Правила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України
НазваПравила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України
Сторінка5/11
Дата22.05.2013
Розмір0.99 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Спорт > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
водопостачання об'єкта повинні встановлюватися насоси-підвищувачі.

5.1.12. Внутрішні пожежні крани періодично, не рідше одного
разу на шість місяців, мають піддаватися технічному обслуговуванню
і перевірятися на працездатність шляхом випуску води, результати
перевірок реєструються у спеціальному журналі технічного
обслуговування.

Пожежні крани повинні постійно бути справними і доступними
для використання.

5.1.13. Пожежні крани внутрішнього протипожежного водопроводу
мають бути обладнані однакового з ним діаметру рукавами і
стволами, вміщеними у шафи, які пломбуються. У шафі має міститися
важіль для полегшення відкривання крану.

Пожежні рукави мають бути сухими, добре скатаними і
приєднаними до кранів і стволів. Один раз на 6 місяців слід
здійснювати перевірку рукавів шляхом пуску води під тиском і
перекатувати їх у подвійну скатку або складеними "у гармошку".

На дверцятах шафи пожежного крана мають бути зазначені:

літерний індекс ПК;

порядковий номер пожежного крана і номер телефону найближчої
пожежної частини.

5.1.14. У неопалювальних приміщеннях узимку вода з
внутрішнього протипожежного водогону повинна зливатися. При цьому
біля кранів повинні бути написи (таблички) про місце розташування
і порядок відкривання відповідної засувки або запуску насоса. З
порядком відкривання засувки або пуску насоса потрібно ознайомити
всіх, хто працює в цьому приміщенні.

5.2. Установки пожежної автоматики

5.2.1. Керівники закладів, установ і організацій несуть
безпосередню відповідальність за впровадження, експлуатацію та
технічне обслуговування засобів пожежної автоматики і підтримання
їх у справному стані відповідно до вимог будівельних норм і НАПБ
А.01.001-95. Технічне обслуговування установок пожежної автоматики
проводиться відповідно до Р.6, п. 6.1 НАПБ А.01.001-95.

Заклади, установи і організації, які не мають можливості
власними силами здійснювати технічне обслуговування установок і
утримувати обслуговувальний персонал, зобов'язані укладати
відповідні угоди на обслуговування спринклерних, дренчерних та
інших установок автоматичного пожежогасіння, а також установок
пожежної сигналізації зі спеціалізованими організаціями.

5.2.2. Обслуговувальний персонал повинен мати належну
технічну підготовку і вести документацію щодо експлуатації
установки. Перевірка знань інструкції, експлуатаційної
документації та практичних навиків повинна здійснюватися один раз
на рік.

5.2.3. Обслуговуючий і оперативний персонал у разі виявлення
недоліків у роботі установки зобов'язаний негайно повідомити про
це особу, яка відповідає за експлуатацію установки, та вжити
заходів щодо їх усунення.

5.2.4. Під час проведення робіт з технічного обслуговування і
ремонту спеціалізованою організацією, контроль за якістю їх
виконання здійснює посадова особа закладу, установи і організації,
відповідальна за експлуатацію установок.

5.2.5. Установки пожежної автоматики повинні експлуатуватися
в автоматичному режимі і цілодобово перебувати у працездатному
стані.

5.2.6. У період виконання робіт з технічного обслуговування
або ремонту, проведення яких пов'язано з відключенням установок,
адміністрація об'єкта зобов'язана забезпечити пожежну безпеку
приміщень, які захищені установками, і повідомити пожежну охорону.

5.2.7. Під час експлуатації пожежної автоматики не
дозволяється:

установлювати корки і заглушки на заміну викривлених і
несправних;

захаращувати підходи до контрольно-сигнальних пристроїв і
приладів;

складати матеріали на відстані менше як 0,9 м до зрошувачів і
0,6 м до сповіщувачів;

використовувати трубопроводи установок для підвішування або
кріплення будь-якого обладнання;

наносити на зрошувачі та сповіщувачі фарби, штукатурку, побіл
та інші захисні покриття при ремонтах і в процесі експлуатації.

5.2.8. Вузли керування систем водяного та пінного
пожежогасіння повинні розташовуватися у приміщеннях з мінімальною
температурою повітря упродовж року не менше +5 град.С.

Приміщення, де розташовані вузли керування, насосні станції,
станції пожежогасіння, повинні мати аварійне освітлення і бути
постійно замкненими. Ключі від приміщень знаходяться в
обслуговувального і оперативного персоналу. Біля входу в
приміщення має бути табло з написом "Станція (вузол керування)
пожежогасіння".

Слід проводити щотижневі випробування насосів автоматичних
систем пожежогасіння, про що робити запис у журналі.

5.2.9. Автоматичні установки об'ємного (аерозольного,
газового, порошкового тощо) пожежогасіння, які змонтовані в
приміщеннях з перебуванням у них людей, повинні обладнуватися
пристроями переключення автоматичного пуску на ручний або
дистанційний пуск з подачею сигналу про відключення автоматичного
пуску в диспетчерську або в приміщення з цілодобовим чергуванням
персоналу.

5.2.10. У приміщенні пожежної насосної станції повинна бути
вивішена інструкція про порядок включення в роботу насосів та
відкриття запірної арматури, а також чітка схема протипожежного
водопостачання із зазначенням на ній засувок, вентилів, зворотних
клапанів, продуктивності, числа обертів, робочого тиску та
потужності насосів.

Усі засувки, вентилі повинні мати номери, які збігаються з
номерами на схемі, мати чіткі вказівки щодо їх призначення та
порядку приведення в дію під час пуску або зупинки насосів.

5.2.11. Насоси-підвищувачі, трубопроводи й арматура, а також
електродвигуни системи пожежогасіння повинні бути пофарбовані в
червоний колір відповідно до ГОСТ 12.4.026-76.

5.2.12. Електроживлення установок пожежогасіння повинно
здійснюватися від незалежного джерела живлення або переключатися
на нього автоматично в разі виключення основного джерела.

5.3. Первинні засоби пожежогасіння

5.3.1. Усі будівлі та приміщення закладів, установ і
організацій повинні бути забезпечені первинними засобами
пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними
щитами та стендами, пожежними відрами, діжками з водою, ящиками з
піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми,
сокирами тощо) та засобами зв'язку. Норми первинних засобів
пожежогасіння наведені в додатку 2.

5.3.2. Місця розміщення первинних засобів пожежогасіння мають
зазначатися у планах евакуації, які розробляються згідно з ГОСТ
12.1.114-82. Зовнішнє оформлення і вказівні знаки для визначення
місць первинних засобів пожежогасіння мають відповідати вимогам
ГОСТ 12.4.026-76.

5.3.3. Ручні вогнегасники повинні розміщуватися згідно з
вимогами ГОСТ 12.4.009-83:

шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не
більше як 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника;

шляхом установлення до пожежних шаф разом з пожежними
кранами, до спеціальних тумб або на пожежні стенди.

На стендах або пожежних щитах рекомендується компактно
розміщувати вогнегасники, пісок, лопати, ломи, покривала
вогнетривкі, списки добровільних пожежних дружин, інструкцію з
правил пожежної безпеки, написи з телефонами пожежної охорони і
прізвища посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку.

Стенди або пожежні щити слід установлювати в приміщеннях на
видних і легкодоступних місцях, по змозі ближче до виходу із
приміщення.

5.3.4. Вогнегасники повинні встановлюватися таким чином, щоб
можна було визначити тип вогнегасника, прочитати на його корпусі
інструкцію з користування, а також зручно було його зняти.

5.3.5. Вогнегасники мають розміщуватися у легкодоступних
місцях, які унеможливлюють їх пошкодження, попадання прямих
сонячних променів та атмосферних опадів, безпосередню дію
опалювальних та нагрівальних приладів.

У разі розміщення вогнегасників не повинні погіршуватися
умови евакуації людей.

5.3.6. Вогнегасники, які розміщуються поза приміщенням або в
неопалювальних приміщеннях, слід знімати на холодний період. У
цьому разі на пожежних стендах має бути інформація про місце їх
розміщення.

5.3.7. На період перезарядки і технічного обслуговування
вогнегасників, пов'язаного з їх ремонтом, на заміну мають бути
встановлені вогнегасники з резервного фонду.

5.3.8. Під час експлуатації та технічного обслуговування
вогнегасників слід керуватися вимогами, викладеними в паспортах
заводів-виготовлювачів, та затвердженими в установленому порядку
регламентами технічного обслуговування вогнегасників кожного типу.

5.3.9. На території будівель IIIа, IIIб, IV, IVа і V ступенів
вогнетривкості, розміщених у сільській місцевості, слід обладнати
пожежні пости з набором таких первинних засобів пожежогасіння:

вогнегасники пінні ємкістю 10 л або порошкові ємкістю 5 л -
2 шт.,

відра - 4 шт.,

сокири, лопати, багри - по 2 шт.,

драбини пристінні - 1 шт.,

бочки з водою місткістю 250 л - 2 шт. (на зимовий період
замінюються ящиками з піском тієї ж місткості).

5.3.10. Повсякденний контроль за зберіганням, вмістом і
постійною готовністю до дії первинних засобів пожежогасіння
здійснюється особами, призначеними наказом керівника закладів,
установ і організацій.

5.3.11. Використання первинних засобів пожежогасіння для
господарських та інших потреб, не пов'язаних з гасінням пожеж, не
дозволяється.

6. Порядок дій у разі виникнення пожежі

6.1. У разі виникнення пожежі дії працівників закладів,
установ і організацій, залучених до гасіння пожежі, мають бути
спрямовані на створення безпеки людей, і в першу чергу дітей, їх
евакуацію та рятування.

6.2. Кожен працівник закладу, установи і організації, який
виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління
різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні тощо),
зобов'язаний:

негайно повідомити про це за телефоном до пожежної частини
(при цьому слід чітко назвати адресу об'єкта, місце виникнення
пожежі, а також свою посаду та прізвище);

задіяти систему сповіщення людей про пожежу; розпочати самому
і залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного
місця згідно з планом евакуації;

сповістити про пожежу керівника закладу, установи і
організації або працівника, що його заміщує;

організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів до
гасіння пожежі наявними в установі засобами пожежогасіння.

6.3. Керівник закладу, установи чи організації або працівник,
що його заміщує, який прибув на місце пожежі, зобов'язаний:

перевірити, чи повідомлено до пожежної охорони про виникнення
пожежі;

здійснювати керівництво евакуацією людей та гасінням пожежі
до прибуття пожежних підрозділів. У разі загрози для життя людей
негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі
наявні сили і засоби;

організувати перевірку наявності всіх учасників
навчально-виховного процесу, евакуйованих з будівлі, за списками і
журналами обліку навчальних занять;

виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре
знає розміщення під'їзних шляхів та вододжерел;

перевірити включення в роботу автоматичної (стаціонарної)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Правила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України iconН а к а з
Затвердити Правила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України (далі Правила), що
Правила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України iconМіністерство освіти україни міністерство внутрішніх справ україни...
Затвердити Правила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України (далі Правила), що
Правила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України iconЗаконодавство України
Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України
Правила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України iconІнструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час осінніх канікул
Міністрів України від 10. 10. 2001 №1306, «Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України», затверджених...
Правила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України iconІнструкція з бжд учнів під час літніх канікул
Міністрів України від 10. 10. 2001 №1306, «Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України», затверджених...
Правила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України iconСлужба 101 правила пожежної безпеки для церков
Правила визначають, вимоги пожежної безпеки для церков. Відповідальність за її протипожежний стан поклада­ється на настоятеля, та...
Правила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України iconПравила пожежної безпеки на залізничному транспорті Загальні вимоги пожежної безпеки до об'єктів
Про пожежну безпеку ( 3745-12 ) та Правил пожежної безпеки в Україні, які затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ
Правила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України iconВступний інструктаж Інструкція №1г з пожежної безпеки в школі для учнів
Кожен учень повинен знати І вміти застосовувати правила пожежної безпеки. Уміти користуватися засобами пожежогасіння у випадку виникнення...
Правила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України iconІнструкцiя з пожежної безпеки в кабiнетi iнформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй
Кожен учень зобов’язаний знати I виконувати правила пожежної безпеки, а в разi виникнення пожежi вжити всiх залежних вiд нього заходiв...
Правила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України iconПро затвердження Правил пожежної безпеки в Україні
Мнс україни, начальнику Вінницького училища професійної підготовки працівників Державної пожежної охорони мнс україни довести до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка