В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Скачати 87.67 Kb.
НазваВ. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Дата11.04.2013
Розмір87.67 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Спорт > Документы
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 29.11.2012 р. N 18/1-12/12

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Голови Державної служби статистики України
В. О. Піщейко


Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

N 9-ЗЕЗ (квартальна) "Звіт про експорт (імпорт) послуг"

I. Загальні положення

Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження N 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг" (квартальна).

Метою звіту за формою N 9-ЗЕЗ є одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації про зовнішню торгівлю послугами для потреб складання зовнішньоторговельного та платіжного балансів України, а також оцінки розвитку економічних взаємовідносин України з іншими країнами світу.

Органи державної статистики організовують проведення державного статистичного спостереження щодо зовнішньої торгівлі послугами серед юридичних осіб - резидентів України та їхніх відокремлених підрозділів, усіх видів економічної діяльності, які здійснюють експортно-імпортні операції послугами, постійних представництв нерезидентів в Україні, центральних та місцевих органів виконавчої влади - головних розпорядників державних та місцевих бюджетних коштів.

Форма містить інформацію щодо зовнішньої торгівлі послугами підприємств та їхніх відокремлених підрозділів, які здійснювали експортно-імпортні операції послугами протягом звітного періоду.

Територіальні органи державної статистики за місцезнаходженням організовують проведення державного статистичного спостереження щодо зовнішньої торгівлі послугами серед відокремлених підрозділів підприємств, що входять до складу цих підприємств та розташовані на території іншого регіону, місцевих органів виконавчої влади - розпорядників державних та місцевих бюджетних коштів нижчого рівня (згідно із Законом України "Про державний бюджет України" на відповідний рік).

У даному випадку форма містить інформацію щодо показників економічної діяльності самого відокремленого підрозділу в регіоні та інформацію про витрати на відрядження за кордон працівників органу місцевої влади за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. У випадку коли підприємства об'єднань розташовані на декількох адміністративних територіях, форма містить інформацію про ту частину експорту-імпорту послуг, яку здійснювали підприємства, що розташовані на одній з об'єднанням адміністративній території (регіоні).

Головне управління регіональної статистики організовує проведення державного статистичного спостереження щодо зовнішньої торгівлі послугами серед зовнішньоторговельних об'єднань, фірм, акціонерних товариств, міністерств та інших органів виконавчої влади, які діють на території всієї України, головні офіси яких розташовані в м. Києві, головних розпорядників бюджетних коштів (згідно із Законом України "Про державний бюджет України" на відповідний рік).

У даному випадку форма звіту підприємства - головного офісу містить інформацію щодо зовнішньої торгівлі послугами цих підприємств на всій території України без розподілення за регіональним розрізом та інформацію центрального органу влади - головного розпорядника коштів державного бюджету про витрати на відрядження за кордон працівників самого центрального органу виконавчої влади за рахунок коштів державного бюджету, з урахуванням зведеної інформації по всіх підпорядкованих та підконтрольних організаціях, визначених у додатку N 3 до Закону України "Про державний бюджет України".

Звіт за формою N 9-ЗЕЗ відображає інформацію про ті процеси зовнішньої торгівлі послугами, які відбулися у звітному періоді (згідно з контрактом).

^ II. Розділ 1 "Експорт послуг"

2.1. Розділ 1 містить інформацію стосовно надання протягом звітного періоду будь-яких послуг, крім послуг, що віднесені до статті "Подорожі" (послуги з тимчасового розміщування й організації харчування, послуги туристичних агентств і туристичних операторів, послуги освіти, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, послуги у сфері спорту, організування відпочинку та розваг, послуги агентств нерухомості, послуги оренди автомобілів і легкових автотранспортних засобів, послуги для задоволення культурних і розважальних потреб), які охоплює розділ 3.

2.2. Графи А, Б включають в себе інформацію щодо відповідно найменування та цифрового коду наданої послуги згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг.

2.3. Графи В, Г включають в себе інформацію щодо відповідно назви та цифрового коду країни, з якою провадяться розрахунки за надані послуги, згідно з Класифікацією країн світу.

2.4. Графи Ґ, Д включають в себе інформацію щодо відповідно назви та цифрового коду валюти контракту або валюти, за якою провадяться розрахунки, згідно з Класифікацією валют.

2.5. Графа Е містить інформацію про вартість фактично наданої (за виписаними рахунками) послуги у валюті контракту, включаючи національну, у тисячах грошових одиниць, з двома десятковими знаками після цілого числа.

Показник вартості експорту послуг містить інформацію про надходження коштів від нерезидентів за надані послуги, незалежно від того, на якій території відбувався процес.

У разі здійснення юридичною особою взаєморозрахунків з іноземними партнерами за послуги, що були надані також і іншими українськими підприємствами-резидентами, графа Е відображає інформацію про загальну вартість цих послуг, а не тільки безпосередньо наданих цією юридичною особою.

Наприклад, стосовно комерційного банку звіт містить інформацію щодо усієї вартості послуг, що надавались його відокремленими підрозділами іноземцям в Україні (надання кредитів на житло, інші види фінансового посередництва тощо), незважаючи на те, що частина коштів за послуги перерахована ним іншим фінансовим або будівельним організаціям.

^ III. Розділ 2 "Імпорт послуг"

3.1. Розділ 2 містить інформацію стосовно одержання протягом звітного періоду будь-яких послуг, крім послуг, що віднесені до статті "Подорожі" (послуги з тимчасового розміщування й організації харчування, послуги туристичних агентств і туристичних операторів, послуги освіти, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, послуги у сфері спорту, організування відпочинку та розваг, послуги агентств нерухомості, послуги оренди автомобілів і легкових автотранспортних засобів, послуги для задоволення культурних і розважальних потреб), які охоплює розділ 4.

3.2. Графи А, Б включають в себе інформацію щодо відповідно найменування та коду одержаної послуги згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг.

3.3. Графи В, Г включають в себе інформацію щодо відповідно назви та цифрового коду країни, з якою провадяться розрахунки за одержані послуги, згідно з Класифікацією країн світу.

3.4. Графи Ґ, Д включають в себе інформацію щодо відповідно назви та цифрового коду валюти контракту або валюти, за якою провадяться розрахунки, згідно з Класифікацією валют.

3.5. Графа Е містить інформацію про вартість фактично одержаної (за виписаними рахунками) послуги у валюті контракту, включаючи національну, у тисячах грошових одиниць, з двома десятковими знаками після цілого числа.

Показник вартості імпорту послуг містить інформацію про перерахування коштів нерезидентам за одержані послуги незалежно від того, на якій території відбувався процес.

У разі здійснення юридичною особою взаєморозрахунків з іноземними партнерами за послуги, які були одержані також і іншими українськими підприємствами-резидентами, графа Е відображає інформацію про загальну вартість цих послуг, а не тільки безпосередньо одержаних цією юридичною особою.

Наприклад, стосовно підприємства, що здійснює послуги залізничного транспорту, звіт містить інформацію про загальну вартість послуг залізничного транспорту, які були одержані резидентами України як на території країни, так і за кордоном, незважаючи на те, що частина коштів за ці послуги одержана підрозділами цього підприємства.

^ IV. Розділ 3 "Експорт послуг, що віднесені до статті "Подорожі"

4.1. Розділ 3 відображає інформацію стосовно послуг, віднесених до подорожей (тимчасове розміщування й організація харчування, діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, освіта, охорона здоров'я та надання соціальної допомоги, діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг, діяльність агентств нерухомості, надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, театральна та концертна діяльність, діяльність із підтримки театральних і концертних заходів), наданих нерезидентам як на території України, так і за її межами, юридичними особами - резидентами України та їхніми відокремленими підрозділами, основний вид економічної діяльності яких згідно з КВЕД відноситься до розділів 55, 56, 79, 85, 86, 87, 88, 93 та класів 68.31, 77.11, 90.01, 90.02.

4.2. Рядок 3.1 включає інформацію щодо загальної кількості осіб-нерезидентів, яким надавалися послуги з проживання (у готелі, гуртожитку, санаторії та інших місцях проживання), у тому числі охоплює інформацію стосовно кількості осіб за метою подорожі.

4.3. Графи А, Б включають в себе інформацію щодо відповідно назви та цифрового коду країни, з якою провадяться розрахунки за надані послуги, згідно з Класифікацією країн світу.

4.4. Графи В, Г включають в себе інформацію щодо відповідно назви та цифрового коду валюти контракту або валюти, за якою провадяться розрахунки згідно з Класифікацією валют.

4.5. Графи 1 - 16 включають в себе інформацію стосовно вартості послуги, фактично наданої зазначеній країні, у валюті контракту, включаючи національну, з двома десятковими знаками після цілого числа.

У разі здійснення юридичною особою взаєморозрахунків з іноземними партнерами за послуги, що були надані також і іншими українськими підприємствами-резидентами, графи 1 - 16 звіту включають в себе загальні вартості всіх послуг, а не тільки безпосередньо нею наданих.

Наприклад, стосовно турагентства звіт за формою N 9-ЗЕЗ містить в собі усю вартість послуг, що були надані туристам-нерезидентам на території України (проживання та харчування в готелі, екскурсійне, місцеве внутрішнє транспортне обслуговування), незважаючи на те, що частина коштів за ці послуги одержана готелями, музеями, транспортними підприємствами тощо.

^ V. Розділ 4 "Імпорт послуг, що віднесені до статті "Подорожі"

5.1. Розділ 4 відображає інформацію стосовно послуг, віднесених до подорожей (послуги з тимчасового розміщування й організації харчування, послуги туристичних агентств і туристичних операторів, послуги освіти, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, послуги у сфері спорту, організування відпочинку та розваг, послуги агентств нерухомості, послуги оренди автомобілів і легкових автотранспортних засобів, послуги для задоволення культурних і розважальних потреб), одержаних від нерезидентів як на території України, так і за її межами, юридичними особами - резидентами України та їхніми відокремленими підрозділами, центральними та місцевими органами виконавчої влади - головними розпорядниками бюджетних коштів, які мали витрати на відрядження працівників органів державної влади, у частині даних про витрати установ за рахунок коштів з державного та місцевого бюджетів, пов'язаних із закордонними відрядженнями працівників державної влади.

5.2. Рядок 4.1 включає інформацію щодо загальної кількості осіб-резидентів, які одержали вказані вище послуги, у тому числі охоплює інформацію стосовно кількості осіб за метою подорожі.

5.3. Графи А, Б включають в себе інформацію щодо відповідно назви та цифрового коду країни, з якою провадяться розрахунки за одержані послуги, згідно з Класифікацією країн світу.

5.4. Графи В, Г включають в себе інформацію щодо відповідно назви та цифрового коду валюти контракту або валюти, за якою провадяться розрахунки, згідно з Класифікацією валют.

5.5. Графи 1 - 16 включають в себе інформацію стосовно вартості послуги, фактично одержаної від зазначеної країни, у валюті контракту з двома десятковими знаками після цілого числа.

У разі здійснення юридичною особою взаєморозрахунків з іноземними партнерами за послуги, що були одержані також і іншими українськими підприємствами-резидентами через неї, графи 1 - 16 звіту містять в собі інформацію щодо загальної вартості всіх послуг, а не тільки безпосередньо нею одержаних.

Наприклад, стосовно туристичної фірми звіт за формою N 9-ЗЕЗ включає в себе усю вартість послуг, що були одержані туристами-резидентами України у країні відвідування (проживання та харчування в готелі, екскурсійне, транспортне обслуговування у країні відвідування тощо), незважаючи на те, що частина коштів за ці послуги одержана готелями, музеями, транспортними підприємствами тощо.

Директор департаменту
статистики торгівлі

А. О. Фризоренко

Схожі:

В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження про виробництво та реалізацію...
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 6-тп (ес) (річна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Роз'яснення містять інформацію щодо порядку заповнення форми державного статистичного спостереження n 1-туризм (річна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\П. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 13-зв'язок (квартальна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 12-зв'язок (місячна) "Звіт про доходи...
В. О. Піщейко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 2-3 нк (один раз на рік)...
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
П "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного...
В. О. Піщейко Роз\Роз’яснення щодо форми державного статистичного спостереження
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №13-зв’язок (квартальна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 1-кзр (річна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форм державного статистичного спостереження
Розділ 1 "Капітальні інвестиції" форм державного статистичного спостереження n 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка