Рада міністрів української рср постанова від 27 червня 1969 р. N 401 Київ  Про Статут автомобільного транспорту урср
НазваРада міністрів української рср постанова від 27 червня 1969 р. N 401 Київ  Про Статут автомобільного транспорту урср
Сторінка1/7
Дата13.05.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ПОСТАНОВА
від 27 червня 1969 р. N 401
Київ 
Про Статут автомобільного транспорту УРСР
Із змінами і доповненнями, внесеними

постановами Ради Міністрів Української РСР

від 28 жовтня 1974 року N 499,

від 25 січня 1978 року N 52,

від 15 червня 1978 року N 334,

від 2 липня 1981 року N 351
Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Статут автомобільного транспорту УРСР (додається).
2. Міністерству автомобільного транспорту УРСР у 3-місячний строк розробити з участю заінтересованих міністерств і відомств і подати на затвердження Ради Міністрів УРСР проекти Типового договору прокату легкових автомобілів в УРСР і Положення про контрольно-ревізорську службу Міністерства автомобільного транспорту УРСР.
3. Доручити Юридичній комісії при Раді Міністрів УРСР і Міністерству автомобільного транспорту УРСР підготувати і за погодженням з заінтересованими міністерствами і відомствами подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про зміни та визнання такими, що втратили силу, рішень Уряду УРСР у зв'язку з затвердженням Статуту автомобільного транспорту УРСР.


 


 


^ Голова

Ради Міністрів Української РСР


 

В. Щербицький 


Керуючий Справами

Ради Міністрів Української РСР


 

К. Бойко

 


 


 


 


 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

постановою Ради Міністрів

Української РСР

від 27 червня 1969 року N 401


СТАТУТ

автомобільного транспорту Української РСР

Розділ I

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Автомобільний транспорт, будучи однією з важливіших галузей народного господарства, забезпечує поряд з іншими видами транспорту нормальне виробництво і оборот продукції промисловості і сільського господарства, потреби капітального будівництва, задовольняє потреби населення у перевезеннях, а також сприяє зміцненню оборонної могутності Союзу РСР.
2. Статут автомобільного транспорту УРСР визначає обов'язки, права і відповідальність виробничих об'єднань автомобільного транспорту, автотранспортних та транспортно-експедиційних підприємств і організацій (надалі іменуються автотранспортними підприємствами і організаціями), що знаходяться на території УРСР, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, а також підприємств, організацій, установ і громадян, які користуються автомобільним транспортом.
(абзац перший статті 2 змінено згідно з

постановою РМ УРСР від 15.06.78 р. N 334)
Цим Статутом регламентуються порядок складання і виконання плану автомобільних перевезень в УРСР, основні умови перевезень автомобільним транспортом вантажів, пасажирів, багажу і пошти, а також взаємовідношення автотранспортних підприємств і організацій, що знаходяться на території УРСР, з підприємствами і організаціями інших видів транспорту в частині здійснення автомобільних перевезень.
3. Головними завданнями автотранспортних підприємств і організацій, що знаходяться на території УРСР, є повне задоволення потреб народного господарства і населення в автомобільних перевезеннях, виконання планів перевезень автомобільним транспортом вантажів і пасажирів, регулярність пасажирського автосполучення, забезпечення збереження вантажів, що перевозяться, та своєчасної доставки їх у пункти призначення.
Автотранспортні підприємства і організації, а також міністерства, відомства, підприємства, організації та установи - вантажовідправники і вантажоодержувачі зобов'язані при перевезеннях вантажів суворо дотримувати державних інтересів і забезпечувати повне і ритмічне виконання плану перевезень, раціональне використання рухомого складу, безпеку руху автомобілів і максимальне скорочення транспортних витрат у народному господарстві.
4. Чинність цього Статуту поширюється на перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, що здійснюються автотранспортними підприємствами і організаціями Міністерства автомобільного транспорту УРСР (автомобільний транспорт загального користування), а також на перевезення, що здійснюються автотранспортними підприємствами і організаціями міністерств і відомств СРСР, союзних республік, виконавчих комітетів Рад народних депутатів, кооперативних і громадських організацій (відомчий автомобільний транспорт), що знаходяться на території УРСР, за винятком автотранспортних підприємств і організацій Міністерства оборони, Комітету державної безпеки СРСР та Міністерства внутрішніх справ СРСР.
(статтю 4 змінено згідно з

постановою РМ УРСР від 02.07.81 р. N 351)
5. Автомобільні перевезення підрозділяються на місцеві, міжміські, міжреспубліканські та міжнародні.
До місцевих перевезень належать: міські - в межах міста (іншого населеного пункту), приміські - за межі міста (іншого населеного пункту) і внутрірайонні (на території сільських районів) - на відстань до 50 кілометрів включно, до міжміських - внутріобласні і міжобласні перевезення за межі міста (іншого населеного пункту) на відстань більш як 50 кілометрів, до міжреспубліканських - перевезення по території двох і більше союзних республік, до міжнародних - перевезення за кордон або з-за кордону в СРСР.
6. На підставі цього Статуту Міністерство автомобільного транспорту УРСР затверджує з наступним опублікуванням у Збірнику правил перевезень і тарифів автомобільного транспорту УРСР:
а) за погодженням з Держпланом УРСР і Державним арбітражем при Раді Міністрів УРСР - Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в УРСР (що надалі іменуються Правилами), які розробляються з участю заінтересованих міністерств і відомств та містять у собі умови перевезень окремих видів вантажів, виконання комерційних операцій, транспортно-експедиційного обслуговування підприємств і організацій;
б) разом з відповідним міністерством (відомством) і за погодженням з Держпланом УРСР і Державним арбітражем при Раді Міністрів УРСР - Особливі умови перевезення автомобільним транспортом вантажів підприємств, організацій і установ окремих галузей народного господарства;
в) разом з відповідним транспортним міністерством або відомством - Правила централізованого завозу (вивозу) вантажів автомобільним транспортом на станції залізниць, у порти (на пристані) і аеропорти в УРСР;
г) Правила перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом в УРСР;
д) Правила транспортно-експедиційного обслуговування громадян в УРСР.
Умови транспортно-експедиційного обслуговування підприємств, організацій та громадян в частині, що стосується взаємовідношень автотранспортних підприємств і організацій, які знаходяться на території УРСР, з підприємствами і організаціями інших видів транспорту, затверджуються за погодженням з відповідними транспортними міністерствами і відомствами.
7. На автотранспортні підприємства і організації Міністерства автомобільного транспорту УРСР покладається:
а) систематичне поліпшення своєї економічної роботи, удосконалення методів перевезень, вишукування додаткових резервів для зниження собівартості і підвищення рентабельності перевезень.
Основним методом роботи автотранспортних підприємств і організацій є централізовані перевезення вантажів. Вантажовідправники і вантажоодержувачі зобов'язані повсюдно сприяти розвиткові централізованих перевезень вантажів;
б) здійснення перевезень вантажів державних, кооперативних і громадських підприємств, організацій та установ, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, а також вантажів громадян.
Основним завданням підприємств і організацій автомобільного транспорту загального користування є здійснення централізованих перевезень вантажів у містах і промислових центрах для промислових підприємств, будов, постачальницьких, торговельних і транспортно-експедиційних організацій, підприємств промисловості будівельних матеріалів, централізованого завозу (вивозу) вантажів на станції залізниць, в порти (на пристані) та аеропорти, перевезень вантажів у сільській місцевості та врожаю зернових і технічних культур, овочів, картоплі, а також силосної маси та інших сільськогосподарських вантажів на заготівельні пункти, переробні підприємства та в місця тривалого зберігання;
в) здійснення перевезень пасажирів, багажу і пошти;
г) участь у прямих змішаних перевезеннях;
д) надання легкових автомобілів міністерствам, відомствам, підприємствам, організаціям і установам для службових поїздок;
є) надання легкових автомобілів напрокат громадянам;
ж) транспортно-експедиційне обслуговування підприємств, організацій, установ і громадян.
8. Відомчий автомобільний транспорт здійснює на території УРСР:
а) всі види технологічних і господарських перевезень вантажів промислових підприємств і будов, за винятком централізованих і міжміських перевезень, що виконуються автомобільним транспортом загального користування. Автомобільний транспорт будівельних міністерств і відомств може здійснювати централізовані і міжміські перевезення вантажів у порядку і у випадках, передбачених Правилами;
б) внутріколгоспні та внутрірадгоспні перевезення вантажів, зв'язані безпосередньо з технологією сільськогосподарського виробництва.
Технологічні перевезення вантажів колгоспів і радгоспів у сільській місцевості можуть також здійснюватися централізовано автомобільним транспортом системи Держкомсільгосптехніки УРСР.
(абзац другий статті 8 змінено згідно з 

постановою РМ УРСР від 02.07.81 р. N 351)
Перелік технологічних перевезень вантажів визначається в установленому порядку.
Порядок здійснення технологічних перевезень вантажів відомчим автомобільним транспортом встановлюється відповідними міністерствами, відомствами, виконавчими комітетами Рад народних депутатів, кооперативними і громадськими організаціями, а при здійсненні цих перевезень підприємствами і організаціями автомобільного транспорту загального користування - Правилами.
(абзац четвертий статті 8 змінено згідно з 

постановою РМ УРСР від 02.07.81 р. N 351)
У районах, де немає підприємств і організацій автомобільного транспорту загального користування, автотранспортні підприємства і організації міністерств, відомств та виконавчих комітетів Рад народних депутатів здійснюють всі види перевезень вантажів, пасажирів, багажу і пошти.
(абзац п'ятий статті 8 змінено згідно з 

постановою РМ УРСР від 02.07.81 р. N 351)
9. Міністерство автомобільного транспорту УРСР за погодженням з Держпланом УРСР затверджує і публікує в Збірнику правил перевезень і тарифів автомобільного транспорту УРСР перелік автомобільних шляхів, по яких регулярні міжміські перевезення вантажів здійснюються, як правило, автомобільним транспортом загального користування, пункти приймання та видачі вантажів, що перевозяться у міжміському сполученні, з зазначенням відстані між цими пунктами, а також інформує про це через автотранспортні підприємства і організації заінтересованих вантажовідправників.
Міжміські перевезення вантажів по інших автомобільних шляхах, з пунктів або в пункти, не зазначені в переліку, а також комерційні вантажні операції, не включені в перелік, здійснюються підприємствами і організаціями автомобільного транспорту загального користування за погодженням з вантажовідправником (вантажоодержувачем).
10. Порядок і умови здійснення міжреспубліканських автомобільних перевезень встановлюються угодою між Міністерством автомобільного транспорту УРСР та органами управління автомобільним транспортом загального користування інших союзних республік.
При відсутності зазначеної угоди застосовуються порядок і умови здійснення цих перевезень, що діють в союзній республіці, на території якої автотранспортне підприємство або організація прийняли до перевезення вантаж, пасажира, багаж або пошту.
В порядку та у випадках, передбачених Правилами, міжміські перевезення вантажів можуть виконуватися автотранспортними підприємствами і організаціями міністерств, відомств, виконавчих комітетів Рад народних депутатів, кооперативних і громадських організацій.
(абзац третій статті 10 змінено згідно з 

постановою РМ УРСР від 02.07.81 р. N 351)
11. Міжнародні перевезення вантажів, пасажирів та багажу автомобільним транспортом здійснюються в порядку, встановленому законодавством Союзу РСР.
Розділ II

^ РУХОМИЙ СКЛАД, АВТОМОБІЛЬНІ ШЛЯХИ, СПОРУДИ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Рада міністрів української рср постанова від 27 червня 1969 р. N 401 Київ  Про Статут автомобільного транспорту урср iconРада міністрів української рср постанов а від 27 червня 1969 року...
Постановами Ради Міністрів Української рср n 499 ( 499-74-п ) від 28. 10. 74 N 52 ( 52-78-п ) від 25. 01. 78 N 334 ( 334-78-п ) від...
Рада міністрів української рср постанова від 27 червня 1969 р. N 401 Київ  Про Статут автомобільного транспорту урср iconЗакон України Житловий кодекс Української рср від 30 червня 1983...
Найменування центру надання адміністративної послуги, в кому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення
Рада міністрів української рср постанова від 27 червня 1969 р. N 401 Київ  Про Статут автомобільного транспорту урср iconКабінет міністрів україни постанова від „ 2010 р. № Київ Про внесення...
У правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого...
Рада міністрів української рср постанова від 27 червня 1969 р. N 401 Київ  Про Статут автомобільного транспорту урср iconПоложення про лісовий заказник загальнодержавного значення
Про створення державних заказників в Українській рср". Постановою Ради Міністрів урср від 07. 01. 1985 №5 "Про внесення змін І доповнень...
Рада міністрів української рср постанова від 27 червня 1969 р. N 401 Київ  Про Статут автомобільного транспорту урср iconКабінет міністрів україни постанова від 12 жовтня 2000 р. N 1544 Київ Про портові збори
У тексті постанови слова "Міністерством транспорту" замінено словами "Міністерством транспорту та зв'язку" згідно з постановою Кабінету...
Рада міністрів української рср постанова від 27 червня 1969 р. N 401 Київ  Про Статут автомобільного транспорту урср iconДо проекту постанови «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
Постанова від 18 лютого 1997 р. N 176 «Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту»
Рада міністрів української рср постанова від 27 червня 1969 р. N 401 Київ  Про Статут автомобільного транспорту урср iconЗаконами n 1993-xii 1993-12
У тексті Закону посилання "Української рср" замінено на посилання "України", "Рада Міністрів Української рср
Рада міністрів української рср постанова від 27 червня 1969 р. N 401 Київ  Про Статут автомобільного транспорту урср iconКабінет міністрів україни постанова від 16 червня 1998 р. N 914 Київ
Відповідно до статті 39 Закону України "Про підприємства в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє
Рада міністрів української рср постанова від 27 червня 1969 р. N 401 Київ  Про Статут автомобільного транспорту урср iconКабінет міністрів україни постанова від 23 червня 2010 р. №596 Київ
Відповідно до статті 5 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” Кабінет Міністрів України постановляє
Рада міністрів української рср постанова від 27 червня 1969 р. N 401 Київ  Про Статут автомобільного транспорту урср iconКабінет міністрів україни постанова від 6 квітня 1998 р. N 457
Статут залізниць України (далі Статут) визначає обов'язки, права І відповідальність залізниць, а також
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка