Державний стандарт професійно-технічної освіти
НазваДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Сторінка13/27
Дата05.09.2013
Розмір2.38 Mb.
ТипДержавний стандарт
nauch.com.ua > Спорт > Державний стандарт
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27^ Тема 1. Вступ до курсу.

Зміст курсу. Креслення і його роль в техніці і на виробництві. Поняття про єдину систему конструкторської документації (ЄСКД). Значення стандартів.

Початкові відомості про робочі креслення.

Огляд відомостей про зображення деталей на кресленнях методом прямокутного проектування. Розташування виглядів на кресленні. Порядок читання креслення.

Масштаби – ГОСТ 2.302-68

Лінії креслень – ГОСТ 2.303-68

Основний напис, її форма, розміри, правила заповнення – ГОСТ 2.104-68.

Основні відомості про нанесення розмірів на кресленнях.

Поняття про шорсткість поверхонь.
Тема 2. Практичне застосування геометричних побудов.

Узагальнення знань учнів по геометричним побудовам. Побудова перпендикулярів, кутів різної величини, поділ відрізків, кутів, кола на рівні частини. Виявлення геометричних елементів в контурах деталей. Спряження. Елементи спряження. Види спряжень. Побудова контурів деталей за допомогою побудови спряжень.
^ Тема 3. Аксонометричні і прямокутні проекції.

Сутність проекціювання. Аксонометричні і прямокутні проекції, їх переваги і недоліки. Аксонометричні проекції. Положення вісей у фронтальній симетрії і прямокутній ізометрії. Зображення простих геометричних фігур в аксонометричних проекціях.

Технічне малювання. Прямокутні проекції, як основний спосіб зображення на кресленнях. Площини проекції. Розташування виглядів на кресленні. Комплексне креслення. Зображення основних геометричних тіл (паралелепіпед, циліндр, призма, піраміда, конус, шар) за допомогою прямокутного проектування. Проектування деталей. Ескізи.
^ Тема 4. Перерізи та розрізи.

Перерізи. Призначення. Класифікація. Правила виконання і зображення. Графічне позначення матеріалів на кресленнях.

Розрізи. Призначення розрізів. Загальні відомості. Відмінність розрізу від перерізу. Класифікація розрізів. Правила виконання простих розрізів. Розташування розрізів на кресленнях

Місцеві розрізи, їх призначення і правила виконання.

З’єднання частини виду з частиною виду відповідного розрізу.

З’єднання половини виду і половини розрізу.

Умовності при виконанні розрізів крізь ребра жорсткості, спиці.

Основні відомості про складні розрізи. Випадки їх використання. Ступінчасті розрізи. Ламані розрізи. Вправи виконання складних розрізів.
^ Тема 5. Робоче креслення та ескізи.

Поняття про робоче креслення. Вигляди: основні, додаткові, місцеві. Вибір раціонального положення деталі відносно фронтальної площини проекції. Компонування зображення на полі креслення. Мінімалізація кількості зображень, необхідних для передачі форми деталі.

Умовності і спрощення зображень на робочих кресленнях. Нанесення розмірів. Розмірні ланцюги. Групування розмірів. Поняття про розміри з допусками і посадками. Поняття конусності і нахилу. Позначення покриття і термообробки. Виконання робочого креслення деталі. Різьби, їх класифікація і позначення. Параметри різьб. Умовне зображення різьб на кресленні. Зображення різьбового з’єднання. Зубчасті передачі.

Визначення і розрахунок основних параметрів циліндричного зубчастого колеса.

Робоче креслення циліндричного зубчастого колеса.

Умовне зображення зубчастих передач.
^ Тема 6. Складальні креслення.

Загальні відомості про складальні креслення, їх призначення і зміст.

Специфікація її форма, правила заповнення.

Розрізи на складальних кресленнях, правила виконання штриховки суміжних деталей.

Умовності і спрощення зображень на складних кресленнях. Читання складального креслення. Зображення зварювальних з’єднань: шпоночного, лицьового.

Зображення зварювальних з’єднань. Виконання складального креслення і складання специфікації до нього.
^ Тема 7. Схеми.

Загальні відомості про схеми. Умовні графічні позначення для кінематичних схем. Виконання нескладної кінематичної схеми. Читання кінематичних схем.
^ Тема 8. Читання і виконання креслень по професіям.

Виконання складного креслення по індивідуальним завданням. Поняття про деталювання. Виконання робочих креслень деталей. Порядок читання складальних креслень і робочих креслень деталей. Вправи з читання креслень.
^ Тема 9. Основні відомості про розміри та спряження в машинобудуванні.

Зміст і завдання курсу. Поняття про неминучість виникнення похибок при виготовлення деталей і складанні машин. Види похибок. Поняття якості продукції машинобудування.

Загальні відомості про взаємозамінність. Роль стандартизації в підвищенні ефективності виробництва.

Основні відомості про розміри. Номінальний розмір. Граничні розміри. Дійсний розмір. Відхилення. Розміри спряженні. Поняття: вал - отвір.

Поле допуску. Схема розташування полів допусків. Умова придатності деталей.

З'єднання двох деталей з зазором або натягом.

Поняття посадки.

Типи посадок. Посадки з гарантованим зазором і гарантованим натягом, перехідні посадки.

Приклади застосування окремих посадок в машинобудуванні.

^ Тема 10. Допуски і посадки гладеньких циліндричних і плоских спряжень

Поняття про єдину систему допусків і посадок. Система ЄСДП. Квалітети ЄСДП.

Поля допусків отворів і валів в ЄСДП і їх позначення на кресленнях. Використання для утворення посадок різних груп полів допусків одного квалітету і різних квалітетів.

Посадки переважного застосування в ЄСДП. Позначення посадок на кресленнях. Таблиці граничних відхилень, відхилення розмірів в ЄСДП. Користування таблицями.

Розрахунок посадок різних типів.

Позначення на кресленнях граничних відхилень розмірів з невказаними допусками (вільні розміри).

^ Тема 11. Допуски на відхилення форми, розташування і жорсткості поверхні

Основні позначення відхилень. Форми і розташування поверхонь. Номінальні геометричні поверхні і реальні поверхні. Поняття про прилягаючі поверхні як початок відліку відхилень.

Допуски форми. Базова поверхня.

Допуски розташування поверхонь.

Позначення на кресленнях допусків форми, допусків розташування, сумарних допусків форми і розташування, сумарних допусків форми і розташування поверхонь.

Загальні відомості про методи контролю відхилень форми і розташування
поверхонь.

Шорсткість поверхонь. Вплив шорсткості на експлуатаційні властивості деталей.

^ Тема 12. Основи технічних вимірювань

Поняття про метрологію, як науку про вимірювання, про методи і засоби їх виконання, одиниці вимірів у машинобудуванні й метрології. Забезпечення єдності вимірів і способи досягнення їх точності. Системи СІ.

Методи вимірювання. Засоби вимірювання.

Основні метрологічні характеристики засобів вимірювання.

Похибки вимірювання. Причини виникнення, методи їх можливого усунення.

^ Тема 13. Засоби для лінійних вимірювань, умови, що визначають їх вибір

Вибір засобів вимірювання. Фактори, що зумовлюють вибір. Економічна ефективність засобів вимірювання.

Порядок дій при виборі засобів для вимірювання лінійних розмірів.

Універсальні засоби для вимірювання лінійних розмірів. Штангенінструменти. Будова штангенциркуля.

Техніка вимірювання. Мікрометричні інструменти. Особливості конструкції мікрометра. Техніка вимірювання.

^ Тема 14. Допуски і засоби вимірювання кутів і конусів

Одиниці вимірювання кутів. Нормальні кути, ряди нормальних кутів. Допуски на кутові розміри.

Ступені точності. Методи і засоби вимірювання кутів і конусів.

^ Тема 15. Допуски посадки і засоби вимірювання різьбових з'єднань

Загальні відомості про метричну різьбу. Параметри різьби. Засоби вимірювання і контролю метричної різьби та її параметрів.

^ Тема 16. Допуски посадки і засоби контролю шпоночних і шліцевих з'єднань

Основні профілі і елементи прямобічних і евельвентових шліцьових з'єднань. Калібри для контролю посадок шліцьових і шпоночних з'єднань.

Залік з курсу.

Контроль досягнутих знань, умінь та навичок


 1. Нанесення основних розмірів на креслення.

 2. Спряження, його види та елементи

 3. Аксонометричні, прямокутні та площини проекції.

 4. Зображення основних геометричних тіл.

 5. Проектування деталей .

 6. Класифікація розрізів та їх види.

 7. Визначення і розрахунок основних параметрів циліндричного зубчастого колеса.

 8. Складні креслення, їх призначення та зміст.

 9. Загальні відомості про схеми, умовні графічні позначення для кінематичних схем.

 10. Порядок читання складних креслень і робочих креслень вузлів і агрегатів.

 11. Схема розташування полів, допуску.

 12. Посадки підшипників кочення на вали і в отвори корпусів.

 13. Вплив шорсткості на експлуатаційні властивості деталей.

 14. Метрологія та її завдання.

 15. Техніка вимірювання мікрометром.

 16. Засоби контролю і вимірювання метричних різьб.

 17. Засоби контролю і вимірювання шпоночних і шліцевих з’єднань.Рекомендована література


 1. “Технічне креслення” – Київ 2000 р. В.К. Сидоренко

 2. “Креслення” – Київ 1998 р. М.В. Анисимов

 3. “Допуски і технічні вимірювання” – Київ 1994 р. В.І. Данчевський

ДСТУ _________________________

/позначення стандарту/

^ ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

ОХОРОНА ПРАЦІ”

Кількість навчальних годин на

обов’язковий компонент

змісту освіти - 30

Пояснювальна записка
Програма дисципліни призначена для використання при підготовці кваліфікованих робітників даної професії.

      Вивчення основ охорони праці у складі дисципліни „Охорона праці” в професійно-технічних навчальних закладах проводиться у відповідності з Законом України „Про охорону праці”, Державним стандартом професійно-технічної освіти за робітничими професіями і Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 і зареєстрованим Міністерством юстиції України 15.02.2005 за №231/10511.

      Типова навчальна програма і навчальний план з дисципліни „Охорона праці” містить питання охорони праці під час професійної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів незалежно від  видів виконання робіт і поширюється на професійно-технічні навчальні заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки України. Обсяг годин дисципліни „Охорона праці” складає 30 годин.

       

^ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 теми

 

Назва теми

Кількість годин

 
Тема 1.

 
Правові  та організаційні основи охорони праці

 
4

Тема 2.

Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

10

Тема 3.

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

3

Тема 4.

Основи електробезпеки.

3

Тема 5.

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди.

4

Тема 6.

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

4

 

Підсумкова атестація з дисципліни

2

 

Всього:

30


^ НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА
Тема 1. Правові  та організаційні основи охорони праці

 

      Зміст  поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання дисципліни “Охорона праці”, обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо  вивчення дисципліни при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

      Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України “Про охорону праці”, Кодекс законів про працю України, Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України “Про пожежну безпеку”, Закон України ”Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, Закон України  “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Закон України „Про колективні договори і угоди”.

      Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

      Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

      Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

      Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

      Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту  працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.  

      Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і  професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь. 

 

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Коваленко Віктор Михайлович, директор Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної...
Державний стандарт професійно-технічної освіти iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Відповідно до статті 32 Закону України "Про професійно-технічну освіту" та з метою подальшого розвитку професійно-технічної освіти,...
Державний стандарт професійно-технічної освіти iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Відповідно до статті 32 Закону України “Про професійно-технічну освіту” (103/98-вр) та з метою подальшого розвитку професійно-технічної...
Державний стандарт професійно-технічної освіти iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти це сукупність державних...
Відповідно до статті 13 Закону України "Про професійно-технічну освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт професійно-технічної освіти iconДержавний стандарт
При розробці стандарту використані методичні рекомендації щодо розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій,...
Державний стандарт професійно-технічної освіти iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7514 2008

Державний стандарт професійно-технічної освіти iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Розроблено: Медведь В. В. – директор Севастопольського центру пто, «Заслужений працівник освіти України»
Державний стандарт професійно-технічної освіти iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Розроблено: Дьомінов Василь Данилович директор Запорізького професійного ліцею автотранспорту
Державний стандарт професійно-технічної освіти iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Петрович Василь Сергійович – директор Міжрегіонального вищого професійного училища зв'язку
Державний стандарт професійно-технічної освіти iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Розроблено: Кузнецова Віра Іванівна директор Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу І туризму
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка