Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті
НазваПро затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті
Сторінка1/11
Дата14.04.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті


Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
від 25 листопада 2005 року N 895

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2005 р. за N 1503/11783

На виконання вимог Повітряного кодексу України та Державної комплексної програми розвитку авіаційного транспорту України на період до 2010 року, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2001 року N 919 "Про додаткові заходи на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 вересня 2000 року", з метою створення єдиної системи управління безпекою польотів цивільної авіації України та приведення її у відповідність до стандартів та рекомендованої практики ІКАО НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті (далі - Положення), що додається.

2. Департаменту інспектування безпеки польотів (Міщенко В. К.):

2.1. Забезпечити подання цього Положення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2.2. Керівникам структурних підрозділів Державіаслужби вивчити та взяти до керівництва зазначене Положення;

2.3. Експлуатантам на підставі цього Положення розробити та впровадити систему управління безпекою польотів.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

^ Голова Державіаслужби 

М. О. Марченко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
А. В. Дашкевич 


 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
від 25 листопада 2005 р. N 895

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2005 р. за N 1503/11783 


^

ПОЛОЖЕННЯ
про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене на виконання вимог Повітряного кодексу України та Державної комплексної програми розвитку авіаційного транспорту України на період до 2010 року, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2001 року N 919 "Про додаткові заходи на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 вересня 2000 року", з метою створення єдиної системи управління безпекою польотів цивільної авіації України та приведення її у відповідність до стандартів та рекомендованої практики ІКАО.

1.2. Положення визначає порядок організації робіт щодо попередження авіаційних подій, завдання та функції управління, органів, об'єктів та суб'єктів управління, встановлює форми контролю за виконанням робіт.

1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх суб'єктів цивільної авіації України незалежно від форм власності (далі - експлуатанти), у тому числі на організації та громадян, які здійснюють експлуатацію повітряних суден, виконання і забезпечення польотів та обслуговування повітряного руху на території України.

1.4. Управління безпекою польотів у цивільній авіації здійснює Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (Державіаслужба).

1.5. Управління безпекою польотів у авіакомпаніях і в авіапідприємствах здійснюють перші керівники експлуатантів (авіакомпаній та авіапідприємств).

1.6. Експлуатанти на підставі цього Положення впроваджують систему управління безпекою польотів авіакомпанії (авіапідприємства).

1.7. Нормативні посилання

При розробці Положення використовувалися такі нормативно-правові акти:

- Повітряний кодекс України;

- Закон України "Про транспорт";

- Указ Президента України від 15.07.2004 N 803 "Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації", із змінами, унесеними згідно з Указом Президента від 16.08.2004 N 912;

- постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N 204 "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті";

- постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.2001 N 919 "Про додаткові заходи на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 вересня 2000 року";

- Порядок збирання та практичного використання інформації бортових систем реєстрації на підприємствах цивільної авіації України, затверджений наказом Державіаслужби від 14.11.2005 N 850 та зареєстрований в Мін'юсті 29.11.2005 за N 1433/11713;

- Правила розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними суднами в Україні, затверджені наказом Державіаслужби від 03.08.2005 N 565, зареєстровані в Мін'юсті 26.08.2005 за N 928/11208;

- Положення про призначене авіапідприємство з боку України на експлуатацію міжнародної повітряної лінії, затверджене наказом Державіаслужби від 24.12.2004 N 247 та зареєстроване в Мін'юсті 29.12.2004 за N 1665/10264;

- Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1112;

- додаток 1 ІКАО до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. "Выдача свидетельств авиационному персоналу";

- додаток 6 ІКАО до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. "Эксплуатация воздушных судов";

- додаток 8 ІКАО до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. "Летная годность воздушных судов";

- додаток 13 ІКАО до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. "Расследование авиационных происшествий и инцидентов";

- керівництва ІКАО:

- "Руководство по расследованию авиационных происшествий и инцидентов" (Дос 9756 AN/9655);

- "Руководство по предотвращению авиационных происшествий" (Дос 9422);

- "Руководство по процедурам эксплуатационной инспекции, сертификации и постоянного надзора" (Дос 8335 AN/879);

- "Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности полетов" (Дос 9734 AN/959).

1.8. Скорочення

АТС - авіаційно-транспортна система

АП - авіаційна подія

АТ - авіаційна техніка

АТБ - авіаційно-технічна база

БП - безпека польотів

ДІБП - Департамент інспектування безпеки польотів

ІКАО (ICAO) - Міжнародна організація цивільної авіації

КЛЕ ПС - керівництво з льотної експлуатації повітряних суден

КОСПАС-САРСАТ - міжнародна космічна система пошуку аварійних суден

КЦПР ЦА - координаційний центр пошуку та рятування цивільної авіації

ОПР - обслуговування повітряного руху

ПС - повітряне судно

ТО ПС - технічне обслуговування повітряного судна

Укравіапошук - Державна авіаційна пошуково-рятувальна служба

ЦА - цивільна авіація

ЦДС - центральна диспетчерська служба

1.9. Визначення

У цьому Положенні терміни мають такі визначення:

авіаційна подія - подія, пов'язана з використанням ПС, яка має місце з моменту, коли будь-яка особа піднімається на борт з наміром здійснити політ, до моменту, коли всі особи, що перебували на борту, покинули ПС, і в ході якої будь-яка особа отримує тілесні ушкодження із смертельним наслідком або серйозні тілесні ушкодження, або ПС одержує серйозні пошкодження конструкції, або виникла інша загроза безпеці польотів. АП поділяються на катастрофи, аварії, серйозні інциденти та інциденти;

авіаційно-транспортна система - сукупність елементів (суб'єктів) системи, діючих і взаємодіючих для задоволення потреб суспільства в авіаційних роботах та перевезеннях. Суб'єктами АТС є ПС з їх екіпажами, авіакомпанії, аеродроми і аеропорти, організації з ТО ПС, ОПР, авіаційна адміністрація та установи з нагляду за безпекою польотів;

акредитація - процедура, під час якої національний орган з акредитації документально засвідчує компетентність юридичної особи чи відповідного органу з оцінки відповідності виконувати певні види робіт (випробування, калібрування, сертифікацію, контроль);

аналіз польотних даних - процес аналізу зареєстрованих польотних даних з метою підвищення рівня безпеки польоту;

безпека - відсутність неприпустимого ризику, пов'язаного з травмуванням або загибеллю людей, заподіянням збитків навколишньому середовищу;

безпека польотів - комплексна характеристика повітряного транспорту та авіаційної діяльності, яка визначає здатність виконувати польоти без загрози для життя і здоров'я людей;

бортовий реєстратор, бортова система реєстрації - обладнання повітряного судна, яке призначається для запису параметричної чи мовної інформації з метою:

здійснення програми аналізу польотних даних про безпеку польотів;

проведення розслідування причин авіаційних подій з повітряними суднами;

вимоги безпеки польотів - вимоги, встановлені законодавчими актами, правилами, настановами, інструкціями, нормативно-технічною документацією тощо, виконання яких забезпечує здатність виконувати польоти без загрози для життя та здоров'я людей;

експлуатант - особа, організація або підприємство, що експлуатує повітряні судна чи пропонує свої послуги в цій галузі;

завдання управління - вимоги, які випливають з головної мети і підлягають задоволенню для її досягнення;

керівництво польотами - здійснення повноважень щодо початку виконання польоту, продовження чи закінчення польоту, а також зміни маршруту в інтересах безпеки ПС, регулярності та ефективності польоту;

контроль - це заздалегідь спланована система професійно обґрунтованих дій перевіряючих органів виконавчої влади, спрямованих на визначання стану об'єкта контролю щодо його відповідності встановленим вимогам, нормам та стандартам, технології роботи, з метою забезпечення якості продукції чи надання послуг при повному забезпеченні безпеки людей та навколишнього середовища;

методи управління - сукупність способів та засобів впливу керівних суб'єктів та об'єктів управління для досягнення визначеної мети;

нагляд - постійний контроль за виконанням експлуатантами вимог нормативних актів щодо забезпечення безпеки польотів, авіаційної та екологічної безпеки;

небезпечне відхилення - зниження якості функціонування технологічного комплексу "ПС - екіпаж - середовище", яке впливає на безпеку польоту;

оперативне реагування на авіаційну подію - це комплекс заходів, що здійснюються на різних рівнях управління від Державіаслужби до підприємства після отримання інформації про виникнення АП, з метою оперативної ліквідації та мінімізації наслідків, об'єктивного розслідування обставин та причин, розробки та вжиття заходів щодо її попередження в подальшому та контролю за їх виконанням;

органи управління - установи, організації, підприємства та їх структурні підрозділи, що мають право приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції і контролювати виконання прийнятих рішень;

особлива ситуація - ситуація, яка виникає в польоті через вплив небезпечних факторів або їх збіг, що призводять до зниження безпеки польотів;

підтвердження відповідності - діяльність, наслідком якої є гарантування того, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал відповідають встановленим законодавством вимогам;

польотна інформація, польотні дані - параметрична та мовна інформація, котра відтворюється із записів бортових реєстраторів, а також із обов'язкових та добровільних повідомлень екіпажу ПС;

принципи управління - правила, якими керуються суб'єкти управління. Принципи управління визначають вимоги до системи, процесу та механізму управління;

причина авіаційної події - сукупність взаємопов'язаних факторів, що призвели до авіаційної події;

регулярний контроль польотів - контроль за якістю функціонування технологічного комплексу "ПС - екіпаж - середовище" згідно з програмою аналізу польотних даних;

ризик - поява обставин, що обумовлюють виникнення особливих ситуацій у польоті;

розслідування - процес, який проводиться з метою попередження АП і включає збір та аналіз інформації, підготовку висновків, установлення причин авіаційних подій та розроблення рекомендацій щодо забезпечення безпеки польотів;

сертифікація - процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність персоналу, продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям встановленим законодавством вимогам;

система управління безпекою - структурована та документована система, яка дозволяє персоналу експлуатанта ефективно забезпечувати безпеку польотів;

суб'єкти управління - персонал, структурні підрозділи, спеціально створені органи, які впливають на систему управління з метою забезпечення її функціонування;

технічне обслуговування - проведення робіт, необхідних для збереження льотної придатності ПС, включаючи контрольно-відновлювальні роботи, перевірки, заміни, ліквідацію дефектів, які виконуються як окремо, так і в поєднанні, а також практичне виконання модифікацій чи ремонту;

управління безпекою на транспорті - підготовка, прийняття і реалізація управлінських рішень зі здійснення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на забезпечення безпеки, збереження здоров'я людей і навколишнього природного середовища, на авіаційному транспорті;

управлінське рішення - директивний акт цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, який характеризує конкретну управлінську ситуацію і містить заходи, програму досягнення мети;

фактор - суттєва обставина, яка впливає на виникнення небезпечної ситуації (ризику);

фактори безпосередні - обставини, котрі безпосередньо призвели до авіаційної події і пов'язані з помилками екіпажу або відмовами техніки;

фактори супутні - обставини, котрі сприяли негативному розвитку особливої ситуації в польоті;

фактори головні - обставини, пов'язані з недоліками в організації та управлінні діяльністю авіації, ергономічними і конструктивно-виробничими недоліками повітряних суден;

функції управління - конкретні дії або сукупність дій, які забезпечують досягнення поставленої мети (завдань).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті iconПро затвердження Положення про систему управління безпекою судноплавства...
України, з метою створення єдиної системи управління безпекою судноплавства на морському І річковому транспорті та приведення її...
Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті iconПоложення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті України
України, покращення обліку транспортних подій І порядку їх розслідування та на виконання пункту 3 наказу Міністерства інфраструктури...
Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті iconПро затвердження Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України
З метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про транспорт", Закону України "Про залізничний транспорт" та Декрету Кабінету...
Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті iconПро затвердження Положення про здійснення компанією з управління...
Про затвердження Положення про здійснення компанією з управління активами професійної діяльності з управління активами ісі
Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті iconПро затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від...
Затвердити Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, що додається
Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті icon[Законодавство України]
Про затвердження Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних [ ]
Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті iconНаказ
Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів
Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті iconЗаконом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
Про затвердження Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб
Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті iconПро затвердження Положення про Національну систему опрацювання звернень...
Публікації: Урядовий кур'єр, 25. 01. 2012, №14; Офіційний вісник України, 27. 01. 2012, №5, ст. 171, стор. 119, код 60139/2012
Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті iconКабінет міністрів україни постанова від 29 січня 2003 р. N 143 Київ...
Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті загального користування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка