільної освіти та рівних стартових можливостей для дітей 5-річного віку відповідно до програми «Впевнений старт».

  • Продовження роботи над новими підходами до планування та організації уроку шляхом його орієнтації на розвиток практичних навичок, компетенцій учнів на кожному занятті, широке використання інтерактивних, проблемно-пошукових методів, тренінгових, розвиваючих, проектних технологій.

  • Впровадження єдиних підходів до атестації педкадрів, використання методів всебічної оцінки, фахової експертизи, рейтингового підходу до аналізу результатів роботи.

  • Підвищення рівня професійної компетентності педагогів через проведення системи певних методичних заходів: семінарів, форумів, майстер-класів, творчих звітів, круглих столів.

  • Продовження роботи щодо якісної підготовки учнів 10-11 класів до зовнішнього незалежного оцінювання, виявлення кращого досвіду педагогів на підставі всебічного аналізу результатів.

  • Забезпечення тематичної єдності у роботі ШМО, НМЦ і облІППО щодо реалізації регіональних комплексних програм.

  • Відстеження ефективності використання комп’ютерних програм в навчально-виховному процесі, виявлення та запровадження серед педагогів кращого досвіду проведення уроків з використанням комп’ютерних технологій та з виходом до мережі Інтернет.

  • Виконання районної програми «Створення єдиного інформаційного простору. Мережева модель на освітньому порталі «Класна оцінка» .Продовження роботи з адміністрування сайтів відділу освіти, навчально-методичного центру (на порталі «Класна оцінка»), закладів освіти, вдосконалення змісту сайтів.

  • Виконання програми «Щоденник.com» в усіх загальноосвітніх закладах району, розповсюдження досвіду роботи БПЛ № 125, ДЗШ № 126, 149 за даною програмою серед загальноосвітніх закладів району.

  • Реалізація районної програми «Електронний підручник».

  • Надання методичної допомоги керівникам районних методичних об’єднань, заступникам директорів загальноосвітніх навчальних закладів щодо впровадження нового Держстандарту початкової освіти.

  • Організація роботи методичних служб щодо формування педагогічної готовності учителів до роботи за новими програмами та впровадження Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 23.11.2011. № 1392, у частині базової загальної середньої освіти з 01.09.2013 р.

  • Продовження впровадження у практику проведення тренувальних зборів для учнів, запрошених для участі в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

  • Популяризація кращого досвіду роботи шкільних методичних об’єднань за підсумками проведення районного конкурсу на кращу модель шкільного методичного об’єднання.

  • Патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надавати їм науково-методичну допомогу.

  • Продовження діяльності з виконання районної комплексно-цільової програми "Обдаровані діти. 2011-2015 рр." та реалізацію перспективних напрямків роботи з цього питання.

  • Методичний супровід реалізації Концепції профільної освіти.


Основними напрямами роботи у 2012-2013 н.р. були такі: якісне методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти, стимулювання безперервної фахової освіти педпрацівників, підготовка науково-методичних рекомендацій і розробка необхідної документації для закладів освіти; надання оперативної допомоги керівництву школи у плануванні й проведенні навчання і самоосвіти учителів; підвищення рівня методичної підготовки педагогічних кадрів через систему майстер-класів, районних семінарів, практикумів та інших заходів; оперативний контроль за впровадженням нормативних положень та рішень відділу освіти, виявлення типових труднощів і недоліків, внесення коректив до роботи; проектування системи заходів щодо підвищення якості роботи та її впровадження; аналіз результатів в кінці року і накреслення нових перспектив в роботі, створення єдиного інформаційного простору.

З метою підвищення якості роботи, визначення нових шляхів реалізації методичної проблеми на районному рівні впроваджені різноманітні групові форми роботи педагогів. Працювали школи передового перспективного досвіду директорів «Інноваційні технології в управлінні навчально-виховним процесом» (кер.Загурська А.А., директор багатопрофільного ліцею № 125), підсумком роботи якої став семінар в рамках обласної школи новаторства керівників «Розвиток конкурентоспроможної особистості в інформаційному суспільстві», заступників директорів «Формування професійної майстерності учителя, зростання педагога - новатора» (кер.Клименко В.О., заступник директора ДБПЛ № 124), керівників методичних об’єднань «Інтерактивні технології в роботі методичного об’єднання» (кер. Кушнерик Н.М., керівник районного методичного об’єднання учителів української мови ), керівників та методистів дошкільних навчальних закладів за «Школа сучасного керівника» (кер. Жовнер С.І., завідуюча дошкільного навчального закладу № 395); експертна лабораторія з апробації навчальної літератури та програмного педагогічного забезпечення, творча майстерня щодо створення сайтів педагогів, ПДС Впровадження здоров’єзберігаючих технологій у навчально-виховний процес ДНЗ (на базі ДНЗ № 333).

У 2012-2013 н.р. продовжила працювати школа професійної адаптації та малодосвідчених заступників директорів закладів освіти (кер. Тирса Р.С., заступник директора ДЗШ № 138); школа молодого творчого учителя за предметними циклами, консалтинговий центр «Удосконалюємо українську мову». Результати роботи узагальнені та розповсюджені на районному рівні через районні методичні вісники.

Серед колективних форм роботи найбільш ефективними стали семінари, практикуми та майстер-класи. Протягом навчального року було проведено:

- відео конференцію «Аналіз та подальше планування роботи з електронним підручником з хімії, біології, інформатики» за участю БПЛ № 124,125 (вересень 2013 р.);

- семінар-практикум для керівників, методистів ДНЗ «Творче компетентністна особистість: перспективи розвитку педагога і дитини» (жовтень 2012 р., на базі ДНЗ №395);

- семінар для бібліотекарів ЗНЗ «Інноваційна робота шкільних бібліотек» (травень 2013, на базі ДЗШ № 149);

- практикум для шкільних бібліотекарів «Облік бібліотечних фондів» (жовтень 2012 р., на базі ДЗШ №133);

- міський семінар для відповідальних осіб РайВО міста «Створення єдиного інформаційного простору засобами впровадження проекту «Щоденник.ua» та реалізації програми «Електронний підручник»(на базі БПЛ № 125);

- обласний семінар «Розвиток конкурентоспроможної особистості в інформаційному суспільстві» (на базі ДБПЛ № 125);

- семінар для заступників директорів ЗНЗ з навчально - виховної роботи «Проектування в методичній роботі педагогів та навчальній діяльності учнів ЗНЗ» (березень 2013 р., на базі ДБПГ № 150);

- семінар для учителів початкових класів (1,4 класи) «Використання ІКТ технологій, єдиного інформаційного простору у роботі учителя початкової ланки» ( лютий 2013 р., на базі ДЗШ № 126);

- семінар для заступників директорів з навчального-виховної роботи "Варіативний багатомірний зміст профільного навчання як передмова розвитку та виховання обдарованої особистості" (квітень 2013 р., на базі ДБПЛ № 124)

Проведена серія майстер-класів для педагогів району:

- майстер-клас для учителів інформатики, що викладають в початковій школі, та учителів початкових класів з інтеграції курсу «Шукачі скарбів» у курс початкової школи «Сходинки до інформатики» з використанням інноваційних технологій ( на базі ДБПЛ № 124, учитель Скорик О.В.);

- майстер-клас для учителів початкових класів ЗНЗ району «Методи впровадження нових стандартів початкової освіти» (на базі ДБПЛ № 124, учитель Хоружа Л.В.);

- майстер-клас для учителів математики ЗНЗ району (на базі ДЗШ № 126, учитель Панченко І.С.);

- майстер-клас для учителів математики ЗНЗ району (на базі ДЗШ № 126, учитель Гончарова С.В.);

- майстер-клас для учителів української мови району (на базі ДБПЛ № 124, учитель Ганенко О.А..);

- майстер – клас для учителів біології району «Проблема активізації та мотивації навчальної діяльності учнів на уроках біології. Виробничі уроки» ( на базі ДЗШ № 138 Матюшина Н.В.);

- майстер-клас для учителів російської мови району (на базі ДБПГ № 150, учитель.Овчарова О.В.);

- майстер-клас для учителів історії району «Формування предметних компетенцій учнів засобами інтерактивного навчання» (на базі ДБПЛ № 125, учитель Кривовяз Л.Д.)

- майстер-клас для молодих вчителів-логопедів, вихователів груп компенсуючого типу по впровадженню Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» в системі корекційної роботи з дітьми з вадами психофізичного розвитку (на базі ДНЗ№365);

^ Робота районних методичних об'єднань і творчих груп
У 2012-2013 навчальному в районі працювали 22 районних предметних методичних об’єднання вчителів, методичне об’єднання практичних психологів, вихователів ГПД, шкільних бібліотекарів, усіх категорій працівників дошкільних закладів: вихователів україномовних груп, музичних керівників, вихователів раннього, молодшого, середнього та старшого віку, логопедів і вихователів спеціальних груп.

На засіданнях районних методичних об’єднань у 2012-2013 н.р. обговорювались актуальні питання планування й викладання навчальних предметів, інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін, хід реалізації програм «Дистанційна освіта», «Упровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес», «Обдаровані діти», «Моніторинг якості освіти»; організація роботи творчих груп і школи молодого й малодосвідченого педагога; організація і проведення підсумкових контрольних робіт у 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів; вивчалися науково-методичні новинки, єдині вимоги щодо ведення ділової документації (у т.ч. класних журналів); Типове положення про атестацію педагогічних кадрів, затверджене наказом Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту від 20.12.2011 р. № 1473; проводилась робота щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, базової і повної середньої освіти тощо.

Протягом навчального року всі МО провели семінари, круглі столи, методичні панорами для вчителів згідно з планами роботи методичних об’єднань, проведена робота щодо випуску методичних вісників, у яких надруковані методичні рекомендації, відкриті уроки, тести, олімпіадні завдання, матеріали для проведення уроків і позакласних заходів тощо.

Найбільш результативними у 2012-2013 навчальному році стали методичні об'єднання вчителів

 • української мови та літератури (керівник Кушнерик Н.М.): учень БПГ № 150 (учитель Дмитрієва М.О.) посів ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури; в обласному етапі ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика учениця ЗШ № 149 (учитель Клемешова В.М.) стала лауреатом обласного етапу конкурсу; в обласному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учениця БПЛ № 124 (учитель Бакурова С.І.) стала лауреатом обласного етапу; учениця ЗШ № 138 (учитель Кушнерик Н.М.) посіла ІІІ місце в обласному етапі обласного конкурсу «Красномовна Донеччина»; учениця БПГ № 150 (учитель Мартинець Л.А.) стала призером обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у секції «Фольклористика»; 2 учениці БПГ № 150 (учитель Мартинець Л.А.) отримали диплом за кращу науково-дослідну роботу в міжнародному етапі Міжнародного конкурсу з українознавства; робота учениці ЗШ № 140 (учитель Плешкова О.А.) в регіональному конкурсі «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» стала лауреатом обласного етапу;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2012-2013 навчальному році iconДовідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського...
У 2011-2012 навчальному році робота нмц будувалась на вирішенні проблеми методичного забезпечення здобуття нової якості освіти в...
Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2012-2013 навчальному році iconДовідка про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками...
Проведена певна робота, яка базувалася на діагностичній основі із врахуванням індивідуальних, психологічних особливостей різних категорій...
Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2012-2013 навчальному році iconПлан проведення серпневої наради керівників рмо 19. 08. 2013р. Рнмк
Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012-2013 навчальному році та основні напрямки роботи в 2013-2014 н р
Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2012-2013 навчальному році iconРайонна серпнева педагогічна конференція за темою: «Підсумки розвитку...
Ну м. Харкова, управління освіти та районної методичної служби щодо забезпечення якісного організаційного та науково-методичного...
Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2012-2013 навчальному році iconРозпорядження
Про підсумки допризовної підготовки юнаків у навчальних закладах району в 2011/12 навчальному році та завдання на новий 2012/13 навчальний...
Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2012-2013 навчальному році iconДеякі питання організації виховної роботи у 2012/2013 навчальному році
Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах...
Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2012-2013 навчальному році iconДеякі питання організації виховної роботи у 2012/2013 навчальному році
Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах...
Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2012-2013 навчальному році iconДеякі питання організації виховної роботи у 2012/2013 навчальному році
Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах...
Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2012-2013 навчальному році iconВступ аналіз методичної роботи за 2012-2013 навчальний рік
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, центру методичної та соціально-психологічної служби, а також відповідно до...
Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського району в 2012-2013 навчальному році iconЩодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка